Terwijl de auto’s in Amsterdam flink branden heeft onze regering eindelijk de volledige soevereiniteit in handen gegeven van de Eurocratie.

De overdracht is afgelopen week geschied en er is niets meer tegen te doen, alleen omdat men het een verdrag heeft genoemd in plaats van een grondwet. Dankzij dit enorm staaltje van list bedrog zijn de Nederlanders overgeleverd aan de politici van de grotere en machtiger landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Precies wat er altijd al was bekonkeld in de afgelopen jaren.

Ook ons koninklijk huis in de vorm van Maxima was er als de kippen bij om de Nederlandse identiteit in twijfel te trekken. Dit is natuurlijk bedoeld om de Nederlanders een valse nationaliteit te verschaffen en dat van ‘Europeaan’, terwijl iedereen weet dat Europa nooit een land of staat is geweest. De Nederlanden bestaan officieel sinds de 16e eeuw, maar het Graafschap Holland al sinds de vroege Middeleeuwen. De afkomst is niet zo van belang maar wel het willen toebehoren aan een bepaalde regio met daarin verwrocht de tradities en cultuur. Zo ook ooit de wil van het Nederlandse volk om zich af te splitsen van het Habsburgse rijk in de 16e eeuw.

Terwijl Karel V werd getolereerd, mede omdat hij zijn hele leven in de Nederlanden verbleef, zelfs toen hij koning van Hispanië werd en tot keizer van Duitsland werd benoemd. Bij de godsdienstfanaat Philips II lag dat natuurlijk anders, want anders dan zijn vader verkoos hij om zich zo ver mogelijk van de Nederlanden te vestigen, waardoor de onvrede in de Nederlanden toenam. Een staatshoofd op afstand en een lokale surrogaatregering bevielen de Nederlanders niet erg, waardoor in 1568 de vlam in de pan kwam. De rest hebben we mogen leren in de geschiedenisboekjes.

De moraal van dit verhaal is dat een regering met afstandsbediening niet werkt en dat volkeren het liefst hun bestuur zo dicht mogelijk in de buurt willen hebben, zodat alle onvrede en klachten direct gehoord kunnen worden en waarop kan worden gehandeld. Nu is het niet zo dat onze regeringen van de afgelopen decennia hiermee veel van doen hadden, want in de meeste gevallen werden wel de belastingen verhoogd, nagenoeg alle aftrekposten afgeschaft, straks ook met de rente en de meeste dienstverlening gestaakt. Een van de dieptepunten was de totale afwezigheid van het bestuur om de bevolking een veilig bestaan te geven. De criminaliteit steeg gigantisch in de laatste 30 jaar en nu is de islamitische terreur eindelijk een feit, eerst de moord op Van Gogh, later de bedreigingen aan het adres van Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders en nu dan de auto’s van onschuldigen die nu in brand worden gestoken, vanwege de al lang sudderende intifada. Het enige wat onze laffe premier kon roepen was dat Hirsi Ali maar beter naar Amerika terug kan gaan, alsof dat alle problemen zou kunnen oplossen. Een andere minister, Ter Horst, speelde het klaar om deze situatie te bagatelliseren en zelfs haar hoofdcommissaris terecht te wijzen.

Alle grote partijen zijn eigenlijk gedoemd om ten onder te gaan, omdat de Nederlanders geen vertrouwen meer hebben in hun bestuur, de soevereiniteitsoverdracht betekent dat deze laatsten gelijk hebben gekregen. Nu zien we volgens de peilingen dat de Partij van de Arbeid gigantisch veel zetels heeft verloren, maar ook de VVD is, na het vertrek van Rita Verdonk, nog maar een schim van zichzelf.

De ondergang van deze laatste partij is eigenlijk in gang gezet met de rabiate multiculturalist Hans Dijkstal, waardoor deze partij alle restererende liberale elementen overboord zette en koos voor de socialistische koers van het paarse kabinet. De klap die men kreeg na de aanval van Fortuyn is men nooit meer echt te boven gekomen, zelfs niet nadat Dijkstal eindelijk aan de kant werd gezet. Dit kwam mede omdat men een andere socialist, Gerrit Zalm, daarna als leider aanstelde. Helaas lette deze alleen maar op de cijfertjes, maar niet op de herstructurering van de economie, zoals een drastische verlaging van de belastingen, wetten af te schaffen die het ondernemerschap bemoeilijkten, een complete sanering van het overheidsapparaat, inclusief de afvloeiing van honderdduizenden ambtenaren op nationaal, provinciaal en stedelijk niveau, de volledige privatisering van de WAO en WW om maar een paar voorbeelden te noemen. Nee in plaats daarvan speelde hij het klaar om ons een grondwet door de neus te boren welke ons totaal geen enkel gewin zou brengen.

