Als het loopt en spreekt als een Republikein is het Ron Paul, want het is met zekerheid géén van die andere gasten.
Drie maanden geleden zei Liberty over Republikein Ron Paul (Texas) het volgende: “Wij zien wel wat in Ron Paul, maar het beste wat hij zou kunnen bereiken is aandacht te trekken voor één idee”, n.l. de terugtrekking uit Irak; dit was destijds een idee dat ook door Republikein Senator Chuck Hagel (Nebraska) omarmd werd.
Sinsdien heeft Senator Hagel het af laten weten, en is Ron Paul in het gat gesprongen. Nu is het Paul die schittert en Hagel die verbleekt.

Vertaald artikel van Bruce Ramsey uit Liberty.

Na het debat tussen tien Republikeinse kandidaten op 15 mei j.l., belde een inwoner van Indiana op naar C-Span en zei “Ron Paul steekt met kop en schouders boven de rest uit”; een andere beller uit Louisiana zei “De rest zijn een stelletje marionetten”; en een beller uit Arkansas zei “Ik heb medelijden met de Republikeinen die daar moeten zitten en de waanzin van Rudy Giuliani en McCain aan moeten horen. Ron Paul was de enige die zinvolle zaken had te melden”.

Paul had de motieven van de 9/11 terroristen uitgelegd: “Heb je ooit gelezen wat de redenen waren dat zij ons aanvielen ? Ze vielen ons aan omdat wij daar waren, we hebben Irak 10 jaar lang gebombardeerd. Op dit moment bouwen we een ambassade in Irak die groter is dan het Vaticaan. We bouwen 14 permanente bases. Wat zouden wij doen als China dat deed in ons land of in de Golf van Mexico ? We zouden er bezwaar tegen hebben. We moeten kijken naar wat we doen vanuit het perspectief wat er zou gebeuren als iemand anders het ons aan zou doen”.

De Fox News talking head werd er door getroffen als een donderslag bij heldere hemel. “Stelt u dat we in feite om de 9/11 aanvallen gevraagd hebben, meneer ?” “Ik stel dat we moeten luisteren naar de mensen die ons aanvielen en de reden waarom ze dat gedaan hebben” zei Paul, de uitspraak omzichtig vermijdend als zou de VS er om gevraagd hebben.

Giuliani interrumpeerde: “Dat is een uitzonderlijke uitspraak, als iemand die de aanval van 11 september overleefd heeft, dat we om de aanval gevraagd hebben omdat we Irak aanvielen. Ik geloof niet dat ik dat eerder heb gehoord, en ik heb al een aantal behoorlijk absurde verklaringen voor 11 september gehoord”. Giuliani’s supporters juichden, en de koploper (die Paul zijn stelling al eerder moet hebben gehoord) draaide het mes: “En ik zou de Congressman willen vragen dat commentaar terug te trekken en ons te zeggen dat hij dat niet werkelijk meende”.

Paul trok niet terug. “Ik geloof werkelijk dat de CIA gelijk heeft wanneer ze het hebben over ‘blowback’ (terugslag)”. “Als we geloven dat we kunnen doen wat we willen in de wereld zonder haat op te roepen, dan hebben we een probleem. Ze komen niet hier om ons aan te vallen omdat we rijk en vrij zijn. Ze komen hier en vallen ons aan omdat wij daar zijn”.

Lew Rockwell, op de libertarische webpagina LewRockwell.com, noemde dit “een van de grote momenten in de geschiedenis van de moderne Amerikaanse politiek”, en dat was het met zekerheid.

De aanhangers van de oorlog waren furieus. Toen Paul na het debat op Hannity & Colmes verscheen, vroeg Hannity indringend “Wat hebben we gedaan om deze aanval te veroorzaken? Wat heeft Amerika gedaan om de aanval van 9/11 te veroorzaken?” Voor de tweede keer werd op nationale televisie de loyaliteit van de gemolesteerde Paul betwijfeld; ondanks dat gaf hij hetzelfde antwoord. Toen kwamen de on-line opinie-onderzoeken, die aantoonden dat hij publieke ondersteuning had. Toen kwamen de emails en de telefoontjes van de kijkers. En toen de experts.

Vanuit rechts merkte Patrick Buchanan op dat Paul de enige kandidaat van de tien was die tegen de oorlogsresolutie in 2002 had gestemd. Pat: “Hebben de laatste vijf jaren het gelijk van hem niet aangetoond?”. Vanuit links gaf Alexander Cockburn Paul krediet door te stellen dat er sprake was van “een intrusie van rationeel denken” in “een broeinest van stommiteiten”.

