Slaven werden doorgaans om economische redenen gehouden en niet uit slechtigheid. Slaven waren kostbare productiemiddelen die goed verzorgd moesten worden om hun arbeidsvermogen en waarde te behouden. Slaven waren ook niet goedkoop aan te komen, voor de Amerikaanse markt bijvoorbeeld was er een heel intercontinentaal systeem van rekrutering, aanvoer, overslag, transport en handel nodig om ze op de gewenste werkplek te krijgen.

Verder hadden slaven redelijke voeding, huisvesting en gezondheidszorg nodig om uitval zoveel mogelijk te beperken.

Niet iedere slaaf was blij met zijn nieuwe betrekking zodat intensief toezicht moest voorkomen dat ze in de verleiding zouden kunnen komen om naar elders te vertrekken en als ze toch waren vertrokken moest er moeite worden gedaan om ze weer op te sporen en over te halen terug te gaan. Het kwam ook voor dat slaven in opstand kwamen.

Een hoop mogelijke ellende dus.

De slavenexploitant liep naast het risico dat zijn slaven door omstandigheden afgewaardeerd zouden kunnen raken ook nog het ondernemersrisico op de productie van zijn bedrijf waar de slaven ingezet werden, als zijn markt instortte dan kon hij het dak op met zijn slaven die nog steeds dure verzorging nodig hadden. Kortom, het bedrijfsmatig inzetten van slavenarbeid was een tamelijk riskante zaak in vroeger tijden. Lucratief als het goed ging maar dodelijk als het fout ging.

De moderne slavernij is veel effectiever en is totaal risicoloos voor de moderne slavenhouder. De huidige slavenexploitant is de staat bestaande uit politici en ambtenaren en de slaven zijn de werkenden onder ons. In tegenstelling tot de ondernemende slavenhouder van weleer die iets produceerde dat nog omgezet moest worden in geld loopt de staat geen enkel risico omdat deze niets onderneemt en niets produceert. De staat laat de mensen feitelijk gewoon hun gang gaan, initiatieven ontplooien, innoveren, risico’s lopen en hard werken.

De staat hoeft alleen in de gaten te houden waar er geld aanwezig is om daar vervolgens een flink deel van op te eisen: de hele fase van producten maken en omzetten in geld met alle bijkomende ellende, lasten en risico’s wordt hier heel efficient overgeslagen. We zien dan ook dat het enige wat de complete staat feitelijk de hele dag doet is speuren naar geld onder de werkenden.

De slaven hoeven ook niet meer in hun bewegingsvrijheid te worden beperkt, ze kunnen toch nergens heen omdat ook de staten om ons heen als slavenhouders acteren en verder voorzien de slaven helemaal in hun eigen onderhoud en hoeven ze niet meer in Afrika te worden gehaald omdat ze zelf wel de volgende generatie lijfeigenen produceren.

Uiteraard beschikt de staat over een eigen militie (de politie) als dreiging op de achtergrond tegen mogelijke onwilligen maar die hangende dreiging zelf is doorgaans voldoende om potentieel onwillige slaven in het gareel te houden en door de socialistische ideologie die vanuit de staat wordt gepropageerd gelooft een overgroot deel van de slaven zelfs dat hun slavernij de ultieme vrijheid is en dat ze zonder hun slavenhouder-de-overheid in totale chaos zullen ondergaan.

Verder hebben de moderne slaven de illusie dat ze vrij zijn omdat ze democratisch mogen bepalen door Wie Van De Drie (CDA, PvdA en VVD) ze de volgende 4 jaar geëxploiteerd willen worden.

De staat heeft zich ontwikkeld tot de perfecte exploitant van slavenarbeid met een maximale opbrengst, minmaal risico en uiterst tevreden lijfeigenen die hun slavernij onder de schijndemocratie als vrijheid ervaren.

Wat een marketing !

31 REACTIES

 1. Wordt aardig ge-illustreerd door de aanklacht richting onernemers, van een politicus die hen verweet dat de benzine 12 cent te duur zou zijn.
  Dat de ondernemer alle risico’s loopt en alle arbeid verricht, en dat de politiek er vervolgens een zeer groot deel van opeist, ontging hem kennelijk.
  De politiek maakt de benzine zo duur natuurlijk.

 2. Scherp opgemerkt. Alleen is ook de huidige slavenhouderij niet geheel kostenloos voor de Staat. Ze zal immers wel de personen en groepen moeten omkopen die haar "legitimiteit" moeten verschaffen. Zoals de lobby’s dat doen door "problemen" te zoeken die er niet zijn, of privé-problemen tot een "publiek probleem" te bestempelen. Daarbij geassisteerd door de media, die uiteraard ook graag een graantje meepikken.

