In het Britse blad The First post zegt de historicus Michael Howard dat de menselijke voorwaarde er allereerst een is van ergens willen toebehoren in plaats van vrij te zijn.

Dit klopt omdat de meeste mensen zich nog in een afhankelijkheidsituatie bevinden. Volgens de piramide van Maslow zoekt men eerst de fysiologische behoefte en dat is de overleving (eten, drinken en onderdak). Daarna volgt bescherming en veiligheid tegen vijanden. Hierna vriendschap en sociale omgang gevolgd door zelfrespect en erkenning. Als laatste in deze piramide bevindt zich zelfontplooiing en individuele ontwikkeling.

Het willen toebehoren tot een groep, clan, geloof of ethnische identiteit is een normaal gegeven voor iedereen die een vorm van zekerheid of status wil hebben. Het bevestigt namelijk de interactie en de sociale vaardigheden die men in een groep wil zien. De meeste mensen op deze wereld zitten nog in dit stadium van ontwikkeling. Hier zien we derhalve het succes van het collectief, dat uiteindelijk resulteert en heeft geresulteerd in een vorm van collectivisme.

Het westen, in het geval van Europa, heeft zich tijdens de Middeleeuwen langzaam maar zeker hieraan ontworsteld. Via het christendom, een van oorsprong individualistisch geloof en helaas later door de staatskerk gecollectiviseerd en geregimenteerd, kwam men tot de ontdekking dat de mens net zo belangrijk was als het collectief. Daardoor kreeg de Europese beschaving een extra dimensie en was verschillend van alle andere beschavingen daarvoor. De wetenschap en kunsten werden herontdekt tijdens de late Middeleeuwen en de renaissance. In eerste instantie zelfs aangemoedigd door de kerk en later volgde het een meer seculier pad.

Naar aanleiding van deze belangrijke periode kon de reformatie en uiteindelijk de verlichting plaatsvinden. De verlichting heeft zich eigenlijk in twee richtingen ontwikkeld. De eerste was de liberale stroming en heeft vooral de revolutie in de Verenigde Staten beïnvloed en de tweede was de collectivistische stroming tijdens de
Franse revolutie. Hoewel er in het laatste geval sprake was van een tweestrijd tussen de Girondijnen (liberalen) en Jacobijnen (collectivisten), welke werd gewonnen door de tweede. Vanwege deze overwinning waren de meeste opstanden en revoluties collectivistisch van aard, zoals 1848 in Frankrijk, de Mexicaanse revolutie, de Russische revolutie etc.

Aldus betekende de Franse revolutie een overgang van absolutisme naar het totalitarisme, wat het collectivisme eigenlijk is. Men ziet duidelijk dat dit een anti-westerse ideologie is en een breuk sinds de renaissance, omdat het het pad naar individuele ontplooiing en ontwikkeling zo lang heeft versperd. Feitelijk staan we al twee eeuwen stil in onze vooruitgang en zijn we in werkelijkheid sinds begin twintigste eeuw weer achteruit gegaan in onze samenlevingsontwikkeling.

Een goed voorbeeld is de opbouw van de verzorgingstaat die in essentie strenger is dan het absolutisme van de 18e eeuw, omdat iedereen nu gedwongen wordt mee te betalen aan een failliet systeem door middel van torenhoge belastingen en een enorme bureaucratie, beide waren afwezig tijdens het absolutisme.
Een ander voorbeeld is de Europese Unie, een politieke monstrositeit, die geleid wordt door op macht en invloed beluste leiders die zich niets gelegen laten aan de diverse volkeren en op hun heilloze weg verder willen gaan. We zien in deze laatste ook een wanhoopspoging om een vorm van Hapsburgse Rijk te herstellen, zoals dat tijdens de Middeleeuwen en daarna gold. De vraag resteert alleen hoe lang deze periode voortduurt totdat ook hier de volkeren het juk van de machthebbers zullen afgooien en hun rechtmatig pad richting vrijheid en individuele ontplooiing zullen hervinden.

Zoals de zaken er nu voorstaan zal het in mijn ogen niet lang duren en zullen de Europeanen het geknecht van hun politici beu zijn en dit juk goedschiks danwel kwaadschiks afwerpen.

en.wikipedia.org/wiki/Giron…
www.deepermind.com/20maslow…
www.thefirstpost.co.uk/inde…
www.mises.org/story/2404
www.lewrockwell.com/rothbar…
www.vrijspreker.nl/vs/item/…
www.mises.org/article.aspx?…

12 REACTIES

 1. "Feitelijk staan we al twee eeuwen stil in onze vooruitgang en zijn we in werkelijkheid sinds begin twintigste eeuw weer achteruit gegaan in onze samenlevingsontwikkeling".
  hier ben ik het geheel mee eens – voor zover ik dat kan beoordelen.

  hoogtepunt van de westerse beschaving ligt al ver achter ons en ‘we’ zijn nu hard bezig met onze zelfvernietiging ten gunste van andere culturen.

  ik denk ook dat dit niet meer te stoppen is, gezien het groeiend percentage idioten die al de geweldige verworven ‘rechten’ die de verzorgingsstaat ze toch maar mooi gegeven heeft niet meer op wil geven.

  ze lopen liever achter rattevangers aan dan dat ze de moeite nemen zich ergens in te verdiepen.