Sommige commentaren waren bagger. Juan Williams van de Beltway Boys refeerde aan de uitspraken als “Ron Paul’s samenzwerings theorie . . . over waarom we op 9/11 werden aangevallen”, en Paul Krugman van de New York Times stelde dat “elke kandidaat behalve John McCain marteling voorstond”, iets dat Paul ook had veroordeeld. Objectivist Robert Tracinski stelde ongerijmd op RealClearPolitics dat Paul’s omarming van “het basieke anti-oorlogsargument van links” aantoonde “waarom Ayn Rand gelijk had door Libertariers als ‘rechtse hippies’ af te danken”.

In deze heksenketel deed ik als regionale columnist een duit in het zakje door op 30 mei mijn mening weer te geven dat Paul gelijk had over de oorlog en dat de Republikeinen naar hem zouden moeten luisteren. Dit werd op diverse plaatsen gepost en ik ontving meer dan 90 emails, waarvan 73% het met Paul eens was. Veel van de Paul supporters waren pissig op mij omdat ik ook had geschreven dat “er geen enkele manier is waarop deze medische dokter uit Texas de republikeinse nominatie gaat winnen”. Die uitspraak scoorde geen punten bij de Paul supporters.

Eén lezer schreef mij: “Hoe weet jij dat nou ? Welk recht van spreken heb jij ? Waar zijn je objectieve gegevens ? Als een journalist zou je moeten weten dat je een verkiezing ondermijnt en helpt om de democratie in Amerika te vernietigen als je pretendeert dat je reeds weet wie er gaat winnen”.

Anderen hadden het gezegd. In feite was het een herhaling. Justin Webb van de BBC had gezegd “Paul zal niet winnen”. Cathy Young van de Boston Globe had op de Reason web pagina geschreven: “Paul heeft geen kans”. Columnist Bruce Bartlett had gezegd dat Paul niet kon winnen.

Paul’s standpunt betreffende de oorlog is aantrekkelijk voor links, maar hij is niet links en de meeste van zijn standpunten zullen nooit aantrekkelijk zijn voor hen.

Waarom zeggen columnisten deze dingen ? Omdat ze hun geloofwaardigheid moeten bewaren. Als ze het niet zeggen, dan zullen ze worden geidentificeerd als fantasten en gekken – en terecht. Paul deed het fantasisch in de internet opiniepeilingen, maar in de wetenschappelijke peiling van 1 juni door de Washinton Post stond hij op 1%, een gedeelde zevende plaats op gelijke hoogte met Sam Brownback, Duncan Hunter, Tom Tancredo en Tommy Thompson. In de 7 juni peiling voor Fox News stond hij op 2%. Met 2% ga je niet winnen.

Fans mogen natuurlijk geloven. Als wij journalisten zouden zeggen dat Paul zou kunnen winnen, dan zouden andere mensen het ook kunnen gaan zeggen, en dan zou het zo kunnen zijn. Maar het is een bizarre visie, die blogger Timothy Virkkala omschreef als “een massale domino-reaktie van gecopieerde voorkeurs-falsificatie”. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar ik ga het niet doen.

Onmiddellijke victorie is niet het enige. Eugene McCarthy won de nominatie voor de Democratische Partij in 1968 niet, maar hij lanceerde in feite wél de anti-oorlogs-groepering die de partij vier jaar later overnam.

Wat Paul mag hopen – en dat zou een erg goed resultaat zijn – is dat hij een groep gaat leiden die zichzelf als Republikein willen identificeren tegen een buitenlandse politiek van offensieve oorlog. Als een vooraanstaand figuur als Peggy Noonan schrijft (in de Wallstreet Journal, 1 juni) dat de buitenlandse politiek van Bush te “utopisch en aggressief” voor haar is, dan kan men een opening bespeuren.

Maar er is een probleem. Paul is niet uitsluitend een buitenlandse-politiek Eisenhower. Hij is een buitenlandse-politiek Robert Taft – een ‘America Firster’. Paul’s non-interventionisme reikt verder dan buitenlandse-politiek “realisme”. Toen hem daarnaar gevaagd werd door Charles Davis namens LewRockwell.com, zei Paul “Ik heb het over waar we zijn en welke kant we opgaan. De realisten lijken nu ineens op redelijke mensen vergeleken met de radicale neo-conservatieven”. De realisten zitten vaak fout, zei Paul, maar “op zijn minst zouden ze in meer dan de helft van de gevallen gelijk kunnen hebben”.

