NL-regering ( 16 okt) Minister Ronald Plasterk (OCW) (PvdA) heeft een lijst met honderd rijksmonumenten gepresenteerd. Dit is een soort onteigening want de eigenaar is niet meer vrij om met zijn gebouw te doen wat hij wil.**)

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Hoewel een aantal mensen bepaalde projecten waarderen en willen behouden, is het geen taak van de overheid zich daarmee te bemoeien. Laat staan wetten op te leggen. Mensen die een pand of iets dergelijks willen behouden, staat het immers vrij om het zelf te kopen.

———————————

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

———————————


Uittreksel Monumentenwet:
De Monumentenwet geeft voorschriften voor het “wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen” van een beschermd monument. Die voorschriften houden in dat er niets aan het monument mag worden veranderd zonder voorafgaande vergunning.
Deze vergunning moet vooraf worden aangevraagd.
Het is strafbaar als er zonder vergunning werkzaamheden worden uitgevoerd.

1 REACTIE

  1. Als iets wordt aangewezen als rijksmonument, aan de hand van vantevoren vastgestelde criteria, is dit puur formeel een aantasting van het absolute eigendomsrecht. Je bent niet meer volledig vrij in je doen en laten.

    Nu ben je voor je woonhuis (niet-monument) ook niet vrij in je doen en laten (bouwbesluit, vergunning, bestemmingsplan etc). Daarnaast is er voor eigenaren van rijksmonumenten soms enig financieel voordeel (subsidie of, steeds meer, fiscaal).

    Ja, het is ongelukkig dat de overheid denkt cultureel erfgoed beter te kunnen beschermen dan eigenaren. Deze fout maakt de overheid vaker. Ik zou zeggen: pick your fight! Onderwijs, zorg als sectoren, en erfrecht en rookbeleid in horeca als issues lijken mij veel belangrijker.

Comments are closed.