NL-regering (12 okt): Het kabinet wil haatuitingen steviger aanpakken. In het bijzonder de ’talloze, soms zeer grove’ uitingen van haat op internet.
Het OM gaat opsporen en vervolgen. Meldpunten en antidiscriminatiepunten worden ondersteund. Met belastinggeld uiteraard. Ook godslastering blijft strafbaar.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Stop met deze verdere aantasting van de vrije meningsuiting. Misbruik dit niet om te trachten meer grip op internet te krijgen. Iedereen die niet van bepaalde opmerkingen houdt, hoeft niet te kijken en kan iets anders lezen. En geef het beoogde (afgepakte) geld terug aan de rechtmatige eigenaren.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

21 REACTIES

 1. Grote zorgen omtrent dit kabinet maakte ik mij al lang, maar steeds meer en meer krijgt het toch trekjes van een dictatuur.
  De vrijheid van meningsuiting, van denken komt met deze wet m.i. duidelijk op de tocht te staan.
  Het is nu eenmaal zo dat met een vrijheid van meningsuiting, welke essentieel is voor een vrije samenleving,sommige mensen minder fraaie woorden zullen gebruiken.
  That’s all in the game. Je kunt iemand krenken met scheldwoorden maar ook zeer verhuld en diplomatiek kun je iemand met woorden krenken tot op het bot.
  Maar dergelijke omschrijvingen zullen wel niet in het woordenlijstje zijn opgenomen.
  Dan het begrip ‘godslastering’. leven we dan verdraaid nog aan toe in een theocratie? Moge God ons hiervoor bewaren zou ik zeggen!
  En is b.v. allah een god?
  Paulus in de bijbel noemt zoiets een drekgod! Dus Paulus posthum ook maar veroordelen?
  Laten we elkaar tot het uiterste vrijlaten en een ander zijn of haar gedachten respecteren. Kwestie van beschaving!
  En de ( aangepaste ) spreuk van deze site:
  DE "STAAT" STREEFT NAAR EEN MAATSCHAPPIJ WAARIN IEDER MENS SOUVEREIN IS; IEDER MENS HEEFT HET RECHT ZIJN LEVEN TE LEIDEN ZOALS HIJ ZELF WIL, ZOLANG HIJ DATZELFDE RECHT VAN IEDER ANDER RESPECTEERT.Zou tot algemene norm verheven moeten worden.

 2. "En is b.v. allah een god?"

  Ja, ’t is gewoon het arabische woord.
  De kopten in Egypte noemen hun ("onze"?) christelijke god gewoon allah in hun taal, het arabisch.

 3. Uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

  Artikel 19

  Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
  Die rechten staan hier:
  http://www.unhchr.ch/udhr/l
  Als je dat hele rijtje zo eens doorleest denk ik dat onze eigen overheid op zo’n beetje 500 punten in overtreding is. Normen en waarden…

 4. In Nederland WEET men nu gewoon dat de mutikul gedachte DEAUD is … ook al probeert men nu kunstmatige ademhaling toe te passen.

  DE realiteit is dat monoculturele-multiraciale-gemeenschappen levensvatbaar en MOGELIJK zijn … maar multiculturele-multiraciale- samenlevingen … BESLIST NIET, en vooral niet zonder natuurlijke grenzen en letterlijk bij elkaar op schoot.

  Bovendien, ook de ontdekker van het DNA-verhaal is van mening dat er grote VERSCHILLEN zijn tussen mensengroepen en individuen. En dan wenst men dwangmatig een gefantaseerd multikul paradijsje op aarde te creeren ..

 5. Uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

  Artikel 29

  1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
  2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
  3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

  Kan iemand ophelderen wat bedoeld wordt met "plichten", welke plichten?, en "gemeenschap", welke gemeenschap? en "beperkingen", welke beperkingen? Doet artikel 29 de overige artikelen van de Verklaring teniet? Ik zou daar graag eens wat over willen lezen.

 6. Onder het motto van vrijheid van meningsuiting zou ACP zijn mening mogen geven maar valt kretelogie ook onder de definitie van mening ?

  IEDER MENS HEEFT HET RECHT ZIJN LEVEN TE LEIDEN ZOALS HIJ ZELF WIL, ZOLANG HIJ DATZELFDE RECHT VAN IEDER ANDER RESPECTEERT

  Juist de verschillen tussen mensen leiden tot een interresante samenleving, dus waar doel je op met je laatste opmerking.

 7. Dit is een ouwetje over "roken" in relatie tot De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Geeft wel een antwoord op je vraag. I.p.v. "roken" kun je natuurlijk nog honderden andere onderwerpen tegen de meetlat leggen. Ziet er allemaal niet zo rooskleurig, maar wel dubbelhartig uit.

  http://www.vrijheidsstrijde

 8. [6]
  Kretologie ligt in het verlengde van FOS en is zo natuurlijk als een scheet. Voor je het weet is het uit je reet … Of niet soms?

