Dat de EU haar zaakjes graag rooskleuriger voorstelt dan ze zijn is inmiddels vrij algemeen bekend. Maar dat EU geld (pardon, uw geld dat u niet geheel vrijwillig aan de EU beschikbaar heeft gesteld) ook wordt aangewend om wereldwijd het politieke debat te beïnvloeden zal minder algemeen bekend zijn.

Toen de FIDH, de in Frankrijk gevestigde federatie voor internationale mensenrechten, vorige maand tijdens het bliksembezoek aan Parijs van Donald Rumsfeld de ‘marteling’ kaart trok, dachten velen gewoon met weer een linkse EU kliek van doen te hebben. Maar in werkelijkheid is er meer aan de hand.

De FIDH is een zogenaamde PGO, een Para-Gouvernementele Organisatie. Deze ontvangt van de EC forse sommen belastinggeld om EU beleid te promoten en een gunstig Europees wereldbeeld te bevorderen. Zo is de FIDH jarenlang de organisatie geweest die het Internationale Strafhof (ICC) promootte; het ICC is zelf een troetelproject van de EU. In 2003 ontving de FIDH hiertoe ¤1.092.800 Europees belastinggeld. Zoals de EC het zelf omschreef:
[Voor] de oprichting en ondersteuning van nationale NGOs ter promotie en effectieve realisatie van het ICC.

Merk op dat deze omschrijving inhoudt dat de FIDH verondersteld werd EU belastinggeld te gebruiken voor het creëren van pro-ICC ‘NGOs’ in bepaalde landen. Eveneens in 2003 ontving de FIDH nog eens ¤611.200 om te lobbyen voor de afschaffing van de doodstraf. Met name de Amerikaanse burgers zullen verrast zijn te vernemen dat de American Bar Association voor hetzelfde doel ¤856.563 aan Europees belastingeld kreeg toegeschoven.

Vorig jaar ontving de FIDH ¤968.000 om “marteling in het kader van de strijd tegen het terrorisme” tegen te gaan. Onder deze noemer viel ongetwijfeld de aanval op Don Rumsfeld. Het totaal van de douceurtjes beliep zo’n ¤2,7 miljoen euro, waarmee de organisatie waarschijnlijk een van de beste betaalde EU PGOs van de laatste jaren is. De aanklacht tegen Rumsfeld is dus niet zomaar een willekeurig linkse stunt, maar een doelgerichte actie van de EU zelf om zich vijandig op te stellen tegen Bush’s War on Terror.

Alle genoemde budget-items (en vele andere) zijn terug te vinden op deze spreadsheet.

Bovenstaande vertaling van een artikel op WPR toont maar weer eens aan hoe onafhankelijk de diverse zogenaamde Non-Gouvernementele Organisaties in werkelijkheid zijn. Dit verklaart ongetwijfeld voor een groot deel waarom vele van deze organisaties bij de staat op schoot zitten, en allerlei de staat welgevallige plannetjes aanreiken, vrijwel zonder uitzondering ten nadele van de individuele vrijheid van de burger.

Natuurlijk zullen er weer velen zijn die vinden dat die paar miljoen euro niks voorstellen op de totale belastingsom die in de EU wordt afgeperst. En dat is ook zo. Maar waar het om gaat is dat geld van de burger tegen die burger wordt ingezet. In extremo is dit vergelijkbaar met de praktijken in sommige landen waar de familie de rekening krijgt voor de kogel waarmee hun dissidente zoon of dochter is gefussilleerd.

Mogelijk moet ook de jongste actie van EénVandaag onder deze noemer geschaard worden: een proefballonnetje om de weg vrij te maken naar meer censuur. Een enquète onder 2000 deelnemers van het Top-X panel (what’s in a name), het “jongerenpanel van EénVandaag” (wat moet ik me daar bij voorstellen?) heeft uitgewezen dat “[j]ongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar bescherming op internet [willen]”, omdat ze “dingen [doen] op internet waar ze later spijt van hebben”.

Ruim tweederde van de jongeren zou een kijkwijzer willen, want “ze komen filmpjes tegen met geweld en sekd die ze achteraf liever niet gezien hadden”. Ik ben zeer benieuwd met welk soort vraagstelling deze ‘feiten’ boven tafel gehaald zijn. En 30 procent klaagt dat ze gemakkelijk hun adres geven aan mensen die ze allen maar via internet kennen.

Wat is er in ’s hemelsnaam met de eigen ratio en de eigen verantwoordelijkheid gebeurd? Is er dan niemand meer die nog het adagium “wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten” krijgt bijgebracht? Met als achtergrondgedachte dat je misschien eens moet voorkomen dat je je billen brandt? Of is dit inderdaad een opgeklopt verhaal, betaalde propaganda door de staatsomroep, die op deze wijze lobbiet voor censuur op internet, het medium waar de staat nog geen controle over heeft, het laatste vrije bolwerk van de free speech advocates

6 REACTIES

 1. Heel duidelijk voorbeeld van het verspillen van het belastinggeld dat de producenten gedwongen moesten betalen.
  Wat zou U doen als u 2,7 miljoen ter beschikking had?
  Ik denk dat uitgeven aan bovengenoemde zaken niet eens bij u opkomt.

 2. Het is om moedeloos van te worden, zeker als je beseft dat de omroep zelf ook met belastingcenten gefinancierd wordt. Pure propaganda van overheidswege.

 3. Je wordt er inderdaad ziek van. Het is alsof ze gewoon voor iedere nieuwe bemoeiwetgeving weer een zak geld opentrekken om aan een nuttige idioot bij een "lobby-groep" of een "journalist" te geven.

  Gisteren werd nog in het publieke tv-programma "Nieuwslicht" een opzetje gedaan om bellen tijdens het fietsen te verbieden. Een nutteloze psycholoog of "wetenschapper" kwam daar, ongetwijfeld met belastinggeld, tot de "schokkende" conclusie dat bellen tijdens het fietsen (en tegelijkertijd achteruit moeten tellen en nog wat quatsch), de concentratie beïnvloedt. Na de obligatoire vraag van de presentator "Moet bellen op de fiets verboden worden?", kreeg hij (wat had hij anders verwacht?) een volmondig "Ja" te horen, "want" het is onveiliger. Nu nog wachten op een verbod op praten tijdens het fietsen\autorijden, een verbod op het luisteren van muziek, het kijken naar de omgeving, genieten van je reis, want dat leidt allemaal af van het allerheilige "veiligheid". In hetzelfde programma werd mensen ook nog even verteld dat ze alleen maar "Oer-Hollandsche" filterkoffie moeten drinken, omdat dat blijkbaar minder kankerverwekkend (en smakelozer) is dan andere koffie. Aan het eind van het programma had ik de hartgrondige neiging om de presentator en trawanten door de beeldbuis te rukken en ter plekke te wurgen. Misschien dat die programma’s dan ook maar verboden moeten worden omdat ze "stress" en "agressie" opwekken?

  Maar waarschijnlijk dat de overheid nog wat extra boetes en accijnzen moet innen voor het betalen van "gratis" schoolboeken.

 4. [4]
  Eén van de redenen waarom ik geen TV meer kijk en krant meer lees. Goed voor mijn bloeddruk, heel goed.

Comments are closed.