De overgang naar dictaturen in het verleden en in de tegenwoordige tijd verlopen volgens een schema. Naomi Wolf, auteur van o.a. het boek “The End of America: Letter of Warning To A Young Patriot“, heeft dat goed begrepen. In navolging van Hitler, Stalin en Pinochet zijn het thans Bush en consorten die bewijzen lessen uit het verleden hun uiterste houdbaarheidsdatum nog lang niet voorbij zijn.

Naomi Wolf stelt dat er een blauwdruk is volgens welke een open samenleving verwordt tot een dictatuur; deze bestaat in essentie uit de volgende 10 stappen:

1. de introductie van een beangstigende interne- of externe bedreiging
De bedreiging kan gebaseerd zijn op actuele feiten of op verzinsels. In de VS was 9/11 de actuele bedreiging.

2. het opzetten van een systeem van geheime gevangenissen en een militair rechtssysteem
Nadat iedereen goed bang is gemaakt, is het tijdstip daarvoor rijp: Guantanamo Bay.

3. de oprichting van een para-militaire macht
Na Katrina werden deze ingezet tegen de eigen bevolking in New Orleans.

4. de installatie van een controle-systeem voor gewone burgers
In Nazi-Duitsland waren het de SS en de SD- en in voormalig Oost-Duitsland de Stasi die iedereen onder controle had, in de VS mag de NSA onschuldige burgers afluisteren

5. het lastigvallen van groepen burgers
O.a. de CIFA bespioneert ’terroristen’ (waaronder dierenrechtactivisten); onwelvalligen worden geconfronteerd met onderzoeken van bijv. de IRS.

6. het willekeurig vastzetten en weer vrijlaten van burgers
Denk aan de getaserde student onlangs in Florida. Burgers kunnen zonder reden tot ’terrorist’ gebombardeerd worden en voor onbepaalde tijd vastgezet worden.

7. het op de korrel nemen van vooraanstaande individueen
Onlangs werden acht US attorneys ontslagen wegens wat lijkt op onvoldoende loyaliteit aan de machthebbers.

8. het beperken van de persvrijheid
Arrestaties van journalisten neemt hand over hand toe, Homeland Security en andere instanties nemen Bush-afvallige journalisten op de korrel.

9. het gelijkstellen van onenigheid aan verraad en van kritiek aan spionage
Bill Keller, the uitgever van the New York Times is door Bush ten tijde van de Lichtblau/Risen onthullingen door Republikeinen in het Congres voorgedragen om te worden beschuldigd landsverraad.

10. het opschorten van de wet en het uitroepen van de noodstoestand
De John Warner Defense Authorization Act van 2007 geeft de president (Bush dus) verstrekkende macht om de Nationale Garde in te zetten tegen de eigen bevolking in een nationale noodtoestand, die hij zelf kan uitroepen.

Hier ook nog wat voorbeelden: KLIK

Zie ook deze dik 40 minuten durende video van Wolf:

Ron Paul heeft op 15 oktober de American Freedom Agenda Act geintroduceerd. Dit wetsvoorstel heeft tot doel alle wettelijke maatregelen die voornoemde 10-stappenplan faciliteren, terug te draaien en wordt nota bene ondersteund door mensen als Naomi Wolf, een linksige Democraat.

Hoever loopt Europa in dit geval achter op de VS ?

EDIT: dank zij een aantal opmerkzame lezers van NUjij.nl ben ik op een hinderlijke fout gewezen (‘Stasi in Nazi-Duitsland’); deze fout is rechtgezet. Schrijven in de vroege uurtjes is blijkbaar niet voor iedereen weggelegd..

25 REACTIES

 1. In dit verband wil ik ook een linkje geven naar het filmpje "Nothing to hide"
  http://nl.youtube.com/watch
  (8 min.)

  Het gaat over een patriottische modelburger die toch "staatsgevaarlijk" blijkt….

 2. Het is ook interessant om te trachten je te realiseren hoever die 10 stappen al onderweg zijn in Nederland en België (Vlaanderen)

 3. [3]
  Zaken als pedofilie en het klimaat zijn ook "gevaren" die je onder punt 1 kunt scharen. door naast terrorisme ook het klimaat en pedofilie te noemen "bedien" je een groter deel van de bevolking. Iedere groep zijn eigen "angst".

 4. Aan Klassiek Liberaal:

  Verschillende gevaren, zelfde daders, bedoel je zeker?

