NL-regering (15 okt): Donner en Aboutaleb houden zes regionale bijeenkomsten met gemeenten en instanties. Zij maken afspraken om mensen aan werk te helpen. Het kabinet heeft met werkgevers, werknemers en gemeenten afgesproken de komende jaren 200.000 mensen extra aan het werk te helpen.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Tot nu toe hebben we nog niets gemerkt van eventuele resultaten. Ook niet over de manier waarop politici die banen gaan scheppen. Productief werk moet toch uit het bedrijfsleven komen. Daar is nog veel werk dat gedaan zou kunnen worden als de kosten lager waren. Dat kan door het minimumloon af te schaffen.

Een oplossing met bijbetaling door belastinggeld is reeds vaker gebruikt door politici, maar dat blijft een immorele methode. Dus niet doen!

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST

———————————

18 REACTIES

 1. Jemig de pemig, krijgen we zeker nog meer parkeerwachters en melkert-achtigen. De enige manier om werkgelegenheid te maximaliseren, is middels een vrije markt.

  Ik zat net wat te grasduinen in Ludwig Von Mises. Die heeft daar wat goede ideeen over. Ik zou de heren Donner en Aboutaleb willen adviseren deze te bestuderen. Zeer, zeer de moeite waard.

  Daar gaan we weer:

  Government spending cannot create additional jobs. If the government provides the funds required by taxing the citizens or by borrowing from the public, it abolishes on the one hand as many jobs as it creates on the other.
  Planned Chaos pp. 2021 Unemployment

  It is obviously futile to attempt to eliminate unemployment by embarking upon a program of public works that would otherwise not have been undertaken. The necessary resources for such projects must be withdrawn by taxes or loans from the application they would otherwise have found. Unemployment in one industry can, in this way, be mitigated only to the extent that it is increased in another.
  Liberalism p. 85 Unemployment

  On a free labor market wage rates tend toward a height at which all employers ready to pay these rates can find all the men they need and all the workers ready to work for this rate can find jobs. There prevails a tendency toward full employment.
  Planning for Freedom p. 84 Unemployment

 2. “200.000 mensen extra aan het werk te helpen.”

  Dat helpen is de fout. Mensen die willen werken gaan uit zich zelf werken. Alle andere zijn mensen die niet willen werken en er door de overheid toe worden gedwongen. Omdat de innerlijke dwang ontbreekt bij deze mensen zijn ze als werknemer waardeloos en zijn niet welkom binnen mijn bedrijf.

  In mijn onderneming werken ongeveer 500 mensen. Van geen/laag opgeleiden tot zeer hoog opgeleiden. Het enigste doel van mijn onderneming is mij en mijn familie een zo plezant mogelijk leven te geven. Hiervoor maak ik gebruik van fysieke en/of mentale kracht van de werknemers.

  Als een werknemer niet meer voldoet aan de verwachting die de onderneming stelt dan is het tijd om afscheid te nemen van die werknemer. Voor de tijd dat ze een onderdeel zijn van de onderneming betaal ik ze een vergoeding.

  Maakt de onderneming een boven gemiddelde groei door dan profiteren alle werknemers in de vorm van een procentuele einde jaar bonus.
  Als ik dus mensen zou opnemen welke de innerlijke dwang missen om iets te presteren zou dit ten laste komen van de werknemers die dit wel hebben en zich inzetten voor de onderneming. Slechte zaak dus voor mij, de onderneming en de huidige werknemers.

 3. Dit schept zeker werkgelegenheid,
  voor de politie. Ook de mensen die wel willen werken zullen tegen elkaar uitgespeeld worden en het loon zal naar beneden gaan. De goede ondernemers zullen gedwongen worden dit ook te doen omdat de concurrent-ondernemer het personeel wel tegen elkaar uitspeelt. Ik heb het dan over personeel waar genoeg van is te krijgen. Wanneer deze niet rond kan komen en het verschil te extreem groot wordt, gaan deze het criminele pad op zowel binnen het bedrijf als daar buiten uit noodzaak. (Hiermee zeg ik niet dat er geen verschil mag zijn)

 4. [2] "Het enigste doel van mijn onderneming is mij en mijn familie een zo plezant mogelijk leven te geven".

  Zo zal de steuntrekker eveneens kunnen zeggen "Het enigste doel van mijn individuele ‘onderneming’ is mij en mijn familie een zo plezant mogelijk leven te geven".