Paul’s meer radicale standpunt tegen ‘world management’ klinkt de meeste conservatieven vreemd in de oren, en niet een klein beetje links. En een deel van de support voor Paul komt van links. Ik had een pro-Paul email van een lezer die zichzelf omschreef als een “fanatieke, alhoewel compleet on-ideologische linkse jongen”. Paul supporter Laura Ebke schreef over een “meetup” in Nebraska dat de organisator een “pro-life groene katholieke Democraat” was. Sommige van Paul’s media bewonderaars waren ook links, inclusief Rosie O’Donnell, die hem in haar show ophemelde; Bill Maher, die Paul zijn “nieuwe held” noemde, en politiek comediant Jon Stewart. Paul kreeg applaus van Stewart’s publiek door te zeggen dat Amerika geen vrijheid moest verspreiden “met geweren”, maar toen hij begon te praten over vrije-markt gezondheidszorg, was het publiek stil. Paul heeft een positie over de oorlog die links aantrekt, maar hij is niet links en de meeste van zijn standpunten zullen hen nooit aantrekken. Hij zal een aantal converteren, en dat is een netto winst, maar de meeste van zijn linkse bewonderaars zullen geen Republikein worden.

Paul zijn basis is op rechts. Zijn politieke standpunten zijn libertarisch. Op zijn fondswerving op 19 mei in Austin zei hij: “Het enige doel van politieke activiteit, als het aan mij ligt, zou de bescherming van individuele vrijheid moeten zijn”. Maar zijn bericht gaat vergezeld van een sterke conservatieve smaak, en hij neemt deel als “een echte conservatief”, hetgeen hem in de Republikeinse tent houdt. En hij is aantrekkelijk voor hen. Op de enveloppe van een fondswerving-uitnodiging uit begin juni stond “Tijd voor een echte conservatief!”. De vier pagina’s grote brief vermeldde het woord “conservatief” 13 keer, alle op de eerste of laatste pagina, en niet één keer “libertarisch”. Het gebruikt de term “werkelijk pro-Amerikaanse buitenlandse politiek” in plaats van “non-interventionistisch”, en het maakt geen melding van het feit dat hij voor terugtrekking uit Irak is. Het vermeldt verder niet dat hij voor de Constitution is, dat hij uit de Verenigde Naties zou stappen en weerstand zou bieden aan de trend richting de “New World Order” en de “North American Union”. Het stelt ook dat hij illegale immigratie als “een invasie” ziet. Het lijkt allemaal als of het gericht is op de lezers van “The New American”.

Paul biedt een mix van conservatieve- en libertarische posities, inclusief vele overlappende. Hij is tegen abortus en voor het terugdraaien van Roe vs. Wade; hij is voor de lokale optie om gebed aan te bieden op publieke scholen. Hij is voorstander van Clinton’s “niks vragen, niks zeggen” beleid betreffende homo’s in het leger. Hij stemde tegen de Patriot Act en de Military Commisions Act, en hij stemde voor de aanval op Afghanistan en is voorstander van het jagen op Osama bin Laden. Hij is tegen het recht op burgerschap door geboorte en amnestie voor illegalen maar stelt dat immigratie goed zou zijn “in een werkelijk vrije economie”. Hij is tegen een nationale ID kaart en voor het recht op habeas corpus. Hij is voor een munt gebaseerd op goud en zilver. Hij is tegen handelsovereenkomsten als NAFTA wanwege nationale souvereiniteit. Hij zou tegen militaire interventie zijn om Zuid Korea tegen Noord Korea te beschermen of Taiwan tegen China, en hij denkt niet dat Iran een gevaar vormt voor de Verenigde Staten (“Ze praten oorlogszuchtig” zei hij tegen Tucker Carlson).

Sommige van deze zaken zijn in recente berichten genoemd, maar de meeste mensen zijn niet in hem geinteresseerd (dat zouden ze wel zijn als ze hem als president zien). Paul is slechts in de schijnwerpers vanwege één reden: omdat hij op een intelligente manier de Republikeinse orthodoxe leer over 9/11 en Irak in kwestie stelt. En dat is de moeite waard. Dat is met name de moeite waard met de Republikeinse partij als podium. Paul’s greep naar de schijnwerpers zou niet werken als hij presidentskandidaat voor de Libertarische Partij zou zijn, zoals in 1988. De nationale media geven niks om die partij, omdat Amerikanen er niet voor zullen kiezen. In de Republikeinse race is Paul nog steeds zoiets als een “ver doel”, zoals zijn campage woordvoerder toegeeft, maar het stelt hem wel in staat om de koplopers lastig te vallen en iedereen te laten weten dat paardenpoep niet onopgemerkt blijft.