 9. Ik heb laatst die "anti-haatzaai" plannen van het kabinent ook maar eens gelezen en ben me werkelijk rot geschrokken.

  Dit staat de burger o.a. te wachten:
  -De strafbaarstelling van godslastering en discriminerende uitingen wegens godsdienst;
  -Een landelijk islamitisch (sic!) discriminatiemeldpunt en steunpunten discriminatie met een gespecialiseerde officier van justitie bij 11 regioparketten;
  -Het (strafrechtelijke) aanpakken van grievende uitingen "opdat de slachtoffers zien dat de overheid aan hun kant staat".

  Ofwel: "Wij -overheid- weigeren de werkelijke criminelen aan te pakken (dat heet Anarchie) dus pakken we de onschuldigen aan (dat heet Tirannie)." (quote Samuel Francis)

  Hoe kwam je ook al weer van tirannen af?

 10. ”IEDER MENS HEEFT HET RECHT ZIJN LEVEN TE LEIDEN ZOALS HIJ ZELF WIL, ZOLANG HIJ DATZELFDE RECHT VAN IEDER ANDER RESPECTEERT ""

  Volgens FOS helemaaal okay om DAT te zeeggen … Anderszijds verondersteld het weer … puuuur collectief gedrag … terwijl het weer allerlei andere vraagtekens oproept…

  Nu zegt de DNA-ontdekker dat er ook nog zoiets is als een RANGLIJST van nasjionale IQs (naast individuele verschillen). Waar ik het instinctief mee eens ben en waar ook de libertarische kreet niet aan ontsnapt.

  Overigens "recht" en rechten bestaan alleen indien men het kan … WAAR MAKEN. En Libertarische "rechten" zijn daardoor over het algemeen helaas overhe algemeen WAARDELOOS …

 11. [10] \Goh, hep je weer een proefverlofje, aseepeetje!
  Vergeet je pilletje niet op tijd in te nemen..
  Ik ben blij dat je geen serie moordenaar bent maar slechts een verbale strontlegger.

 12. [11]
  PROBEER es een beetje origineel te zijn in plaats van die cliche oprispingen. Maaralsje toch daaaaarover hebt:

  Nederland kent sinds de "bevrijding", o.a. twee (neo-)marxistische TABOES. Namelijk de kwestie van de zogenaamde "persoonlijke" aanvallen ( zelfs op anonieme lieden die onder NICKS operereren), en het zogenoemde "Kiezersbedrog"

  Welnu, om met dat laatste te beginnen. De mensn zijn hier inmiddels zooooodanig gebrainwashed dat als bijvoorbeeld een Parlementaire KADAVER niet (heelemaal) naar de regels van zijn fractie handelt, maar naar eigen beter weten, eer en geweten, hij/zij dan de grooote zonde van het "kiezersbedrog" pleegt. Zoooo erg heeft men het begrip "volksvertegenwooriging" verkracht. En zooodanig heeft men het volk (zelfs de dooooorgeleerden onder hun) in een dubbelle nelson … dat zowat en ieder dat verder klakkeloos geloofd. Maar WELLUKKE kiezersbedrog is r nu wel gepleegd?

  Een nog grotere TABOE is echter het plegen van zogenaamde AD HOMINEM. M.a.w. het letterlijk, op de (verantwoordelijke) persoon af, confronteren van iemand. Want volgens de neo-marxistisch collectieve ethiek is dat een absoluuuut … NO-NO … en zodanig ingeburgerd dat ook op het zogenaamde … vrijsprekende … VRIJSPREKER forum (www. Vrijspreker.nl) men dat domweg geloofd. Dus kom ik daar niet meer op, alias … ik ben er geband. Gelukkig dat dat soort zaken op deze site al heel lang niet meer het geval is. Want ik kan hier de Webmaster letterlijk voor rotte vis uitschelden. En zolang als ik precies weet te zeggen waarom, dan volgt er niets behalve een klarificerende discussie over en weer tussen volwassenen.

  OP de keeper beschouwd zijn verwijten van ad hominem gedrag immers juist zo verschrikkelijk … COLLECTIEF en zo ACHTERLIJK als wat. Want, achter elk bericht of gedachte is uiteindelijk eenmaal een individu te vinden. En WAT is er dan mis mee om die persoonlijke ter verantwoording te roepen en van te zeggen wat men ervan van denkt? En wat is er mis met zelfs het DUEL en een persoonlijke CONFRONTATIE? Schijnbaar is daar in Nederland heel veel mis mee, want ook de (eveneens hersengespoelde) "libertariers" beroepen zich op HET COLLECTIEF en hun NEP-ethiek. Of niet soms?

  Het hol geroep van … AD HOMINEM … om VERANTWOORDELIJKHEID af te wentelen en achter het collectief schuil te kunnen gaan … zelfs de "Libertariers" geloven dat …

 13. [12] Wie het eerste wat ruikt, heeft zijn poepertje gebruikt…

  Je voelt je wel aangesproken, niet?

 14. Gezien bovenstaande berichten lijkt het erop dat de overheid de vrijheid van meningsuiting nu definitief de nek om wil draaien.

  Gelukkig is helder denken niet de sterkste kant van de dames en heren. Dit betekent dat er verscheidene openingen zijn om het voorgestelde wettelijke bolwerk te laten sneuvelen en de huidige junta het gezicht compleet te laten verliezen.