 2. Goed artikel.

  "Zoals de zaken er nu voorstaan zal het in mijn ogen niet lang duren en zullen de Europeanen het geknecht van hun politici beu zijn en dit juk goedschiks danwel kwaadschiks afwerpen."

  De hamvraag: wat is ‘niet lang’ ? Weliswaar is er een bepaald gedeelte van de bevolking dat een donkere bui ziet hangen, maar veel verder dan dat komt men niet. Het andere gedeelte vindt het best zolang aan de fysieke behoeftes maar voldaan wordt.

  In de VS is zijn de liberale ontwikkelingen vanaf eind 19e eeuw ook afgezwakt en is collectivisering aan de orde van de dag. Het dunkt mij, dat men daar eerder dan in de EU tot het inzicht zal komen dat dit een dood spoor is, vanwege de grotere bekendheid met het fenomeen individuele vrijheid aldaar. Zie ook de ontwikkelingen rond Ron Paul; iets dergelijks is hier momenteel niet voorstelbaar. Veel verder dan wat gekanker op- en over allochtonen komt men hier niet.

  Ik zal dan ook blij verrast zijn als ik de ommekeer ten goede in Europa nog mee ga maken.

 3. Ik ga hier niet op zitten wachten! Wat is op dit moment het meest libertaristische danwel anargo kapatilistische land op onze aardbol.

 4. [3] Dubai. Zwitserland voor hen die niet veel willen reizen..

 5. [3] Deense stad wil Hirsi Ali veilig onderdak bieden

  anp | Gepubliceerd op 08 oktober 2007, 18:16
  Laatst bijgewerkt op 08 oktober 2007, 18:27

  ODENSE – De stad Odense in Denemarken overweegt Ayaan Hirsi Ali een veilig onderdak te bieden. Locoburgemeester Alex Ahrendtsen heeft dat maandag gezegd. De woordvoerster van Hirsi Ali zal het aanbod overbrengen aan de oud-politica.
  Ahrendtsen loopt met zijn idee vooruit op een wetsvoorstel waarmee Denemarken plaatsen wil aanwijzen waar bedreigde vrijdenkers hun toevlucht kunnen zoeken. De lokale politiek in Odense heeft al besloten dat de stad zo’n veilige haven moet worden. ,,Ik dacht: waarom laten we niet ambitieus beginnen en de vrouw uitnodigen die het meest heeft geleden voor de vrijheid van meningsuiting”, aldus Ahrendtsen.

  Het is nog niet bekend of de gemeenteraad van Odense het voorstel om Hirsi Ali uit te nodigen, steunt. De burgemeester zou niet willen reageren voordat het Deense parlement het wetsvoorstel over de ‘vrijhavens’ heeft aangenomen.

 6. Je vergeet volgens mij dat er zaken zijn die je beter WEL collectief kan aanpakken. Zal jij in je eentje een dijkdoorbraak, een raket of een tornado tegenhouden? Is het dan niet fijn als andere mensen, i.p.v. een leuke foto maken voor later, jou gewoon komen helpen met zandzakken sjouwen, een anti-raket-raket voor je regelen, of iets dergelijks? Ben je niet al te idealistisch bezig?

 7. [6]
  Ernie,

  Als je met ‘collectief’ bedoelt ‘via de overheid’, dan lijkt mij dat een serieuze misvatting. Het zal je immers ook niet meevallen om in je eentje een mobiele telefoon te bouwen. Toch is het niet nodig je GSM bij de overheid te bestellen. Dan moest je er misschien 5 jaar op wachten en kostte hij je een jaarsalaris (zoals bij de Trabantjes in de voormalige DDR).

  De vrijwillige samenwerking van miljoenen mensen over de hele wereld heeft er voor gezorgd, dat een mobiele telefoon voor steeds meer mensen bereikbaar wordt. Het opmerkelijke daarbij is, dat hier van bovenaf helemaal niets is geregeld ! Je werkende GSM ontstaat als vanzelf, zuiver en alleen omdat al die individuen hun eigenbelang nastreven. Zie ook dit voorbeeld van de fabricage van een eenvoudig potlood, via de vrijwillige samenwerking van mensen over de hele wereld: http://www.meervrijheid.nl/… .

  Als dit je duidelijk is, waarom denk je dan dat je wel een overheid nodig hebt om je te beschermen tegen de agressie van anderen, of tegen natuurrampen ? Als er zo’n grote behoefte is bij mensen om zich daartegen te beschermen dan zal dat zeker door bedrijven worden aangeboden. Te beginnen met een normale verzekering, zoals je die nu ook hebt tegen brand, waterschade of ziekte, en aangevuld met een abonnement op de diensten van een beveiligingsbedrijf. Rond de bescherming tegen natuurrampen zal eveneens een hele service-industrie ontstaan. Er is immers een grote markt voor !

  Ik ben zeer benieuwd, waarom je denkt dat je speciaal in de gevallen die je noemt (agressie en natuurrampen) de zaak beter collectief kan regelen.

