In de media wordt nu veel gepubliceerd over de macht en de grootte van de maffia, vooral in Italië, *) waar de maffia groter is dan ENI, het grootste olie conglomeraat en groter dan FIAT.

Hoe zit dat met de Nederlandse maffia?

In Italië is de omzet van de maffia ruim 7 % van het bruto nationaal product, en ruim 20 % van de bedrijven betaalt hen beschermingsgeld. In Nederland is de omzet van de overheid meer dan 50% van het BNP en betaalt 100 % van de bedrijven beschermingsgeld aan die overheid en de bescherming die ze daarvoor krijgen, is niet eens zo erg goed; in tegendeel.

Het dagblad de “DAG” publiceert een leuk staatje waarin de diverse opbrengsten gesplitst zijn. Mede naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het boek van Walter Block “Defending the Undefendable” (Vertaald in “VERDEDIGING” **)) bekeken we eens deze opgave in miljarden euro’s:

30,0 mlj. Woekerrentes
Met de vraag wat is een woekerrente? Als iemand geld nodig heeft, leent hij dat tegen een rente die bepaald wordt door vraag en aanbod. Zolang dat tussen twee personen een vrije keus is, heeft niemand anders daar wat mee te maken. Het rentebedrag is afhankelijk van hoe hard de een het geld nodig heeft en het risico dat de ander loopt dat hij het niet terg krijgt.

10,0 mlj. Afpersing
Afpersing is het aanbod om een bepaald geheim niet openbaar te maken. Take it or leave it!. Wordt het aanbod aangenomen, dan blijft het geheim geheim, zo niet dan wordt het bekend gemaakt. Dat laatste valt dan gewoon onder de vrijheid van meningsuiting.

7,0 mlj. Overvallen
Dat is geweld en dus altijd fout.

4,6 mlj. Fraude.
Dit is een indirecte manier van geweld tegen het eigendom van een ander, en dus altijd fout.

2,0 mlj. Smokkelen.
Smokkelen is de goederen die je in het ene land koopt, in een ander land verkopen. Onder vermijding van invoerrechten die een overheid probeert te vangen. Met de inkoop en verkoop wordt echter niemand benadeeld. En de overheid die dat wil belasten is gewoon misdadig.
Voor mij is smokkelen helemaal niet verkeerd. Je moet alleen oppassen dat de gewapende maffia je niet vangt.

7,4 mlj. Internetpiraterij.
Op dit moment heb ik geen idee wat daar onder valt. Uiteraard fout als daar rechten van anderen door worden geschonden.

13,0 mlj. Illegale Bouwprojecten.
Omdat illegaliteit helemaal niets te maken heeft met immoraliteit, vraag ik me af hoeveel procent hiervan inderdaad misdadig is. Een persoonlijke onzin-ervaring is dat we een oude pergola ((een paar palen met planten er omheen) met bolletjesplastic geschikt maken voor overwintering van planten (Onze Oranjerie!!) Toen kwam een ambtenaar ons vertellen dat “Dat niet mocht”!
De concrete vraag blijft dus hoeveel van deze 13 miljard is een inbreuk tegen het eigendom van een ander?

7,5 mlj. Matige landbouwproducten.
Deze term is zo “matig”dat ik er niets mee kan.

6,5 mlj. Verpachten van land
In verpachten van land zie ik nu helemaal geen kwaad. Is iedereen die land verpacht fout?

2,5 mlj. Kaarten en gokken
Ook hier zie ik helemaal niet in wat een overheid er mee te maken heeft als ik of jij wilt kaarten of gokken. Mogen we dat niet zelf uitmaken? Inderdaad van de overheid mag dat niet. En zij zijn de enige die weten wat goed voor jou is.

