Vele artikelen scheppen er genoegen in te orakelen over de onmogelijkheid dat Ron Paul de verkiezingen van 2008 kan winnen, vanwege dit, dat en nog 1001 andere factoren. Er kan veel gezegd worden betreffende de validiteit van sommige van deze factoren alsmede de manier waarop deze factoren zijn ‘gemeten’. Voorbeelden hiervan zijn de onbetrouwbaarheid van telefonische enquetes in een maatschappij waar velen geen vaste lijn meer hebben, waarin de ondervraagden alleen op kandidaten kunnen stemmen die ook aan de verkiezingen van 2004 meededen en waarin alleen kandidaten worden gebeld die in 2004 al geregistreerd lid waren van de partij; de agressieve vragen en de antwoorden die Ron Paul krijgt gedurende debatten en interviews; de relatieve stilte over Ron Paul in de main stream media (MSM) in vergelijking met andere kandidaten, enzovoort. Echter, omdat de lezer waarschijnlijk wel bekend is met deze- en andere redenen, laten we eens een aantal redenen aanschouwen waarom hij vriend en vijand zou kunnen verrassen en het goed zou kunnen doen.

Ingezonden door Francesco

Campagnefondsen

In de laatste week van het derde kwartaal (tussen 24 en 30 september 2007), wist hij iets meer dan $1.22 miljoen uitsluitend van 14,000 online donaties binnen te halen, meer dan alle Democraten behalve Obama en Hillary, en meer dan elke andere Republikeinse kandidaat. Ron Paul kreeg meer dan $5 miljoen in het derde kwartaal, van $2.4 miljoen in het tweede kwartaal en $641,000 in de eerste drie maanden van het jaar. De opgaande trend is duidelijk zichtbaar.

Internetverkeer

De website Hitwise, die het internet verkeer in de VS monitort voor commerciële doeleinden, heeft een sectie over de presidentiële race in de VS. Behalve dat ze Ron Paul uitgeroepen hebben als kandidaat van de maand, en een kort lezenswaardig document aan hem hebben gewijd, zijn er vele andere interessante feiten over hem te vinden. Om te beginnen somt de sectie getiteld “Top Republican Candidate 2008 Websites” websites op voor de Republikeinse kandidaten voor de verkiezingen van 2008 gebaseerd op het internet gebruik in de VS voor de week van 15 tot 22 september; hier staat Ron Paul aan kop met 29.52%, vóór Fred Thompson met 26.21% en ver voor de andere kandidaten (bijvoorbeeld Giuliani 9.08% en Romney 6.99%).

Een ander gedeelte van de website, getiteld “Top 10 Presidential Candidate 2008 Search Terms”, laat de meest gebruikte, aan kandidaten gerelateerde termen zien, gesorteerd naar zoekvolume die succesvol verkeer naar de websites in de ‘Hitwise Politics – President – All Candidates’ categorie stuurden, e.e.a. gebaseerd op internet gebruik in de VS. Als men de percentages achter de termen ‘Ron Paul’ optelt bij die achter ‘Ron Paul 2008’ komt men op 9.44% waarmee hij op de eerste plaats staat. Fred Thompson zit er dicht op (7.79%) terwijl er na Biden op de derde plaats (Democraat met 5.03%) een gapend gat is met de rest. Interessant is dat noch Giuliani noch McCain in de top tien staan, hetgeen betekent dat hun volume lager is dan de laagst gepresenteerde waarde in de tabel, namelijk 1.59%.

Een andere internet factor waaruit een belangrijk deel van Ron Paul’s support bestaat en wordt gevoed, is de ontmoetings-faciliterende website meetup.com, die per 2 oktober wereldwijd zo’n 50.000 leden voor Ron Paul heeft, met ongeveer 950 groepen en grofweg 7.650 reeds georganiseerde meetings. YouTube, de video sharing site, bevat per 2 oktober meer dan 31.000 videos over “Ron Paul” en Ron Paul’s YouTube channel heeft meer dan 29.500 subscribers met bijna 4.4 million hits. Het is belangrijk om verder in de vergelijking van Ron Paul en de andere kandidaten te duiken met betrekking tot YouTube prestatie; dit is belangrijk omdat het video’s weergeeft van enthousiastelingen voor de diverse kandidaten, alsook TV en radio interviews, debat clips, officiele campagne berichten en veel, veel meer. Het betekent dat deze informatiebron gevuld met informatie en discussies één van de meest duidelijke manifestaties is van wat velen doen om kandidaten zelf te onderzoeken, buiten de controle en de aansturing van de MSM om.

