Het doel van overheidspropaganda is niet zozeer om individuen een bepaalde door de staat gewenste schijnwerkelijkheid op te dringen maar meer om mensen te doen geloven dat de complete rest van het volk onvoorwaardelijk in die schijnwerkelijkheid gelooft.

Het valt mij steeds meer op dat ik eigenlijk niemand ken of redelijk recent heb gesproken die in het broeikaseffect gelooft.

Ik ga regelmatig met enige tientallen mensen om en spreek en ontmoet jaarlijks nog wel een paar honderd buiten die vaste kring en het is uiterst zelden (eigenlijk nooit dus) dat ik iemand tegenkom die achter de heersende milieuwaanzin staat: werkelijk iedereen vindt het kwatsch. Mijn familie-, vrienden- en kennissenkring bestaat uit mensen met een baan en van allerlei niveaus, van LBO tot universitair toe, een mooie open gemiddelde mix van non-tokkie Europeanen, dus aan eenzijdigheid zal het niet liggen.

Als je afgaat op de enorme hoeveelheid milieutaliban propaganda die dagelijks over ons wordt gestort dan zou je een fors percentage gelovigen moeten verwachten maar ik zie dat niet gebeuren.

Ik vermoed dat de gemiddelde Nederlander toch niet zo lichtgelovig en beïnvloedbaar is als de heersende junta hier denkt.

42 REACTIES

 1. [30]
  Maar dat geldt ook voor die andere kerk. Ook daar nemen velen het totaalpakket af.

  Kijk, het libertarisme zit daar een beetje tussenin. Laat wetenschappers maar wetenschap bedrijven en het flink met elkaar oneens zijn, Libertariers moeten zich vooral bezighouden met de overheidsmacht bestrijden. En of de Aarde nu warmer wordt of niet, de overheid is schadelijker dan welke afkoeling of opwarming dan ook. Die Lomborg zit wat dat betreft wel goed, ondanks het feit dat ook HIJ meent dat de Aarde warmer wordt

 2. [31] je kunt de kanten van milieugelovigen en milieusceptici niet zomaar vergelijken. Het lijkt mij dat degene die iets beweet dat ook moet aantonen. De milieugelovigen beweren dat de aarde opwarmt door menselijke toevoeging van co2 en dan is het aan hun om dat hard te maken. Sceptici (ik dus) vinden de "bewijzen" die zij aandragen totaal onvoldoende.

 3. [32]
  Ik ben zelf ook skeptisch. Ik maak er alleen geen politiek statement over. Want al zou de mens WEL verantwoordelijk zijn voor opwarming, dan NOG moet de overheid daar niets aan proberen te doen. Ergo: het maakt mij niets uit of het CO2 verhaal nu wel of niet waar is, het gevaar van een grotere overheid blijft.

 4. [21] [22] [23]

  Ik kom op ruim 2500 miljard mensen als we wereldwijd de bevolkingsdichtheid van Monaco halen (zie het Malthus draadje: http://www.vrijspreker.nl/v… )

  De demografische trends de komende eeuw wijzen echter op pakweg een verdubbeling tot 12 miljard, waarna een stabilisatie en uiteindelijk krimp optreed ivm de wereldwijde vergrijzing tegen die tijd.

  Voedsel maak je niet op grond maar op substraat. Dat kan net zo goed in een fabriek.

  Het is overigens geen ramp om in Monaco te moeten leven. 😉

 5. Wat het broeikaseffect betreft, Justus van Oel geeft een aardige verklaring waarom de uitkomsten van die enquetes altijd anders zijn dan wanneer je mensen onofficieel om hun mening vraagt:
  http://www.justusvanoel.nl/

  Mensen merken overigens wel dat het warmer wordt, maar als je met de oudere generatie praat dan zeggen die dat je vroeger ook extreem weer had en dat een aantal warme zomers of zachte winters dus niets zegt. Oudere mensen geloven minder in het broeikaseffect dan jongeren.

  Ik vind zelf de Gaia-hypothese wel aardig. De Gaia-hypothese van Lovelock en Watson stelt, dat de gehele aarde een levend organisme is. Alle levende wezens op aarde en hun omgeving werken in dit organisme net zo samen als bijv. de verschillende organen waaruit een mens bestaat, met als doel het geheel zo in stand te houden dat verder leven, groei en voortplanting mogelijk is.