  Jullie hebben kennelijk het gelijke doel, slechts het middel is anders. Dat de steuntrekker dat dan weer over de ruggen van werkgevers en werknemers doet is ook al geen bijzonder sterk argument. Immers, als elke laatste steuntrekker op markt-conforme voorwaarden aan het werk zou zijn, dan zouden de loonkosten in ‘de vrije markt’ absoluut en torenhoog zijn. Consumentenprijzen zouden exploderen, wachttijden, levertijden, lege schappen, het gevolg.

  PS: Ik wilde zo maar eens advocaat van de duivel spelen. Brengt wat vuur in de discussie, toch?! (Smylie!!!)

 5. [4]
  Dat laatste had je nou net niet moeten zeggen.. :p

  Een steuntrekker maakt gebruik van de faciliteiten die hem worden aangeboden. Niet hij is de boosdoener, maar degene die de faciliteiten verstrekt: de overheid die middels diefstal aan de centen komt om de steuntrekker te betalen.

  Het verstrekken van steun op zich verstoort de markt. Deze persoon zou zonder steun een incentive hebben om zo snel mogelijk aan het werk te gaan voor een vergoeding die hem redelijk lijkt, al dan niet torenhoog. Als de door jou geschetste situatie op zou treden, dan zijn die torenhoge loonkosten er omdat het aanbod van werknemers schaars is. Dat zal dus mensen van elders aantrekken, tenzij de situatie elders identiek is, in dat geval is er een extra motivatie om verder te innoveren om met minder mensen meer te kunnen doen. De consumentenprijzen zullen niet exploderen, tenzij je het over een afgeschermde lokale markt hebt waarin geen vrije uitwisseling met de omgeving mogelijk is.

 6. [3] Heb je wel eens iets gekocht en uitgezocht waar je dat het goedkoopste kon kopen?
  Heb je toen de winkeliers tegen elkaar uitgespeeld?

 7. WW, WAO, Bijstand… Gewoon allemaal privatiseren. Is in elk geval veel goedkoper. Niet alleen door de marktwerking, maar zeker ook door het ‘gemis’ aan volkomen overbodige ambtenaren. Tegengaan van kartel vorming lijkt me dan wel weer een overheidstaak, want waar er sprake is van een kartel kan geen waarachtige concurrentie zijn.

 8. [7]
  "Tegengaan van kartel vorming lijkt me dan wel weer een overheidstaak, want waar er sprake is van een kartel kan geen waarachtige concurrentie zijn.
  "
  Ik heb daar de laatste tijd op meerdere plaatsen wat over gezegd. Een kartel zal nooit succesvol kunnen zijn, tenzij geholpen door marktverstorende overheidsmaatregelen. Mocht in een vrije-markt situatie een kartel wél succesvol zijn, dan is er blijkbaar geen enkel ander bedrijf of kartel dat een product heeft met een betere prijs/prestatieverhouding, en heeft zo’n kartel bestaansrecht.

  Het is in feite een communistische misrekening om het fenomeen kartel op zich te veroordelen(of monopolist ingeval het kartel uit één bedrijf bestaat). Waar het uiteindelijk om draait, is de zo efficient mogelijke toepassing van productiemiddelen om zodoende de winst te maximaliseren terwijl de marktprijs zodanig is dat de consument deze als voordelig voor hem ervaart. Als de producten van een kartel daar aan beantwoorden, dan is dat prachtig. Het probleem ontstaat op het moment dat een overheid barrieres op gaat werpen waardoor het andere bedrijven verhinderd wordt met een kartel te concurreren; indien het kartel zelf concurrenten weert (denk aan intimidatie en andere vormen van geweldsuitingen) is er reden om het kartel voor het libertarische gerecht te slepen.

 9. [7] WW, WAO, Bijstand… Gewoon allemaal privatiseren. Wat in Nederland onder privatiseren wordt verstaan is niet echt een private onderneming.

  Neem b.v. de zorgverzekeringen. Buiten een groepje Nederlandse aanbieders, die sterk aan handen en voeten zijn gebonden door allerlei regels, is er geen buitenlandse aanbieder. U mag zich ook niet om b.v. wat te zeggen bij een Spaanse aanbieder verzekeren.