Verder is het feit dat YouTube partner was en zal zijn van sommige van de debatten in de toekomst de band tussen YouTube en politieke bewustwording aanzienlijk versterkt. Daar gaan we dan: per 2 oktober hebben kandidaten [v] video’s, [s] subscripties, en [h] hits (afgerond):
John McCain: 2.250v, 1.600s en 480.000h;
Mitt Romney: 2.460v, 3.000s en 780.000h;
Rudy Giuliani 2.300v, 2.500s en 655.000h;
Fred Thompson 1.300v, 1.600s en 88.000h gecombineerd*;
Barack Obama 6.000v, 11.200s en 11.300.000h;
Hillary Clinton 9.240v, 6.100s en 930.000h
John Edwards 5.300v, 4.200s en 630.000h.

Ron Paul steekt hier duidelijk met kop en schouders boven zijn opponenten uit in beide partijen. Slechts in één aspect doet hij onder voor Obama, n.l. de 11 miljoen hits. Desalniettemin kan ik mij niet van de indruk onttrekken, dat dit getal opgeblazen is, wellicht vanwege het feit dat Obama’s pagina 200 eigen video’s heeft tegen 51 bij Paul, maar daarentegen veel meer zelfgemaakte door zijn supporters (en die tellen waarschijnlijk niet mee bij het total aantal hits op het YouTube channel van de respectievelijke kandidaat). Ook is er de video “Obama girl”, die niets met politiek te maken heeft maar wel bijna 4 miljoen hits heeft, die Obama een oneerlijke voorsprong geeft op alle andere kandidaten en zeer waarschijnlijk deel uitmaakt van de 11 miljoen hits.

Wikipedia is ook een belangrijke factor. Rond dit tijdstip tijdens de vorige presidentiële verkiezingen stond de website nog in de kinderschoenen. In juli 2003 trok de online encyclopedie minder dan een half miljoen bezoekers uit de VS. In juli 2007 waren dat er meer dan 41 miljoen, ofwel 1 op 4 mensen die in de VS online zijn. Wikipedia is nu de 12e meest bezochte website en het is waarschijnlijk dat deze een belangrijke rol in het informeren en beïnvloeden zal spelen van diegenen die de volgende president zullen kiezen. Op basis van de tabellen van de Compete.com website, die informatie verschaft over alle sites op internet inclusief site traffic geschiedenis en competatieve analyses, komen er een aantal opmekelijke resultaten naar boven. Alhoewel de gegevens van juli zijn, hetgeen betekent dat nu de primaries dichterbij komen het waarschijnlijk is dat het aantal bezoekers veel hoger zal zijn (sommige andere factoren kunnen ook veranderen), zijn hier de resultaten van de top vijf kandidaten, respectievelijk unieke bezoeken van de web pages van de kandidaten [v], de gemiddelde tijd in minuten doorgebracht op de pagina [t], het totale gedeelte Wikipedia gebruikers toegewijd aan deze kandidaat [s] en het percentage van hen die ook de website van de kandidaat bezochten [c]:

Ron Paul 30.960v, 10.22t, 22%s, 42%c;
Mike Gravel 10.505v, 8.83t, 6%s, 45%c;
Barack Obama 41.007v, 7.06t, 20%s, 14%c;
Dennis Kucinich 12.431v, 6.94t, 6%s, 25%c;
Fred Thompson 24.160v, 5.50t, 9%s, 19%c;

Wederom is Ron Paul vér voor op de anderen, met name Republikeinen, immers Fred Thompson is de enige andere in de top vijf. Verrassend genoeg zijn de cijfers van Clinton, Edwards, Giuliani en Romney zeer laag.

Ten laatste laten MySpace, Technorati en Facebook ook scores van Ron Paul supporters zien. Zonder twijfel zijn er meer support channels die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. Deze gecombineerde resultaten plaatsen Ron Paul vér voor op de andere kandidaten op internet alsook qua meetup-populariteit.

Straw polls

Een andere zeer belangrijke factor zijn de zogeheten “straw polls”, de opiniepeilingen die ter plekke bij bepaalde evenementen worden genomen. Niet al deze peilingen omvatten een groot aantal mensen, maar doordat er zeer veel van dit soort peilingen zijn over geheel Amerika en door enkele waarden te berekenen kunnen desalniettemin enkele relevante conclusies worden getrokken.
Een nadere aanschouwing van het overzicht van de straw polls op de Ron Paul website, dat tot en met 30 september is bijgewerkt, leert ons dat op een totaal van 29 straw polls Ron Paul gemiddeld een 2.31 plaats innam met een gemmiddeld percentage stemmen van 29.97%. Vrij indrukwekkende waarden, gerealiseerd door 13 overwinningen, 5 tweede- en 5 derde plaatsen.