 3. [1] Was die 12 eurocent (= het oude kwartje) niet de PvdA-sigaar uit eigen doos-truc om van dat "kwartje van Kok" af te komen?

  @Owl: "legitimiteit voor slavenhouderij verschaffen": daar hebben we de sharia toch voor? 🙂

 4. “Slaven werden doorgaans om economische redenen gehouden en niet uit slechtigheid”

  Sterker nog, de meest hoogstaande en verst ontwikkelde culturen in de menselijke geschiedenis werden mogelijk door slavernij !

  Er is één doorlopende lijn van de Griekse oudheid naar de moderne democratie.

  Slavernij maakt het immers mogelijk, dat een elite zich niet meer hoeft te bekommeren om de dagelijkse beslommeringen. Zo kan tenminste een deel van de bevolking zich wijden aan het hogere en de mensheid verder brengen.

  Of het nu ging om de debatten tussen de Griekse filosofen of dat het gaat om de woordenwisselingen in de hedendaagse parlementen, het is allemaal even belangwekkend voor onze culturele ontwikkeling.

  Ik vraag mij dus ernstig af waaraan slavernij en de daarvan profiterende elites zo’n slechte reputatie hebben verdiend ! 😉

  http://members.ij.net/rex/S
  http://www.scotthortonshow….

 5. Het bijzondere van de Westerse beschaving is, dat wij slavernij hebben afgeschaft, terwijl andere grote beschavingen (Egyptenaren, Romeinen) dat niet hebben gedaan. In plaats van trots te zijn op onze ontwikkelde cultuur, moeten we ons schamen voor ons onderontwikkelde verleden.

 6. Beste,

  Deze theorieën die u schetst bevatten enigszins logica. Het zou in principe mogelijk zijn hoe gek en onwerkelijk het ook klinkt. Het voelt een beetje als de keer dat je als kind verteld wordt dat Sinterklaas niet bestaat. Je was er altijd zo heilig van overtuigt dat hij wel bestond.

  Toch vind ik het moeilijk om in dergelijke theorieën te geloven. Ik kan er niet 100% van overtuigt worden. Niet omdat het niet mogelijk zou zijn maar omdat ik het gewoon niet durf. Ik filosofeer vaak over levensbeschouwing. Ik vraag me af hoe kan je antwoorden kan krijgen als je ergens niet van overtuigt durft te zijn. Wat is het nut van leven als het ook weer ophoudt?

  Het gevaar dat je namelijk snel loopt als je in dergelijke theorieën gaat geloven is sekte vorming. Zo vind ik geloven op zichzelf risicovol. Andere mensen kunnen je denkbeelden aanpraten waardoor je je leven volgens de regels van een zogenaamde god leeft.

 7. Ik ben het erg eens met bovenstaand artikel. Wat ik nog mis is dat Nederland nog geen officiele nieuwe adel heeft. In de praktijk is die er wel met ministers (van staat), burgemeesters, allerlei advseurs en leden van een of andere raad. Vroeger waren de meeste adellijken ook omhooggevallen ambtenaren, nu gebeurt het opnieuw. Alleen heet het nu ‘democratisch’ in plaats van de ‘wil van God’.

 8. [8] ik denk niet dat ik hier een wilde theorie opvoer, ik beschrijf hier heel objectief en nuchter de manier van werken van de staat. Zoals gezegd onderneemt de staat niets, produceert nog minder maar speurt alleen maar naar centen en als de staat ergens geld vermoedt dan wordt daar een groot deel van afgepakt, onder stilzwijgende dreiging met politiegeweld.
  Zoals in de middeleeuwen staat het hele circus in dienst van enige tienduizenden (in de tijd wisselende) leden van de heersende (partij)elites met de Oranjes als vast ankerpunt aan de top.

 9. Of het helemaal klopt weet ik niet; ik heb zo gauw geen bron, maar ik heb ooit gelezen dat slaven in de tijd van de Grieken 50% van hun tijd voor de eigenaar moesten werken en in de andere helft van de tijd voor in hun eigen onderhoud moesten voorzien.
  Hier in Nederland zit je met het totaal van loonbelasting, werkgeversbijdrage, verplichte premies (AOW enz.) en 20% BTW al gauw op ruim 70%!
  Het argument is dat we dit zelf op “democratische” wijze vastgesteld en gewild hebben.

 10. [11] dat betekent dat de meerderheid dit zou willen, dus als je de dwang weghaalt dan zal de meerderheid nog steeds vrijwillig 70% van hun inkomen aan de in hun ogen noodzakelijke staat willen geven, als we deze redenering volgen dan.

