Voor Presidentiële verkiezingscampagnes is in de Verenigde Staten een officieel system waarbij kandidaten die onder andere zelf al een bepaald bedrag aan fondsen hebben verworven, dit bedrag door de overheid krijgen verdubbeld.

Ron Paul is zover gevorderd dat hij ook “recht” heeft op een verdubbeling.

Moet een kandidaat die tegen overheidsfinanciering is dat nu weigeren of is dat dom?

Op dit ogenblik wordt er onder de aanhangers van Paul hevig gediscussieerd over deze complexe kwestie. Vóórstemmers zeggen dat hij dat geld natuurlijk moet accepteren en gebruiken voor verdere reclame.
Het is immers geld waar de overheid geen recht op heeft en alle andere kandidaten maken er ook gebruik van. Niet gebruiken is in je eigen nadeel.
Bovendien betekent het dat je zekerder mee mag doen in een aantal kandidaatsdebatten en nog wat voordelen.

Op de bekende site www.LewRockwell.com drong een artikel sterk aan om dat geld wel te accepteren.
Maar toen Ron Paul Presidentskandidaat voor de Libertarian Party was, heeft hij die matching Funds wel geweigerd. Net als de libertarische Presidentskandidaat Harry Browne die beide keren dat hij “runde” dat geld niet heeft geaccepteerd. Als Paul ze nu wel zou accepteren, is die verandering natuurlijk moeilijk te verklaren voor iemand die een “Consequente” rol wil spelen.

Een zwaar punt bij het weigeren van dat geld speelt als er bij personen die groot geld geven kunnen, aarzeling ontstaat omdat Ron Paul wel die matching points laat liggen.

Tegenstemmers zeggen dat je bij acceptatie je geloofwaardigheid verliest. Geld van de overheid accepteren terwijl je de hele dag loopt te verkondigen dat het immoreel is om overheidsgeld op te vragen.
De weduwe van Harry Browne, schreef een artikel waarom Harry dat geld weigerde en adviseerde Ron Paul hetzelfde te doen. Why Harry Browne Refused Matching Funds and Why Ron Paul Should, Too
by Pamela Wolfe Browne: www.lewrockwell.com/orig8/b…

De discussie wordt nog extra moeilijk doordat het geld voor die fondsen (gedeeltelijk??) komt uit een vrijwillige betaling bij de belastingen

Ook Walter Block maakte een recent artikel waarin hij overweegt dat Ron Paul wel “recht” heeft op die fondsen, maar toch zou hij er verstandig aan doen om ze te weigeren,
Zie www.lewrockwell.com/block/b…
Ik denk dat dit inderdaad de verstandigste oplossing is die op termijn de beste resultaten zal opleveren.

Als er onder libertariërs al zo hevig over gediscussieerd wordt, kun je je goed voorstellen hoe moeilijk het is om anderen duidelijk te maken dat je ” in dit geval” wel overheidsgeld accepteert.

Al blijf ik benieuwd hoe hierover in Nederland/België gedacht wordt.

20 REACTIES

 1. Tsjah, lastige zaak waarin beide beslissingen redelijk zijn. Ik denk dat niet accepteren het handigste is, maar wie ben ik… Als de campagneleiders van Paul geld nodig hebben voor een, in hun ogen, geniaal plan zullen ze ongetwijfeld het geld pakken.

 2. Het accepteren van staatsfinanciering door iemand die tegen staatsfinanciering is, is net zo inconsequent als een libertarier die deelneemt aan een democratisch proces als verkiezingen.

  Zodra je in het begin al je eigen lijn oversteekt, verlies je je geloofwaardigheid en heb je blijkbaar geen vertrouwen in je eigen ideeen, maar conformeer je je aan democratie en staat.

 3. [2] Egor, daar ben ik het wel mee eens.
  Een probleem vind ik nog dat (een deel of alle, maar laten even aannemen alles)is betaald op vrijwillige basis.
  De belastingbetaler kan vrijwillig bepalen of hij een extra dollar voor dat doel wil betalen.
  Moet je het dan nog laten liggen? Wie benadeel je dan tegen zijn zin?
  Alleen omdat het "via" de maffia loopt?

 4. Als het libertarische argument tegen de verzorgingsstaat juist is; men wordt minder zelfredzaam als men overheidsgelden aanneemt, dan zou hij het moeten weigeren. Hoe meer overheid je binnenhaalt, hoe meer je er mee besmet wordt. Niet doen dus.

