De eerder hier door Peter Siebelt aangekondigde Bond Voor de Kritische Belastingbetalers gaat deze week officieel zijn activiteiten starten met een politiek café: “De AANSLAG”.Er is nu een website*) waarop u veel meer kunt lezen over doel en activiteiten. Hier slechts een aanduiding en een beetje commentaar.

Bij de Doelstelling zien we onder andere:
•onderzoek naar het financiële beleid op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau;
•onderzoek naar de totstandkoming van bepaalde belastingheffingen, overheidsuitgaven en regelgeving;
•onderzoek naar het ondoelmatig en onrechtmatig verstrekken van gemeenschapsgelden;
•het profileren van de leiders/bestuurders – en hun netwerken – die hiervoor verantwoordelijk zijn in publicaties en lezingen, voor, tijdens en na verkiezingen en;
•verder onderzoek stimuleren door: opleiding, begeleiding van studenten, netwerken en lobbyen.
De BVKB wil de politieke corruptie, belastingverzwaring, het vernietigende uitgavenbeleid en het steeds maar groeiende woud aan regelgeving tot staan te brengen
.

Politiek Café “De Aanslag”
‘De Aanslag’ is niet voor iedereen toegankelijk maar een plek voor gelijkgezinden waar nieuwe persoonlijke contacten worden gelegd, samenwerking wordt bevorderd en informatie-uitwisseling wordt versterkt.
‘De Aanslag’ wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die niet alleen vinden dat het de hoogste tijd is voor politieke veranderingen in Nederland maar ook bereid zijn om in samenwerking met gelijkgezinden een bijdrage te leveren om deze doelstelling te verwezenlijken.

Het eerste Politiek Café is op vrijdag 9 november 2007 in Raadhuis Zuilen in Utrecht. D e avond, onder leiding van Peter Siebelt, begint om 19.00 uur en is alleen toegankelijk voor genodigden. **)

Het doet ons genoegen dat er nu een Bond opgericht is waarin de vele mensen die genoeg van dit immorele uitmelksysteem hebben niet alleen hun ongenoegen kunnen uiten, maar ook daadwerkelijk er aan mee kunnen werken om tot een verandering te komen. Immers door te zorgen dat de politici minder financiële middelen hebben om hun plannen uit te voeren, beperken we automatisch hun macht.

Wij wensen de Bond veel succes en hopen dat het een stap is in de richting van de fundamentele verandering naar een morele, libertarische samenleving.
———————————————————————-
*) www.bondvoordebelastingbeta…
**) BTW: De Vrijspreker zal nog onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alsnog een uitnodiging te ontvangen.

11 REACTIES

 1. Licht off topic:
  De hoeveelheid hoog opgeleiden in de niet commerciele dienstverlening (= overheid en semi overheid) is in 10 jaar sterk toegenomen.
  Dit kan natuurlijk alleen maar wanneer de overheid dus sterk is toegenomen. Nu al werkt meer dan 50% (!!) van de hoog opgeleiden voor de overheid!

  En om dat allemaal te kunnen betalen (hoog opgeleid betekent over het algemeen ook een bovenmodaal inkomen) moet de belasting steeds maar verder omhoog.

  Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/men

 2. [1] Dit is natuurlijk de consequentie van het "democratiseren" van het hoger onderwijs. Door de lat steeds lager te leggen, halen heel wat dombo’s nu ook een diploma. Maar omdat deze marginalen voor het bedrijfsleven niet deugen, zoeken ze hun heil bij de overheid, waardoor die nu kan uitpakken met een hoog quotum zogenaamd hoog opgeleiden.
  Kortom wie in de jaren ’80 slechts een MEAO zou hebben aangekund, kan door het gedaalde niveau nu een HEAO diploma bemachtigen, maar gezien hij daardoor zelf niet beter is, eindigt hij in de vergaarbak van de overheid die dan trots kan zeggen dat er bij haar veel "hoger opgeleiden" werken.
  Als men zo doorgaat is binnenkort iedereen "hoger opgeleid" en kan de gemeentelijk plantsoendienst binnenkort stellen dat 80% van haar personeel uit "hoger opgeleiden" bestaat.

