Geloven wij nou écht nog in een RECHTSSTAAT te leven?

Zo naïef bent u toch niet?


De grote woorden, de mooie frases, de diepzinnige uitspraken en de nóg mooiere spreuken al dan niet in het Latijn, laat ik voor wat ze zijn.
Ik neem de moeite niet ze zelfs maar op te zoeken en ze dan in dit artikel foutloos naar voren te brengen.

Schrijver dezes is een praktijkmens én een gevoelsmens en net als u word ik ook met de regelmaat van de klok geconfronteerd met wat we dan maar missers zullen noemen en dan met name bij wat heet “Justitie” en bij het “Openbaar Ministerie” dan wel bij de rechtbanken.
De politie in deze wil ik eigenlijk min of meer ontzien, al hoewel ook daar fouten worden gemaakt en zeker niet de minste.
Fouten die verstrekkende gevolgen hebben, zeker als die fouten hun gevolgen blijken te hebben als een “zaak” voor de rechter komt.
Maar de politie wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie en die zijn dan ook m.i. in eerste instantie de verantwoordelijken en degenen die je moet aanspreken op gemaakte fouten, zeker als het beleidsfouten blijken te zijn.
Scoringsdrift en tunnelvisie zijn in deze twee begrippen die menigeen al vaker terecht in de mond hebben genomen.

Dit artikel zal dan ook niet bijdragen aan een stukje extra rechts- en wetskennis en al helemaal wil ik mij niet begeven op de slibberige wegen van het recht.
Ik wil u doen laten inzien dat wat wij dan denken dat wat als ‘recht’ wordt gepresenteerd steeds minder met rechtvaardigheid, eerlijkheid en waarheid te maken heeft.

Terwijl “Waarheidsbevinding” toch het allerhoogste doel zou moeten zijn bij Justitie en O.M. Helaas blijkt het tegendeel waar te zijn.

In het bedrijfsleven wordt een falende chef, een mislukte manager of een directeur die een kapitale fout heeft gemaakt afgevoerd. Ik geef toe, als het een (semi)- overheidsfunctie betreft, gaat dat helaas vaak gepaard met een te ruime bonus ofwel oprot premie. Het lijkt zeker dáár, of falen beloond wordt. Maar dat terzijde. In het echte bedrijfsleven gaat iemand die een kapitale blunder heeft gemaakt er gewoonweg uit en daarmee basta!

Bij Justitie en O.M. kennen zoiets dergelijks helaas niet. Zeker rechters worden voor het leven benoemd en daardoor hebben ze in wezen een soort van vrijbrief gekregen in hun doen en laten. Controle en eventueel correctie vindt amper plaats en voorzover het plaats vindt wordt de controle uitgevoerd door ‘amices’, eh….collega’s.
Collega’s die elkaar vaak de hand boven het hoofd houden, die elkaar kennen, eh…goed kennen, en soms zelfs zeer intiem kennen! Temeer als we het relaas lezen van Mr. Wedzinga, voormalig Raadsheer bij het gerechtshof te Leeuwarden.

De dames en heren officieren, rechters, procureurs, griffiers én zeker het hogere echelon van Justitie kent elkaar maar al te goed. Al is het maar van de plaatselijke Loge, de Rotary, de Lion’s, de Odd Fellows en God mag weten welke duistere clubjes nog meer. Anders is het wel van het tennis, golf of hockeyclub dan wel van de regelmatige seksuele uitspattingen in uiteraard zeer gesoigneerde en afgelegen ambiances.

Die edelachtbare dames en heren die tesamen inmiddels een zeer, zeer lange en respectabele lijst van miskleunen hebben weten te fabriceren welke zo langzamerhand aan het ongelofelijke gaat grenzen. En nóg, ja nóg zwijgt de grote meerderheid. Maar hoelang nog?

