Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van de Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziektewet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten.

Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting , Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, en verder voor Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; alsook aan Ziektegeldverzekering, Ziekenfondverzekering en Autoverzekering..

Ik betaal Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan,gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en ja, waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.
Voor aktiecommitees, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het
menselijk ras.

Ik ben verplicht een Energie Keurmerk aan te schaffen voor als ik mijn huis wil verkopen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid: WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk. Omdat het milieu vervuilt door de uitstoot van gassen door het rund.
Dan voel ik op mijn klompen aan, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwlijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,
Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler,
—————————————————————— ..
(bron: whoneedsroads www.nujij.nl/reactie-op-bel… )

Ingezonden door Perspicere

14 REACTIES

 1. *sarcastische mode aan:* Je betaald in ieder geval geen boekenbijdrage meer…

 2. Voor de 59 lijnen tekst die u heeft geupload, bent u nog een internetbelasting van E5,90 verschuldigd.
  Gezien u reeds te laat bent met betalen, komt hier een administratieve boete van E50 bovenop.
  Bovendien blijkt nergens uit uw administrie dat u dit bijgehouden had. Wij moeten dus vaststellen dat u van plan was de boel op te lichten door in het zwart te posten. Derhalve veroordelen we u voor 3 jaar celstraf wegens belastingontduiking.

 3. Nu al gaat meer dan 50 procent van het inkomen een werkend persoon (zelf als die beneden modaal zit) naar de overheid. Hoelang nog totdat het 100% is?

 4. Ik zal even een glaasje water halen voor deze meneer (incl.heffingen).

 5. De conclusie is duidelijk : iedereen doet er goed aan nu te verhuizen naar het Baljuwschap Guernsey:
  – geen vermogensbelasting
  – geen BTW
  – geen successierechten
  – geen FİOD
  – lage İB ( maximaal 20 procent) met ruime vrijstelling aan de basis
  – teruggave van BTW op alle goederen aangekocht in Europa
  Belastingformulier : twee regels
  Belastingwetgevıng : vijf millimeter dik
  – onmiddellijke immigratie toegestaan
  – vrije vestiging in alle openmarkthuizen
  – goedkope drank

 6. En dan ben je aan vakantie toe
  …..gewoon even niets denk je dan.
  Wel gloeiende GVD…recreatiebelasting.
  Ze zijn helemaal gek geworden.

 7. kocht een ticket om weg te kunnen, 550 voor de luchtvaartmaatschappij na belating total 960 euries

  ff rekenen 50% of meer belasting op inkomsten; dus 960 * 2 = 1920 euro

  dat moet je dus verdienen om een ticket naar een echte bananenrepubliek te kopen.

  oftewel 75% belasting

  willen ze binnenkort nog extra heffingen er bovenop gooien om het milieu(verzorgingsstaat) te redden.

 8. IK had mijn abonnement met de Belastingdienst opgezegd, maar ze blijven troep sturen. Ik denk dat ik bij de reclamecode commissie maar eens een klacht ga indienen.

  Oja heffingen heb ik niet nodig, ik doe niet aan gewichtsheffen.

 9. Zo snel loop je achter de feiten aan:

  Nederland is rijp voor de invoering van extra belasting op friet, kroketten en frikadellen.
  Nederland is rijp voor de invoering van extra belasting op friet, kroketten en frikadellen. Dat is een van de nieuwe stellingen in het digitaal debat over de toekomst van de zorg.

  Via dit digitaal debat wil het ministerie van VWS met alle partijen in de zorgsector verder praten over de toekomst van de zorg. Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker zijn benieuwd naar de mening van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Zij dragen ook zelf bij aan het debat, dat begin vorige maand van start ging.

  Na een maand is de eerste serie van vijf stellingen afgesloten. Per thema kunt u een samenvatting lezen van de discussie tot nu toe.
  Deze maand staan over dezelfde vijf thema’s (solidariteit, arbeidsmarkt, brede eerste lijn, dynamisch ondernemerschap en preventie) nieuwe stellingen ter discussie. Deze stellingen verwoorden overigens niet altijd de visie van VWS.

  BRON: http://www.flitsnieuws.nl/n

 10. De belastingontvangers die op de payroll staan van de staat (Haagse Maffia) betalen eigenlijk geen belasting.

  Zij ontvangen immers belastinggeld (salaris/uitkering/subsidie) en betalen hiermee weer diezelfde belastingen – conform de ‘tarieven’ van de staat – met het belastinggeld wat zij hebben ontvangen van de bestolen belastingbetaler.

  De helft of meer van het BNP der Nederlanden wordt hierdoor rondgepompt in de economie zonder dat het daadwerkelijk winst oplevert voor de belastingontvangende, maar verlies voor de belastingbetaler die productief/economisch arbeid verricht.

  De belastingbetaler is echter in de minderheid zodat dus de meerderheid, de belastingontvanger, weer sociaal kan gaan stemmen voor meer belastinginkomsten ten koste van de belastingbetaler, voor het niets willen doen. En dit… is wat men noemt democratie… de dictatuur der meerderheid. De dictatuur van de belastingontvanger.

  *ziet de zon weer opkomen *

 11. Jeetje, wat een lijst. Als je daar s’nachts maar niet van gaat dromen.

  We hebben het hier in Nederland "bijna" echt slecht.

  Het is wel een leuk stukje.

Comments are closed.