Vandaag zal Jan Peter Balkenende in Lissabon de Nederlandse soevereiniteit verkwanselen. De kans dat dat nog voorkomen kan worden, is minuscuul of nul. Alles met het onware verhaal dat het verdrag iets heel anders is dan de door het volk verworpen EU-grondwet.

Is dit bedrog of zelfs landverraad?

De afgelopen dagen heeft de Vrijspreker een groot aantal citaten van andere staatshoofden en betrokkenen gepubliceerd die allemaal aan hun volk vertellen dat er essentieel niets is veranderd. Alle belangrijke punten zijn gehandhaafd.

En dat wordt ook bevestigd door onafhankelijke studies.
Onder andere citaten van Vaclav Klaus (President Tsjechië), Giscard d’Estaing (vader van de grondwet), Astrid Thors (Deens minister Europa), Romano Prodi (Ex Commissie hoofd, nu premier Italië), José Zapatero (Premier Spanje), Guy Verhofstadt, Nog Premier van België, Guliano Amato, Ex Premier Italië, William Hague (Brits Schaduwkabinet), Margot Wallstrom, EU Commissaris, A.F. Rasmussen, Premier van Denemarken, Angela Merkel (Duits Kanselier) en zo kunnen we nog veel anderen ook noemen..
Stuk voor stuk zeggen ze dat er eigenlijk niets is veranderd.

Het meest opvallende in dit proces is hoe gedwee de Tweede Kamer dit volgt en hoe slaafs het volk zich dit accepteert; apathisch, lethargies.Wat doet U?
—————
P.S. Een kleinigheidje dat u snel kunt doen, is dit bericht doorsturen aan een of meer Kamerleden, en om commentaar vragen. Johnny heeft de e-mail adressen al uitgezocht bij zijn reactie op:
www.vrijspreker.nl/vs/index…

—————
*) Zie ook www.vrijspreker.nl/vs/item/…

32 REACTIES

 1. Verzonden naar de complete adreslijst, met als aanvuling de volgende regel:

  Het vlaggetje waar JPB zo lyrisch over doet als zijnde zijn grote prestatie het uit de grondwet te krijgen is inmiddels aan de officiële vlag-instructie toegevoegd, door diezelfde Balkenende!

  Tevens een link naar dit artikel geplaatst op HVV, bij Ondertussen, bij de buren.

 2. Balkenende gaat naar Lissabon, zonder zelfs maar aan te geven dat hij daar gaat tekenen, namens ‘ons’.
  Naast leugenachtig, nu dus ook nog stiekem.
  En dat gericht tegen een nederlandse grondwet, waarvoor Balkende vindt dat wij? ons voor volk en vaderland moeten blijven opofferen in oa Afghanistan, ja Daahg.

 3. Ik heb nog nergens deze grondwet in mijn Nederlandse taal kunnen vinden op het internet. Dus de handtekening wordt gezet nog voordat de definitieve tekst gereed is?

 4. [3] Klopt, Gisteren werd er nog aan gesleuteld om "Engeland" toch echt mee te krijgen.
  En de tweede kamer heeft op basis van een niet gereed zijnde tekst besloten dat het volk zijn kop moet houden: geen referendum.
  Overigend blijf ik bij mijn bewering dat nul partementariers de Hernoemde Grondwet gelezen hebben. Laat staan begrepen!

 5. Eén of meer emails sturen? Nou dat worden er wel meer. Ik ben gewoon misselijk van de hele situatie en ik begrijp ook niet waarom Balkenende niet keihard wordt aangepakt in de tweede kamer. Hij verteld niet de halve waarheid, nee, hij liegt ons gewoon voor. Hoeveel ruggegraad heeft die man eigenlijk?

 6. Het is een open deur, maar alleen wie militaire en/of politieke macht heeft, wordt au sérieux genomen. De vraag is, hoe je die bereikt.

 7. Reactie (namens) Alexander Pechtold:

  "Geachte heer/mw. Hartman,

  Namens dhr. Pechtold zou ik u graag willen bedanken voor uw bericht. Alexander heeft er met interesse kennis van genomen. Ook is het doorgestuurd naar de desbetreffende beleidsmedewerker voor eventuele overweging bij standpuntbepalingen.

  Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik
  Met vriendelijke groet,

  Sarah Strous
  Persoonlijk Medewerker Alexander Pechtold

  Tweede Kamerfractie D66
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  s.strous@tweedekamer.nl"

  Dezelfde holle retoriek als bij de referendum-eis, dus, en door dezelfde dame verstuurd.

  D’66 blinkt uit in nietszeggende reacties, en mevrouw Strous is kennelijk masochistisch genoeg om deze totale leegte aan het volk te willen demonstreren…

 8. Daarom ben ik zelf maar aan de slag gegaan met het knippen en plakken van het Wijzigingsverdrag dat sinds 5 oktober op internet staat, en waar vandaag in Portugal mogelijk nog aan geschaafd wordt. Zie mijn bijdragen op het weblog van de staatssecretaris Europese Zaken, http://www.nederlandineurop

 9. Beste Hub

  Wat houd je tegen om op te roepen tot het massaal doen van aangifte tegen Jan Peter Balkenende? Artikel 99 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die een hem van regeringswege opgedragen onderhandeling met een buitenlandse mogendheid opzettelijk ten nadele van de staat voert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie

 10. Mussert werd nog ter dood veroordeeld voor "1. poging het rijk onder vreemde heerschappij te brengen; 2. poging de grondwettelijke regeringsvorm te veranderen." Zo zie je maar hoe de tijden kunnen veranderen.

 11. Het op grondwettige wijze veranderen van de regeringsvorm of het overdragen van de souvereiniteit is echter niet strafbaar. Mussert probeerde een en ander buiten de grondwettelijke procedures om te doen.

  Wat de regering nu doet is conform onze grondwet. Of we het nu leuk vinden of niet. 2/3 van beide kamers zal dan ook voor het verdrag stemmen.

  Er zijn wel eerder geheel conform de Grondwet souvereine bevoegdheden overgedragen. Denk maar aan het NATO verdrag, waarbij een van de basiszaken van souvereiniteit, het beslissen over oorlog en vrede, werd overgedragen aan een supranationaal orgaan.

  En wat betreft het opgaan in een groter staatsverband: ook souvereine staten als Holland, Gelderland, Friesland en nog vier anderen hebben hun souvereiniteit overgedragen aan een Nederlandse eenheidsstaat.

  We leven nu eenmaal in een parlementaire democratie aldus onze Grondwet. We kiezen dus een volksvertegenwoordiging die deze beslissingen neemt, geheel volgens onze grondwet. Onze grondwet bevat dus de mogelijkheid om de souvereiniteit deels of geheel over te dragen!!

  Als je deze beslissing niet wilt, moet je op een andere partij stemmen. althans, de meerderheid moet dat doen.
  We hebben gekozen in November 2006, en in mijn ogen hebben we niet de juiste keuze gemaakt. Maar een meerderheid denkt daar kennelijk anders over.

  Andere manieren om dit besluit te niet te doen zijn op zichzelf ongrondwettig en dus illegaal.

 12. Klassiek Liberaal

  Mijns inziens is voor dit verdrag wel degelijk een wijziging in de Grondwet noodzakelijk en dat betekent 2/3 voor stemmen in de TK en EK, nieuwe verkiezingen en dan nogmaals 2/3 meerderheid in TK en EK.

 13. [12]
  Punt is dat onze Grondwet daar onduidelijk over is. Onze Grondwet verbiedt rechterlijke toetsing van wetten en verdragen. Het is dus de wetgever zelf die bepaalt of een verdrag met enkelvoudige meerderheid of gekwalificeerde meerderheid aangenomen moet worden.

  De laatste keer dat we dit bij de hand hadden was met het plaatsingsbesluit van kernraketten in Woensdrecht. Ook toen werd betoogd dat dit een aantasting van de souvereiniteit was (een buitenlandse mogendheid besliste over de inzet van in Nederland gestationeerde massavernietigingswapens). Toch werd toen ook het verdrag met enkelvoudige meerderheid aangenomen.
  Verder kun je je afvragen hoe erg het is dat Nederland zou opgaan in een ander staatsverband. Als libertariër zitten we liever niet in een staatsverband of anders in een klein staatsverband.

  Toch biedt de EU meer rechtsbescherming dan Nederland. Er is bijvoorbeeld wel een recherlijke toetsing betrefende wetten en verdragen. Je kunt je in Nederland niet op je grondrechten beroepen, in Europa wel.