Toch had ik de indruk dat het wel leek alsof Ron Paul het met de tijd beter deed. Daarom heb ik ook de totalen herberekend om zo juli, augustus en september naast elkaar te kunnen leggen. De resultaten hiervan zouden een goede projectie voor toekomstige straw polls kunnen geven alsmede de algemene populariteit van de Ron Paul campagne buiten het internet om. Juli, met enkel 4 straw polls, gaf een gemmiddelde plaats van 2.25 en een gemmiddeld percentage stemmen van 28.05%. Augustus, met 14 straw polls, gaf een gemmiddelde plaats van 2.5 en een gemmiddeld percentage stemmen van 30.42%. September, met 9 straw polls, gaf een gemmiddelde plaats van 2.1 en een gemmiddeld percentage stemmen van 34.33%. Ter conclusie kan gesteld worden dat er een lichte verbetering zit in de toch al niet slechte resultaten, zeker voor iemand die zogenaamd “onverkiesbaar” is.

MSM

Het lijkt alsof Ron Paul op een golf van erkenning van internetgebruikers surft die langzamerhand hun ondersteuning voor de Texaan in meer “meetbare” termen aan het veranderen zijn. Tot voor kort werd Ron Paul doodgezwegen in de grote medianetwerken, behalve dan tijdes de debatten en enkele interviews, waarin hij overigens wel vaak sterk, en meestal onterecht, werd aangevallen. Hier tegenover staat dat in de laatste week van september zelfs Forbes, USA Daily, MSNBC, The Boston Globe, Yahoo! News, CBS News en de Baltimore Sun over hem schreven. Daarbovenop komt nog de stroom van artikelen voor bekende TV, internetsites en kranten die sinds 3 oktober exploderen met nieuws over de knallende kasinkomsten (meer dan 5 miljoen $) klaargespeeld door het team van Ron Paul en natuurlijk alle donoren met een gemmiddelde donatie 40$ (stelt u zich voor hoeveel donoren!). De toon van de meeste artikelen begint langzamerhand ten faveure van Ron te draaien of, en daar zijn velen al dankbaar voor, tensminste niet onrespectabel en/of fel tegen. Het lijkt erop dat de lang voorspelde mediadoorbraak in gang is gezet. Nu de dijken eenmaal open staan, zal er geen houden meer aan zijn. Hem stilzwijgen of demoniseren kan niet meer ongestoord.

Gallup peiling

Het fameuze instituut Gallup nam in juli een peiling waaruit bleek dat 58% van de bevolking denkt dat beide partijen in de VS zo slecht zijn dat er een grote derde partij nodig is. Wat betekent dit precies? Zeer waarschijnlijk hetzelfde als hetgeen de meeste burgers in de VS in 2006 wilden communiceren door toendertijd overweldigend voor een democratisch congres te kiezen: “Weg uit Iraq” (dit blijkt ook uit talloze peilingen HET agenda-item bij uitstek te zijn), alsmede een algemene frustratie met de federale overheid, zoals de consistent lage peilingen voor Bush weergeven. Het bericht wat weerklinkt lijkt toch echt een oprecht verlangen naar een verfrissende stijl van politiek te weerspiegelen, iets wat totaal verschilt van huidige politieke trends.

Conclusie

Hoeveel keuzes die uit angst werden gemaakt of tussen een “lesser of two evils” hebben negatieve consequenties gehad, vooral wanneer afgezet tegen keuzes die we met heel ons hart ondersteunden en ons buitengewoon inspireerden? Wanneer we dat nagaan voor ons eigen bestaan zal dit vast en zeker resulteren in veel gedesillusioneerde koppies. Dat is niet nodig.

“Experts” zeggen dat Ron Paul niet kan winnen. Experts zeiden ooit dat de wereld plat was. Experts hielden ooit vol dat je atomen niet kon splijten. Experts waren er ooit van overtuigd dat de mens nooit zou kunnen vliegen. Het is te gemakkelijk om mensen als “slecht” af te schilderen. Ik geloof oprecht dat de meeste, zo niet bijna alle, experts gegronde twijfels hadden en gevaren zagen. Toch is het altijd goed om experts te ondervragen en achter hun claims te prikken. Meestal zul je vinden dat het voor sommige mensen eenmaal makkelijker leven is met een bepaalde status quo. Aan de andere kant moet ook gezegd worden dat niet alle mensen die een status quo willen veranderen “goed” zijn. Hun wil voor verandering is echter net zo legitiem als de wil van degenen die graag de status quo zouden willen bewaren. Daarom is het zo belangrijk dat we onze ondervragende en nieuwsgierige menselijke natuur haar ding laten doen en dus na met reden, dialoog, simpelweg experimenteren, leren en vervolgens aanpassen.