Heden ten dage wordt de VVD bestuurd door de jongere garde van het ancien régime, Rutte, Linschoten, Nijpels, Kamp c.s. Allemaal lieden die totaal niet begrijpen wat er met de economie en de samenleving aan de hand is en maar blijven hameren op hun corporatistische denkbeelden. Vandaar ook hun aversie tegen referenda en directe democratie, want dat zou het ‘plebs’ alleen maar meer te vertellen geven over hun eigen leven en dat mag natuurlijk niet. Want zoals het goede politici betaamt zijn zij de uitverkorenen die het volk moeten vertellen wat ze moeten doen en denken.

Hoe heeft het ooit zover kunnen komen?

14 REACTIES

 1. Heel simpel. Er zijn in de medelandse maatschappij onvoldoende mechanismen ingebouwd om de macht van de bestuurders ten allen tijde te beteugelen (‘checks and balances’). Het begint al met het waanzinnige principe van de indirekte democratie; alsof het volk zelf niet voor zichzelf kan zorgen.

 2. [1] Precies, onze staatsinrichting is dictatoriaal opgezet om te voorkomen dat de bevolking daadwerkelijke macht kan uitoefenen over de besluitvorming. Tijd om dit systeem op de helling te zetten.

 3. Het zou helpen als bij de volgende tweedekamer verkiezingen de opkomst even hoog is als bij dat nep-referendum in Utrecht, een paar weken geleden. Daar was het bedrog (inclusief potsierlijke reacties achteraf) meer dan duidelijk zichbaar. Als dat ook zichtbaar wordt voor de tweedekamer verkiezingen gaat het nog lachen worden. Duft die arrogante flapdrol van een Balkenende dan ook te beweren dat ‘het volk’ geen ‘democratie’ wil en eigenlijk alleen benoemde parlementsleden? Persoonlijk lijkt mij dat wel aardig, het laat goed de ware aard van het beestje zien.

  Dan liever het Zwitserse democratische model. Ook niet ideaal maar wel een stap in de goede richting. De ‘racisme’ verwijten hier in de media, naar aanleiding van de verkiezingen gisteren, zijn hilarisch. Alsof je niet het recht zou hebben om boeven uit je eigen huis te zetten.

  Terug naar het onderwerp, wat zou de werkelijke dubbele agenda achter dit alles zijn? Die nieuwe wereldorde geloof ik niet zo in. Het is eerder een mix van arrogantie, eigenbelang en narcisme, beleden door een kleine groep die elk contact met de realiteit kwijt is.

 4. [3]
  Het grootste deel van de vertegenwoordigingsclubjes in ’s lands bestuur zijn afkomstig uit een tijd dat Nederland nog een verzuilde maatschappij was. Tegenwoordig is dat, mede door diezelfde mensen, niet meer het geval [realiteit] en dan is het verdomd lastig (be-)sturen voor die clubjes, want geen vanzelfsprekend aanwezige achterban meer. Logischerwijze zullen deze lieden dan ook alles in het werk stellen om zoveel als mogelijk van de verdwenen situatie weer te herstellen [eigenbelang]. Ten gevolge van het bestaan van hun interne partijmachinaties kunnen ze ook niet zo gek veel anders doen [arrogantie]. Het enige andere middel wat je als verouderd politiek clubje nog meer kan doen om je machtsbasis te proberen te behouden [narcisme] is het promoten van een beeldmerk. En dat kan een persoon zijn (Bos v. Rutte) of een begrip (volkspartij v. solidarteit). De aanwezige partijmachinaties zorgen er echter ook voor dat deze strategie bijna altijd tot mislukken gedoemd is.

  De enige twee moderne (of moet ik zeggen post-moderne?) partijen die zich hieraan kunnen onttrekken, want nog maar pas op het toneel verschenen, zijn de PVV en de PvdD. Deze politieke partijen zoeken een nieuwe, niet constante maar qua grootte wel schijnbaar redelijke stabiele kiezersgroep bij elkaar.

  Hun vrijwillige meedoen met het collectivistische systeem zal echter wel betekenen dat ook deze partijen zich op een bepaald moment zullen moeten compromiteren. En anders dan dat dan ook gewoon toe te geven zullen ook de PVV en de PvdD daarna in de bekende reflexen schieten die wij nu al gewoon zijn van de rest van dat ‘vertegenwoordigende’ zooitje.

 5. Niet zo lang geleden vierden ‘we’ 150-jarig bestaan van de grondwet. Hun grondwet. Want wij, het volk, hadden onder de Bataafsche Republiek al een goede grondwet geconcipieerd, die ook een voorbeeld was voor de Amerikanen. Hun Articles of Confederation waren gestoeld op onze Provinci"en, en hun grondwet op die van ons. Toen, in 1798, ging het dus al fout…

  [http://www.heijmerikx.nl/20…]

 6. Door deze brandstichtingen begint het volk eindelijk door te krijgen, dat het te laat is om het Haagse en Brusselse tuig naar huis te sturen. Er resteert nog slechts één keus: olie of vrijheid.

