Nee, dit is niet mijn uitspraak, al zou ik het gezegd kunnen hebben, maar van het CDA kamerlid Jan ten Hoopen.
Het CDA wil korte metten maken met “uitbuiting van automobilisten” door de grote oliemaatschappijen. Door meer concurrentie af te dwingen tussen pomphouders langs snelwegen kan de benzineprijs met zo’n 12 cent omlaag.
“De grote merken maken misbruik van hun machtspositie”, zegt CDA kamerlid Jan ten Hoopen.
Het zevenpuntenplan van het CDA kan waarschijnlijk op steun van een kamermeerderheid rekenen.

In het plan eist ten Hoopen dat er “prijspalen” komen langs de snelweg met de benzineprijzen van de vier volgende stations. Verder is het hem een doorn in het oog dat grote oliebedrijven pomphouders “financieel ondersteunen om nieuwe concurrenten uit de markt te drukken”. Ten Hoopen baseert zich op een NMa studie waaruit blijkt dat tanken langs de snelweg 12 cent duurder is dan op het onderliggende wegennet. Dat geldt ook ten opzichte van buitenlandse pompen.
Ewout Klok, voorzitter van de belangenvereniging tankstations, noemt de kritiek een farce; “de concurrentie tussen pompstations tiert welig.”
Tot zover de media.
Ik heb niet op de website van het CDA kunnen achterhalen waar het zevenpuntenplan uit bestaat, maar aan de in de media genoemde punten heb ik genoeg om dit plan van wat commentaar te voorzien.
Stelt u zich eens voor dat u in uw bolide, met natuurlijk de maximaal toegestane snelheid, over de snelweg zoeft en dan volgens Ten Hoopen de zo broodnodige informatie van de “prijspaal” moet inlezen. Hoeveel tijd denkt hij dat u hebt? Juist, die prijspalen ziet u nauwelijks, want je bent er voorbij voordat je het weet. Is het de bedoeling dan dat u eerst bij het tankstation stopt om de prijzen te vergelijken? Wat een verspilling van tijd en benzine!
Of neemt ten Hoopen, misschien niet ten onrechte, aan dat u toch in de file staat en daardoor tijd genoeg hebt om de informatie te lezen.
Hoe komt een pomphouder aan de prijzen van de vier volgende stations? Telefoneren gaat niet want misschien krijg je van de concurrentie verkeerde informatie! Moet dan een werknemer van het pompstation de hele dag tussen de volgende vier pompstations blijven pendelen om de prijzen te kunnen weten? Dat moet dan echt de hele dag want de concurrent zou net de prijs kunnen veranderen nadat de werknemer van het eerste pompstation geweest is. Door het moeten aannemen van een dergelijke pendelaar stijgen de loonkosten van het pompstation en zal doorberekend worden in de prijs van een liter brandstof, waardoor het verschil zelfs meer dan die 12 cent zou kunnen gaan bedragen.
Of wordt het een taak van de NMa (nutteloze mededinging autoriteit)?
Aangezien de NMa een studie nodig had om vast te stellen wat iedere automobilist al wist, namelijk dat er een prijsverschil is tussen lokale tankstations en de tankstations langs de snelweg, lijkt mij dit een goed idee want dan weet ik zeker dat er niets van terechtkomt.
De automobilist heeft nu al de keuze om zijn tank te vullen voordat hij de snelweg opgaat of als hij zich op de snelweg bevindt. Daar is geen enkele ingreep van de overheid voor nodig.
Maar het lijkt weer een vooropgezet plan om tot een totale planeconomie te komen.
Er is wel degelijk een logische verklaring voor het feit dat de brandstofprijzen van de pompstations langs de snelweg hoger zijn dan van de lokale stations. Denkt u maar aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar het toilet te kunnen gaan, parkeerterrein om aan de wettelijk vastgestelde rustperiode toe te komen, enzovoort.
Het feit dat er genoeg nieuwe tankstations van nieuwe en bestaande maatschappijen aanwezig zijn, weerlegt volgens mij het bezwaar dat in de ogen van ten Hoopen de grote oliemaatschappijen pomphouders financieel ondersteunen om concurrenten uit de markt te weren. Oliemaatschappijen staan niet bekend, in tegenstelling tot de overheid, om geld in bodemloze putten te storten.
Wat wil ten Hoopen als blijkt dat de prijzen bij de vier volgende stations exact hetzelfde zijn of slechts tienden afwijken? Kroes bellen en een onderzoek laten starten naar kartelvorming?
Maar de echte uitbuiting van de automobilist vindt door een andere plaats. Namelijk Jan ten Hoopen en consorten. Met andere woorden de overheid. Want welke maatschappij is er instaat om de consument te dwingen om, naast het bekende kwartje van Kok, ongeveer 70 procent van de brandstofprijs zich toe te eigenen, zonder daar iets tegenover te stellen.
Je moet dan wel boter op je kop hebben om met een zevenstappenplan te komen, tenzij zij een geheime agenda hebben.
Laatst las ik dat Femke Halsema een parlementaire enquête wil om uit te zoeken wat de oorzaak van de files en vooral van de toename van files is. Nadat decennia lang alle “groene” partijen en milieu groeperingen alle plannen om bredere – en nieuwe wegen aan te leggen hebben gedwarsboomd, lijkt me het aanvragen van een enquête ook niet getuigen van het hebben van enige realiteitszin.
Weer een met een lading boter op de kop.
Dit was (boter op de kop) mijn oorspronkelijke titel voor dit artikeltje. Maar boter smelt en druipt dan naar beneden waardoor het gezichtsveld belemmerd wordt. Dus naast boter op de kop is men dus ook nog ziende blind.
Maar toen bedacht ik me dat dit eveneens geldt voor alle uitgebuite automobilisten, omdat ze dit alles zonder slag of stoot accepteren. En mijn trouwe lezers wil ik niet beledigen.

