Iedereen begrijpt wat men met valuta bedoelt, maar weinigen zijn nog maar bekend met de term zachte en harde valuta. Dit fenomeen was zeer normaal in de communistische Oostbloklanden van Europa.

Anderhalf jaar voor de val van de muur bezocht ik Oost-Duitsland, of beter gezegd de Duitse Democratische Republiek. Om daar te kunnen verblijven moest ik per dag 30 Duitse marken omwisselen naar 30 Oostmarken, de lokale valuta. Al snel kwam ik er achter dat die Oostmarken op de zwarte markt, dus de feitelijke vrije markt, maar eenzevende waard waren van de Duitse marken.

De Oost-Duitsers hadden het over ‘weiche Wahrung’ (zachte valuta) en ‘harte Wahrung’ (harde valuta). Hiermee bedoelden ze respectievelijk de Oost-Duitse en de West-Duitse valuta mee. Dit had te maken met het toenmalige regime dat de valuta beschouwde als wettelijk betaalmiddel, maar er een arbitraire waarde aan gaf. De DDR-burgers wisten natuurlijk wel degelijk dat deze waarde nep was en zorgde ervoor dat ze voornamelijk spaarden in Duitse marken en Amerikaanse dollars, want hiermee konden ze hun vermogen verder mee uitbreiden en er westerse artikelen in de speciale winkels voor kopen.

Zo ook met onze huidige valuta, de dollar, de euro, de yen, het pond etc. We zien dit niet meer als harde valuta, maar op zijn best als halfzachte valuta. Men kijkt nu anders tegen tastbare waarde aan dan in de jaren 80 en 90. Vanwege de enorme geldontwaarding en de navenante stijging van de grondstoffen beziet men de papieren en digitale valuta met een zekere argwaan. De invoering van de euro heeft geleid dat de monetaire inflatie enorm is toegenomen, van gemiddeld 7% per jaar in het guldentijdperk tot bijna 10% nu. Dit heeft gezorgd voor een behoorlijke stijging van niet alleen grondstoffen, maar ook van edelmetalen, zoals goud, zilver en platina. De goudprijs van $800 is eindelijk doorbroken sinds 1980.

We krijgen in de toekomst een situatie op de monetaire markten van het hebben van drie soorten valuta. Het eerste is de digitale valuta en wordt aangehouden in rekeningen courants, deposito- en spaarrekeningen, het tweede in de vorm van bankbiljetten en de derde straks in de vorm van baar goud of edelmetalen munten. We kunnen deze soorten valuta benoemen als zachte valuta (bankrekeningen), halfzachte valuta (papiergeld) en harde valuta (goud en zilver).

Elk heeft haar eigen waarde en dat heeft te maken met toegankelijkheid, acceptatiebereidheid en inwisselbaarheid. Zoals we gezien hebben in Argentinië, voorheen andere landen en laatst nog in Engeland met de Northern Rock-banken is dat deposito bij banken bevroren kunnen worden, zodat klanten er niet bij kunnen komen. Dit noemen we een zogenaamde ‘bank holiday’, waarbij banken ervoor moeten zorgen niet alleen solvabel te blijven, maar ook hun liquiditeit dienen te bewaren. In elke crisis worden mensen argwanend ten opzichte van banken en financiële instellingen en nemen dan zoveel mogelijk papiergeld van hun rekening, zodat ze toch nog hun betalingen kunnen verrichten. In zo’n periode neemt de omwisselpremie op het papiergeld toe ten opzichte van bankdeposito’s. Dit omdat het een liquide betaalmiddel is.

Eveneens in zo’n periode wil men niet alleen voldoen aan betalingen, maar wil men tevens een waardemiddel hebben die niet gekoppeld is aan het vertrouwen in een bankinstelling of een overheid. Hiermee doel ik op de enige monetaire middelen die gangbaar zijn in een crisissituatie en dat is goud en zilver. De premie die bestaat op dit middel stijgt naarmate het vertrouwen in de bancaire wereld afneemt en men de toevlucht neemt tot veilige monetaire havens.

Dit is wat we hebben gezien over de afgelopen periode en dat is een langzame verschuiving richting tastbare waarde. Mettertijd zal deze omwisselpremie tot ongekende hoogte stijgen.