Stelt u zich voor dat de overtuigingen die ik zojuist noemde nooit in twijfel waren getrokken. In wat voor wereld zouden we vandaag leven? Zij die deze en andere overtuigingen in twijfel trokken werden, en worden nog steeds, gebrandmerkt met titels zoals gekken, idioten, landverraders, complotdenkers enzovoorts. Vaak worden alleen na een lange en pijnlijk proces de claims van deze mensen in ere hersteld, meestal te laat of voor hen of om het idee nog te redden. Dit proces wordt op briljante wijze omschreven in een quote van de Duitse filosoof Schopenhauer, die stelde dat

Alle waarheid doorgaat drie fases:
Eerst wordt het geridiculiseerd.
Daarna wordt het strerk tegengevochten.
Vervolgens wordt het als normaal zijnde geaccepteerd.

Als Ron Paul een serieuze kans heeft en u in zijn boodschap gelooft, dan heeft hij ook uw hulp nodig om in de laatste fase te geraken (acceptatie) !

Tot slot, onthoud waakzaam te zijn met wat anderen vertellen dat u moet denken, ondergetekende incluus. Zoek altijd naar de mogelijke reden erachter. Ik zal dus eerlijk zijn over de mijne: het communiceren van een visie van hoop, vrijheid, liefde, verantwoordelijkheid en volwassenheid die om uw aandacht vraagt.

Ik geloof dat dit wordt uitgebeeld door de gezonde, inspirerende en positieve visie die Ron Paul heeft voor de VS en, indirect, de wereld. Kan hij op uw aandacht rekenen?

Vertaling door Andre en Francesco

* Fred Thompson schijnt 2 officiele kanalen te bezitten. Om hem het voordeel van de twijfel te geven, heb ik beide totalen bij elkaar opgeteld.

De auteur kan bereikt worden via www.youtube.com/user/marane… of via maranelloboy (at) gmail.com

60 REACTIES

 1. [1] Aiii ik vrees het ook. Het zou echt een drama zijn… maar dat zou mensen echt woest maken. Met alle wapens die er in de VS zijn kan het echt op een drama uitlopen. Burgeroorlog lijkt me sterk, maar meerdere "ongelukken" zullen vast plaatsvinden

 2. Ron Paul, wat een held.

  Ik ken echt niemand die mij de woorden uit de mond haalt. Wat zeg ik, de gedachte uit mijn hoofd.

 3. Vreemd dat een man als Ron Paul republikein is, of zit Bush en aanhang simpelweg op de verkeerde plek? Is Ron Paul niet aan het vloeken in de kerk?
  Bijzonder als je hoort hoe de man helder en duidelijk vertelt waar het op staat. Kan me bijna niet voorstellen dat zo’n man heelhuids de eindstreep haalt.
  Aanvullend detail is dat Ron Paul en een aantal populaire kandidaten geboren zijn in het teken Leeuw en met Saturnus in Maagd zou een astroloog geneigd zijn te zeggen dat deze kandidaten niet de sterkste kaarten hebben?

 4. [4]
  Om met je laatste opmerking te beginnen: mwah, astrologie is aan mij niet besteed, de uitspraken van enig astroloog noch Jomanda ook niet.

  Nu de hamvraag: waarom als republikein ? Vrij eenvoudig: zijn paleo-libertarische gedachtengoed zijn in feite de oorspronkelijke Republikeinse uitgangspunten (conform de Constitution), dit in tegenstelling tot de neo-conservatieven, die de Democraten o.a. op het gebied van de omvang van de overheid links inhalen.

 5. Waarom Republikein?

  Hij is ‘cultural conservative’ (wat wij zouden noemen traditioneel Christelijk-Westers), non-interventionist, constitutionalist en hij hangt ook nog de Oostenrijkse economische school aan.

  Ik kan me geen republikeinsere standpunten indenken.

  Je kan je beter afvragen wat die andere 8 gekken op het podium deden; zij zouden niet misstaan in het Kabinet van Robespierre.

 6. [6]
  Er zijn nog niet veel mensen die het door hebben, maar zo iemand loop je eens per eeuw tegen het lijf.

  Neem dit nou bijvoorbeeld uit 1987:

  http://www.youtube.com/watc

  Op 1:47: "Governments have nothing. They can’t create anything, they never have. All they can do, is steal from one group and give it to another at the destruction of the principals of freedom , and we ought to challenge that concept."

  Wat een verademing tegenover de patjepeeërs van Den Haag en Brussel. Niks draaikont, zeer standvastig en voorspelbaar. Zowel in 1987 als in 2007 actueel en identiek. Wow..

  Twéé belangrijke zaken: individuele vrijheid en eigendomsrechten. De man stond en staat pal, hij is er nog NOOIT van afgeweken. Werkelijk uniek. Als de inwoners van de VS verstandig zijn, dan kiezen ze voor Ron Paul.

 7. Astrologie wordt door veel mensen versmaadt. Ikzelf ben een vrij nuchter individu, maar vind astrologie redelijk interessant, alleen zou ik er niet blind op willen varen.