15 REACTIES

 1. Laat 12 eurocent nou precies dat kwartje van tijdelijk-read-my-lips Kok zijn… Alleen is het dus aan de staat om dat terug te geven, want die heeft het gejat, en staat de markt hier geheel buiten.

  Onlangs hebben we nog in de reacties op deze site mogen lezen hoezeer de linkse mens aan verstandsverbijstering lijdt, en hebben we ons er over mogen verbazen dat deze ontoerekeningsvatbaren gewoon vrij rond mogen lopen en de economie en de welvaart mogen afbreken, geholpen door al even linkse ‘rechters’, terwijl elk weldenkend land deze stakkers liefdevol in een gesloten inrichting zou hebben begeleid op weg naar een waardiger leven.

  Zou Dr. Phil voor het geval Ten Hoopen te porren zijn?

 2. Gelet op de vervuiling die een automobilist doet aan het milieu zou de brandstof prijzen minstens met vele tientallen procenten moeten stijgen.

  Als je alle vervuiling optelt zoals, vervuiling van het voertuig zelf maar ook vervuiling om de brandstof op te pompen, verwerken, transport, vul installaties, wegen net, verlichtings vervuiling, geluids vervuiling, onleefbare volledig met auto’s gevulde binnesteden en zwaar overbelaste rijkswegen zou het reëel zijn om de kosten hiervan geheel op de vervuiler, de automobilist, te verhalen.

  Zoals bijvoorbeeld bij sigaretten rook ook voor auto’s een zone moeten zijn waarin ze niet mogen komen. Ik denk hier aan het afsluiten van alle gemeenten, natuurgebieden, kust en recreatie gebieden weide gebieden als het groene hart.

  Tevens zou het auto gebruik moeten worden gereguleerd bijvoorbeeld zoals in Griekenland even en oneven dagen/kentekenplaten.

 3. [2] O dus je pleit voor een verdubbeling van het wagenpark, das niet echt milieubewust.

  De enigste die hier aan milieuvervuiling doet ben jij, ik kom uit een goed milieu.

 4. [2] Maar stel dat er een heleboel mensen zijn die je visie niet delen, wat doe je dan? Verhuizen naar de Cycladen, of doe je dan wat anders?
  Ik heb geen last van de auto’s en als centrum-bewoner heb ik geen begrip voor die populistische auto haat. De grootste autohaters die ik ken rijden er zelf het meest in.

 5. Femke Halsema heeft net als al die milieu (=Frans woord voor mafia en ander rapaille) figuren haar kop in d’r reet zitten en is daardoor blind voor de realiteit ("Hmm, wat ruikt frisse lucht toch lekker…"). Kandidaat nummer 2 voor Dr. Phil.

  Aan de andere kant vind ik die prijspalen wel aardig, mits vrijwillig geplant. "Uw benzineprijs bestaat voor 20 cent uit kostprijs, 9 cent winst (anders gingen wij liever vissen) en 120 cent belasting". Of zo als in Amerika: het product voor de normale prijs verkopen en bij de kassa de belasting er bij optellen, liefst gespecificeerd. Dat zou ik een fraai staaltje tegengas vinden.

 6. [2] Is het niet veel eenvoudiger om gewoon alle auto’s te verbieden?
  Doen we alle transport toch weer met paard en wagen.
  Voor de paardenmest vinden we dan wel weer een oplossing.

 7. [6] Hub, die paarden hinniken zo veel. Dan kunnen de binnenstadbewoners niet uitslapen.

  Ik denk dat een echte miljeuliefhebber zich pas thuis voelt in een Tibetaans klooster. Maar daar hebben ze geen Mokka-Frappucino’s en spelt-muffins…

 8. [2] Ik pleit voor een verhoging van 200%. Oprutte met dat plebs in die kleine autootjes.
  Het schorriemorrie gaat maar met het OV, kan ik eindelijk een beetje doorrijden.