  Neem b.v. de posterijen. Afgeschermde markt met een gouden aandeel voor de overheid. Als ik het goed heb zijn deze belemmerende maatregelen pas in 2009 van de baan.

  Neem b.v. de openbaar vervoer. Afgeschermd door allerlei staats bedrijfjes welke op papier een bedrijf zijn maar in feite gewoon verlengstukken zijn van de overheid. Soms wordt een noodlijdend lijntje verkocht, Rovers, waaraan dan zoveel voorwaarden worden verbonden dat van een rendabele exploitatie geen sprake meer kan zijn.

  Het enigste wat de overheid doet is door middel van bedrijven het zaakje regelen. En als er iets fout gaat is het de schuld van de onderneming en de vriendjes van politiek Nederland dekken de echte schuldigen maar wat graag af voor een overgewaardeerd inkomen dat dan ineens markt conform heet.

  Kartel vorming kan alleen ontstaan als er overheids invloed is. Anders als het lonend is duikt er wel een ondernemer in de markt.
  [4]

 10. [4] “Zo zal de steuntrekker eveneens kunnen zeggen "Het enigste doel van mijn individuele ‘onderneming’ is mij en mijn familie een zo plezant mogelijk leven te geven".”

  Natuurlijk mag die steuntrekker dat zeggen en natuurlijk heeft die steuntrekker ook recht op een plezant leven. Alleen voel ik me niet geroepen om de geldschieter te zijn van die steuntrekker. Niet rechtstreeks via bedelen op straat of indirect via bedelen van de overheid die het dan bij mij komt afdwingen.

 11. Afschaffing minimumloon zou denk ik eerder de werkloosheid naar beneden kunnen brengen. Of dit direct ten gevolge is van een stijging van de werkgelegenheid is maar de vraag.

  De afschaffing van het minimumloon brengt minimaal twee processen op gang. (1) werkgevers gaan goedkope arbeid inkopen voor eenzelfde productie. Of dit per saldo meer mensen aan het werk helpt is de vraag, waarschijnlijk wel, maar het is niet zeker. (2) Ander gevolg is dat door het goedkopere arbeidsaanbod bepaalde (productie)investeringen viable kunnen worden die dat eerst niet waren, in dat geval zou de werkgelegenheid wel kunnen stijgen.

  Dit om aan te geven dat er een verschil is tussen werkgelegenheid en werkloosheid, een stijgende werkgelegenheid hoeft niet tot gevolg te hebben dat de werkloosheid daalt, ookal wordt die nieuwe werkgelegenheid daadwerkelijk ingevuld.

 12. [7]
  Sander,

  In aanvulling op wat GN en Arend schrijven kan ik nog zeggen, dat in een volledig vrije markt kartelvorming niet mogelijk is.

  Een kartel is immers een groep van bedrijven die de markt onderling verdelen door het maken van prijsafspraken en het onderling gunnen van opdrachten. Zij doen dit omdat ze hun winstmarge dan kunnen vergroten. In die zin is een kartel vergelijkbaar met een monopolie.

  Het probleem is echter dat de klant een te hoge prijs betaalt. Die hogere prijs moet niet alleen voorzien in de hogere winstmarge, ook de kosten van het onderling gunnen van opdrachten zijn daarin verrekend.

  In een volledig vrije markt echter zijn kartels (net als monopolies) niet stabiel. Zodra er een onafhankelijke aanbieder komt (en die komen er, gezien de aantrekkelijke hoge winstmarges in die markt) kan deze iets onder de prijs van het kartel gaan zitten en zo de hele markt naar zich toe trekken.

  En als de markt voor het kartel opdroogt, wordt het ook daar weer ieder voor zich. Het kartel valt dan uiteen.

 13. [11]
  Veruit de meeste productie is massaproductie afkomstig van geautomatiseerde productielijnen. De productiviteit van iedere medewerker neemt dan toe, de lonen kunnen stijgen, terwijl de kosten per product gestaag dalen. Dit is de bron van welvaartstijging over de hele wereld.

  Je kunt echter in economisch opzicht de automatiseringsgraad (en daarmee de productiviteit per medewerker) niet onbeperkt opvoeren. Hoewel het in veel gevallen technisch allang mogelijk is om volledig geautomatiseerde fabrieken te bouwen, zal dit nog weinig gebeuren. Hoe verder je de automatiseringsgraad opvoert, des te meer werklozen er komen. Uiteindelijk krimpt dan je afzetmarkt omdat er te weinig mensen met een goed inkomen overblijven.