  Zijn paleo-libertarische gedachtengoed zijn de oorspronkelijke republikeinse uitgangspunten. Maar waar zijn deze uitgangspunten dan gebeleven? Hoe moet ik dan de huidige republikeinse partij zien? En kan Ron Paul genoeg steun verwachten vanuit zijn achterban? Want misschien willen de huidige republikeinen geen ‘onruststokers’?
  Als de republikeinen zouden terugkeren naar hun vroeger uitgangspunten, zouden ze dan nog wel kunnen excisteren? Van mij mag Ron Paul het worden, maar ik zie hen hoor een verschil als dag en nacht als ik Bush zie! Maar goed, het kan ook aan mij liggen, omdat ik als simpele ziel dit soort ingewikkeldheden niet begrijp.[5]

 8. De MSM komen er ook niet meer omheen, dank zij de uitstekende financiële resultaten:

  van lewrockwell.com/blog:

  CNN Question of the Day on Ron Paul
  Posted by Eric A. Garris at 03:11 PM

  CNN’s Jack Cafferty just gave a wonderful report on Ron Paul, and has asked for his question of the day:

  "Should more people be listening to what Ron Paul has to say?"

  Tell him: caffertyfile@cnn.com

  Mooi, emailen dus.

  En op ABC:

  http://abcnews.go.com/Video

  Go Ron !!

 9. Ik weet niet of jullie dit ook hebben meegekregen maar de GOP is zo geschrokken van:
  (A) RP zijn buit van Q3 (+114% t.o.v.Q2, de rest van de Reps ving minder dan in Q2)
  en
  (B) de toestroom van nieuwbakken Republikeinen
  dat ze de uiterste inschrijfdata voor de primaries naar voren hebben geschoven om zo hen de wind uit de zeilen te halen.
  Bijvoorbeeld: voor de New Hampshire primary van ergens in januari moet je je nu uiterlijk 12 october inschrijven.
  Wat een goorlappen in de GOP. De smerige verkiezingsspelletjes in de good ‘ol USA blijven me verbazen.

 10. [8]
  Die uitgangspunten zijn door de neo-conservatieven "bijgesteld", en wel dusdanig dat ze er zo’n beetje diametraal tegenover staan. De neo-conservatieven zijn degenen die feitelijk niet thuishoren bij de Republikeinse Partij; zij hebben de partij gekaapt en proberen nu met alle macht aan de macht te blijven, hetgeen een verloren zaak is; de enige kans op winst is met Ron Paul als kandidaat, alle andere pro-oorlogskandidaten zijn verloren in een land dat tabak heeft van diezelfde oorlog (>70%).

  Ron Paul krijgt nu al zoveel steun vanuit zijn achterban (zie gegevens in artikel) dat de neocons er zeer nerveus van worden. Die steun groeit met de dag; zijn supporters zijn zeer, zeer activistisch, zij zien RP terecht als de enige kans om het land van de verdoemenis teredden.

  De ‘huidige republikeinen’ zoals jij ze noemt zijn in feite de neo-conservatieven (neocons), en die zien hem liever gaan dan komen. Het zijn mensen die de Republikeinse basis een rad voor ogen hebben gedraaid; zo is Bush gekozen op een mandaat van terughoudendheid m.b.t. het internationale toneel; precies het omgekeerde was hij van plan en aldus is geschied.

  De enige kans voor de Republikeinen om te overleven is om terug te keren naar de oorspronkelijke uitgangspunten en de Constitution te verdedigen. Hetgeen ook inhoudt dat de overheid veel kleiner moet worden, de afzonderlijke staten hun zeggenschap terugkrijgen, het federale budget omlaag gaat, belastingen omlaag gaan en particulier initiatief meer kans krijgt. Hetgeen hard nodig is tegen opkomende economische grootmachten als India en China.

 11. [10]
  Dat heb ik zeker meegekregen. Wat de neocons nog niet in de gaten hebben, is dat ze zichzelf gi-gan-tisch in de voet schieten. Ze zien namelijk niet, dat ze zonder Ron Paul geen enkele schijn van kans hebben om de volgende President te leveren.

 12. [12]
  Ik luisterde daarnet naar de radio show van Bill O’Reilly* en die zat er gigantisch op te hameren dat Guiliani wel dégelijk, wel dégelijk anders is dan Hillary (want zo veel mensen vinden zijn policies te veel lijken op die van de Dems)**.
  Ik zweer ’t je, de hoge pieten van de GOP hebben gi-gan-ti-sche oogkleppen op.
  Ze zijn old school en hebben het vermogen niet om zich in te denken dat ze iemand anders nodig hebben om te winnen.

  * http://jacksonville.streamg

  ** Alle bellers zaten in hun maag met de ‘socially liberal attitudes’ en ‘waivering’ van Guliani. Vooral nu ook 1 of andere leider van een mega groep evangelisten gisteren verklaarde voor het eerst ooit zijn 3 miljoen leden te adviseren NIET op Guliani te stemmen.
  Trouwens, het waren 3 verschillende groepen evangelisten. De drie top honcho’s vergaderden vorige week erover en kwamen overeen dat ze onmogelijk Guliani kunnen steunen met z’n "liberal views on society"; Abortie, stem cell research, homo’s.