 3. Hub, dit is offtopic maar moet de Vrijspreker niet een artikeltje wijden aan de opmerkelijke Ron Paul "November 5th money bomb" actie. Een grassroot fundraising actie die nu al bijna anderhalve miljoen dollar heeft opgebracht, en de dag is pas halverwege!!!

  http://www.ronpaulgraphs.com

 4. Ik vind het wel jammer dat de toegang niet vrij is. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de angst voor o.a. linkse mensen en AIVD enzo, maar toch. Daarnaast zou het leuk zijn als ze echte politieke café’s zouden oprichten in elke stad. En dan geen politiek-correct links gezwam, maar plaatsen voor het vrije woord

 5. [7] Cornoo, ik heb begrepen dat dat in de toekomst ook de bedoeling is. Ook al zullen ze wel altijd van te voren willen wie er komen.
  Ik begreep dat er deze keer zoveel belangstelling was, dat er geen plaatsen meer beschikbaar waren.
  Mocht je echter graag willen gaan, laat mij dat dan weten op Hub@vrijspreker.nl dan probeer ik het voor je te regelen.
  Dat geldt ook voor de andere lezers die zouden willen deelnemen.

 6. [4]

  We kunnen binnekort misschien naar America verhuizen, als dit zo door gaat!
  Bij Ron Paul is het probleem dat veel mensen nog nooit van hem hebben gehoord, en dat zal nu wel gaan veranderen. Dan krijg je een sneeuwbal aan het rollen die ook niet te stoppen is met corrupte stemmachines.

 7. De Italiaanse wetenschapper en econoom Amilcare Puviani trachtte reeds in 1903 de vraag te beantwoorden hoe een regering zoveel mogelijk geld uit haar onderdanen kan persen zonder open weerstand op te wekken. Hij kwam met het volgende voorstel:

  1 Financier een wezenlijk deel van de staatsuitgaven door kredieten/leningen om zo de belastingen naar de volgende generaties door te schuiven.

  2 Stimuleer de inflatie, want deze vermindert de staatsschulden.

  3. Belast schenkingen en luxe goederen, want de ontvangst of het geven van iets bijzonders vermindert de weerstand tegen deze belasting.

  4 Voer tijdelijke belastingen in om een noodtoestand te overbruggen, waarbij echter de uitzonderlijke situatie altijd blijft bestaan (kwartje van Kok?!) en met deze de schijnbaar tijdelijke heffing.

  5. Maak gebruik van sociale conflicten om impopulaire groepen extra te belasten; denk daarbij b.v. aan de rijken.
  (Verzin problemen zoals milieuvervuiling – ‘schadelijke’CO2-uitstoot – om het uitkleden van burgers te rechtvaardigen.

  6 Dreig met weigering van dienstverlening, waarop de overheid het monopolie heeft (zorg, openbaar vervoer), voor het geval de bevolking belastingverlaging eist.

  7 Hef belastingen in termijnen verdeeld over het hele jaar.

  8. Houd de belastingbetaler in het ongewisse over de daadwerkelijke hoogte van de belastingen.

  9 Debatteer in het parlement over het staatsbudget op dusdanige wijze, dat geen normale burger het kan volgen.

  10 Verstop in het budget de verschillende uitgave-posten achter mooi klinkende termen (zoals jeugdzorg, milieubescherming, rampenbestrijding), opdat buitenstaanders niet de aparte bestanddelen van het budget kunnen erkennen.

  Dit is in Nederland al jaren de praktijk van onze aasgierige overheid!!!
  Naam: gebe
  e-mailadres: gebe.haes@hetnet.nl

 8. Het doel van parasieten is het prikkelen van het afweersysteem. Is dit sterk dan worden de parasieten gedood en het lichaam rekent ook in de toekomst met ze af. Is dit zwak, dan sterft het lichaam. (en hopelijk ook de parasieten). De gangbare situatie is echter dat de parasieten blijven en dat het lichaam maar blijft krabben en klagen.

Comments are closed.