Weten deze dames en heren wat het is om onschuldig veroordeeld te worden?
Hebben deze lieden enig besef, enig inlevingsvermogen wat het is voor een mens om voor jaren en jaren gescheiden te worden van je man, je vrouw, je kinderen, je ouders?
Je kinderen niet zien opgroeien! Wetende dat je kinderen nagekeken worden of erger. Alleen maar omdat je als ouder in de gevangenis zit?
De gevangenis, waar je het grootste deel van de dag op enkele vierkante meters moet doorbrengen, dat dag in, dag uit.
In een monotoon ritme met een regiem wat er op gericht is je te ontmenselijken.
Waar er voor je gedacht wordt. Bijna elke handeling die je wilt plegen dat je die ook moet plegen en als het buiten het monotone ritme valt er dan toestemming voor gevraagd moet worden alsof je een onmondig kind bent.
Zouden deze rollenbollende dames en heren edelachtbaren ‘s-nachts als ze achter de al of niet slanke rug van hun eigen partner liggen, weleens denken aan die onschuldigen die alleen in een celletje liggen zonder hun man of hun vrouw of hun geliefde, wachtende op weer een uitzichtloze dag en wetende dat ze onschuldig zijn.
Beseffen deze lieden wel welk een marteling dat zoiets is of kicken ze daar nou juist op?
Want zoiets ga je je toch afvragen. Zeker bij een zo grote groep van mensen die onschuldig in de fuiken van justitie en het O.M. terecht gekomen zijn.

In het bijzonder denk ik dan aan mensen zoals een voormalig minister van Justitie Mr. Donner en de voormalige super Procureur generaal Mr. de Wyckerslooth. Maar ook aan het huidige koppel Mr. Hirsch Ballin en Mr. Brouwer.
In alle oprechtheid vraag ik mij af of deze mensen een geweten hebben. Ik twijfel er oprecht aan.

Al is de lijst verre, verre van compleet en van sommigen is de onschuld dan nog wel niet helemaal juridisch bevestigd, maar is het de wet zelf niet, die stelt: dat er geen enkele twijfel mag zijn alvorens iemand te veroordelen?

Ik wil dit schrijven dan ook besluiten door het noemen van slechts enkele slachtoffers, slachtoffers van een mijns inziens falend, corrupt en in zichzelf gekeerd systeem wat steeds meer en meer ontdaan is van humaniteit en ik hoop dat de namen én de gezichten van deze slachtoffers zullen blijven galmen in de koppen van de dames en heren officieren, rechters, P.G.’s en ministers totdat zij hun laatste adem uitblazen.

Met een saluut en gepaste eer noem ik dan:

Lucia de B., Ernest Louwes, de ten onrechte veroordeelde man van de Schiedamse parkmoord, de twee mannen uit Putten, René Lancee, Ad van Velsen, Jack Marijs, Ina Post, Karel de Werd en Robert Hörchner!
En vele, vele anderen. ( Zie ondermeer de site op het internet van: www.sdnl.nl )

Ingezonden door Silvia Videler.

12 REACTIES

 1. Dhr. Wedzinga ging privé zijn boekje te buiten door zijn Oekraïnse vrouw kennis te laten maken met de hoeken van zijn kamer. Nadat dit openbaar werd is hij gewipt. Ik vraag mij af waarom een rechter voor dit vergrijp is ontslagen? Want mocht uitkomen wat voor privé- leven menig rechter heeft, dan werd het misschien wel erg stil bij vrouwe justitia! Het hierover zwijgen maakt dat ze nog steeds plaats kunnen nemen in de rechtzaal? Is daarom de wereld van justitie een zeer ‘gesloten’ wereld. Heeft het justitieel personeel persoonlijk/privé iets te verbergen? Een rechter hoort integer en van onbesproken gedrag te zijn! Zolang hij geen banden heeft met criminelen, dealt, kinderen verkracht, steelt, dan maakt een beetje gerommel in de privé-sfeer toch niet uit zou je zeggen? Toch wel. Want een rechter moet onpartijdig zijn. Als de rechter zijn vrouw mishandeld, kan hij dan wel iemand veroordelen die terechtstaat voor mishandeling? Maar als de rechter kinderporno op zijn laptopje heeft staan en praat er met niemand over. Wat dan? Of hij en zijn collega’s hebben af en toe een orchie met coke en prostituees. Wat dan? Nou, helemaal niets! zolang het maar niet publiekelijk wordt! Zullen er werkelijk dat soort rechters zijn? Misschien moeten we Wietze eens vragen!

 2. …"maar is het de wet zelf niet, die stelt: dat er geen enkele twijfel mag zijn alvorens iemand te veroordelen?"