 13. Kleine correctie:
  De 3 miljoen evangelisten zullen voor het eerst niet op de GOP stemmen november 2008 indien Guliani inderdaad de nominatie krijgt. Dat heeft deze man gezworen.

 14. Men maakt zich hier, dunktme, nog druk als er in de hel verkiezingen worden gehouden.

  Het meest infantiele is dat men een letterlijk volledig IMPOTENT baasje als Ron Paul op de schouders draagt terwijl hij iniddels geheel incontinent is …

  Want voor Ron Paul gaat de kan nog slechts te water tot aan de Republikeinse nominatie conventie … daarna verdwijnt tie in de mist … en komt men hier met een beplaste en bepoept blazoen te zitten …

  Wat een grandioze fantasien …

 15. [14] B-i-i-i-i-g deal … 3 milljoen garristelijk fanaten … evenveel als dat er WAO-ers zijn … hierrooo in de polders, en WAT richten die nu uit?

  En dat terwijl de reguliere libertariers nooit meer dan een half miljoen stemmen scoren op een opgekomen electoraat van meeeer dan honderd miljoen …

  Wat is men weer ongelovelijk stom bezig …

 16. De neocons zijn een overblijfsel uit de Koude Oorlog, toen zwart-wit (goed vs. kwaad) denken noodzakelijk was om te overleven.

  Reagan gooide een hoop van ze uit de partij of zelfs in de bak. Hij was ze ook zat.

  Tot 9/11 waren ze eigenlijk verleden tijd en alleen respectvolle gematigde mensen als Francis Fukuyama waren nog invloedrijk.

  Maar goed, toen kwam 9/11 en het lege vat Bush jr. — destijds voorstander van non-interventionist en kleine overheid — werd gevuld met neoconservatieve denkbeelden als ‘axis of evil’ enzovoorts.

  Overigens ben ik ervan overtuigd dat Al Gore precies hetzelfde was overkomen na 9/11, als hij gewonnen had. Ook Gore is een leeg vat.

 17. [17]
  Hmmm … nog laaaang voor RP bij zijn zijn vaar in de pijp zat (of dat die vaar ook maar bestond) heerste er van 1860 tot 1865 een afschuwelijke burgeroorlog in Amerika, die procentueel de hoogste percentage doden op de bevolking eiste als ooit tevoren en ernaaaa …

  Het gevolg was de conclusie … NOOOOOIT weer een oorlog op Amerikaanse bodem.

  En toen gebeurde er nare dingen op 7 Dec. 1941 en 11 Sept. 2001. En daaaar hebben zogenaamde neocons en de toen zittende presidenten of wie dan ook behalve de agressors weinig mee te maken.

  Waaarom zou een halfwit en "libertarische" beroepsparasiet als RP in staat kunnen zijn om dat te veranderen …

 18. [18] Niet dat ik per se een voorstander van RP ben (hoewel; veel slechter dan Bush kan hij niet zijn), maar misschien zou RP na een aanval niet als een idioot landen beschuldigen en platbombarderen, tenzij hij echte bewijzen heeft dat een externe agressor de USA wilt aanvallen. In tegenstelling tot Bush, die zonder enige aanleiding (behalve die afwijking in zijn hoofd) landen aanvalt zonder enig plan van nazorg. Ik denk dat de president van de USA wel degelijk invloed heeft op het buitenlandse beleid… maar wie ben ik he…

 19. RP kan niets veranderen aan de wereld, zoals die is, evenmin als de neoconservatieven dat kunnen met militarisme en het verspreiden van democratie. Wel kan hij een bijdrage leveren aan een oplossing.

  Ik weet niet of je Dr. Pape’s boek hebt gelezen, ‘Dying to win’, maar daarin geeft hij goed aan wat de werkelijke motieven van zelfmoordterroristen zijn: nationalisme, of een gevoel van bezetting. Zoals de Koerden, de Palestijnen, de Sikhs, de Saudi’s en de Tamils dat ervaren. En zoals de Irakezen dat nu ervaren. (Sikhs en Tamils zijn geen moslims, toch plegen zij de meeste zelfmoordaanslagen.)

  Het punt is dat religieuze orthodoxie (fundamentalisme en salafisme) en Jihad vaak niet samenvallen. Daar zijn al vele onderzoeken naar geweest. Zowel in moslimlanden, als immigratielanden zijn die percentages erg laag. Al zijn Mohammed B’s nooit uit te sluiten. Zulke lui zou ik opsporen en een enkele reis herkomstland geven.