Kijk naar het stof dat hij liet opwaaien door de rel met Rudy. Kort daarna riep Paul een persconferentie uit met Michael Scheuer, die eens het CIA team voor Osama bin Laden leidde, en de twee droegen Giuliani op een aantal boeken te lezen. Deze waren Scheuer’s “Imperial Hubris, Why the West Is Losing the War on Terror”; Chalmers Johnson’s “Blowback: The Costs and Consequences of American Empire”; Robert Pape’s “Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism”; en het rapport van de Federale Overheid zelf: het “9/11 Commission Report”. Het idee was niet dat Rudy ze zou lezen, maar dat het publiek dat zou doen. En sommigen zouden dat kunnen doen; sommigen zouden tevens in Paul’s libertarische wereldvisie kunnen gaan interesseren. Schreef David Beito, geschiedenis professor aan de Universiteit van Alabama: “In het algemeen heb ik afgegeven op de visie dat politiek det publiek kan ‘onderwijzen’ in libertarische principes. De Paul campagne is mijn mening aan het bijstellen”.

De Paul campagne heeft ook een kader van politieke straatvechters samengesteld. De voorzitter, Kent Snyder, die hem tot de race overtuigde, is een medestander geweest sinds hij voor de LP deelnam. Negen jaar leidde hij Paul’s Liberty Committee, waarvan Paul zich recentelijk moest scheiden in verband met nieuwe ethische regels van het Huis. Campagne manager Lew Moore was stafchef voor voormalig Republikein Jack Metcalf, R-Washington, een rechtse populist die tegen de Federal Reserve was. Paul’s woordvoerder Jesse Benton was perswoordvoerder voor Grover Norquist’s groep, ‘Americans for Tax Reform’.

De supporters van Paul hebben al zijn rivalen op internet verslagen. Na het derde Republikeinse debat op 5 juni, toen Worldnet Daily 2.748 stemmen had gelogd over de winnaar, was Paul koploper met 43.5%, gevolgd door Tom Tancredo met 22.8%. Het onderzoek was niet wetenschappelijk, maar het was er wel. “Over ons wordt meer geblogd en er wordt meer naar ons gezocht dan naar alle andere Republikeinse kandidaten bij elkaar” aldus Jesse Benton.

Wat er van zal worden weten we niet. Maar het bestaat, en het groeit. Het maakt lawaai. Iemand moest dat lawaai gaan maken, en Dr. Ron Paul maakt het.

www.RonPaul2008.com
www.Holland4RonPaul.blogspot.com
www.LewRockwell.com/blog

18 REACTIES

 1. Ik volg Ron Paul dagelijks al ongeveer een maand lang. Wat zou ik toch graag op deze fantastische man kunnen stemmen.
  Om heimwee van te krijgen.

 2. Ik volg meneer Ron Paul niet dagelijks maar als ik de verhalen lees is hij onder de libertariers populair. Ik kan me voorstellen dat het voor de Amerikanen interessant is maar voor ons, als ik het nog mag zeggen, Nederlanders een ver van me bed show.

  Tevens denk ik dat als hij een echte bedreiging gaat vormen voor de gevestigde politici er altijd wel een Volkert van de Graaf of een Lee Harvey Oswald is die de trekker wil overhalen om het “probleem” te neutraliseren.

  Als ik Ron Paul was zou ik goed uitkijken als ik de 10% drempel zou halen.

 3. [2]

  Daaaar hoeft tie NIET bang voor te zijn. Want volgens de allerlaaatste MSNBC poll is tie alweer een plaatje in the "top ten" GEZAKT. En bij MSNBC vraagt men zich af …
  ==============

  7. Ron Paul
  Texas congressman Last Ranking: 6
  We wonder what the "Paulines" will do after the election? Send us virus-laden spam email?

  http://www.msnbc.msn.com/id
  ==============

  Precies … nix als een stel freaks en fanaten ….

 4. [2]
  Nee hoor, dat is niet voor niks. Ron Paul is een prachtige kapstok voor Nederlandse "geinstitutionaliseerde libertariers".

  Op intrade.com staat hij op 6%; tevens is hij de enige Republikein waar sprake is van stijging.