 5. [6] Dat is niet per definitie ter zake doende. Zo kan je ieders beweringen en redeneringen verdacht maken. Een paar weken geleden werd Naomi Wolf hier terecht onderuit gehaald vanwege haar zwart-wit denken over het kapitalisme, maar dat wil niet zeggen dat ze hier de plank mis slaat.
  Dit is trouwens niet helemaal alleen door haar bedacht. Een paar jaar geleden zag ik een vergelijkbare opbouw naar dictatuur en totalitarisme in een BBC-documentaire.
  Die volgorde van stappen was meer psychologisch: het creeren van een vijandbeeld, het ontmenselijken van die vijand (de jood als rat in de nazifilms bijvoorbeeld, de islamiet als kindermoordenaar en geitenneuker, de westerling als aap of varken of hond), het sluiten van de rijen. In het lijstje van Wolf zijn ze die psychologische processen meer impliciet opgenomen.

 6. [6] Inderdaad is achtergrond te weten wel interessant. Je moet je alleen niet laten leiden door WIE wat zegt, maar WAT er gezegd wordt, endan je eigen oordeel vormen.
  Zie ook Fred [8]

 7. [6][8][9]
  De ‘controverse’ rond haar persoon is mij niet onbekend. Ik heb eerlijk gezegd getwijfeld (weliswaar kort, maar toch) om het te publiceren, omdat ik wist dat hierover opmerkingen gemaakt zouden gaan worden. Zoals ze zelf terecht zegt, betreft het hier een bericht dat boven de partijen uitstijgt. Dat nota bene zij het zegt, maakt het bericht alleen maar sterker.

 8. [10]
  Inderdaad. Het gaat er niet om *wie* iets zegt, maar *wat* er wordt gezegd.

  [8]
  Dat betrof Naomi Klein. Een andere Naomi.
  Inderdaad is de opbouw naar een dictatuur, of in elk geval een afbraak van de rechtsstaat vaak een en hetzelfde proces. Of deze nu van "links" of van "rechts" komt. Een boodschapper die een en ander duidelijk weet uit te leggen moet je serieus nemen, of deze boodschapper nu van "links" komt of van "rechts". Overigens weet ik zeker dat libertariërs als Ron Paul, Badnarik of Browne het helemaal eens zullen zijn met Naomi Wolf op dit gebied.

 9. Die Wolf is net als Moore een "gatekeeper". Oftewel iemand die maar een gedeelte van het verhaal verteld, en het zo brengt alsof het slecht is om rechts te zijn. Deze mensen zijn net zo schuldig aan verraad.
  Bijvoorbeeld Moore, die doet alsof alle republikeinen slecht zijn, en alsof er bij de democraten helemaal geen eerlijke kandidaten zijn (die er wel zijn: Kucinich en Gravel). Hij zegt daarna dat hij het prachtig zou zijn als een eerlijke kandidaat als Gore mee zou doen.
  Dit is weer typerend voor socialisten, zich zo geweldig voordoen, maar eigenlijk mensen voorliegen.

 10. [12]
  Heb je de moeite genomen om de video te bekijken ? En zo ja, kun je daarin beweringen ontdekken die jouw "gatekeeper-mening" ondersteunen ?

  Ik niet in ieder geval. Ik verwijs naar [11] : "Een boodschapper die een en ander duidelijk weet uit te leggen moet je serieus nemen, of deze boodschapper nu van "links" komt of van "rechts". Overigens weet ik zeker dat libertariërs als Ron Paul, Badnarik of Browne het helemaal eens zullen zijn met Naomi Wolf op dit gebied." Gatekeeper of niet is irrelevant; het bericht is er niet minder valide om.

 11. [1]
  “We’re looking for a donated Betacam and editing deck.” Een filmpje uit de steentijd KL ? 😉

  Leuke productie, maar typisch voor conspiracy ‘liefhebbers’. De meeste overheden zijn veel te stom om moderne technische mogelijkheden te gebruiken. En als ze het proberen werkt het voor geen meter (denk aan C2000, het nieuwe digitale communicatiesysteem van de politie).

  Je kan democratische verkiezingen prima neppen met elektronische stemcomputers (zoals Rop Gonggrijp niet aflaat ons te informeren) maar gebeurt dat dan ook werkelijk ? BBC onderzoeksjournalist Greg Palast heeft dat uitgezocht voor de US presidentsverkiezingen van 2004 (Bush vs Kerry). Daar schijn het idd gebeurt te zijn. Maar in NL of België ? Nah, veel te stom !