  Verder zijn de nieuwe EU leden vaak anti socialistisch en belemmeren ze socialistische wetgeving. Meer EU kan dus een hinderpaal vormen voor socialistische plannen van een Nederlandse regering. In dat verband zou toetreding van Turkije gunstig zijn. De Welvaartspartij is namelijk op economisch gebied zeer liberaal.

  Tot slot heeft de EU veel minder ambtenaren dan welke lidstaat dan ook.

  Ondanks alle bezwaren zie ik ook voordelen in het opheffen van de corporatistisch-socialistische staat Nederland.

 14. Volgens mij was voor de verkiezingen die Boskabouter met zijn partij ook voor een referendum oftewel gezien de eerdere uitslag tegen de EU-grondwet/verdrag.
  Dus waar mensen op gestemd hebben wordt niet uitgevoerd, Boskabouter had gewoon zijn slappe poot stijf moeten houden want met wie kon het CDA anders een regering vormen.
  Met dit soort lijders heeft stemmen geen nut meer.

 15. [14]
  Het was bekend dat de PvdA (En VVD, CDA, D’66, GL en CU) voor het verdrag waren. het is ook bekend dat verkiezingsprogramma’s niet keihard zijn. programma’s zijn dus niet bindend. Toch heeft de overgrote meerderheid van de kiezers gekozen op een van deze partijen.

  Waren ze echt tegen geweest hadden ze PVV, SP of SGP gestemd. Hebben ze niet gedaan. Dom, dom dom, of ze vonden veel andere dingen nu eenmaal belangrijker.

 16. [17]
  Ik zie het verband niet. Alhoewel sommigen *alles* in verband brengen met hun stokpaardje. Zo halen sommigen overal het "milieu" er bij, anderen weten alles in verband te brengen met de groene mannetjes, weer anderen halen er weer overal zionisten bij, en hier zien we een voorbeeld van een persoon die de Islam er bij weet te slepen.

 17. [16] Het niet keihard zijn van verkiezingsprogramma’s betekend nog niet dat de inhoud totaal geen invloed hoeft te hebben na de verkiezingen.
  Er zijn nog genoeg mensen die al dan niet ‘geholpen’ door zoiets als de stemwijzer hun stem uitbrengen op een partij en hun programma.

  De partijen die jij voorstelt zijn voor een aantal mensen te extreem om op te kiezen, geluisterd naar de kiezers was er een kabinet van CDA, PvdA en SP gekomen. Ik maak geen oordeel over hoe goed dat zou zijn maar cijfermatig was dat wel logisch geweest, waarschijnlijk ook wel lachwekkend.

 18. @ Klassiek Liberaal

  Wat een flauwe reactie. Weinig inhoudelijk dialoog kennelijk met voorstanders van de EU. Ik laat een andere kant zien van je reclame vóór de EU en dan is je antwoord: paranoïde geneuzel. Vreemd. Veel burgers maken zich zorgen over de islam, terwijl de EU er miljoenen importeert. Kennelijk voor jou niet relevant. Heb je een IP- adres in Brussel, Klassiek Liberaal? Discussie uit de weg gaan is geen blijk van kracht. Jammer.

 19. [19]
  Uit ervaring had men beter moeten weten. Maar ja, iedereen boven de 18, ongeacht kennis en intelligentie, heeft stemrecht in dit land.

  En ja, als de SP in de regering had gezeten was er wellicht wel een referendum gekomen. Maar wat is erger?
  – Een EU waar een sterke liberale stroming bestaat dankzij de nieuwe EU leden?
  – Of een regering in Nederland waar de SP in zit en zonder ‘rem’ in Europa?

  In het laatste geval zouden we een soort communistische enclave worden in een wat liberaler Europa.

 20. [20]

  Ik zeg niet dat ik voor of tegen de EU ben (Heb bij het referendum tegen gestemd). Ik zie naast de nadelen echter ook voordelen. Mijn bezwaren tegene de EU zijn niet zozeer geboren uit nationalistische motieven (nationalisme is ook een collectivisme), maar meer op het feit dat ik denk dat bestuur zo kleinschalig mogelijk zou moeten zijn.

  Wel ben ik voor één vrije markt, het liefst wereldwijd, waar mensen, goederen en diensten vrijelijk kunnen bewegen, hooguit geleid door de "onzichtbare hand". In die zin ben ik voor een grote economische ruimte, om te beginnen in Europa.