  Waarom dan die dwang onder dreiging van geweld, zou je zeggen en de reden is dat niemand op vrijwillige basis de "producten" (vergunningen, boetes, accijnzen, belastingen, BTW, BPM, parkeerbelasting, kijkgeld, de commissaris van de koningin, kamer van koophandel inschrijving etc) van deze staat zou kopen zodat de marketingillusie van de vertegenwoordigende democratie nodig is om deze zwendel in stand te houden.

 11. [12]
  Goed punt Wladimir ! Als de meerderheid idd de staatsproducten wil, is de geweldsdreiging helemaal niet nodig.

  Immers, die paar mensen die weigeren zitten dan gewoon zonder en de overheid zal iets strakker moeten budgetteren.

  De rest van de bevolking blijft dan even gelukkig ! Dus waarom die geweldsdreiging ?

  ===

  ~ Payback
  Late one night a mugger wearing a ski mask jumped into the path of a well-dressed man and stuck a gun in his ribs. "Give me your money," he demanded. Indignant, the affluent man replied, "You can’t do this – I’m a U.S. Congressman!" "In that case," replied the robber, "give me MY money!"

 12. [12]
  Die dwang moet er zijn omdat daar het niet-bestaande en ongedefinieerde ‘algemeen belang’ mee gediend is. Je MOET iets over hebben voor ‘de anderen’, zo’n 70 a 80% van je verdiensten inderdaad.

 13. [13]
  Inderdaad.

  Die geweldsdreiging wordt in de eerste plaats niet zo zwart/wit ervaren. Nadenken over alternatieven voor de inrichting van een maatschappij is daarnaast geen favoriete bezigheid. Verder zijn veel mensen van mening dat de mens slecht is en op voorhand gecorrigeerd dient te worden. En op eigen benen staan vinden de meesten maar eng. De gedachte dat papa niet voor je zorgt (alsof de overheid dat nu wel doet) vindt men eng. Herverdeling van inkomsten, waarbij je af en toe ook nog een sigaar uit eigen doos kijkt wordt geaccepteerd. Enz. enz. Kortom: de moraliteitszin van menigeen is verrot tot op de stam. En zolang dat het geval is, zullen de slaven voortroeien en de machthebbers aan het langste eind trekken.

 14. [15]
  lol :-))
  Als-ie al zo’n lintje had gehad, dan had dat na zijn dood weer ingeleverd moeten worden (dat was vroeger zo althans). Eigenlijk best wel hilarisch dit alles als het niet zo in-en-in-triest zou zijn.

 15. [10] Wat jij dus zegt is dat iedereen onbewust het stokje door geeft. Men weet niet beter. Iedereen wordt in de waan opgevoed door zijn ouders, leraren vrij te zijn en het leven te lijden zoals dat in de volks opvatting normaal" is. Maar ondertussen voert een hogere orde de macht. Wat heb je precies aan macht als je die macht niet tonen kunt?

  Het zou overigens een enorm knap stukje uitgedachte propaganda zijn om zoveel mensen in zo’n waan te laten zijn.
  Maar wat kan je er tegen doen?

  Ik hoop antwoorden te krijgen op mijn vragen.

 16. [18]

  filosoof,
  als je alles nu gewoon eens objectief op een rijtje zet. dan kun je toch niet anders dan concluderen dan dat het inderdaad zo werkt als beschreven in het artikel?

  misschien wat simpel, maar bv de hollywoodproductie ’the matrix’ is er een uitstekende metafoor voor.

  echter, ik denk dat het altijd zo geweest is en dat het ook altijd zo zal blijven. ergens las ik een zogenaamd citaat van iemand wat luidde ‘zo’n 10% van de mensen gebruikt z’n hersens, de rest loopt er achter aan’ of iets van die strekking. persoonlijk geloof ik dat de volgers zelfs meer dan 90% uitmaken.

  er bestaat ook een miniem % critische geesten en die zijn er ook altijd al geweest. vroeger werden die gewoon kapot gemaakt op de brandstapel of in de martelkerkers. nu doen ze het subtieler, maar zodra iets of iemand te lastig wordt, wordt hij kapot ze gemaakt.

  fortuyn werd overigens niet zo subtiel kapot gemaakt. maar wel effectief.

 17. [19]

  nog vergeten.

  en als je dan ziet hoeveel idioten er staan te zwaaien met vlaggetjes als dat oranjetuig voorbij komt, dan weet je gewoon;

  dit komt nooit goed.