  De aarde kent diverse terugkoppelkringen die er voor zorgen dat de omstandigheden voor het leven zo constant mogelijk blijven, of in ieder geval slechts geleidelijk variëren. Zo zal een temperatuurstijging leiden tot algenbloei in de oceanen. Deze algen produceren zwavelhoudende gassen die in de atmosfeer extra veel kleine condensatiekernen vormen. Zo ontstaan meer wolken met kleinere waterdruppels. Die wolken zijn witter waardoor het zonlicht sterker wordt teruggekaatst en de temperatuur weer daalt.

  Lovelock bedacht een vereenvoudigd model met madeliefjes (Daisyworld). Er zijn in dit model zwarte madeliefjes, die het beste groeien bij een lage temperatuur en witte madeliefjes die optimaal groeien bij een hoge temperatuur. Deze plantjes bedekken uiteindelijk de gehele aarde, de witte in de warme gebieden, de zwarte in de koude gebieden. Als nu de temperatuur stijgt zullen de witte madeliefjes zich uitbreiden en het zonlicht sterker weerkaatsen, terwijl de zwarte juist in aantal afnemen en de aarde de warmte van de zon minder sterk laten vasthouden. De temperatuur daalt dan weer en de zwarte madeliefjes zullen zich weer uitbreiden ten koste van de witte tot er opnieuw een (temperatuursafhankelijk) evenwicht ontstaat.

  Volgens de Gaia-hypothese kan de menselijke activiteit de temperatuur op aarde wel beïnvloeden, maar de diverse terugkoppelkringen in de natuur zullen die veranderingen zodanig tegengaan dat de overlevingskansen van het leven maximaal blijven.

  Dat kan twee dingen betekenen: milieufanaten die de mens als kankergezwel zien krijgen gelijk en de aarde zal de mens opruimen (tough luck 😉 of, en dit lijkt mij meer voor de hand liggen, de mens heeft als hoogst ontwikkelde eindproduct van miljarden jaren evolutie de beste papieren om te blijven overleven.

  De natuur zal in dat laatste geval de mens dus begunstigen tov andere levensvormen. Uiteindelijk zijn wij de enige levensvorm op aarde die de planeet daadwerkelijk kan verlaten en dus voor de voortplanting van Gaia kan zorgen.

  Daar gaat het toch maar om bij ieder levend wezen, nietwaar ?

  (is overigens misschien zelfs al gebeurd doordat microben op onze space-probes zijn meegereist)

  http://en.wikipedia.org/wik

 6. [10] En niet te vergeten al die (rijks, en gemeente) ambtenaren die 2 uur vrij krijgen om deze vertoning bij te wonen….(vulling)

 7. [34] Er kunnen er echt niet meer dan 50 miljard op: dan is er maar 1 hectare per individu om dat individu te laten overleven. Gaat niet lukken.

  Maar het gaat al veel eerder fout. Over een jaar of 50 zullen er 12 miljard mensen zijn. Dat betekent ~4 hectare per individu.
  Het huidige welvaartspeil van de Nederlander heeft een grondbeslag van 3-4 hectare per individu.
  Met 12 miljard mensen komt er dus een ernstig welvaartsprobleem. Competitie om grondstoffen, water, woonruimte, productieve grond. Afvalproblemen, energievoorziening. Het gaat ff lastig worden. Dat wordt knokken als nooit tevoren.

  Het is te hopen dat de vergrijzing wat eerder voor een omslag zorgt. Vanaf tien miljard wordt het de hoogste tijd dat de wereldpopulatie daalt.

  Terwijl het zo simpel is: een ‘one child family planning’ brengt de wereldpopulatie op 4 miljard binnen 100 jaar. Volkomen vreedzaam.
  Maar ja, ‘one child’ is voor de buren, niet voor ons.
  Laten de moslims maar beginnen 🙂

 8. [37] ‘One child family planning’ heeft inderdaad in China ook goed gewerkt en de illegale kinderen zijn inderdaad geheel wreedzaam weg te werken 🙂

  Maar voordat we de 12 miljard mensen bereiken is er alle kans dat de natuur middels virussen en bacterien in de aanval gaat.

 9. [38] "….dat de natuur middels virussen en bacterien in de aanval gaat."
  Welk mechanisme is daar dan voor verantwoordelijk?
  Het zal de natuur toch een rotzorg zijn hoe het mensental zich ontwikkelt?

  Het is biology all the way Herb: elke diersoort groeit zijn biotoop vol. De mens dus ook.
  Vol? Dan daalt het aantal.
  Totdat er weer meer in passen. Dan stijgt het aantal weer. En anders niet, ook goed.

  Life is so simple.