Kortom, er is een andere kant van die medaille. En er is misschien echt nog wel wat discussie nodig om dat helemaal duidelijk te maken.In ieder geval zou 64 miljard (van die 90 miljard niet zonder meer als immoreel beschouwd mogen worden en veel van de overheidshandelingen wel.
Maar begin met niet te geloven en accepteren wat de overheid/politici je proberen wijs te maken.
————————————————————————————————–

*) Zowat elke krant heeft er een artikel over, ook in het buitenland Bvb The Independent met:
news.independent.co.uk/euro…

**) Walter Block’s ‘Ter verdediging’

Het legendarische werk ‘Defending the undefendable’ (1976) van Walter
Block, professor in de economie aan de Loyola universiteit in New
Orleans, is uitgegeven in een Nederlandse vertaling. Het
werk is, zelfs na meer dan 30 jaar, nog altijd actueel en heeft de
goede boodschap dat bepaalde mensen wier daden niet kwalijk zijn en die
leven van vrijwillige transacties, desondanks op irrationele gronden
onwenselijk worden veroordeeld, belasterd en wettelijk belemmerd. Het
boek is bovendien zeer leerzaam op economisch gebied. In 32
hoofdstukken rekent de auteur af met misvattingen, vooroordelen en de
daaruit voortkomende wetgeving ten aanzien van allerhande mensen,
beroepen en activiteiten, waaronder drugsdealers, straatvervuilers,
vrekken, pooiers, landschapsverpesters en (zelfs!) kinderarbeid.

De titel van het vertaalde werk is ‘Ter verdediging’,
ISBN 978-90-8841-004-8,
de vertaler is Dirk-Jan van Enk en het is uitgegeven door uitgeverij de Kenniskwekerij.

Meer gegevens:
e.arkesteijn@kenniskwekerij.nl of kijk op de site www.kenniskwekerij.nl.
De Kenniskwekerij Phronesis BV, Postbus 69 2665 ZH BLEISWIJK
info@kenniskwekerij.nl

17 REACTIES

 1. In grote lijnen kan ik de stelling van de schrijver van dit artikel gelijk geven. Wat de overheid zich soms aanmatigt is vaak helemaal gelijk aan wat de maffia doet. Alleen dankzij het feit dat de overheid dit doet blijkt het gesanctioneerd te zijn door middel van wet.
  En dan komen we op (mijn) oude stelling uit: Wet behoeft nog geen recht te zijn. En wat ‘recht’ is is vaak geen wet.

 2. "10,0 mlj. Afpersing
  Afpersing is het aanbod om een bepaald geheim niet openbaar te maken. Take it or leave it!. Wordt het aanbod aangenomen, dan blijft het geheim geheim, zo niet dan wordt het bekend gemaakt. Dat laatste valt dan gewoon onder de vrijheid van meningsuiting."

  Je stelling klopt niet. Afpersing (in het Nederlands ook chantage genoemd) is het doen afgeven met geweld of bedreiging van gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, ofwel de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt. (bron wikipedia)
  Zou daarom afpersing in de theorie van Block niet net zo onwenselijk zijn als fraude en overvallen?

  7,5 mlj. Matige landbouwproducten
  Als het erom gaat dat kwalitatief hoogwaardige producten bewust uit de markt worden gehouden, is dat in strijd met de principes van Block?

 3. [1]

  Er is wel 1 groot verschil tussen overheid en maffia, en dat is dat een individuele burger aanzienlijk meer invloed op de overheid kan uitoefenen dan op de maffia. Tenminste, als het een democratische rechtstaat betreft.

  "En dan komen we op (mijn) oude stelling uit: Wet behoeft nog geen recht te zijn. En wat ‘recht’ is is vaak geen wet."

  Dat is het aloude credo van natuurrecht aanhangers. Misschien is het uw motto, maar zeker niet uw stelling.

 4. Ik ben het hier in grote lijnen wel mee eens, maar wil er op wijzen dat het heffen van exorbitante heffingen leidende to smokkel,evenals het verlenen van subsidies ,kan leiden tot concurrentievervalsing.