  -De strafbaarstelling van godslastering en discriminerende uitingen wegens godsdienst;
  * een eigen kerk oprichten, uit de heilige schriften vna deze kerk voortvloeiende maatschappelijk onacceptabele uitspraken doen of handelingen plegen en vervolgens, wanneer aanklachten volgen, een beroep doen op deze wet
  * (zie ook hierna) publicisten van de koran laten vervolgen wegens belediging van joden, christenen en heidenen

  -Een landelijk islamitisch (sic!) discriminatiemeldpunt en steunpunten discriminatie met een gespecialiseerde officier van justitie bij 11 regioparketten;
  * Aangifte doen jegens het voltallige kabinet en de Tweede kamerleden die voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, wegens het schaden van Nederlandse belangen in dienst van een vreemde mogendheid;

  -Het (strafrechtelijke) aanpakken van grievende uitingen "opdat de slachtoffers zien dat de overheid aan hun kant staat".
  * aangifte doen jegens publicisten van de koran en de hadith, omdat de door hen uitgegeven teksten het woestijngodje Allah en de praktiserende pedofiel Mohammed, vrede was niet met hem, "beledigen".

  Mocht dit niet helpen, en die kans is groot want de onrechterlijke macht is verziekt door compromiszoekers en ander D’66 tuig, dan kunnen we vaststellen dat we onder buitenlandse bezetting leven, Hier zullen vervolgens de noodzakelijke consequenties aan verbonden moeten worden.

 15. [12] Zogeheten "ad hominem" aanvallen vervuilen de discussie, met uitzondering van gevallen waarin de discussiant zich op persoonlijke gezaghebbendheid beroept om zijn of haar gelijk te halen, en diens levenswandel geen aanleiding geeft deze gezaghebbendheid met betrekking tot het discussieonderwerp toe te kennen.

  Het is terecht dat webmasters hard ingrijpen om ad hominem aanvallen die slechts tot doel hebben een ander te beschadigen, te beëindigen. Dit komt ook de kwaliteit van de website ten goede.

  Ik ben, met uitzondering van ACP zelf, tot nu toe geen voorbeelden tegengekomen van mensen hier die zich op persoonlijke autoriteit beroepen om te bewijzen dat ze gelijk hebben. We kunnen hieruit concluderen dat ad-hominem tactieken hier op de Vrijspreker misplaatst zijn en resoluut aangepakt dienen te worden.

 16. [16]
  Sic:
  "Ik ben, met uitzondering van ACP zelf, tot nu toe geen voorbeelden tegengekomen van mensen hier die zich op persoonlijke autoriteit beroepen om te bewijzen dat ze gelijk hebben. We kunnen hieruit concluderen dat ad-hominem tactieken hier op de Vrijspreker misplaatst zijn en resoluut aangepakt dienen te worden."

  We?

  Dit is geen ad hominem?

  Aanpakken?

  Riekt niet naar cencuur?

  Grapjurk.

 17. [17]

  Lucifer is duidelijk ook gebrainwashed, anders zou hij op z’n minst immers weeeeeten waaaar het om gaat …

  Echt een voorbeeld van een schoolse opstel, omdatmen geen raad weet met de (verplichte) titel.

 18. [17] Kwaliteitsbewaking is een accuratere kwalificatie dan censuur. Ook het verwijderen van commerciële spam kan je volgens de door jou gehanteerde norm: welke redactie dan ook afwijzen, censuur noemen.

  Deze uitgebreide weblog wordt door veel mensen gelezen (400.000 op alexa, dus enkele duizenden bezoekers per dag). Die mensen, meestal hoogopgeleid en intelligenter dan gemiddeld, zitten niet te wachten op ordinaire scheldpartijen op medediscussianten waar met rotte vis gegooid wordt.
  Ook zullen mensen libertarisme op die manier associëren met proletengedrag en weinig moeite hebben de libertarische beweging op diverse media weg te zetten als "extreem-rechts".

  Dat is bijzonder ongewenst, want nu is het moment aangebroken waarop keihard gescoord kan worden. Dit regime speelt het klaar de gemiddelde Nederlander armer te laten worden in een tijd van economische groei. Een opmerkelijke prestatie. Nu is het moment voor een belastingrevolte aangebroken. Vergeet niet dat ook de Tachtigjarige oorlog begon als een opstand tegen de tiende penning van Alva. Ook de Boston Tea Party had te maken met een inperking van de vrije handel.

 19. [19] Ik sla de stukjes van ACP gewoon over. De man (ik ga ervan uit dat er een man achter de nickname ACP schuil gaat) is volledig voorspelbaar.

 20. [19]
  De gemiddelde boeren lul weet donders goed dat deze bananen republiek op instorten staat.
  Het zijn juist die politiek correcte pseudo intellectuelen welke "genuanceerd" tegen beter weten in lopen te raaskallen.

  De vrijspreker weg laten zetten als extreem rechts is een zwakte bod van extreem links (of sukkels die niet met kritiek om kunnen gaan zoals enkelen hier) en heeft geen zak te maken met de reacties van ACP.

Comments are closed.