  Afwegen, meewegen, intepretatie.
  De rechters twijfelden niet! Maar toch?
  Ze namen genoegen met bewijzen die rammelden, negeerden niet sluitende bewijsvoeringen, waren aan het egotrippen, stonden onder tijddruk, moesten een schuldige aanwijzen, kregen teveel media-aandacht etc. Dat kunnen allemaal oorzaken waarom onschuldigen worden veroordeeld. Rechters blijven hoe dan ook mensen. Alleen is dat geen reden om mensen onschuldig te veroordelen.
  De aangeklaagde is en blijft onschuldig tot het tegendeel is bewezen! Ook al twijfelt niemand meer, de bewijzen moeten 100 procent zijn voor je tot veroordeling kan overgaan.

  Wat natuurlijk ook kan is de omgekeerde bewijsvoering. De rechter mag dan achterover leunen en een ander het werk laten doen! Hoeft hij tenminste zijn vingers niet branden.

 3. ……interpretatie.
  …….kunnen allemaal oorzaken zijn waarom…. [4]

 4. Nederland is al lang geen rechtstaat meer. De grote ondernemingen en de banken en criminelen uit het buitenland dicteren ons. Het ultieme:
  Gewoon een onderhuidse chip om al je financiele transacties tot op het bot te controleren.Lees ook: Project L.U.C.I.D — het 666 universeel
  controlesysteem van het beest. http://83.161.104.6/henryv/
  En alsof dat nog niet erg genoeg is zitten we straks nog meer onder het zwaard van de islam: http://home.hetnet.nl/~fm-t
  So wake up little Suzie, wake up.

 5. Dit slaat natuurlijk nergens op. Of Nederland wel of niet een rechtsstaat is heeft niks te maken met het functioneren van de rechterlijke macht. Een van de onderdelen van een rechtsstaat is het hebben van EEN rechterlijke macht die onafhankelijk is van wetgevende, dan wel uitvoerende macht. Het maakt in principe verder niet uit hoe die rechterlijke macht functioneerd.

 6. "Schrijver dezes is een praktijkmens én een gevoelsmens"
  "Dit artikel zal dan ook niet bijdragen aan een stukje extra rechts- en wetskennis en al helemaal wil ik mij niet begeven op de slibberige wegen van het recht."

  Kortom: Een gebrek aan kennis zal deze auteur niet hinderen.
  Dergelijke gedachten miskennen het belang van het publieke debat. Hoe minder men zich vooraf in een bepaalde materie verdiept, des te minder heeft de individuele inbreng bij te dragen aan de kennis van anderen. Naarmate alle bijdragen minder informatief worden, zal de toegevoegde waarde van het debat afnemen.

  Wat ik eigenlijk wil zeggen: Verdiep u eerst eens wat meer in de materie die u bespreekt, en kijk dan of uw bijdrage echt zo waardevol is als uzelf denkt. Misschien heeft u echt wel wat bij te dragen, maar tot nu toe is dat niet te zien.

 7. [7] Beste Barend, is dit niet een iets te hoog aluminium hoedjes gehalte? En wat dan nog als alle informatie opgeslagen word? Zolang je denkvermogen niet wordt aangetast gaan ze maar lekker door met nutteloze handelingen. ‘Men’ heeft alleen iets aan een individu zolang deze productief is en zolang de balans doorslaat naar productief zijn kan je doen en laten wat je wilt, het wordt slechts opgeslagen. En productief zijn is slechts nodig voor het bevredigen van je primaire levensbehoeften, meer niet. Dit kost ‘hen’ meer dan ‘hen’ oplevert.

 8. …..6 mensen die zware mishandelingen hadden gepleegd en een moord. Gewoon op vrije voeten. Een grapje zeker, denkt u? Nee hoor een rechter die eigenlijk helemaal geen rechter was werd als voorzitter…………..Politie laat 200 kinderpornozaken liggen.
  Regionale politiekorpsen hebben vorig jaar tweehonderd kinderpornozaken laten liggen, ruim een kwart van het totale aantal dossiers………………….

  Breek me de bek niet open! Op paviljoen 11 kunnen ze er nog een puntje aan zuigen! [6]

Comments are closed.