Het is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen dat een lid van het koninklijk huis van dit land stelling neemt in een wetenschappelijke discussie, die sterk gepolariseerd is. Aangezien onze kroonprins op dit gebied geen wetenschappelijke kwalificaties bezit, moet worden aangenomen dat iemand uit zijn omgeving hem heeft geadviseerd om zich daarover uit te laten op de wijze zoals hij heeft gedaan.
Dat is ongelukkig. Het koningshuis staat boven de partijen. In het algemeen betrachten de leden daarvan dan ook enige afstand van controversiële zaken en doen zij daarover geen uitspraken.

Men zou natuurlijk kunnen redeneren dat het hier géén controversiële kwestie betreft omdat er een grote consensus bestaat onder wetenschappers over het menselijk broeikaseffect en de catastrofale gevolgen daarvan. Maar dat is een hardnekkig sprookje, dat in strijd is met de feiten.

In de eerste plaats geven de meest nauwkeurige temperatuurmetingen – die met behulp van satellieten – gedurende de laatste jaren geen opwarming meer te zien. Het nu al weer negen jaar geleden dat de gemiddelde wereldtemperatuur haar hoogtepunt bereikte. Sindsdien is de tem¬peratuur met zo’n één graad gedaald om vervolgens weer met 0,6 graden te stijgen. Maar nog steeds ligt het niveau zo’n 0,4 graden onder de piek van 1998. De laatste vijf jaar heeft de temperatuur zich min of meer gestabiliseerd. Er is dus momenteel geen sprake van opwar¬ming … en al helemaal niet van alarmerende opwarming. Bovendien komen er signalen uit andere takken van wetenschap, in het bijzonder de astrofysica, dat er een nieuwe kleine ijstijd voor de deur staat. Waarom zouden we de verwachtingen van astrofysici niet serieus moeten nemen en die van de klimatologen wel? Op zijn minst toont dit aan dat wetenschappers verdeeld zijn.

Voorts zijn er verschillende enquêtes gehouden onder klimatologen/meteorologen, met de vraag wat hun opvatting is over de menselijke broeikashypothese. Deze leveren allemaal hetzelfde beeld op. Er is een grote groep die de menselijke broeikashypothese aanhangt. Er is een wat kleinere groep die sceptisch is. En de rest houdt zich op de vlakte.

De laatste mij bekende enquête is die van Hans Kepplinger en Senja Post. De auteurs hebben 133 Duitse klimatologen ondervraagd. Daarbij bleek dat 37% aanhanger was van de menselijke broeikashypothese, terwijl 36% sceptisch was. De overigen zaten daar ergens tussenin. Consensus? Kom nou!

www.welt.de/welt_print/arti…

Maar wetenschap is geen democratie. Stemverhoudingen onder wetenschappers zeggen niets over de juistheid van hypothesen. Galilei, Wegener en Einstein – om maar enkele eigenwijze wetenschappers te noemen – moesten het in hun eentje tegen de gevestigde wetenschappelijk orde van hun tijd opnemen. En ze kregen uiteindelijk gelijk.

Gezien het feit dat de wetenschappelijke discussie nog volop aan de gang is en de feiten, in casu de temperatuurontwikkeling, geenszins alarmerend is, zou het beter zijn geweest indien de voorstanders van de menselijke broeikashypothese niet een lid van het koninklijk huis in stelling zouden hebben gebracht om daarmee de discussie in hun voordeel te beïnvloeden.

Los daarvan roepen de uitspraken van de kroonprins nog andere vragen op. In het persbericht staat: ‘Prins Willem-Alexander roept sceptici op om de klimaatverandering serieus te nemen. Ook zij die geloven dat dat een natuurlijke zaak is, moeten zich bewust worden van de noodzaak om de gevolgen aan te pakken, zei hij in New Delhi.’

Als het een natuurlijke zaak is – en dat is de opvatting van vele klimaatsceptici, gestoeld op sterke feitelijke indicaties – waarom is er dan een noodzaak om de gevolgen aan te pakken? En hoe zou dat dan moeten gebeuren als – zoals de sceptici aannemen – CO2 slechts een ondergeschikte klimaatfactor is?

In de loop van haar bestaan heeft de mensheid zich op succesvolle wijze aangepast aan een grote variëteit van klimatologische omstandigheden op vele plaatsten in de wereld. Voor Nederland vormen de dijken, en de waterhuishouding meer in het algemeen, natuurlijk de meest sprekende voorbeelden. En er is bij mijn weten geen klimaatscepticus die bezwaren heeft tegen een zorgvuldig beleid op dat terrein.

Ingezonden door Hans Labohm
————————————————————-
Zie ook artikel en reacties www.vrijspreker.nl/vs/item/…

14 REACTIES

 1. " Het is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen dat een lid van het koninklijk huis van dit land stelling neemt in een wetenschappelijke discussie, die sterk gepolariseerd is."
  Uh…. Maxima vergeten die recentelijk iets zei over de Nederlandse identiteit?
  Je begint te vermoeden dat WA helemaal geen koning wil worden en z’n best doet om de monarchie af te laten schaffen. Mijn zegen heeft hij!

