Het doet een mens goed om een aantal initiatieven te zien ontstaan die verzet willen tegen het uitmelken van de burgers door de politici.

Er zijn nu minstens drie organisaties die iets (willen) doen in die richting. Misschien nog wel meer?

In augustus jl. werden we benaderd door de “Vereniging voor belastingbetalers”.*) Daar kon je je gratis als lid opgeven. Dat laatste schijnt door een duizendtal personen gedaan te zijn. Verder weten we geen nieuws behalve dat het eerste doel van 1.000 leden gehaald zou zijn.

Ongeveer in diezelfde tijd werd door Peter Siebelt opgericht de “Bond voor de Kritische Belastingbetaler” **)
Deze Bond is actief bezig met het organiseren van een politiek café, DE AANSLAG. De eerste bijeenkomst, voor genodigden, is deze week. We verwachten dat we daar binnenkort wel meer over vernemen.

Nu is er (minstens) ook nog een organisatie. “de Belastinglobby”. ***) We weten niet welke personen daar achter zitten. Zij zijn (anoniem?) actief op het internet. Op hun site staat al een hele lijst van 12 stellingen #) waarop je kunt aangeven dat je het ermee eens bent. Ze zijn alle twaalf positief.

Over zichzelf zegt de belastinglobby:
“Belastinglobby is de niet-politieke community voor en door alle Nederlandse belastingbetalers, die samen jaarlijks ruim 130 miljard euro belasting betalen. De oprichters zijn geen lid van een politieke partij. Belastinglobby geeft iedereen, ongeacht politieke kleur, leeftijd of financiële positie, de mogelijkheid om acties te tekenen. Wekelijkse acties voor meer besteedbaar inkomen, minder belastingen en betere besteding van belastinggeld. Deze worden in de media gebracht en op de politieke agenda geplaatst, door te lobbyen met het aantal Belastinglobbyisten en tekenaars.
Zo werkt Belastinglobby:Teken wekelijkse nieuwe acties via de website of via SMS met je mobiel.
Al 140 belastingbetalers doen mee! “
(nadruk door schrijver)

Hoe meer protesten hoe beter. Ook meer verenigingen en sites kunnen positief werken. Het gevaar is natuurlijk dat er onnodig dubbel werk wordt verricht terwijl we alle energie in die richting kunnen gebruiken.
Het zou heelgoed zijn als al die verenigingen, bonden, clubs er voor waken dat ze elkaar in ieder geval niet gaan tegenwerken. Mogelijk kunnen ze onderling periodiek met elkaar overleggen?

Vanuit de libertarische hoek juichen we elke stap voor minder geld naar de overheid van harte toe. Hoe minder geld zij kunnen vangen, hoe minder ze ons kunnen pesten.
Wel valt op dat we nog van geen enkele van die organisaties een principiële stellingname tegen belasting als zodanig hebben zien verkondigen. Het zou goed zijn als ze ook daar aandacht aan gingen besteden.
——————————————————

*) www.belastingbetalers.nl/

**) www.bondvoordebelastingbeta…

***) www.belastinglobby.nl

#) Stellingen
1.Voor privatisering ontwikkelingshulp
2.Meer koopkracht, geen BTW verhoging
3.Werkloze politici geen wachtgeld meer, maar WW
4.Minder belastingen door afschaffen overdrachtsbelasting
5.Voor directe afschaffing 45,2% BPM
6.Voor Miljoenennota zonder belastingverhogingen
7.Tegen eigen salarisverhoging van politici
8.Geen extra belasting op aanvullende pensioenen
9.Voor verlagen fiscale bijtelling op autos
10.Voor lastenverlichting door opheffen van de provincies
11.Geen afschaffing 255 euro no-claim zorgverzekering
12.Stop aanhoudende stijging alcoholaccijns

7 REACTIES

 1. Ik ben benieuwd wat die actiegroepen voor elkaar krijgen. Die online petities zullen verwacht ik weinig bereiken op korte termijn. De kliek regenten is arrogant en lijkt zich veilig te wanen voor critici. Pas als ze concrete angst krijen voor het ‘vulgus’ kunnen wij hervormingen verwachten.

  Wat dat aangaat is er een lange weg te gaan, want je zal mensen 1 op 1 (soms 1 op iets meer) moeten overtuigen dat de belastingen onredelijk hoog zijn. De meeste mensen zijn gehersenspoeld of geloven oprecht dat de overheid de nieuwe God is die het beste voor heeft met ons allemaal. Men reageert (mijn ervaring) vaak geirriteerd op (zelfs milde) kritiek op de staat.

  De plus is dat alle veranderingen op kleine schaal zijn begonnen.

 2. [1] Mijn eerste post doet mij opeens denken aan dat het een aardig idee is om een ‘belasting boycot’ te beginnen. Hoe kun je zo leven dat de staat er zo min mogelijk ’transfer-provisie’ aan verdient?

  Een ander punt: bovenstaande groepen richten hun peilen te weinig op belastingkartel EU, dat er naar streeft om overal in Europa dezelfde hoge belastingen in te voeren. Zo geldt er bij aankopen op sommige websites al een ‘Europees’ BTW tarief van 21%. Bij mijn weten is de EU niet eens bevoegd om belastingen te heffen.

 3. Boeren en Vrachtwagenchauffeurs verzamelt U!

  Blokkeer SPoorwegovergangen en eis verlaging van de benzineaccijns.
  (ambtenaren reizen met OV, toch?)
  Gooi uw doorgedraaide paarlen voor de zwijnen op het binnenhof.

  Maar ja, door de ‘opschaling’ van boerenbedrijven en transportondernemingen zijn die makkelijker onder de duim te houden dan vroeger.

  De enige groep die in Nederland nog met kracht kan demonstreren zijn de(semi) ambtenaren zelf.

 4. [2] "Bij mijn weten is de EU niet eens bevoegd om belastingen te heffen."

  Ze kunnen er best al mee beginnen. Die papieren bevoegdheid is een fluitje van een cent.

  Een compleet door het volk afgekeurde Grondwet krijgt een nieuwe kaft en Balkenende en zijn trawanten gaan datzelgde volk verder ondergeschikt aan de EU maken.
  Officiele EU-belasting is slechts een kwestie van tijd.

 5. Gezien de stemgewicht discussies binnen de EU denk ik aan het volgende primaire doelstellingen voor belastingclubs.
  Waarom geen stemgewicht invoeren bij verkiezingen naar belasting draagkracht? Hoe meer je betaalt voor de ongein in dit land, des te meer heb je in te brengen!
  Dat is in mijn ogen de enige manier om dit land weer op de rails te krijgen. De mensen die veel belasting betalen weten beter hoe het is om iets te creëren dan diegene die daar afhankelijk van zijn.

 6. Ik mis nog een hele belangrijke: successie’recht’, oftewel de enorme boete op doodgaan…

 7. [5] Ik geloof dat dit een "redelijk"en goed voorstel is.
  Maar de weg om dat ingevoerd te krijgen, lijkt me zo vol van barrieres dat het bijna onhaalbaar is.

Comments are closed.