 5. [3] "dat is dat een individuele burger aanzienlijk meer invloed op de overheid kan uitoefenen dan op de maffia"

  Geloof jij dat echt?
  Probeer eens het ondertekenen van de Hernoemde Grondwet tegen te houden. Je hebt tot 13 december de tijd!!
  Ik blijf je daar overigens wel bij helpen!!

 6. [6]

  Ja, dat geloof ik echt. Ooit geprobeerd een besluit van de maffia tegen te houden? 😉

  Bij de overheid kun je tenminste nog soms een (kleine) overwinning behalen.
  Dat wil niet zeggen dat de overheid altijd gedwongen kan worden tot wat ik, een minderheid of zelfs de meerderheid van de gemeenschap op een bepaald tijdstip wil. Theoretisch zou men, d.m.v. protest, de overheid nog kunnen tegenhouden. Maar mensen vinden het niet belangrijk genoeg om een maand lang het land voor plat te leggen.
  Is de vraag waarom. Zijn mensen te dom? Dat zou het fundament van een libertarische / liberale staatsinrichting ondermijnen daar beiden uitgaan van rationele actoren. Daarnaast is het menselijk leven veel te complex om een dergelijke stupiditeitsassumptie waarschijnlijk te maken.
  Zijn mensen ongeinformeerd? Nee, het heeft het nieuws, mede dankzij Tiggelaar, voldoende beheerst.
  Maar waarom dan wel?

 7. De overheid heeft er voor gezorgd dat ze beschermd wordt door de wet en die wet zorgt ervoor dat de overheid vele malen viezer, lager en doortrapter kan optreden dan de maffia. Volgens mij kan de maffia alleen maar excisteren met behulp van de overheid. Ooit een overheidsdienaar achter de tralies zien verdwijnen? Of zijn het toch allemaal nette heren en dames en loopt de doorsnee burger maar een beetje dom uit zijn nek te zeveren?

 8. [7] "Ja, dat geloof ik echt. Ooit geprobeerd een besluit van de maffia tegen te houden? ;-)"

  Nee, dat niet maar met geweld kun je best wat bereiken indien je bedreigd bent met geweld dan wel het reeds ondervonden hebt. Overigens is het bestaan van de maffia-activiteiten die echt bedreigend dan wel geweldadig zijn een uiting van overheidsfalen, aangezien zij het monopolie hebben op het gebied van justitie.

  "Dat zou het fundament van een libertarische / liberale staatsinrichting ondermijnen daar beiden uitgaan van rationele actoren."

  Als je denkt dat een libertarische samenleving gefundeerd is op rationele actoren op de manier hoe jij dat bedoelt dan moet je toch echt je denkbeelden ten aanzien van het libertarisme herzien.

  Dat mensen rationeel handelen is een tautologie. dat ze ex post wel eens/vaak fout zitten omdat ze niet bereikten met hun handelen wat ze wensten, heeft niets met rationaliteit te maken. Het punt dat jij aanstipt als zou de rationaliteitsveronderstelling stupide zijn omdat mensen niet een maand het land plat willen leggen heeft nu net met waardering van alternatieven te maken, niet met irrationaliteit.

  De waardering van het alternatief niet het land plat te leggen is er overigens eentje waar dwang een grote rol speelt, namelijk de dwang van de overheid en het daargelegen geweldsmonopolie.

  Wat je effectief zegt is dat het leven oh zo complex is, daarom hebben we overheid nodig en/of vergelijk ik ‘stupide’ veronderstellingen van de libertarische samenleving met die van de huidige situatie waar dwang de boventoon voert, maar dat vind ik niet erg want ik prefereer het. Nu ja, ík prefereer het niet en claim zelfs dat de overheid het recht (op dat geweldmonopolie dan wel democratische representatieve volksvertegenwoordiging dictatuur) niet heeft.

 9. De kern is natuurlijk:

  "met waardering van alternatieven te maken"

  Daar, heeft de schrijver van dit artikel naar mijn mening Block goed begrepen. De kerneigenschappen van Block’s stelling haal je er zo uit. Als je de stelling objectief gaat beoordelen zijn het allemaal vrijwillige overeenkomsten tussen twee partijen. Velen zien de externaliteit niet los van de zondebokk, dat is dan ook gelijk een van de lastigste zaken aan Block’s theorie.