16 REACTIES

 1. Wat het geld werkelijk waard is daar kan je niet genoeg op hameren. Net zo als er op blijven hameren dat heden ten dagen banken erg speculatief zijn, exact zo speculatief als een aandeel! De banken en overheid geven geen enkele garantie! Jaren geleden werd ik uitgelachen omdat ik beweerde dat een bank net als een doorsnee toko failliet kan gaan. Nu zijn mensen ietwat genuanceerde daarover en beweren als één bank failliet gaat, gaan er meer. Lekkere dooddoener en typisch NLs!
  Persoonlijk vind ik het super ergelijk hoe simpel mensen hier over denken. Ogenschijnlijk interesseert het een hoop mensen geen ruk of ze hun geld bij de bank verliezen, maar laten wel, uit zuinigheid, bij de slager het vlees zo dun mogelijk afsnijden.
  Super gestoord is ook hoe de overheid bij het minste of geringste uit jouw en mijn ruif wensen mee te vreten! Maar bij een faillisement van de bank laten ze je fijn in de strop hangen en trekken met de schouders en mompelen; "Ook een bank kan failliet gaan, wist u dat niet"?
  Ik persoonlijk denk dat aanstonds het hele economische stelsel door een gigantische crisis over hoop zal worden gehaald! Zeker weten doe je zoiets natuurlijk niet, maar er zijn voldoende voortekenen!

 2. ………Ik denk niet dat rentes dit jaar nog omhooggaan. In tegendeel ik denk dat ze nog wel lager kunnen. Een crisis in de subprimehypotheken, gecombineerd met een crisis in de rijksobligaties, kan net dat zijn wat de FED en het Ministerie van Financiën denken te moeten doen namelijk nog lagere rentes en nog meer geld in het systeem pompen. Of met andere woorden, ze gaan gewoon door met het aanjagen van de inflatie………….

  Dit artikel stond ergens op een financiele site.
  Zo voorkom en bezweer je ook een crisis en maak je het geld natuurlijk waardeloos. Maar op de lange termijn nemen de problemen daardoor gigantisch toe. Het is niet meer dan uitstel van executie!
  Maar goed de Bush administration is een gigantisch monster die men dient te blijven voeren. Ten koste van alles!

 3. Begrijp ik je goed en is de cubaanse peso( papiergeld) harder dan mijn chipknip?

 4. Ik ben het in grote lijnen eens met de schrijver, al is een kleine nuance m.i. wel op zijn plaats.
  De ene bank is de andere nl. niet.
  En hoe hard mijn biljet is, hangt af van hoe hard mijn vuist is t.o.v. van die boom van een vent in dat steegje.
  Geld in bewaring op een goed uitgekozen bank, verkies ik dus toch boven biljetten.

  Vraag is dus welke bank goed is.
  Om te beginnen is dat in elk geval een kleine bank.
  Waarom?
  Wel omdat, ALS die failliet gaat (in zijn eentje), dan kan een of ander garantiefonds de rekeninghouders inderdaad nog schadeloos stellen.
  Dus wie vorig jaar geld had staan bij Van de Hoop heeft nog geluk gehad.
  Maar stel dat je geld hebt bij bv. ING en die valt om? Nou dan is er geen sprake meer van enige hoop. Dat garantiefonds zal niet volstaan en de overheid zelf heeft ook geen geld om zo maar eens een paar honderd miljard bij te drukken en in 1 klap de staatsschuld met tientallen procenten tegelijk de hoogte in te katapulteren.
  Dus als het om een geisoleerd geval gaat, dan kan je beter klant zijn bij een kleine bank die failliet gaat, dan bij een grote die failliet gaat.
  Maar is er sprake van een systeemcrisis en leidt bv. de van een gigant als ING tot een domino-effect, dan sleurt die wellicht ook kleinere banken mee en dan kunnen uiteraard ook de rekenighouders daarvan naar hun centen fluiten.

 5. Het inflatiecijfer is een grote leugen van de regering ism de banken. Het schijnt dat de geldgroei in juli dit jaar ruim 11% was terwijl de groei van de reeële economie maar zo’n 3 % is. Het is gewoon misdadig hoe de ECB (het financiële equivalent van de EUSSR) de inflatie aanwakkert en het in de officiele statistieken (waar bv geen olie of explosief gestegen huizenprijzen in verwerkt is)op een slinkse manier weet te verbergen.
  Een hyperinflatie waarbij het papieren geld niets meer waard is is op termijn een reeële mogelijkheid.
  Het grote geld blijft buiten schot en de arbeider of kleine zelfstandige is straks dubbel de lul; zijn spaarcenten én zijn opgebouwd pensioen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen!
  We zijn hard op weg naar een 2e Weimarrepubliek en iedereen weet wat dat voor gevolgen had; de opkomst van Hitler en de 2e wereldoorlog.