  Of ik of jij dat gevoel van bezetting — wat onder o.a. Palestijnen of Sikhs leeft — overigens terecht of moreel juist vind, is volkomen irrelevant. Zij voelen dat zo, dus handelen ze daarnaar. RP heeft daar de conclusie uit getrokken, dat hij zijn troepen terug wil trekken uit het Midden-Oosten. Velen geven hem daarin gelijk, waaronder Bin Laden, Wolfowitz, Chalmers Johnson en Michael Scheuer.

  Engeland en Spanje zijn niet aangevallen, omdat ze rijk of Christelijk zijn, maar omdat ze deelnamen aan de Irak-missie. Bin Laden wil Engeland helemaal niet bezetten, hij wil de macht over Saudi-Arabië, Pakistan en Egypte, dat zijn de hoofdprijzen. Het Westen steunt die regimes en daarom valt hij ons aan.

  Religie is dus secundair. Dat is verrassend en wellicht contra-intuïtief, omdat we vanuit onze Nederlandse en Westerse ervaring veelal aanpassingsproblemen zien met moslims in onze landen. Daarbij geeft de MSM niemand een kans om deze waarheid te vernemen.

  Als wij dus landen aanvallen obv de verkeerde overwegingen: ‘ze haten ons om onze vrijheden’ dan maken we de verkeerde beslissingen en zullen we de les helaas heel hard leren.

  PS Overigens ben ik niet zo’n neoconvreter, zoals de meeste libertariërs of waar jij me misschien voor houdt — objectivisten zijn overigens net zoals neoconservatieven, die zouden ook Iran vandaag nog willen bombarderen. Ik niet.

  Ik hou niet van die interventionistische houding en het overdreven zwart-wit denken. Dat vind ik weinig intelligent en ook niet modern of Westers. Neocons hebben trouwens het volste recht om naar de macht te hengelen, net als RP en iedereen.

  Op dit blog weten mensen hoe ik over de Jihadisten en de Islam denk en hoezeer ik de VS waardeer.

 20. [19]
  911 was een open and shut case. De VS werden de oorlog verklaard en op hun gebied aangevallen door Moslem fanatan die huishielden in Afghanistan, Iran, Syrie en Irak. Waarvan Saddam nog zowat de grootse bek had … ERGO ….

  [20] [21]

  TUUUURLIJK is RP uiterst consequent, anders zou hij NIET zo makkelijk LETTERLIJK kunnen blijven PARASITEREN op de staatsruif en de belastingbetalers. Want, right or wrong, het is ook het gemakkelijkste om steeds maar de zelfde gebedjes te prevelen. En hij hoeft geen eens een echte eigen opninie op na te houden … Nou dan? Het is een politieke ROBOT …

 21. [24]
  Beter een politieke robot dan een draaikont. Een goede stap op weg naar de totale afschaffing van de overheid met haar corrupte draaikonterige politici en de daarbij horende raamstarende ambtenaartjes.

  [23]
  Yep, helemaal mee eens !

 22. [19]
  @ Frenkelfrank
  You’re right on the money. Ik heb keihard moeten lachen vandaag toen ik dit las:

  "If the mafia attacks someone in this country, we don’t bomb Italy!" -Ron Paul

  Overigens…
  hierbij mijn follow-up op hetgene wat ik schreef in #13 en #14
  http://bodypolitik.org/2007
  Momenteel zegt 27% van de Reps niet voor Giuliani te zullen stemmen indien hij de nominatie krijgt.
  Ik zeg: DUMPEN die gast. Giuliani is instabiele persoon, totaal ongeschikt voor the ultimate office.

 23. JIMMY: RP kan niets veranderen aan de wereld, zoals die is, evenmin als de neoconservatieven dat kunnen met militarisme en het verspreiden van democratie. Wel kan hij een bijdrage leveren aan een oplossing.
  ACP”: … Mjaaah … RP doet net alsof maar heeft absoluut nix te zeggen, want behalve onder de max. 20 duizend Libertarische fanaaten heeft hij nergens politieke aanhang.

  JIMMY: Ik weet niet of je Dr. Pape’s boek hebt gelezen, ‘Dying to win’, maar daarin geeft hij goed aan wat de werkelijke motieven van zelfmoordterroristen zijn: nationalisme, of een gevoel van bezetting. Zoals de Koerden, de Palestijnen, de Sikhs, de Saudi’s en de Tamils dat ervaren. En zoals de Irakezen dat nu ervaren. (Sikhs en Tamils zijn geen moslims, toch plegen zij de meeste zelfmoordaanslagen.)
  ACP: … Zuiver loelkoek, want het enige motief is religieuze belofte op imaginaire eeuwige beloning”

  JIMMY: …Het punt is dat religieuze orthodoxie (fundamentalisme en salafisme) en Jihad vaak niet samenvallen. Daar zijn al vele onderzoeken naar geweest. Zowel in moslimlanden, als immigratielanden zijn die percentages erg laag. Al zijn Mohammed B’s nooit uit te sluiten. Zulke lui zou ik opsporen en een enkele reis herkomstland geven.
  ACP: … LETTERLIJK ALLE MOSLIMS zijn VOOR, en ondersteunen andermans Jihad. Want NIEMAND is er tegen … Wat op zich al behoorlijk KRANKZINNIG is en tekenend voor de achterlijk van dat soort volk.