  Een voornaam pachter in Nederland is overigens de gemeente Amsterdam:
  http://erfpacht.melkkoe.voo

  De vraag is natuurlijk of dat verdedigbaar is.

 10. [10] Nu ja, het is niet zozeer een lastige zaak aan Block’s theorie, meer aan de verstandelijke vermogens van mensen. Aangezien elke handeling externaliteiten kent – sterker nog: elke handeling is een externaliteit met externaliteiten – is de ultieme conclusie van de externaliteiten-rechten mensen (Coase ea.), dat we elk van onze handelingen moeten voorleggen aan een commissie die bepaald wat de externaliteiten zijn en wat de uitwerking van die externaliteiten. En eigenlijk kan dat nog niet eens aangezien dat verondersteld dat het alternatief van naar de externaliteiten commissie juist is en geen negatieve externaliteiten met zich mee brengt…. alhoewel als iets zeker is, dan is het wel dat laatste. 🙂

 11. [11] Hoi Arend. Dat is eigenlijk precies waar ik op doelde. Ik vind de negatieve formulering van ‘verstandelijke vermogens’ echter niet correct. Het gaat gewoon om inzichten waar Block steeds scherp naar toe weet te redeneren. De winst van Block is die redenatie zelf kunnen maken: vrijdenkende capaciteiten krijgen.

 12. [9]

  "Wat je effectief zegt is dat het leven oh zo complex is, daarom hebben we overheid nodig en/of vergelijk ik ‘stupide’ veronderstellingen van de libertarische samenleving met die van de huidige situatie waar dwang de boventoon voert, maar dat vind ik niet erg want ik prefereer het. Nu ja, ík prefereer het niet en claim zelfs dat de overheid het recht (op dat geweldmonopolie dan wel democratische representatieve volksvertegenwoordiging dictatuur) niet heeft."

  Nee, dan lees je mijn opmerking toch helemaal verkeerd.

 13. [13] Ik lees het niet zozeer verkeerd, in interpreteer het waarschijnlijk op dienwijze waar eigenlijk helemaal geen interpretatie mogelijk is, aangezien het ad hoc stelling nemen tegen kritiek op de huidige situatie vanuit een standpunt is zonder zelf een consistent analysekader te formuleren.

  Dit antwoord "Nee, dan lees je mijn opmerking toch helemaal verkeerd." is daar des te meer een voorbeeld van.

 14. [11]
  Arend,

  Je hebt enige tijd geleden over hetzelfde onderwerp (Block vs Coase c.s.) een interessante link geplaatst, nl. een artikel van Block mbt. Coase en Demsetz over eigendomsrechten uit het Journal of Libertarian Studies, Vol 1, No 2, p.111-115 uit 1977.

  Bij schade die anderen aan je eigendom toebrengen (per ongeluk of met opzet) schijnen libertariërs vergoedingen te willen beperken tot het herstel van de fysieke schade. Economische schade of immateriële schade (waarvoor smartegeld denkbaar zou zijn), alsook een combinatie van beide (zoals inbreuk op intellectueel eigendom) schijnen door libertariërs niet te worden erkend.

  Dit is mij nog steeds niet goed duidelijk. Misschien weet je er meer van en kan je er iets meer over zeggen. Alvast bedankt !

 15. [15]
  PS
  Voor de uitsluiting van economische schade geeft Block in het artikel (pag. 113 eerste kolom) een reden op: “According to the traditional or libertarian view, old producers do not, cannot, must not, have any right to retain their customers, if for no other reason than that they do not own their customers in the first place.”

  De marktwaarde van een fysiek eigendom wordt gevormd door de optelsom van meningen van anderen en die anderen zijn vrij om hun mening te vormen. Je kunt daar als eigenaar geen rechten aan ontlenen, net zo min als aan weersveranderingen, zoals Block zegt.