 7. [7]
  Speak for yourself, Andre 😉

  ===

  “No dictator, no invader, can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. The Centauri (Balkenende c.s.) learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years, we will be free.”
  ~ J. Michael Straczynski , Babylon 5

 8. [8]
  We maken er grappen over, ondertussen is het een uiterst serieuze zaak. Aan alle kanten worden we (met je welnemen, Peter :p) overspoeld door maatregelen van de bureaucraten die ons beinvloeden tot in onze bilnaad. We leven niet meer, we worden geleefd !!.

  Dag in dag uit erger ik me bont en blauw aan mensen en instanties die vragen om méér overheidsingrijpen. De overheid is voor alles goed, en lost alle problemen op. Op de een of andere manier denken mensen dat de overheid als onpartijdig gezien kan worden. Als kinderen op een islamitische school worden onderricht, zal er wel sprake zijn van islam-indoctrinatie. Maar over openbare scholen praat niemand; daar vindt immers geen indoctrinatie van de staat plaats !! Een openbare school doet niet aan wetenschaps- en geschiedenisvervalsing !!

  DAT is wat hoognodig gedeprogrammeerd moet worden, en wel dwars door alle politieke stromingen heen. Het idee dat overheids-Papa alles oplost moet ingeruild worden door zelfredzaamheid en de WIL om geen slaaf van de staat te zijn, zoals nu het geval is.

  Afijn, kortom, werk aan de winkel dus.

 9. [9]
  Lucht op hè, Andre ? 😉

  Je hebt volkomen gelijk met het eenzijdige beeld dat nog bij veel mensen leeft, maar ik zou me niet te veel blindstaren op klassieke methoden als voorlichting, werving van medestanders en eventueel een directe strijd tegen je tegenstanders om je vrijheid te veroveren (“fighting for peace is like f*cking for virginity”).

  Je kunt ook proberen binnen het bestaande systeem zoveel mogelijk vrijheid te verkrijgen. Als genoeg mensen dit doen, marginaliseert de overheid vanzelf.

  Daarvoor moet je met succes de regels ontduiken, maar als dat niet gaat is het geen schande als je in bepaalde gevallen meewerkt. Niet iedereen wil steeds veel gezeur aan zijn hoofd.

  Zoals Michael Badnarik (ander draadje) zei: “Freedom is not for free, it is a lot of work !”

 10. [10]
  "Als genoeg mensen dit doen, marginaliseert de overheid vanzelf"

  Ik zie dit sinds de jaren 90 in toenemende mate gebeuren (je moet uiteraard wat geld hebben om je buiten de orde te kunnen plaatsen).

  Er zijn echter ook genoeg mensen op Vrijspreker die juist de tegengestelde tendens zien (o.a. SpyNose en Cincinnatus schenen overtuigd van een almachtig corporatisme).

  Dus ik kan het mis hebben. Maar mijn indruk is dat de overheid steeds meer wil en steeds minder klaarspeelt. En dat het probleem (net als global warming) zich ‘vanzelf’ oplost.

  Dit ter geruststelling. 😉

  ===

  “Ik verzoek den luisteraars om, wanneer ze straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat op andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.”
  ~ Hendrik Colijn

 11. [10]
  Dat lucht inderdaad op ja 🙂

  Met die klassieke methode zijn we hier (op de VS) overigens bezig. Dat bestaat (in mijn geval althans) naast de persoonlijke acties om binnen de gegeven maatschappij zo vrij mogelijk te zijn. Deze twee activiteiten kunnen rustig naast elkaar bestaan !

 12. Tja, je zo nu toch denken dat door Balkenende in Nederland de noodtoestand wordt afgekondigd. Maar nee hoor, zo snel gaat dat nu eenmaal niet als een met hardwerken verdiende vierwieler van Jan met de pet zonder pet in de hens gaat. Dat zal de politiek een hemaworst wezen.Valt politiek ook geen voordeel bij te behalen. Anders wordt het als straks een of meerdere moskeeen in de as wordt gelegd. Dan komt Balkenende in een spoeddebat bijeen en bevindt nederland zich ineens wel in een crisis.
  Lees ook: Project L.U.C.I.D — het 666 universeel controlesysteem van het beest
  http://83.161.104.6/henryv/

 13. Als ze zo graag auto,s in de fik steken stel ik voor, breng die lui in kaart, waar ze wonen en steek hun auto,s in de fik met gelijke munt terug betalen willen ze oorlog kunnen ze het krijgen ook!

Comments are closed.