  Dat de MSM meneer Paul niet zien zitten, is duidelijk. Dat er buiten de MSM tegenwoordig ook andere communicatiekanalen zijn, is ook duidelijk.

  Hij is in ieder geval voorbij McCain; in 6 dagen is er meer dan 1.2M $ ingezameld , en da’s meer dan voor Edwards. Wat aangeeft dat hij niet zo marginaal is als de oorlogszuchtige talking heads van de MSM iedere jan doedel willen doen geloven..

 5. 1. RP heeft weliswaar een groepje fanatieke politieke volgelingen achter zich, maar helaaas hebben zij hem echter NIET naar het Huis van Afgevaardigden kunnen sturen … In dat opzicht is hij dus een FRAUDULEUZE en vooral een geheel NEPPERIGE stealth "volks"vertegenwoordiger.

  2. Voor de rest van het Amerikaanse electoraat is RP dan ook een uitgesproken politieke parasiet, charlatan, een "freak" en een "cook". Hij is daarom VOORAL een doorn in de zijde van serieuze Libertariers omdat hij hun nog het MEESTE schade aandoet… Waarom dat hier onder "lebertariers" anders zou zijn mogen Hub en Andre verklaren.

  3. RP heeft nog geen veertigste deel weten in te zamelen als een Obama, die 350 duizend donateurs heeft. En Edwards zowel als Romney doen het van EIGEN geld … Visavis die troep is RP vooral een uitgesproken misserabele armoedzaaier die letterlijk zo veel mogelijk geld probeert te slaan uit de TRIP naar de Republikeinse conventie … ook al weet hij nu al dat daaaaar wordt WEGGEHOOND. Daarom kent de man geen eigen waarde, zelfrespect of schaamt.

 6. [6]
  Hillary wordt volgens mij door de Demos genommineert en denkt twee vliegen in een klap te vangen door Obama als VP-kandidaat voor te dragen.

  Hillary is echter een afgeserveerde politieke Prostituee die nog nooit ergens voor is gekozen, waardoor de Republikeinen enorm boffen en groot profijt uit trekken.

  Het kan een Romney worden (die op zijn minst persoonlijk een fatsoenlijk iemand is) of een buitenstaander als een Michael Bloomberg … of zelfs iemand anders.

  Maar Obama is jong genoeg om nog aan vele verkiezingen mee te kunnen doen … En vroeg of laat komt hij aan de bak …

 7. [6]
  Barak Op Bammen is een democraat die oorlogstaal uitslaat. Geen libertarier. Drie keer niks. Case closed.

  [7]
  Romney is net als de andere Republikeinse kandidaten niks beter dan mevrouw ‘ik houd niet van sigaren’ Clinton. Oorlogstaal van een ‘gelovige’ met veel centen, niet echt ‘fatsoenlijk’.

  Als iemand anders dan Paul president wordt, dan gaat er een streep door de VS, net als reeds door de EU is geschied. Een hele, hele dikke streep. Vooral geen belastingcenten achterlaten, of niet dan.

 8. Tis te hopen dat je Engels kunt spreken, ACP :p

  This is from Phil Lucas’s latest column:

  "The week after the traitorous Federal Reserve cut interest rates, long-term bond rates went up, not down.

  "Genius at work. The central banker of the damned strikes again.

  "This foretells coming price inflation. And we thought prices were already high.

  "Because of Fed action, the dollar plunged against currencies worldwide. This will raise the costs of imported goods, the gadgets and gizmos upon which we blow our borrowed dough.

  "In another confirmation of raging prices, gold has remained above $700 for 16 consecutive days. This has never happened. Even at its all-time high in January 1980, it held above that level only five days running.

  "Meanwhile, George Bush, commandant of the national death wish, both monetary and military, continued his saber rattling toward Iran, whose economic allies are Russia and China.

  "The War on Terror, referred to by boosters as World War III, may look like a frat food fight next to World War IV.

  "In fairness to Mr. Bush, all the statists running for president serve the same welfare/warfare master.

  "The exception is Ron Paul, ridiculed as a kook, since he harkens to ideals most Americans neither recognize nor believe: the faith in freedom for which patriots bled and died, the principles of individual, God-given liberty that freed us from the government of grasping men." (Thanks to Adam Dada.)

  Bron: http://www.lewrockwell.com/

 9. [3]
  Jij bent toch zo’n innovatief figuur, ACP. Het onstuitbare internet met zijn talloze mogelijkheden om er in kapitalistische zin op vooruit te gaan verandert de manier waarop mensen met elkaar omgaan en zich informeren.