  Anders speelt hij zijn tegenstanders in de kaart. Reken maar, dat ze daarmee op de proppen gaan komen. RP zou beter op een debat kunnen opperen om dit systeem af te schaffen, dan pakt hij zijn tegenstanders pas echt.

  Nu kan hij pochen met een (extreem) integere carrière als politicus, waar niets tegen in te brengen is. Volgens mij gaat het fondsenwerven hem prima af zonder overheidssteun.

  (Ik heb begrepen dat zijn kinderen zelfs geen studielening hebben gehad, dus RP zal het wel niet doen. Waarom zou hij ook? RP heeft argumenten, zijn concurrenten hebben he-le-maal niets.)

  Offtopic: Giuliani gaat toch niet echt winnen, hè? Oh man, dat wordt echt een ramp.

 5. Ze moeten een berekening maken om te bepalen hoeveel meer stemmen ze erdoor kunnen krijgen en verliezen, en dan de keuze maken. Want daar gaat het nu echt alleen maar om.
  Noodoplossing voor een noodsituatie.
  Ik denk zelf dat hij het geld gewoon weigert.

 6. [2] zoiets als het oproepen tot het houden van een referendum op deze site? Dat is iets wat mij ook al menigmaal de wenkbrouwen deed fronzen.

  Geen overheidsgeld accepteren lijkt me voor Ron Paul het enige mogelijke. Als ie het toch doet is het prijsschieten voor zijn opponenten.

 7. [3] Ik denk dat de staat zich niet moet opwerpen als tussenpersoon, of bankier voor mensen die aan verkiezingen willen deelnemen. Als je uiteindelijk besluit de uitgestoken hand van de staat te accepteren, versterk je ook de positie van de staat. Immers je maakt haar tot een gesprekspartner, wiens voorwaarden je accepteert.

  Het negeren van de staat en haar gratuite generositeit houdt je onafhankelijk.

 8. Natuurlijk zijn overheidsfondsen fout maar dat zijn verkiezingen ook.
  RP heeft m.i. terecht ingezien dat om de VS richting het libertarisme te sturen, hij, gegeven de huidige situatie waarbij elke inproductieve pippo zich een weg in de zakken van zijn productieve buur mag stemmen, helaas wel aan dat verfoeielijke democratische proces van verkiezingen moet deelnemen om in een positie te geraken waarin hij op het beleid kan wegen.
  Dus als pragmaticus koos hij er sowieso al voor om (hopelijk eenmalig) het spel volgens de regels van de collectivisten mee te spelen.
  In dat licht bekeken, is er m.i. dan ook niets op tegen om (eenmalig) de fondsen te accepteren, aangezien hij anders zichzelf nodeloos achterstelt t.o.v. anderen en de kans op later goed beleid doet afnemen. Maar als hij ooit president wordt dan zou (mits hij niet meteen de hele democratie afschaft) als eerste daad kunnen bepalen dat bij volgende verkiezingen er geen overheidsgeld meer gebruikt wordt.
  Zodra zo’n maatregel dan voor iedereen geldt, stelt het hemzelf niet selectief achter t.o.v. de rest.
  Dus ofschoon onlibertarisch (net zoals aan verkiezingen deelnemen zelf), wil ik hem het aannemen van overheidsgelden eenmalig wel vergeven.

 9. Overigens goed gekozen kleurencombinatie voor die zakken met door de overheid gestolen geld 😉

 10. Enkel datgene vanhet geld accepteren, waarvan je kunt aantonen dat ze via belastingheffing op je andere fundsraising afgenomen zijn. Ik ken de USA wetgeving niet, maar stel dat iemand een gift geeft en daar zou x% belasting op zijn, mag je dus dat % best als subsidie accepteren.

  Aannemend uiteraard dat jij die specifieke belasting ook zou willen afschaffen als jij het voor het zeggen zou hebben.

 11. [8]
  Lijkt me idd de enig juiste aanpak. Als je een systeem van binnenuit wil opblazen doe je dat volgens de daarin geldende regels.

  Dat is een puur praktische benadering. In ridderlijke tijden gaf de ridder die in een tweegevecht zijn tegenstander het zwaard uit handen sloeg deze de kans dit wapen weer op te pakken en verder te vechten. Men vond het nl. niet netjes een ongewapende tegenstander te doden. Later stapte men daarvan af, want men liep zo een groter risico zelf in de problemen te komen.

  Als je jezelf principieel wil blijven opstellen moet je ervoor kiezen het systeem van buiten af te breken. RP heeft daar niet voor gekozen dus acceptatie van die fondsen is helemaal geen issue.