 8. Sterk artikel, ik onderschrijf ook de conclusie dat het westen (i.i.g. Europa) verder zal wegzakken. Al is er natuurlijk altijd een ommekeer mogelijk.

  [6] Beste Ernie, uiteraard zijn er zaken als nationale veiligheid en justitie waarbij het collectief regelen grote voordelen meebrengt (naar mijn mening kom je met anarcho-kapitalisme bij Wild-West praktijken uit).

  Echter, is dat een reden om een verzorgingstaat op te bouwen met de daaruit voortvloeiende bureaucratie? Word iemand daar op termijn beter van? Is dat goed voor de ontwikkeling van de samenleving, de wetenschap en de economie?

 9. [7] [8] Natuurlijk kun je die problemen niet als eenling aan.
  Ik, (wij??) zijn dan ook grote voorstanders van Samenwerking. Vrijwillige samenwerking.

  Er zijn met vrijwillige samenwerking ook in het verleden echt wel grote projecten tot stand gekomen. Het is het eigenbelang dat daarin een rol speelt.

  Wat het libertarisme niet wil, is dat als wij wat willen, dat we dan ook anderen gaan dwingen om met ons mee te doen. En omgekeerd dat anderen ons niet dwingen om hun projecten te verwezenlijken.

 10. @7
  Omdat je het egoisme van je medemens een beejte voor moet zijn en je maar moet afwachten wat de andere mensen doen. Misschien is de verzekeringsagent ook net bezig zijn hachje te redden.
  Omdat dat uitgerekend de zaken zijn die als "overmacht" altijd weer in de kleine lettertjes van je polis staan.
  Omdat je er niet aan moet denken dat je buurman wordt ge-evacueerd door een helicopter, omdat hij een prima polis heeft, en jij niet, omdat jouw telefoonmast net is omgewaaid en je dus je schade niet hebt kunnen melden. Of je verzekering net failliet is gegaan. Of jij de de goedkopere polis had, die alleen je schade boven de 100.000 euro vergoedt en je dus rustig moet wachten tot het water aan de nok van je huis staat.

 11. [10]
  Tuurlijk, je verzekeringsagent kan het zekere voor het onzekere hebben genomen en bij zo’n ‘tornado warning’ naar veiliger orden zijn verkast. Maar dat ontslaat je verzekeringsmij niet van haar verplichtingen. Als de schade door zo’n tornado als ‘overmacht’ in de kleine lettertjes staat, en de verzekeraar niet hoeft uit te keren, is het niet slim als je daar je handtekening onder hebt gezet (dwz als je in de VS in ‘tornado alley’ woont; voor NL zou het weinig uitmaken). Dan had je maar een verzekeraar moeten kiezen die nu juist wél tornado-schade dekt. Vergelijk het maar met de glastuinders in het Westland die allemaal een speciale hagel-verzekering hebben.

  Ook als je niet aan de voorwaarden kunt voldoen (schade melden, maar je hebt geen stroom/verbinding) dan moet je maatregelen nemen zodat je dat wél kan (noodstroomaggregaat en bakkie aanschaffen), of een maatschappij met gunstiger voorwaarden kiezen.

  En als je buurman een prima polis heeft die hem een ‘helicopter-evacuatie’ service biedt en jouw verzekeraar je gewoon op je dak (dijkdoorbraak) c.q. in je kelder (tornado) laat zitten, dan is dat ook je eigen schuld. Alle waar naar zijn geld, nietwaar ? Je hebt tenslotte ook mensen die om een paar tientjes te besparen hun ANWB-lidmaatschap opzeggen om minder/andere service te krijgen bij Route-mobiel.

  Een hoger eigen risico is idd goedkoper, maar ook daar heb je zelf voor gekozen. Een verzekeraar die failliet gaat is overigens geen probleem, omdat je schade dan herverzekerd wordt.

  De punten die je noemt zijn IMHO door een overheid niet beter of goedkoper op te lossen, simpelweg omdat overheidsvoorzieningen voor iedereen hetzelfde zijn. Of ze sturen voor iedereen een helicopter (prima, maar veel te duur want vaak onnodig) of ze gooien een paar planken uit die helicopter waar je je aan vast kan houden (lekker goedkoop, maar meestal bij lange na niet toereikend om het er levend af te brengen).

  Kortom, want zijn nu precies je bezwaren tegen het individueel regelen van zaken (maatwerk dus) ?

 12. [3] Marc, zoals we hebben gezien in Oost-Europa kan zoiets heel snel gestalte krijgen. In 1988 wisten we ook niet dat binnen anderhalf jaar de Berlijnse muur viel en het communisme in elkaar stortte. Je zult verbijsterd staan van wat er het komende decennium gaat gebeuren. De West-Europese landen zijn op dit moment een kruitvat van onvrede en opgekropte aversie tegen de politiek. Er was een aantal schoten voor de boeg, zoals de benzineopstand in 2000, de Fortuyn-revolutie in 2002 en nu de langzame teloorgang van de collectivistische partijen van het ancien régime (CDA, PvdA, D’66 en VVD). QED

Comments are closed.