  JIMMY: … Of ik of jij dat gevoel van bezetting — wat onder o.a. Palestijnen of Sikhs leeft — overigens terecht of moreel juist vind, is volkomen irrelevant. Zij voelen dat zo, dus handelen ze daarnaar. RP heeft daar de conclusie uit getrokken, dat hij zijn troepen terug wil trekken uit het Midden-Oosten. Velen geven hem daarin gelijk, waaronder Bin Laden, Wolfowitz, Chalmers Johnson en Michael Scheuer.
  ACP: … Dan moet men blijven waar men is, in het westen wordt dat niet DONE en is het zelfs uiterst belachelijk. RP kan zijn eigen loel niet eens terugtrekken omdat het er niet eens meer is.

  JIMMY: … Engeland en Spanje zijn niet aangevallen, omdat ze rijk of Christelijk zijn, maar omdat ze deelnamen aan de Irak-missie. Bin Laden wil Engeland helemaal niet bezetten, hij wil de macht over Saudi-Arabië, Pakistan en Egypte, dat zijn de hoofdprijzen. Het Westen steunt die regimes en daarom valt hij ons aan.
  ACP: … Mwaaah … Bin Ladin wil van alle wallen vreten, maar wil uitendelijk overal de ORTHODOXE Islam met geweld invoeren … a la de “profeet”.

  JIMMY: …Religie is dus secundair. Dat is verrassend en wellicht contra-intuïtief, omdat we vanuit onze Nederlandse en Westerse ervaring veelal aanpassingsproblemen zien met moslims in onze landen. Daarbij geeft de MSM niemand een kans om deze waarheid te vernemen.
  Als wij dus landen aanvallen obv de verkeerde overwegingen: ‘ze haten ons om onze vrijheden’ dan maken we de verkeerde beslissingen en zullen we de les helaas heel hard leren.
  ACP: … Alweer zuiver LOELKOEK van iemand die duidelijk BANG is voor de Islam. WAAROM Moslem landen worden aangevallen kan een Kadafi nog het best beschrijven, weshalve hij eieren voor zijn geld koos.

  JIMMY: …PS Overigens ben ik niet zo’n neoconvreter, zoals de meeste libertariërs of waar jij me misschien voor houdt — objectivisten zijn overigens net zoals neoconservatieven, die zouden ook Iran vandaag nog willen bombarderen. Ik niet.
  Ik hou niet van die interventionistische houding en het overdreven zwart-wit denken. Dat vind ik weinig intelligent en ook niet modern of Westers. Neocons hebben trouwens het volste recht om naar de macht te hengelen, net als RP en iedereen.
  Op dit blog weten mensen hoe ik over de Jihadisten en de Islam denk en hoezeer ik de VS waardeer.
  ACP: … Het maakt geen ruk uit hoe of wat Jimmy wenst te denken. Het enige reele is eenvoudig de simpele realiteit

 24. [27] Wat een oer STOMME opmerking van parasiet-RP…. Men gooit Rome en Napels misschien niet kapot, maar spit Sicile wel even onder … en zeeeeker als de Sicilianen de oorlog hebben verklaard aan de Yamks.

  Mike is zelf niet goed snik daarom kan hij om een patient lachen …

 25. 1) RP heeft een trouwe schare fans, wat hebben zijn concurrenten? Niets en niemand, behalve grote bedrijven en media.

  2) Hmmm.. Dat is niet zo. Als dat zo is, vraag je dan eens waarom was de Islam drie eeuwen stil?

  3) Moslims zijn geen volk, het is een geloof.

  4) eens

  5) Zeker, maar daar heeft hij veel tijd voor nodig. Daarom wil hij eerst landen als Egypte, Pakistan en Saudi Arabië veroveren. Engeland enzovoorts volgen later. Over 50 jaar is de Islamitische youth bulge verleden tijd, de geboortecijfers nemen nu al snel af in landen als Iran en Tunesië.

  6) Ik ben niet bang, ik ben juist zo fel als maar kan. Alleen kunnen wij deze strijd niet winnen met kracht. Wij moeten winnen op slimheid. Anders zullen we verliezen. We hebben simpelweg te weinig mensen om te vechten of om hun landen te bezetten. Wat ik overigens ook niet zou willen.

  7) Inderdaad, de realiteit.

Comments are closed.