In Engeland zijn persoonlijke en
bankgegevens van 25 miljoen mensen
op straat terechtgekomen.
Gisteren gaf de Britse overheid toe
dat de Belasting- en douanedienst
twee cd’s is kwijtgeraakt.
Gordon Brown verklaarde dat de dienst
in het afgelopen half jaar dezelfde
fout bij verschillende gelegenheden
gemaakt heeft.

Het Britse Lagerhuis was ontzet over deze gang van zaken en eiste maatregelen. Dat zo’n situatie zich ook in Nederland kan voordoen, is zonneklaar.

De Nederlandse overheid spant zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk gegevens van haar burgers te verzamelen. Een ongebreidelde data verzamelwoede heeft zich meester gemaakt van het overheidsapparaat.
Belastinggegevens alleen zijn niet genoeg. In het kader van terrorismebestrijding wil de overheid alles van u weten. Om met die gegevens waarschijnlijk net zo zorgvuldig om te gaan als de Britse belastingdienst.

Minister Ter Horst wil de bevoegdheden van inlichtingendiensten opnieuw flink uitbreiden. Banken, vervoersbedrijven en telecombedrijven moeten voortaan hun gegevens van klanten verplicht afstaan aan de AIVD. Financiële transacties, vervoersdata (OV-chipkaart), websurfen en telefoongesprekken, alles moet opvraagbaar worden voor de dienst.
Het CIOT, een centrale databank waarin dagelijks wordt bijgehouden welke burger achter welk e-mailadres, telefoon- en IP-nummer zit, is afgelopen jaar maar liefst 1,8 miljoen keer geraadpleegd door de dienst.

Het College Bescherming Persoonsgegevens is ongerust over de enorme hoeveelheden gegevens die politie en justitie nu al mogen opvragen bij bedrijven. ‘Het verzamelen van zoveel gegevens over onverdachte mensen heeft geen toegevoegde waarde” zegt voorzitter Jacob Kohnstamm. ‘Terrorismebestrijding heeft de vorm aangenomen van zoveel mogelijk gegevens verzamelen over almaar groter wordende groepen onverdachte personen.’
Zelfs uit een onlangs verschenen rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding komt naar voren dat het een zooitje is.
Het rapport Data voor daadkracht concludeert dat niemand nog precies weet wat er mag en moet. De opslag en opvraging van gegevens over burgers gebeurt niet zorgvuldig, niet effectief, niet doelmatig en niet proportioneel.
Er is geen strategische samenwerking, geen systematiek, geen bestuurlijke aandacht, geen politiek debat en geen gemeenschappelijke visie.
De overheid wil alleen maar via een stortvloed aan wetten zoveel mogelijk gegevens verzamelen.

En als er dan een terroristische aanslag plaatsvindt dan blijkt telkens weer dat voorkoming nooit in te weinig informatie zat. Wat er veelal fout zat, was de gebrekkige of afwezige samenwerking tussen overheidsinstanties.

In de tussentijd mag u met de billen bloot en gedraagt de overheid zich met uw gegevens als een verstrooide postzegelverzamelaar met een immens groeiende collectie.

8 REACTIES

 1. het falen van de belofte van de staat voor een risicoloos leven, beschermd tegen alle onheil wordt met dit soort nutteloze schijnmaatregelen toch pijnlijk duidelijk.

  we zijn er allemaal bij en kijken ernaar. zo van; ik heb toch niets te verbergen en criminelen worden toch opgepakt?

  hoe lang nog voor je in een gekkenhuis wordt opgesloten als je deze heilstaat afwijst, want je moet dan toch erg ziek zijn.

  straks hebben we weer een revolutie nodig om van deze ddr staat af te komen. daarna worden we verveeld met herdenkingen, decoreren van verzetshelden en vooral hard roepen ‘nooit meer’…

 2. [1] Ja, en het volk (de zogenaamde meerderheid?) slikt dit alles in grote apathie.
  Niet alleen op het gebied van verdwijnende privacy, maar op alle terreinen.
  De overheid bepaalt langzamerhand alles. Tot en met welke "kunst" we mooi moeten vinden, en dat we allemaal vrijheid moeten opgeven aan de EU. Zelfs op duidelijke leugens van Balkenende en zijn trawanten wordt niet of nauwelijks gereageerd.

  We proberen op de Vrijspreker wakker en alert te blijven. In de hoop en vertrouwen dat het uitdragen van de feiten op den duur zal werken.
  Graag alle mogelijke hulp hierbij!

 3. Ik vraag me af of het voor de Britse burger mogelijk is om de staat voor, zeg, een miljoen pond aansprakelijk te stellen voor het kwijtraken van jouw persoonsgegevens.
  Als dat zou lukken zou de Engelse overheid in één klap falliet zijn!

 4. Goed artikel maar het mist m.i. de kern van de zaak.
  Gegevens verzamelen is niet m.h.o.o. terrorismebestrijding.
  Doch "terrorismebestrijding" gebeurt m.h.o.o. gegevensverzamelen.
  Slechts op die manier kan men je optimaal belasten.
  Weten wat je verdient lijkt evident (dus info van je werkgever cq. in de boekhouding van je afnemers).
  Maar ook wat je vermogen is (dus banksaldi afkomstig van banken).
  En voor hoeveel je inboedel verzekerd is. Immers stel je bent voor een miljoen verzekerd terwijl je maar een doorsnee salaris hebt. Dan zal de vraag rijzen of je ergens zwart werkt, dan wel een erfenis niet helemaal hebt aangegeven (dus info van je verzekeraar).
  Bel je te vaak naar een bepaald nummer in Geneve dat ook nog eens van een bank lijkt te zijn? Aha, zwart geld! (dus info nodig van telefoonmaatschappijen en eventueel van internetproviders waaruit dan blijkt dat de site van UBS wel erg vaak bezocht werd en niet alleen die met hun visie op financiele markten maar ook de "inlog pagina").
  Rijd je systematisch ergens heen op bepaalde tijdstippen? Aha, zwartwerk! (dus info van OV-bedrijven en camera’s op de openbare weg).

  Terrorismebestrijding?
  Dat is niet anders dan het excuus dat big brother gebruikt om je te kunnen bespioneren om je vervolgens te kunnen afpersen.
  Ik denk dat Balkie en co Bin Laden erg dankbaar zijn en hopen dat ie nooit gepakt wordt, want zo kunnen ze ongebreideld verder gaan met allerhande nieuwe wetjes in te voeren.

 5. Mag toch hopen dat de overheden de nek breken over hun eigen viespeukerij!

 6. [4] "Ik denk dat Balkie en co Bin Laden erg dankbaar zijn en hopen dat ie nooit gepakt wordt".

  Op zijn minst is het vreemd dat er al, door zo’n 100 landen (overheden)al zes jaar naar Bin wordt gezocht terwijl ze er vele honderden miljoenen belastinggeld aan besteed hebben.

Comments are closed.