  Er ontstaat dus altijd een evenwicht tussen het loonniveau, de automatiseringsgraad en de afzetmarkt.

  Afschaffing van het minimumloon heeft tot gevolg dat in een aantal branches die kampen met te hoge loonkosten en die dus naar verdere productie-automatisering kijken, deze productie-automatisering op de lange baan geschoven zal worden, omdat men nu wel voldoende mensen tegen het juiste salaris kan krijgen.

 14. [6] Leuk, voorbeelden. Natuurlijk vergelijk ik ook wanneer iets moet betalen voor produkten of diensten en speel dit zonodig ook uit. Ik zeg ook niet dat ik in een positie als werkgever dit niet zou doen met evt. personeel wel of niet gedwongen door concurrentie. Je wou natuurlijk zeggen dat je aan produkten ook geen miniumprijs stelt, door de overheid en dat dit zich zelf wel regelt door marktwerking. In principe zal dit in een vrije markt met personeel net zo moeten gaan. In de praktijk denkt ik dat dit uit mondt in extreme verschillen die uiteindelijk altijd leiden tot een revolutie. Ik denk dat men wel een grens aan marktwerking mag stellen vanuit een overheid (die hopelijk onafhankelijk is) In principe stel je een ondergrens aan de loon.
  Doe je dit niet dan krijg je het in allerlei criminele vormen terug omdat mensen niet rond kunnen komen en gedwongen kunnen worden tot criminaliteit. Ik ga dan van mensen uit die wel met geld om kunnen gaan en wel willen werken. Deze mensen kunnen natuurlijk ook voor zichzelf beginnen en zo voorkomen dat er monopoly onstaat.
  Zelfregulerend en liberaal. In theorie perfect. In de praktijk spelen weer de drie "c" een rol. DE LIBERALE MENSEN DIE DOOR EEN LIBERAAL SYSTEEM RIJK EN MACHTIG GEWORDEN ZIJN WORDEN PLOTSELING SCHIJNLIBERALEN EN BESCHERMEN HUN MARKTPOSITIE. Dit doen ze via hun connecties bij de overheid en voorkomen door regels en drempels de liberale markt. Weg vrije markt door hypocrieten.
  Wie speelt er voor (scheids)rechter in dit spel? De overheid/scheidsrechter is in ieder spel/sport af en toe ook corrupt en werkt ook met connecties.
  De liberale gedachte wordt ook hier weer om zeep geholpen door de drie "c".
  De mens kennende lijkt me het toch maar verstandig deze ondergrens te laten bestaan. Toen er geen miniumloon was zag je dan ook grote verschillen met ongelijke kansen.

 15. Sommige mensen slaan naar mijn mening te ver door naar liberaal, anderen naar te ver sociaal. De overheid hoort de knop zondig naar links of naar recht te draaien om alles in balans te houden en de motivatie er in te houden als een onafhankelijke scheidsrechter. Uiterst links/sociaal leidt tot geen motivatie(communistisch). Uiterst rechts/liberaal leidt tot (franse)revolutie. Links of rechtse politiek is dan ook de grootst mogelijke onzin in de politiek. Sommige zaken moeten naar links, andere zonodig naar rechts

 16. Er zijn toch wel andere maatregelen om de niet willende groep aan te pakken?

 17. Need buy runescape gold,<a href=http://www.gp4runescape.com>runescape money</a>,runescape gp?We sell runescape money,cheap runescape money,cheapest runescape money,24/7 online support and fast delivery.
  <a href=http://www.gp4runescape.com>Buy runescape gold</a> in our website is the professional runescape money store.
  Need to buy cheap <a href=http://www.gp4runescape.com>runescape gold</a>,runescape money,runescape gp,rs2 item?We service cheap runescape gold,runescape money,RS2 Item at all server. <a href=http://www.gp4runescape.com>Buy runescape money</a>,buy runescape gold,buy runescape money,runescape items,buy runescape money and or.
  <a href=http://www.gp4runescape.com>Runescape gp</a> is the most valuable currency in the game,your gaming experience will be enchanced by using it. We strive to offer the cheapest runescape gp,buy runescape gp now!

Comments are closed.