  Welnu, zoals reeds bij velen bekend was, en zoals reeds eerder verteld, verdringt internet de MSM als informatie-medium. Dat vinden ze niet leuk, die oelewappers. Ineens is het niet meer fascist Murdock die met zijn vrindjes van de CIA de waarheid kan ‘kleuren’. Times are changing, my friend..

  http://blog.compete.com/200

  Leve de vooruitgang !!

 10. [8]
  Ron Paul kan bij wijze van spreken niet eens de WC goed doortrekken, noch kon hij zich als geneesheer handhaven. Voor hem is de attractie van de presendentiele verkiezingen … UITSLUITEND de trip naar de Republikeinse partij conventie een jaar van nu, omdat hij tot dan geld bijeen kan graaien … Daarna is het hem volledig worst … Watch my words.

  [10]
  Ik heb mijn domicilie (als belastingbetaler) al meer dan drie decennia in Noord Amerika, Andre. Ook heb ik o.a. in Washington DC een condo waar ik vaak verblijf … en NU deze posting pleeg. Ik weeeeet precies wat er gebeurt en (helaaaas ook) wat RP voor een pathetisch figuur is. Vraag aan Hub waar je mij zou kunen bereiken … als je daar zin in hebt.

  [11]
  Last but not least, Internet en IT zijn dubbelzijdige zwaarden, waarmee de RP-bloggers zichzelf de eigen neuzen verminken maar die je steeds aanhaal… Nu weet ik niet hoeveel mathematika je hebt genoten, maar zelfsde de meest eenvoudige vierkantsvergelijken kennen meerdere antwoorden. Geldige, niet-geldige en mogelijke …

  Maar waar en wat informatica wel degelijk naar luisterd en gehoorzaamt is echter de tweede wet van de thermodynamika. En dat is ook precies hoe en waarom het in de gezichten van de Paulbloggers explodeert in plaats dat zij van het krachteveld gebruik weten te maken… want zij zijn inmiddel algemeen BERUCHT om hun hardhoofdige stommiteit …

 11. [8] Je twijfelt in ieder geval niet in je ver-oordelen. Leuk voor je.

  Maar de zaak blijft nog open 😉

 12. [5] Dat Meneer Ron Paul niet op handen wordt gedragen door de andere politici lijkt me logisch. Ook in Nederland werd er gekscherend gesproken over meneer Pim Fortuyn. De gevestigde machthebbers deden er alles aan om hem als vies, slecht en minderwaardig afgeschilderen.

  Helaas voor hen was zijn leven een open boek, met fouten, maar was bijna iedereen over deze fouten op de hoogte.

  Blijf ik erbij dat als je teveel afwijkt of te gevaarlijk wordt voor de gevestigde machthebbers deze je simpel uit de weg ruimen De macht van een FN SPR gaat ver.

 13. [13]
  Zoals gezegd het kan RP allemaal geen ruk schele als hij het maar overeind blijft tot an de Republikeinse partij conventie.

  Over belastingen gesproken, ik heb uiteindelijk nooooit meer dan een 28% – 30% belastingen hoeven te betalen op mijn totale wereld inkomen. Ook wat ik in NL (veel) meer moet betalen is dollar-voor-dollar aftrekbaar van mijn Amerikaanse belastingen. Das DE HELFT van het Nederlandse rooftarief.

  [14]
  Ik weeet waar en over wie ik het heb …

  [15]
  In de VS is rivaliteit onder politici stukken minder belangrijk dan hoe het publiek van hun en over hun denkt. Politici vertegenwoordigen a priori ook hun kiesdistrict en constituenties en pas daaaar na hun politieke partij waar zij ook tegen kunnen stemmen …

  Overigens een Pim Fortuyn zou in Amerika als een politiek naive persoon gesleten worden en zeeeer terecht.

 14. [16] Meneer Pim Fortyn werd ook in Nederland als naïef versleten totdat hij een bedreiging werd voor de gevestigde machthebbers. En hoe de machthebbers omgaan met bedreigingen is bekent……pang

 15. [16]
  ".. als hij het maar overeind blijft tot an de Republikeinse partij conventie."

  Da’s alvast geen enkel probleem meer, dit in tegenstelling tot een McCain bijvoorbeld, die zijn campagne-bus in de aanbieding heeft. Het wordt pas echt spannend en interessant op Super Tuesday.

  ".. 28% – 30% belastingen "
  Da’s nog steeds 28-30% te veul.. maar minder slecht dan het dubbele, dat wel.

Comments are closed.