 18. Maar die idioten kregen vroeger dan waarschijnlijk ook beschuit met muisjes! Of een leuke mok van het getrouwde koningspaar! Ik vind ons Koningshuis eigenlijk best wel lustopwekkend, vooral in hun gordijnstoffen kleding! Komen de koekebeentjes van de dames zo mooi in uit. [20]

 19. [19] Puzzel stukken vallen op de juiste plaats. Maar als de puzzel stukken allemaal vierkant zijn, zijn er meerdere mogelijkheden van de waarheid. Het leven is immers de grootste puzzel die ik ken. Ik erken deze theorie maar durf niet te zeggen dat het de waarheid is. Er zijn zoveel andere mogelijkheden over.

  Tenslotte ben kritisch ook tegenover dit soort theorieën. Daarnaast ben ik nog jong. Ik hou me graag op onafhankelijk en neutraal gebied. Als ik dat niet zou doen en me aansluiten bij mensen met een bepaalde overtuiging, zou je niet meer objectief kunnen nadenken omdat je dood staart op één theorie en één gedachte. dan hoor je bij een collectief.

 20. [22]
  "Ik hou me graag op onafhankelijk en neutraal gebied"
  Ook dan ‘hoor’ je bij een collectief: het collectief dat zich graag onafhankelijk houdt en zich op neutraal gebied bevindt..

 21. Neutraal is laf! Neutraal heeft geen mening! Neutraal brandt niet zijn vingers! Neutraal is een allemans vriend! Neutraal zwijgt! Neutraal is zonder kleur, geur en smaak! Neutraal houdt zijn eigen straatje schoon! Neutraal is een grijze muis! Zo ongeveer heb ik altijd over mensen gedacht die neutraal zeggen te zijn! Bang om te kwetsen? Of bang om je nek uit te steken? Bang om verworven posities te verliezen? Bang om uit de groep te worden verstoten? Bang om werkelijk jezelf te zijn? Tja, wie is perfect?

 22. Neutraal is individueel. Onafhankelijk en objectief. Ik kom voor mijn mening uit maar blijf alle opties open houden.

  Ik vind het niet erg om een allemans vriend te zijn. Ik zie de reden er niet van in om mensen te kwetsen. Iedereen zijn eigen overtuiging toch? De mensheid is niet slecht van aard. Zo wel dan is daar een oorzaak voor.

  Ik heb kleur, geur en smaak door mijn moraal. Ik steek mijn nek uit voor de waarden die ik apprecieer aan de hand van discussie maar ik ben geen groep nodig om daar voor op te komen. Dat is wat ik bedoel te zeggen met onafhankelijk, zelfstandig en neutraal. Zelfbewust en kritisch zijn. Ik zie vaak mensen een groep volgen om maar niet als buitenbeentje beschouwd te worden. In principe vind ik dat laf en mening loos. Je op een bepaalde manier kleden om bij een groep te horen vind ik wat anders dan een mening delen. Zou wat anders zijn als je op deze manier je zou willen afzetten tegen de volks opvatting van normaal.

 23. Praat je vanuit je gevoel, je innerlijke mens? Of denk en zeg je wat je is geleerd? [25]

 24. [25]
  En blijft Filosoof ook zo individueel als een groep besluit dat hij ‘heropgevoed’ moet worden b.v.? Of besluit dat hij zijn filosofietjes beter in de smeltkroes van de arbeid kan uitbroeden, o.l.v. een groep bewakers die niet bekend staan om hun medelijden?
  Blijft hij dan individualist, of verlangt hij dan toch misschien naar een groep die hem in bescherming kan nemen?
  Kortom, is hij zeer waarschijnlijk zo’n heldhaftige individualist omdat de staat der Nerderlanden hem zo’n positie garandeert?

 25. Uiteindelijk zal je het toch allemaal zelf moeten doen en ben je op jezelf aangewezen. De meeste mensen komen op voor hun eigenbelang. Ik in principe ook. Maar door een ander te helpen is nog nooit iemand slechter geworden.

  Jij stelt als ik het goed begrijp de vraag of ik ook individualist was geweest als ik in een situatie zit waarin ik bepaalde vrijheden niet had die ik nu wel heb. Of ik gebruik zou maken van de groep.

  Het antwoord daarop is ja, ik zou gebruik maken van de groep. In Nederland zal de bovenstaande theorie niet door iedereen erkend en geaccepteerd worden, het is te onwerkelijk en te ingewikkeld. Het is daarom ook niet voor niets dat ik mijn eigen naam niet gebruik.

  Sommige mensen zullen raar tegen je aan kijken. Toch maak ik gebruik van jullie (de groep) om kennis te vergaren. Hoewel de groep in zijn hoedanigheid ook uit individuen bestaat. Je bent tenslotte andere mensen nodig voor je ontwikkeling. Het is alleen wat doe je met de informatie.

Comments are closed.