  Ik heb daar een probleem mee. Stel dat iemand een uniek en waardevol kunstwerk zodanig beschadigt dat het geheel verloren is. De eigenaar heeft dan recht op een geldbedrag dat materiële vervanging van het kunstwerk zou hebben gekost (een kopie kost meestal een fractie van de marktwaarde maar is uiteraard niet gelijk aan het origineel) of op een vervangend artikel met identieke gebruikseigenschappen (maar dat is er niet want het werk was uniek). De eigenaar blijft dan met een forse schadepost zitten: kunstwerk weg, en een kopie of een schadebedrag die in de verste verte niet het origineel kunnen compenseren.

  Een ander voorbeeld is de schadevergoeding die een veroorzaker van lichamelijk letsel aan zijn slachtoffers zou moeten betalen. Bij verwondingen die niet levensbedreigend zijn, kan je denken aan vergoeding van de ziekenhuisrekening, en eventueel de kosten van revalidatie of permanente opname in een verzorgingstehuis. Maar bijv een chirurg met een vast contract die een hand verliest kan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen. De veroorzaker zal dan toch ook de economische schade moeten compenseren ?

  En wat als het slachtoffer overlijdt ? Iedere mens is uniek en onvervangbaar. Slechts de begrafenis of crematie laten vergoeden zou belachelijk zijn. De economische en immateriële schade bij partner, kinderen en andere nabestaanden (incl. werkgever, klanten ed) kan immers zeer groot zijn. En uiteraard ook zeer gering, zoals bij zwervers (wat dan weer tot speciaal voor rijke jagers georganiseerde ‘zwerver-safari’s’ kan leiden). En wat te doen als een rijk iemand gewoon for fun je auto in elkaar laat meppen en je vervolgens een bundeltje bankbiljetten ter compensatie toewerpt ?

  Als laatste wil ik de algemene economische situatie noemen, waarbij je als klant een directe overeenkomst met de leverancier aangaat. Die leverancier kan zich alleen maar aan die overeenkomst houden als alle andere partijen in de keten zich ook aan hun afspraken houden. Vaak gaat het hier ook om impliciete afspraken, nl. dat men bij deze leverancier zal blijven kopen, leveren etc. zolang de voorwaarden gelijk blijven dan wel verbeteren. Een bepaalde gunstige prijs is immers alleen mogelijk als iedere partij in de keten daaraan meewerkt.

  Zodra er iemand zich niet meer aan deze rechtstreekse dan wel impliciete afspraken houdt, bijv. omdat een concurrent een gunstiger aanbod heeft en je beter met die partij in zee kan, worden alle anderen in de keten benadeeld. Dus niet alleen de leverancier.

  Let wel, het gaat hier dus uitsluitend om economische schade en die wordt door libertariërs niet compensabel geacht. Maar dat lijkt mij een onhoudbaar standpunt, zoals boven aangegeven.

  ===

  Ali heeft een huis gekocht. Naast een notaris.
  Bij kennismaking zegt Ali tegen de notaris: "Het zijn mooie huizen, maar mijn huis is wel twee keer zoveel waard als het uwe."
  "Hoezo", vraagt de notaris, "het zijn toch exact dezelfde huizen?"
  Ali: "Ja, maar ik woon naast een notaris en u woont naast een Turk."

 16. Farming for <a href=http://www.thsale.com>wow gold</a> (world of warcraft gold) isn’t easy, but you can buy cheap wow gold, wow power leveling on sale. <a href=http://www.thsale.com>Buy wow gold</a> here, we sell cheap world of warcraft gold. Buy wow gold now,I think you will have your pleasure.We have revolutionized the exchange of money to wow gold with fast delivery.Purchase <a href=http://www.thsale.com/Cheap…>world of warcraft gold</a> online and world of warcraft gold power up your character to the next level.Welcome to our website about world of warcraft gold,delivery in 24 hours,7/24 service.

Comments are closed.