 12. In feite is het zo dat de oppositie de zittende regering altijd voor fascisten heeft uitgemaakt. Of die oppositie nu rechts of links was.

  Toegegeven, links heeft de term ‘fascisten’ vaker gebruikt dan rechts (denk aan de reacties op het machtsvertoon van overheden t.a.v. krakers, de anti-kernenergiebeweging, de RAF, de anti-globalisten, e.d.) en de video van deze linksige dame is daarin geen uitzondering.

  Maar ook linkse regeringen (zoals nu in NL) blijken precies dezelfde onderdrukkende wetten en maatregelen te treffen. De rechterzijde wist dit allang, maar voor het linkse stemvolk is dit steeds opnieuw een verrassing. 😉

 13. WAT er gezegd wordt door WIE is wel degelijk van belang om een oordeel te vormen of waarde te hechten aan de boodschap.

  Wolf, More, Gore, Clinton, veel gebla, bla, bla over de ruggen van de belastingbetalende burgers. Ze zijn geen haar beter dan Bush of wie dan ook.

  Overigens kan het verhaal van Wolf net zo goed omgedraaid en gekoppeld worden aan de plannen en activiteiten van haar eigen socialistische gedachtegoed.

 14. [13] Beste Tjeerd: Bekijk de video nog maar eens opnieuw en verdiep je in Ron Paul (Rep). De parallel met Europa zal je duidelijk worden.

  Dichter bij huis: Nederland heeft mensen als Ron Paul nodig. Waar zijn ze?

 15. Misschien kan ik er een 6-stappenplan aan toevoegen, hoe een helpende staat tot een repressieve staat wordt.
  Hoe meer staatshulp, hoe meer repressie.
  1. De staatskosten voor de hulp nemen toe (blijkt steeds in de praktijk).
  2. De staat wil en moet kostenbeheersen.
  3. Wil zij vasthouden aan haar principe van toenemende staatsverzorging (en dat wil zij), dan kan niet bezuinigd worden op de hulp zelf, maar probeert men de hulpverlening vooraf te voorkomen: voorzorgbeginsel.
  4. Preventie kan alleen met de hulp van controle vooraf.
  5. Effectieve staatscontrole kan alleen met regels en wetten.
  6. Effectieve wetten kunnen alleen bestaan als er sanctie en repressie is.
  Dit doortrekkend zou men kunnen stellen dat totale staatsverzorging leidt tot totale staatsconcontrole/repressie.

  En zo ziet Jan Van Proletarier Tot Stembusganger, die al die hulp van de staat zo mooi vindt, tot zijn verbazing dat hij later al zijn vrijheid kwijt is en in een totalitaire samenleving is terecht gekomen.

 16. [14]
  Het filmpje is meer een satirische waarschuwing voor de gevaren die een controlerende overheid *kan* hebben. Ik geloof niet dat onze huidige regeringen het zover zouden laten komen. Maar wie weet is er over 10 jaar wel een heel andere regering aan de macht. Een regering van de SP of een regering van neocons bijvoorbeeld.

  [15]

  De term "fascisme" is een beetje ongelukkig gekozen door Naomi Wolf. Alhoewel ook Hayek het over "fascisme" had om alle dictaturen mee samen te vatten. Naomi Wolf en Hayek zijn goede aanvullingen op elkaar. beiden geven aan hoe een overheid *kan* werken naar een dictatuur gebaseerd op angst. Hayek waarschuwde dat de angst voor sociale onzekerheid leidde tot een verzorgingsstaat en tot slavernij, Wolf geeft nu aan hoe de angst voor een vijand leidt tot het opschorten van de burgerrechten. Nu is het Bush die als voorbeeld wordt genoemd omdat onder zijn regering inderdaad veel burgerrechten in gevaar zijn gekomen. Als Gore president was geweest had een ander een boek geschreven hoe gore met als excuus de opwarming van de Aarde de burgerrechten met voeten zou treden, en ook met even geldige argumenten.

 17. Het is ook raadzaam te kijken of die vijanden wel echte vijanden zijn.
  Joden niet, volksvijanden evenmin.
  Maar extreme jihadisten WEL.

 18. Ik vind dat er voor iedere BUSHBASH een DEMSBASH moet naast staan. Want achter het hoekje van BUSHBASHING staat antikapitalisme.

 19. [24]
  Bush is bijkans een Democraat, sterker nog hij haalt ze links in qua overheidsbestedingen !!

  De antikapitalisten hebben nog niet door dat ze zichzelf in de voet schieten, zeg ik dan maar..

Comments are closed.