De film van Gore Al met de paniekzaaierij over het toekomstige Klimaat mag van de rechter in Engeland niet meer zonder toelichting over de vele fouten die er in zitten, worden vertoond. In het vonnis werden negen aperte onjuistheden van de film opgesomd.
Nu toont een onderzoek van Christopher Monckton of Brenchley dat er zeker 35 (vijf en dertig) aantoonbare fouten in staan. Zie onderstaande zeer overtuigende link!

Onlangs heeft een Britse vrachtwagenchauffeur en lid van de ouderraad van een school in Kent, Stewart Dimmock, het Britse Hooggerechtshof verzocht om de vertoning van Al Gore’s film op de middelbare scholen te verbieden, op grond van het feit dat het hier om politieke indoctrinatie zou gaan. Hij kreeg gedeeltelijk zijn zin.
De rechter bepaalde dat de film zonder corrigerende toelichting niet meer op de Britse scholen mag worden vertoond. De rechter was van oordeel dat de apocalyptische visie die in de film werd gepresenteerd, politiek gekleurd was en berustte op een eenzijdige interpretatie van de klimaatwetenschap. In het vonnis werden negen aperte onjuistheden van de film opgesomd. Van een rechter zou men geen kennis van de klimaatwetenschap verwachten. Des te opvallender is de voortreffelijke inhoudelijke onderbouwing van de uitspraak. Hulde voor deze Britse magistraat!

Maar ja, het betere is altijd de vijand van het goede. Christopher Monckton of Brenchley (‘former policy advisor to Margaret Thatcher during her years as Prime Minister of the United Kingdom’), heeft het onderzoek nog een dunnetjes over gedaan en kwam op 35 (!) fouten.

scienceandpublicpolicy.org/…

Die 35 fouten worden in de link stuk voor stuk genoemd en bewezen.

Onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering zo slaafs achter de Gore film aanloopt en miljarden geld verspilt aan maatregelen waarvan het nut nog helemaal niet vaststaat.
—————————————————————————–
Met dank aan Hans Labohm voor deze informatie.

13 REACTIES

 1. Heel goed Hub!
  Weet je waarom de NL overheid zo slaafs is? Simpel, ze dienen andere belangen dan die van de kiezers. Ze zullen het nooit toegeven, want dan is het spel over.

 2. Het klimaatcircus wordt bewust misbruikt om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen.

  De groene leugen verhult het rode gevaar…

 3. Het is toch weer wat, mensen bang maken en nu blijken de astrofysica gelijk te krijgen dat het louter en alleen zonnevlekken zijn, die de veranderingen veroorzaken.

  En het vergt toch lef van Al Gore om zo globaal te liegen, en er mee wegkomen en nog een Nobel prijs te weten te verzilveren. Dus misdaad loont.

  Er is alweer een pannekoek die beweert in een Schotse krant dat we in november een superstorm zouden krijgen.

 4. Dat de vertoning van Al Gore’s film op Britse scholen niet is toegestaan heeft natuurlijk ook een politiek karakter.
  Engeland en Amerika zijn twee handen op één buik en politiek gezien varen ze dezelfde koers. De film beinhoudt niet alleen een boodschap aan het milieu, maar ook een politieke! Dit durf ik te beweren zonder de film ook maar geroken te hebben. Wens dit soort partijdige en hersenspoelende films niet te zien!
  En of de Britse Magistraten hulde verdienen?

 5. [4] "De film beinhoudt niet alleen een boodschap aan het milieu, maar ook een politieke!"

  Niet dus.
  Als de film waar ware geweest en men trekt uit de milieuboodschap politieke conclusies, dan had je gelijk gehad.

  Maar juist omdat het hele milieuverhaal geen steek houdt, heeft de film dus helemaal geen (of althans geen echte) milieuboodschap en dus alleen nog maar een politieke. Een waarvoor het milieu verhaal slechts als smoes diende.
  M.a.w. de film is uitsluitend politiek. Logisch dat zoiets verboden dient te worden. Zeker als blijkt dat de "argumenten" van de politieke boodschap een reeks van 35 leugens is.