 2. Ach, ga toch krassen en anders ga opbouwwerken in Afghanistan. EINS ZWO DREI SAUFEN! Hij zal wel te diep in de kindercola hebben gekeken. Met je heldere geest ga je toch lekker roeptoeteren wat je zelf vindt!! Als Prins ga je toch lekker je eigen mening geven, wie doet je wat? Protocellen, protodrollen? Voer voor de openhaard! Kerel volg het voorbeeld van je Vader en gooi af die wurgende das. Bevrijdt jezelf uit dat water en milieuharnas! Ga lekker, zoals je gewend bent, met dat mooie meiske en kiddy’s van je op vakantie. Met het permanente vakantie gevoel en je vrienden in El Arenal feesten en beesten.

  Auf der mitte, auf den Titte, auf den Sack, Sack Sack!! Sssaaufen!!

 3. Het met denken gestopte deel van nederland blijf smullen van de oranje komedie. Hoe krijgen we ons land weer terug? Is er dan niemand die zich wil opofferen voor de goede zaak?

 4. De Bataafsche Republiek 1795-1810.

  De Bataafse omwenteling van 1795 is het begin van een nieuwe periode in het bestaan van ons land. Eeuwenoude staatsrechte­lijke structuren en machtsverhoudingen zullen vervangen wor­den, voor op dat moment totaal andere bestuurlijke inzichten, in een totaal nieuwe stijl.

  Het is maar een ideetje 😉

 5. Op de kleuterschool kreeg je vroeger beschuit met muisjes als er weer ’s een Oranjegekleurde koter was geboren. Van die harde muizen op schuit. En verdorie het was nog lekker ook. Als kind begreep ik daaruit dat de Oranjes belangrijke spelers waren binnen de NLse grenzen. Als heel NL aan de hardemuizen gaat dan moet je wel verdomd belangrijk zijn! En met dit soort gein hebben ze jarenlang de Oranjes onder de aandacht gebracht van de opgroeiende kinderkes. Uiteindelijk bleken de lekkere beschuiten wel hele dure beschuiten! Alleen daar werd niet over gesproken. Waarschijnlijk was de Overheid al op de hoogte van het feit dat wat er jong ingestampt wordt, krijg je er later maar moeilijk uit. [3]

 6. [5]
  Bij IIS schijnt die ‘indoctrinatie’ in zijn jeugd er anders vrij gemakkelijk weer uitgekregen te zijn. Maar IIS is dan waarschijnlijk ook een zeer bijzonder exemplaar van ‘ge-indoctrineerde’ kleuters natuurlijk.
  Een land heeft slechts 1 koning(in).
  Alleen daarom al is er sprake van een bijzondere functie.
  At IIS nooit beschuit met harde muisjes bij andere geboortes?

 7. Schuit met muisjes? Thuis? Nee, daar hadden we geen geld voor. Alles ging op aan de Oranjes. Jammer genoeg waren de hersens van de resterende familieleden reeds jaren eerder gespoeld door de Overheid. Maar na alle producties bij de Oranjes waar steeds weer die schuiten met muisjes opvolgden was dat voor mij ook wel genoeg. Enough is enough. Ik heb me toen over(ge)geven.

  Voor de rest van uw reactie mijn hartelijke dank. Krijg niet zo vaak een compliment.

  "We life in a dangerous world, with many dangerous mice". Volgens een voormalig CIA agent. [6]

 8. [1] Dat met Máxima was eerder een stellingname in een politieke, sociaal ideologische discussie. Dat het naar aanleiding van een WRR rapport kwam wil niet zeggen dat het ook een wetenschappelijk onderwerp dan wel verhandeling erover was.

 9. Schoenmaker blijf bij je leest!
  Watermanager, blijf bij je Spa Geel…

 10. Zoals Maxima liet zien, de buiksprekerpop van Balkenende te zijn, zo toont Willem A. dat hij in de voetsporen van Al G. treedt. Wellicht droomt hij van de Nobelprijs voor de Vrede. Ik geef toe: staat best leuk op het nachtkastje.

 11. alexander begrijpt nog niet dat je met eigen aardse middelen, de aarde niet kan vernietigen////maar goed hij moet toch wat zeggen, anders zijn onze belastingcentjes wel heel makkelijk verdient he knul

 12. Een van de huidige klemmende problemen is, dat er tegenwoordig zo verrekt veel wetenschappelijke loopjongens rondlopen, dat er nog nauwelijks wetenschappers zijn overgebleven die (opr)echt wetenschappelijk werk doen.

 13. life = live, of course! En het is mijn lijf en als mijn lijf over is dan heb je een lijk. [7]

 14. Beste Hans Labohm,

  Mijn Duits is niet fantastisch, maar in het door jou gequote artikel van Welt-online staat volgens mij iets heel anders dan wat jij beweert:

  "Nahezu die Hälfte der Klimaforscher (46 Prozent) ist der Überzeugung, dass der Mensch die Hauptursache des Temperaturanstiegs ist. Ein Viertel (27 Prozent) schätzt, dass die Entwicklung zu gleichen Teilen vom Menschen und von der Natur hervorgerufen wurde. Natürliche Faktoren sieht eine Minderheit (elf Prozent) als Hauptursache. Der Rest (17 Prozent) ist der Meinung, dass man die erwähnte Frage nicht wirklich beantworten kann. Betrachtet man die beiden zuerst genannten Einschätzungen zusammen, kann man feststellen: Fast drei Viertel der Klimaforscher (73 Prozent) betrachten den Menschen als eine mehr oder weniger bedeutende Ursache des Klimawandels."

  Doe je dit nou expres of denk je niet goed na? Zo word je natuurlijk nooit een Einstein, Galilei of Wegener.

Comments are closed.