De omvang van de zwartegeldstroom wordt niet kleiner. Evenmin als men het tij kan keren of de opkomst van zon en maan kan tegenhouden, net zo min zal de zwartegeldstroom stoppen. Vechten tegen witwassen en zwartgeld is even zinloos als scheppen van water uit de zee om de waterspiegel te verlagen.

Het is duidelijk dat de overheid van wit geld en zwart geld en geld in het algemeen weinig begrijpt. Des te hoger het zwartgeldpercentage in een land, des te stupider en werkelijkheidsvreemder de overheid.
De overheid zou zich eens af moeten vragen waarom ook de meest brave burgers van het land vaak een zwartgeldvak in hun portemonnee hebben. Blijkbaar vermag de overheid geen aansluiting te vinden bij het rechtvaardigheidsgevoel van de doorsneeburger.
De zwartgeldstroom valt geen halt toe te roepen, maar het witwasssen wordt wel duurder. Te concluderen valt derhalve dat het overheidsgedrag vooral de witwasindustrie tot voordeel strekt. Banken en financiele instellingen zal het een zorg zijn of wit of zwart geld gedeponeerd wordt. Als er maar een aantal formulieren ingevuld wordt , met behulp waarvan men zijn handen in onschuld kan wassen!
Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Op een foto van het bureau van Ron Paul stond een mooi bordje op zijn bureau met de tekst "Don’t steal, the government hate competition". Net als met het voorbeeld hierboven. Op zwart geld kan de staat geen transactieprovisie eisen.

 2. Waarom schakelen we niet gewoon allemaal over op zwart geld? Lijkt me een stuk handiger, betaal ik van dat geld voor de dingen die IK belangrijk en noodzakelijk acht. Hoef ik geen geld uit te gevan aan bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of subsidie aan millieurakkers. Om maar wat te roepen.

 3. [2] Dat is heel verstandig, goedkoper omdat je geen BTW hoeft te betalen, en een morele handeling.
  Het zijn je eigen centen en je hebt het recht ermee te doen wat je zelf wil.

  Een gevaar is, dat het door de maffia verboden is. En als die merkt dat je ongehaarzaam bent, sluiten ze je op!

 4. Zou je een zwartgeld-economie binnen de NLse/EUse economie kunnen opbouwen? Gewoon lekker je eigen gang gaan, net alsof de troep erhoomheen niet bestaadt? Ook met een eigen macht! Met politie, artsen, schoonmakers, leraren! De politie is alleen bedoeld om de slaven van de witte-economie buiten de deur te houden!

 5. [4]
  dat van een eigen politiemacht kan je gelijk al op je buik schriven. Ma niet van vadertje staat:

  Wet van 11 september 1936,
  houdende voorzieningen omtrent weerkorpsen

  Artikel 1
  [1.]
  Het is verboden weerkorpsen tot stand te brengen, daarvan deel uit te maken of deze te steunen.
  [2.]
  Weerkorps is iedere organisatie van particulieren, welke gericht is op of voorbereidt tot het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie in de handhaving van de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare orde en rust.
  [3.]
  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor organisaties, toegelaten bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur. Aan eene toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

 6. De troep bestaat en zal ook altijd blijven bestaan. De macht is te groot!? The Whole Chabang was 2000 jaar geleden precies zo en toen wasten ze hun handen ook in onschuld. De geschiedenis herhaalt zich en kondratieff-cyclus loopt op een 70 jarig einde! Dus? weet ik veel! Centen van de bank halen en lekker opsouperen, fijn op vakantie, zwartgeld van maken? Misschien is zwartgeld wel veiliger dan witgeld? Wie staat garant voor het witte-geld op de speculatieve banken??

 7. [7]
  Fysiek goud kopen en achter in de tuin begraven.
  Papier is waardeloos, net als zwarte cijfertjes op je bankrekening.

 8. Hoe weet jij dat ik een tuin heb? Mag ik dieper dan 90 centimeter graven? Moet ik daar een vergunning voor aanvragen?

  Maar de discussies over goud zijn niet eenduidend! Iedereen heeft daar zijn/haar mening over. Als je mij vraagt heb je gelijk. Mijn verstand/gevoel zegt dat geld nog wel eens behoorlijk waardeloos kan worden! [8]

 9. [10]
  Tsja, ik heb een alziend oog 😉
  Beneden de 90 cm is het oppassen geblazen, da’s des overheids grond..

  Die geldontwaarding is in de VS al aan de gang. Binnenkort in dit theater: 2 dollar voor één pleuro.
  Je kunt onderling afspreken te betalen in goud.

  Van die genoemnde site:
  "Goud breekt uit!
  De prijs van goud is gisteren opwaarts uitgebroken. Dat is te zien in de intraday grafiek van afgelopen 31 handelsdagen. De uitbraakpoging kan een nieuwe versnellingsfase opleveren. Gecorrigeerd voor inflatie is er nog een lange weg te gaan, voordat de top is/wordt bereikt.

  Belangrijker is de uitbraak in euro termen. Voor het eerst noteert de prijs van het edelmetaal boven de 500 euro per troy ounce. Dit is volgens Dennis Gartman, uitgever van The Gartman Newsletter niet alleen een vlucht uit de Amerikaanse dollar maar een vlucht uit alle valuta’s."

  http://www.prakkenedelmetaa

  We krijgen een warme winter..

 10. Maar tussen bied en laatkoers zit nog een verschil en wil je winst maken dan zal de prijs van goud behoorlijk moeten stijgen en bij een stijgende euro gaat dat misschien iets minder hard dan in dollars? Of krijgen we, mede door een mondiale crisis, een goudprijs te zien die op dit moment niet voor mogelijk wordt gehouden? Of schiet ik nu te ver door?
  We are going where man has gone before. Right away to the dungeons!!
  Wordt het de dood of de gladiolen?[11]

 11. Het zit toch zo:

  Zwartgeld = door de overheid van burgers / bedrjven gestolen.

  Witgeld = Door burgers / bedrjven verdiend Bruto geld!

 12. [4]
  “Zou je een zwartgeld-economie binnen de NLse/EUse economie kunnen opbouwen?”

  Daar zijn er al diverse van (vastgoed, 2e hands auto’s, drugs). Die hebben ook eigen ‘ordediensten’. Dus ook de officiële politie heb je dan niet meer nodig.

  Maar die komen soms wel ongevraagd langs… 😉

  http://www.nu.nl/news/12863

 13. We all know the story how lookout Frederick Fleet had sighted an iceberg at about 11:40 PM on April 14th 1912, went to the lookout bell and struck it. Frederick Fleet warns you again! The world 2008 becomes the revival of the Titanic drama.

  You think I’m nuts? Wait and see!

Comments are closed.