  (Ik zat v/d week een reportage te kijken over N-Korea op ‘den Belg’.
  Prachtige 8-baans wegen en hartstikke rustig. Juich voor Juche!)

 9. [2]
  “Gelet op de vervuiling die een automobilist doet aan het milieu zou de brandstof prijzen minstens met vele tientallen procenten moeten stijgen”

  De prijzen van trein- en buskaartjes zouden dan meer moeten stijgen, aangezien de milieuschade die treinreizigers en busreizigers aanbrengen per personenkilometer groter is dan wanneer mensen zich met de auto verplaatsen.

  Daar komt nog bij dat de overheid een veelvoud aan belastinggeld binnenkrijgt van de automobilist dan zij aan wegen e.d. besteedt. Die vele miljarden zou de overheid voor milieuherstel kunnen gebruiken. Dat zij dit niet doet, kunt u de automobilist niet aanwrijven.

 10. [5] "…het product voor de normale prijs verkopen en bij de kassa de belasting er bij optellen, liefst gespecificeerd"

  Zou het iets zijn om dit uitstekende idee eens aan de benzinemaatschappijen te mailen? Het lijkt me dat ze vrij zijn dit te doen. Momenteel vermeldt de bon alleen de BTW (en dan ook nog maar alleen omdat zakelijke rijders die terug krijgen).

  Nu protesteert men weer wat zwakjes, maar een dergelijke actie zou veel duidelijk maken. Vraag is echter waarom ze het niet al doen. Tenslotte opereren ze op mondiaal niveau, dus behoort men al te weten dat dit in de States gebruikelijk is (ik ga er even van uit dat die opmerking correct is).

  Zou naast de BTW ook de accijns apart gespecificeerd worden dan zou de staat heel anders worden bezien en in ieder geval niet meer dit soort ronduit schofterige aantijgingen kunnen uiten.

  Ik kan me ook voorstellen dat er dan meer mensen wakker schrikken, en oog krijgen voor al die andere gevallen waar ze een poot uitgedraaid wordt. Mogelijk krijgen we dan ook minder ‘Lampjes’, maar die zijn waarschijnlijk bij de geboorte al bedorven, zoals Spynose hier min of meer toelicht: http://www.vrijspreker.nl/v

 11. [9] De aanwezigheid van milieu-idealisten lijkt mij een gezonde aanvulling op onze samenleving.
  Lampje en andere milieu-fanaten misbruiken het milieu argument alleen maar om macht over anderen te verkrijgen en steeds verder uit te breiden zonder al te veel over de gevolgen van hun ‘milieumaatregelen’ voor het milieu na te denken.

 12. [10]
  “Zou naast de BTW ook de accijns apart gespecificeerd worden dan zou de staat heel anders worden bezien en in ieder geval niet meer dit soort ronduit schofterige aantijgingen kunnen uiten”

  Accijns, voorraadheffing (COVA) en BTW vormen samen ca. 61% van de prijs aan de pomp.

  Om het product te maken, te distribueren en te marketen kost ca. 38%. Daarin is inbegrepen de kosten van het aanhouden van een strategische olievoorraad. Dat wordt door de overheid verplicht gesteld maar niet vergoed.

  Brutowinst van de oliemij is slechts 1%. Daar gaat uiteraard nog belasting af. 😉

 13. [11]
  Oh, maar ik ben helemaal voor een goed milieu. Het is idioot om de tak af te zagen waar je zelf op zit.

  Maar ik zou graag een discussie voeren op basis van feiten en niet op basis van veronderstellingen, die ook nog gekleurd worden door een marxistische visie.

  We hebben gezien waar dat in het Oostblok toe heeft geleid: een totale ecologische ramp, die nog decennia zal vergen om te herstellen.

  Het wordt tijd, dat liberalen het onderwerp milieu uit handen van de socialistische milieu-verwoesters met hun waanideeën nemen en het op een verstandige manier gaan hanteren.

 14. Beetje kortzichtig verhaal.

  Waarschijnlijk heb je zelf geen auto en profiteer je volledig van alle opbrengsten die uit de portemonnee van de automobilist komen. Deze betaalt zich namelijk al scheel aan belastingen zonder dat hij er ooit wat van terugziet.

  En dank zij die verschrikkelijk vervuilende auto’s heb jij je pilsje, je Ipod, je LCD-TV en je dagelijkse boodschappen in huis. [2]

 15. [2]
  Ik denk dat jij niet in mijn buurt moet komen, want dan zou je lampje wel eens dra uit kunnen gaan. Wat een verschrikkelijke kwats. Types zoals jij die de staatisten op basis van dergelijke kortzichtige meningen legitimeren verdienen het om een kort leven te hebben, en wel omdat jij en je companen medemensen dwingen onzinnige dingen te doen. Ik ga jou toch ook niet dwingen om in een SUV rond te rijden ?

Comments are closed.