 12. Waarom zou je gevonden geld laten liggen? Ik zie niet in waarom dit tegenstrijdig is aan een lirtarisch besef.

 13. [2] "Het accepteren van staatsfinanciering door iemand die tegen staatsfinanciering is, is net zo inconsequent als een libertarier die deelneemt aan een democratisch proces als verkiezingen."

  Volgens mij is een libertariër een voorstander van individuele vrijheid en een tegenstander van collectivistische tendenzen, zoals het fenomeen verkiezingen.

  Je zit echter in een collectief systeem gevangen, en dat wordt keer op keer vergeten ten gunste van ‘principiële’ uitspraken waarmee men zichzelf in de hoek verft.

  Het gebruiken van geweld is principieel onlibertarisch, maar toegestaan uit zelfverdediging. Zo is stemmen ook principieel onlibertarisch, maar wat mij betreft eveneens toegestaan uit zelfverdediging.

  Als alle libertariërs weigeren te stemmen geven ze het speelveld aan de linkse lutsers die diezelfde libertariërs vevolgens maar wat graag uitknijpen.

  Ik herhaal het nog maar eens: als libertariërs gestemd hadden op bv. de PVV was het GP met zijn 26.000 gezichten (x4 of 5) er niet doorgekomen. Je kunt dus zeggen dat (niet-stemmende) libertariërs de regering krijgen die ze verdienen, door geen tegenwicht aan de looters te bieden. Men weet dat er verkiezingen zijn, men stemt principieel niet, maar klaagt naderhand over de club die de linkse lutsers in alle rust en vrijheid hebben mogen samenstellen. Dat is pas inconsequent.

  Als je naar vrijheid streeft moet je beginnen met het voorkomen van verdere inperking van de vrijheid die je (nog) hebt! Er is dus niets inconsequents aan een stemmende libertariër (tenzij hij links stemt).

 14. [12] Omdat het waarschijnlijk niet of zeer lastig is uit te leggen aan de achterban. Eén ding weet je zeker: je tegenstanders zullen de zaak volledig uit haar verband rukken en er zwaar misbruik van maken. Concurrenten beschadigen tijdens campagnes is een veel benut wapen, en met de waarheid wordt het niet zo nauw genomen (geheel in stijl, natuurlijk).

 15. Als je vijand je hulp wil bieden bij zijn eigen verzwakking, moet je hem vooral niet tegenhouden. Opstrijken dat geld dus.

 16. [13] zoals Balkenende eens zij, "wie niet stemt moet ook niet zeuren". Die woorden sluiten uitstekend aan bij jou verhaal.

  Het lijkt mij veel concequenter om niet te stemmen. Een niet-stem is ook een signaal, maar wel een die de principes van het libertarisme bevestigd.

  En als er 1 partij is die de vrijheid wil beperken dan zijn het de rechtse lutsers van de PVV wel, dus dit stemadvies lijkt me tegengesteld aan je principes.

 17. [13] ‘Het gebruiken van geweld is principieel onlibertarisch, maar toegestaan uit zelfverdediging. Zo is stemmen ook principieel onlibertarisch, maar wat mij betreft eveneens toegestaan uit zelfverdediging.’

  Zeer sterk punt! je laat je als libertariër niet in mekaar slaan omdat je tegen het gebruik van geweld bent. Dus bij verkiezingen met rechte rug de stront in zakken is ook niet erg logisch.
  De vraag is natuurlijk wel of je dan moet stemmen vóór oorlog en moord of vóór uitbuitende barbaren met gezichten. Zelf kies ik degene die het meest anti-EUSSR is.

 18. Ondanks principiele rechtmatige bezwaren, accepteer het geld.
  Hoe kom je er anders vanaf?
  Nu geld accepteren om er daarna voor te kunnen zorgen dat dit geld niet meer uitgedeeld wordt. Prima toch.
  Het collectieve gedachtegoed heeft al zoveel geld vernietigd dat dit een druppel op de gloeiende plaat is.
  De vijand van binnenuit vernietigen vind ik een acceptatie van het geld wel waard.

 19. [11] IK ben het met Peter eens.Het is echt er op of er onder voor Amerika en voor ons allen.Herstel van de Amerikaanse grondwet is van het allerhoogste belang en dit rechtvaardigt alle vreedzame middelen om dit doel te bereiken.Accepteren dus.Het gevaar van gemanipuleerde stem machines zoals in Florida in 2004 blijft echter levensgroot

Comments are closed.