NL-regering (15 okt) Balkenende met Franse premier Fillon: Op het gebied van klimaatverandering zijn Nederland en Frankrijk heel ambitieus en vinden dat Europa een voortrekkersrol moet spelen. Zij willen samen optrekken om de emissiehandel te versterken.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: “Zij” zijn dan Balkenende en Fillon! Zij zijn ambitieus! Nu er steeds meer twijfel aan de hele klimaathype komt, is het hoog tijd dat die “ambitieuze” politici gestopt worden. Zelfs als ze zich gaan beroepen op “”Brussel”.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST