In het artikel Les 2 Communism stelt Michael Badnarik dat de grote vijand van individuele vrijheid het communisme is. Privébezit is onder een communistisch bewind niet mogelijk. Geen bezit, geen rechten. Deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Hoe zit dat eigenlijk in de Europese provincie Nederland ? In hoeverre is er sprake van een communistische heilstaat? Zijn wij wellicht sluipenderwijs in de val gelokt ? En in hoeverre zijn we daar zelf debet aan ?

In de videoclip noemt Badnarik het Communistisch Manifest. Een nederlandse vertaling is hier te vinden: KLIK. In het tweede hoofdstuk staat het 10-puntenplan om de communistische heilstaat te realiseren:

“Wij zagen boven reeds dat de eerste stap van de arbeidersrevolutie de verheffing van het proletariaat tot heersende klasse, de verovering van de democratie is.

Het proletariaat zal zijn politieke heerschappij daartoe gebruiken, om aan de bourgeoisie stuk voor stuk alle kapitaal te ontrukken, alle productiemiddelen in de handen van de staat, d.w.z. van het als heersende klasse georganiseerde proletariaat te centraliseren en de massa van de productiekrachten zo snel als mogelijk te vermeerderen.

Dit kan aanvankelijk natuurlijk alleen geschieden door middel van despotische inbreuken op het eigendomsrecht en op de burgerlijke productieverhoudingen, door maatregelen dus die economisch onvoldoende en onhoudbaar schijnen, die evenwel in de loop van de ontwikkeling boven zichzelf uit drijven en als middelen tot omwenteling van de gehele productiewijze onvermijdelijk zijn. Deze maatregelen zullen natuurlijk, naargelang de verschillende landen, verschillend zijn.

Voor de verst ontwikkelde landen zullen evenwel de volgende tamelijk algemeen kunnen worden aangewend:

1. Onteigening van het grondeigendom en aanwending van de grondrente tot staatsuitgaven.
2. Zware progressieve belasting.
3. Afschaffing van het erfrecht.
4. Confiscatie van het eigendom van alle emigranten en rebellen.
5. Centralisatie van het krediet in handen van de staat door een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie.
6. Centralisatie van het transportwezen in handen van de staat.
7. Vermeerdering van de nationale fabrieken, van de productiemiddelen, ontginning en verbetering van de landerijen naar een gemeenschappelijk plan.
8. Gelijke arbeidsplicht voor allen, oprichting van industriële legers, vooral voor de landbouw.
9. Vereniging van landbouw- en industriebedrijf, aansturen op de geleidelijke opheffing van het onderscheid tussen stad en land.
10. Openbare en kosteloze opvoeding van alle kinderen. Afschaffing van de kinderarbeid in fabrieken in zijn huidige vorm. Verbinding van de opvoeding met de materiële productie enz.”

Ik daag iedere lezer uit om van de bovenstaande 10 punten er minimaal één te noemen die in de huidige maatschappij voor 100% niet van toepassing is en dit feitelijk te onderbouwen !

9 REACTIES

 1. Het ligt er aan hoe je een en ander definieert. Wat is een *zware* progressieve belasting? is dat een toptarief van 40%, van 60% of wat anders?

  Puntje 1 komt in veel westerse landen in de buurt. Formeel zijn we wel eigenaar van de grond, maar in de praktijk beslist de overheid uiteindelijk. Als er een snelweg wordt gepland kun je je als grondeigenaar daar niet tegen verzetten; De staat onteigend de grond of dwingt je activiteiten op "jouw" grond te gedogen. Verder ben je in het gebruik van je grond beperkt door ruimtelijke wetgeving (bestemmingsplannen e.d.)

  In de VS is in de meeste staten het grondeigendom zelfs voorwaardelijk. De blote eigenaar is namelijk de federale overheid, de werkelijke gebruikers hebben slechts een gebruikersrecht.

 2. [1] Als je in Nederland "eigenaar" van grond bent, dan mag je daar op lopen (als je geluk hebt). Voor alle andere zaken moet je een vergunning hebben. Bvb. een boom die je zelf geplant hebt, mag niet omkappen zonder een kapvergunning.

 3. [2]
  Ook op de z-as betaat een beperking. Graven dieper dan 90 cm (als ik het goed heb) is vergunningplichtig. En voor bouwen in de hoogte ook.

 4. Badnarik geeft terecht aan dat je slechts 100% eigenaar van je grond bent, en er dus mee kunt doen wat je wil, als je die grond onder ‘allodial title’ bezit (zie http://en.wikipedia.org/wik… ). Dat is in de meeste landen, de VS inbegrepen, een zeldzame uitzondering.

  Hij geeft ook een aardig voorbeeld hoe bij de aankoop van een nieuwe auto de staat je er in kan luizen en je je ‘allodial title’ op dit eigendom kwijt kunt raken. De fabrikant verstrekt bij iedere nieuwe auto een speciaal certificaat, het MCO (Manufacturer’s Certificate of Origin). Dit is het eigendomsbewijs.

  Als je nu een auto op afbetaling koopt krijg je dat eigendomsbewijs nooit te zien. De autodealer zal het naar de overheid sturen om de auto te laten registreren. Het MCO wordt dan op microfilm gezet en het origineel gaat in de papierversnipperaar. Dat maakt het zeer lastig voor je om het eigendom van je auto volgens ‘allodial title’ te verwerven. De staat heeft zo de mogelijkheid om allerlei voorwaarden aan het bezit van je auto te verbinden en je auto te belasten uiteraard.

  Als je echter je nieuwe auto contant betaalt en het MCO als onderdeel van de verkoopovereenkomst opeist van de dealer is registratie door de overheid niet meer vereist en kan je auto ook niet worden belast. Badnarik vertelt in zijn boek “Good to be King !” dat hij een vriend heeft die dit is gelukt. Diens auto is niet geregistreerd en hij rijdt met de auto zonder kentekenplaten. Het is volkomen legaal, maar de meeste verkeersagenten blijken hiervan niet op de hoogte, zodat zijn vriend regelmatig aan de kant wordt gezet.

  http://www.constitutionpres

 5. Maar het mooiste is dat de overheid en projectontwikkelaars, architecten, zeer goede en nauwe banden met elkaar hebben en de wet op onteigening vaak wonderbaarlijk goed voor deze ‘heren’ uitpakt. Als eigenaar van een perceel heb je het nakijken. Wat ook fraai is dat planontwikkeling af en toe letterlijk in de kroeg plaats vindt. Vooral de PvdA mag graag, onder het genot van veel vette borrels, in de kroeg ‘vergaderen’! Hier ronselen ze ook figuren die vuile zaakjes voor ze opknappen. Dit is geen nieuws natuurlijk afgezien van het feit dat dit ‘vergaderen’ nog steeds wordt geaccepteerd.

  Bik Brozzer iz wazjing joe! Hik.

  [1]

 6. Democratie zie ik als een democratische dictatuur.Ik weet niet wat het verschil is en welke van de twee ons niet behandeld als minderwaardige schepsel.
  Hier worden wij democraties uitgekleed en onze vrijheid afgenomen.

 7. Lokale wijkraden zijn nog veel democratischer dan die nu in ons land heerst

Comments are closed.