 10. [37] [39]
  Huub Mooren,

  Zou het niet al helpen, in het kader van het "verbeter de wereld begin bij jezelf" principe, als al die voorstanders van een verzorgingsstaat (en toegegeven, ik ben zelf ook nog geen 100% libertariër), verantwoordelijk worden gesteld voor alle kosten van hun eigen kinderen? Na aftrek van de kosten die ze voor hun eigen overleven moeten maken natuurlijk.

  Ik denk dat de mensen die nu het meest enthousiast zijn (of onverschillig genoeg) om vele kinderen op de wereld te zetten, toch een stuk minder vruchtbaar worden als ze pas kinderbijstand krijgen wanneer ze hun laatste cent beschikbaar eigen inkomen, of zelfs eigen vermogen, hebben verbruikt. Eventueel ook gekoppeld met de voorwaarde dat ze zich eerst een spiraaltje laten aanmeten of een andere garantie geven dat ze niet nog meer hongerige monden op de wereld zetten zolang ze hun huidige kinderen al niet kunnen voeden. Als mensen per se voor een "sociale" verzorgingsstaat zijn, is het toch merkwaardig dat het altijd "de ander" moet zijn die voor alle behoeften moet betalen, tot de zelf gekozen kinderen aan toe. Zeker als ze het makkelijk zelf kunnen.

  Ik hou persoonlijk wel van een beetje ruimte en natuur. Maar als men in een verzorgingsstaat, die mensen zoveel mogelijk zichzelf en hun eigen kinderen laat redden, nog steeds het hebben van veel kinderen (en balanceren op het randje van overleven) prefereert boven het hebben van geld voor leukere dingen in het leven, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dat niet mogen doen? En ik denk dat de meeste mensen in zo’n situatie zullen kiezen voor een zekere mate van comfort, en een ruime marge boven hun overlevingsloon, voordat ze aan een extra kind zullen denken.

 11. [39]
  De mens is in staat om zijn eigen biotoop te maken. En zijn eigen voedsel ook. De aarde hoeft slechts de bouwmaterialen te leveren.

  Per km2 landoppervlak hebben we de beschikking over ruwweg 23 miljoen ton lucht, ton 9300 miljard ton water en 20.000 miljard ton gesteenten, uitgaande van 30/70 verhouding voor land/water en tot de gemiddelde diepte van de oceanen (= 4 km).

  Als de wereldbevolking verdubbelt van de huidige 44 mensen per km2 landoppervlak tot 88 mensen/km2 dan is er per aardbewoner (75 kg biomassa 😉 dus 260.000 ton lucht, 100 miljard ton water en 230 miljard ton gesteenten beschikbaar.

  Daar moet die mens 85 jaar mee toe kunnen en dan is het allemaal weer te recyclen voor de volgende gegadigde. Het komt neer op 8 ton lucht, 3 miljoen ton water en 7 miljoen ton gesteenten per DAG.

  Als je nu weet dat je voor het maken van 1 kopje koffie 150 liter water nodig hebt en voor 1 auto een miljoen liter, dan kan je van je dagrantsoen water dus 3000 auto’s of 20 miljoen kopjes koffie maken.

  Dus zelfs als we hier met 12 miljard mensen rondlopen komen ook de echte koffieleuten nog aan hun trekken ! 😉

 12. [41]
  Ter vergelijking:
  Het International Space Station ISS wordt iedere 3 maanden bevoorraad door een onbemande Russische Progress die ca. 2,5 ton aan voedsel, water, brandstof, apparatuur, kleding, e.d. brengt voor een ISS bemanning van gemiddeld 5 astronauten. Dat is dus 6 kg per persoon per dag.

  Als we aannemen, dat iemand op aarde met de 10-voudige voorraad (dus 60 kg per persoon per dag) ruim kan leven, en dat het nog eens 10.000 keer meer grondstoffen kost om die voorraad te maken, dan heeft een aardbewoner dus 600 ton grondstoffen per dag nodig. Over een levensduur van 85 jaar is dat 19 miljoen ton.

  Per km2 landoppervlak beschikken we over maar liefst 30.000 miljard ton aan grondstoffen. Als daar maar 0,1 promille echt bruikbaar van is, hebben we dus netto 3 miljard ton over.

  Dat is genoeg voor maar liefst 158 mensen per km2 land, ofwel een wereldbevolking van 24 miljard mensen.

  En als we de bovengenoemde rendementen iets opkrikken kunnen het er makkelijk nog 100 keer méér worden. Monaco dus ! 😉

  ===

  "Ik zal niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. In mijn ogen zelfs een beetje te druk."
  ~ Pim Fortuyn

Comments are closed.