Drankfabrikanten, supermarkten en de horecabranche pleiten voor het eerst in hun bestaan voor een extra accijnsheffing van een procent op alcoholhoudende dranken.
Met het extra geld, totaal 50 miljoen over vijf jaar, moet nu eens echt werk gemaakt worden van de norm “geen alcohol onder de 16 jaar”. Die opmerkelijke vraag voor een forse lastenverzwaring stelde het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (Stiva) in een brief aan het kabinet.

Vrijdag wordt de zogenoemde “alcoholbrief” behandeld in de ministerraad. Plannen zijn onder andere een verplichte alcohol vergunning voor supermarkten en het verdwijnen van zoet-alcoholische drankjes uit de supermarkt.

De drankbranche ziet weinig in die plannen en komt daarom met dit alternatieve voorstel.(Accijnsheffing)
“Het moet de norm worden dat alcohol onder de 16 niet kan”, stelt directrice Ingrid van Engelshoven van de Stiva. “Die grens hanteren en handhaven we als bedrijfsleven al wel, maar het zit bij de consument nog niet tussen de oren. Tot nu toe zijn veel maatregelen tegen alcoholmisbruik onder jongeren te eenzijdig, het is nog maar de vraag of er resultaat te boeken valt als de jongeren en hun ouders het probleem niet inzien.” In de brief wordt gepleit voor een uitgebreide campagne in de trant van de succesvolle bobcampagne.
Tot zover de media.

Met dit voorstel stapt de drankbranche in de schoenen van de overheid.
Immers als de overheid een, meestal door zichzelf gecreëerd, probleem niet op kan lossen, dan is het alternatief van de overheid direct een accijns-, boete – of belastingverhoging.
Dit wordt ook wel collectief straffen genoemd. Kan je het probleem dat een kleine groep veroorzaakt niet oplossen dan straffen we (de overheid en nu ook de drankbranche) al diegenen die alcoholische dranken tot zich neemt.
Het valt niet moeilijk te voorspellen dat een accijnsverhoging het probleem niet op zal lossen.
Wat opvalt in dit persbericht is dat Ingrid van Engelshoven zegt: “Dat de grens van het niet verstrekken van alcohol onder de 16 jaar door de drankbranche wordt gehanteerd en gehandhaafd.”
Als dat zo is, waarom wordt er dan een voorstel ingediend voor een accijnsverhoging?
Makkelijker is het om tegen de overheid zeggen, zoek het maar uit, want wij zijn onze kant van de “gedwongen” afspraak nagekomen.
Of is dit voorstel door de drankbranche gedaan om te voorkomen dat de supermarkten nu ook een verplichte alcohol vergunning moet hebben?
Het ziet ernaar uit dat via een omweg een nieuwe belastingverhoging wordt ingevoerd.

5 REACTIES

  1. Mijn mening is dat de regerende heren en dames zelf ook met hun graai grage handjes van de drank af moeten blijven. Zelfs thuis en op een door ons betaald feest mag absoluut geen alcohol worden geschonken of gedronken!! Een regerende politucus moet een lichtend voorbeeld zijn voor de rest van NL.
    Niet liegen, bedriegen, stelen, a-slempen, snuiven, roken en wat al niet meer. Maar dan wordt er natuurlijk weer te veel gevraagd van onze slecht functionerende politici? Kunnen ze karakter en zelfdiscipline laten zien tegenover het NLse volks?? Het volk waar ze zelf zoveel van verwachten en eisen! De oplichters en bemoeiallen! Behandel jullie

  2. Wat ze eigenlijk willen is een prijsverhoging van 1% die henzelf tengoede komt (al is het dan om er bijkomende kosten mee te betalen). Maar om te vermijden dat anderen niet mee doen en er dus concurrentie"vervalsing" zou ontstaan, wil men het via de overheid aan alle spelers opleggen. Kortom een kartelmaatregel. Goh, benieuwd wat Nelie hiervan gaat zeggen.

  3. Van mij hoeven de politicie niet aan de schandpaal en mogen ze ook leuke plannen bedenken om alcohol gebruik terug te drin(k)gen. Maar zijn deze mensen serieus bezig dit probleem aan te pakken? Bij de wortel? http://www.geenstijl.nl/arc
    Of gaat het toch over de centen die ergens vandaan moeten komen?

  4. "Het moet de norm worden dat alcohol voor Guusje ter Horst niet kan"

Comments are closed.