  De discussie gaat over het feit of we souvereiniteit mogen en kunnen opgeven. Deze discussie gaat *niet* over de Islam. Daar zijn al genoeg andere topics in dit forum aan gewijd en waar jij je bijdrage ook aan kunt leveren.

 21. [21] Wat is erger:
  nou wat denk je; een regering die bestaat uit draaikonten, niet capabelen, veroordeelden en leugenaars.
  Beter bekent als de huidige situatie.

 22. [23]
  Kijk eens aan. En het mooie is dat die regering nu haar macht verliest aan de EU. De Nederlandse kiezers zullen de grote partijen namelijk nooit wegsturen. Als Nederland zij souvereiniteit behoudt zitten we dus de komende 100 jaar met dergelijke draaikonten opgescheept.

  Misschien dat de EU regering dankzij liberale kiezers uit Oost Europa uiteindelijk wel beter voor ons is.

 23. @ Klassiek Liberaal
  Pardon, ik wist niet dat jij de moderator was op dit forum. Als het gaat over de souvereiniteit gaat het dus ook *niet* over de vrije markt. Als je geen tegenspraak duldt, dan maar niet. Jammer dat je de discussie om zeep helpt.
  * out *

 24. [25]
  Ik ben geen moderator op dit forum. Ik geef alleen mijn mening over een bijdrage die wat mij betreft niets met het onderwerp te maken heeft. Heeft niets met tegenspraak te maken. Maar kennelijk leg jij mij allerlei dingen in de mond. Zo zou ik "reclame maken voor de EU" en "geen tegenspraak dulden" als ik vraag wat die link in godesnaam te maken heeft met het opgeven van de nationale souvereiniteit.

  En je had ook kunnen uitleggen welk verband er zou zijn tussen de EU en de Islam in plaats van een linkje te geven en verder niest toelichten. in dat geval zou er namelijk een meer inhoudelijk punt van gemaakt kunnen worden.
  Maar ja, op vrijwel alle publieke blogs proberen sommigen discussies om zeep te helpen door zonder toelichting linkjes naar milieu, anti-islam of andere sites neer te zetten met het idee dat anderen dan gelijk alle verbanden zouden zien en overtuigd worden.
  Van mij mag je, maar verwacht dan wel kritische opmerkingen daarover.

  Ach, en die discussie is niet om zeep geholpen. Er worden nog steeds interessante bijdragen geleverd omtrent onze regering, de souvereiniteit en of dat allemaal wel mag.

 25. Klassiek Liberaal

  Aha, vandaar. Laten we er niet verder over uitwijden. Je noemde de voordelen, die ik overigens dan weer deel met je, maar ben nu wel benieuwd naar de nadelen. Ik bedoel: mijns inziens zou een economische samenwerking of – smelting beter geweest zijn dan de politieke unie verder uitbouwen.

 26. JP Balkenende zal bij terugkomst op de trappen van het vliegtuig gaan vertellen dat hij zojuist het land verkocht heeft aan de EU voor de prijs van ¤ 0.00. Hij zal bovendien iedereen duidelijk maken dat Nederland absoluut niet meer waard was dan ¤ 0.00 en dat we blij moeten zijn met het door hem genomen besluit. Een beter alternatief was er niet voorhanden, aldus JP Balkenende.

  Thuis bij vrouwlief zal hij een heel ander verhaal ophangen. Tegen vrouwlief zal hij zeggen dat na zware onderhandelingen het hem gelukt is de grondwet door de neus van alle Nederlanders te boren. Tenslotte zal hij haar zeggen dat het vliegticket voor een mooi oord ergens in de oceaan morgen gebracht gaat worden en dat ze nu als de wiedeweerga de koffers moet pakken.

  Ik sta te popelen om te zien dat zijn vliegtuig opstijgt.

 27. Indien u de tekst van het nieuwe verdrag wilt lezen, dan kunt u deze vinden op de website van de Raad van de Europese Unie. Zie hiervoor onderstaande link.

  http://www.consilium.europa…& name

  U vindt de Nederlandstalige versie door op het blokje ‘nl’ te klikken onder elk onderdeel van het verdrag. Een papieren versie is op dit moment niet beschikbaar.
  Aldus een mail die ik kreeg van Postbus 51

Comments are closed.