 6. Alles is tegenwoordig een politiek spelletje. Een rechter vragen om een uitspraak te doen over een wetenschappelijke documentaire stinkt.
  Maar goed de tijd zal ons leren of het zonvlekken zijn CO2 of fijnstof of( vul hier uw zondebokje in )

 7. [7] "Alles is tegenwoordig een politiek spelletje. Een rechter vragen om een uitspraak te doen over een wetenschappelijke documentaire stinkt."

  Misleidende voorstelling van zaken. De rechter is gevraagd een uitspraak te doen over het vertonen van een documentaire zonder bepaalde annotaties zonder welke het louter propaganda is. De rechter doet dus helemaal geen uitspraak over de inhoud dan wel wetenschappelijkheid van de docu maar louter over het mogen vertonen ervan op publieke scholen (waar je als burger sowieso geen directe invloed op kunt hebben).

 8. De boodschap is tweeduidig en ik refereer daarmee aan de komende Amerikaanse verkiezingen. Weet op wie er moet worden gestemd! Gore ligt toch echt niet wakker van het milieu, dat zal zo’n vent toch worst wezen. Zoiets mag ons toch allen duidelijk zijn.[5]

 9. Beetje eenzijdig dit. Rechter Justice Burton heeft de film niet verboden, maar aangegeven dat 9 punten (van de enkele honderden) niet zo stellig verkondigd hadden mogen worden. Desondanks vond de rechter de film in hoofdlijnen accuraat en in overenstemming met wetenschappelijke bevindingen (Times Online). Voor de duidelijkheid: in zijn uitspraak onderschreef de rechter volledig de hoofdlijnen van Al Gore’s bewijsvoering, ‘dat klimaatverandering in hoofdzaak is toe te schrijven aan uitstoot van kooldioxiden, methaan en stikstofoxiden (broeikasgassen) door mensen.’ Ook de andere drie hoofdlijnen uit de film waren volgens de rechter juist: de temparatuur van de aarde stijgt en zal waarschijnlijk blijven stijgen, klimaatverandering zal serieuze problemen veroorzaken als er niets tegen wordt gedaan, en overheden en individuele burgers zijn volledig in staat de gevolgen ervan te beperken.

  Bovendien, de 9 ‘fouten’ die de rechter aantrof zijn merendeels reeds weerlegd, of teruggebracht tot wat het werkelijk zijn: afzonderlijke zinsneden uit de film die bepaalde (klimaat)onderzoeken met meer zekerheid samenvatten dan wetenschappelijk verantwoord was. Kort gezegd: in de meeste van de 9 gevallen heeft de film waarschijnlijk wel gelijk, maar is het nog niet 100% bewezen.

 10. [1] Er is wel degelijk een klimaatswijziging in gang gezet door het mensdom…en als dat niet zo is vernietigen we nog dagelijks honderden diersoorten door vervuiling, ontbossing, overexploitatie enz. Don’t listen to this crap guys!

  grtz from Belgium
  Jo

 11. [4] Volgens mij is klimaatverandering een cyclisch gegeven, niet zoals mijn zoon(15)erover denkt …sinds Ukkel het kan meten…, anders had de planeet geen ijs tijden meegemaakt. Het komt natuurlijk fantastisch goed uit dat we net nu in de media zoveel groene ruchtbaarheid aan het fenomeen geven…onze natuurlijke energiebronnen raken uitgeput en alternatieven moeten gevonden worden {groene?:-))}Ik heb de film nog niet gezien en dat niet omdat ik aan struisvogel politiek doe. Als wetenschappelijk onderzoeker weet wel dat de mensheid ronduit voor de gek wordt gehouden en het cynische is dat ze het eigenlijk ook willen (kijk maar naar onze reality television.

Comments are closed.