  De grote verantwoordelijken bij dit mogelijke rampscenario vind ik de Balkenendes, Trichets en Grijpman Groeninks van deze wereld.

  Ik heb meer vertrouwen in een 2e hands autoverkoper als in de overheid of de banken.

 6. [5] De M3 groei is al jaren rond de 10%. Als dat een directe maat voor inflatie was, hadden we het al lang gemerkt. Helaas (nou ja 🙂 ) zijn producten een stuk minder snel duurder geworden dan die 10% per jaar.

  Ergo: M3 groei als maat voor de inflatie nemen is totale koeienpoep.

  Merk overigens wel op, dat ik daarmee niet wil zeggen dat het inflatiecijfer zoals door overheden gepubliceerd wordt een nuttig cijfer is!

  Merk daarbij wel op dat er geen juist of onjuist inflatiecijfer is. Ook is er geen logica of huizenprijzen, belastingen of olieprijzen er wel of niet in zouden moeten zitten. Alles is namelijk arbitrair en enkel nuttig als het geschikt is voor het doel waar je het voor wilt gebruiken. Je kunt een specifiek indexgetal dus enkel beoordelen door het met het doel te vergelijken.

  De cijfers die onze staat publiceert echter hebben doorgaans weinig nut is mijn gevoel. Intern gebruikt de staat ook andere cijfers dan het officiele CPI.

  Laatste opmerking die daar dan weer uit volgt, is dat ‘wij’ die consequent inflatiecijfers gebruiken als koopkrachtcijfers ook dom bezig zijn. Inflatiecijfers zijn nooit bedoeld als koopkrachtcijfers, en moeten dus ook niet zo gebruikt worden.

  Maar goed, terug naar de point. Albert stelt wel prachtig dat er drie soorten geld zullen zijn/komen, maar ik mis een goede beschrijving van waarom Albert dit meent.

  Een goed artikel vind je op de meervrijheid site.

  http://www.meervrijheid.nl/

  (Ook gelijk het werkelijke verband tussen M3 en CPI, hetgeen wel qua trend, maar niet qua absoluut getal correleert.)

 7. [4] Jim Rogers zegt altijd dat je je (beleggings)rekeningen bij de grootste bank in het land moet hebben, omdat de overheid dan toch wel te hulp schiet bij problemen.

  Dat is ook geen kleine jongen.

  Niet als aftroefopmerking bedoeld hoor, ik
  zeg het maar even.

 8. [3] In crisissituaties wel, want als de electronische euro’s worden geblokkeerd door de banken is een Cubaanse peso toch meer waard, omdat het op de lokale markt toch nog waarde vertegenwoordigt, alhoewel het maar een marginaal verschil betreft.

 9. [8]

  Ok, in die zin. Interessant. In die lijn wil ik het volgende opmerken:
  Niet alle goederen zijn zonder formaliteiten over te dragen. Met name registergoederen (huizen, sommige boten en vliegtuigen) vereisen eveneens inschrijving van de overdracht in een register. Langs die lijn kan de overheid daarmee elke harde valuta zacht maken: Benoem het betreffende goed als registergoed en weiger wijzigingen in te schrijven in het register.

  Overigens is de zachtheid van giraal geld betrekkelijk: Dankzij de globalizering kan ik rekeningen en aandelen over de gehele wereld aanhouden en zo gebruiken als betaalmiddel. Met goud en papiergeld gaat dat een stuk minder, nog afgezien van het naar moderne maatstaven weinig aantrekkelijke risico om je gehele vermogen in enkele goederen te beleggen (goud/zilver).

  Is het een idee om een multi-dimensionale norm te definieren? Het 1 dimensionale hard/zacht lijkt bij nader inzien niet zo gepast.

 10. [6]

  Ergo: M3 groei als maat voor de inflatie nemen is totale koeienpoep.

  Armin; Het M3 is natuurlijk niet één op één te vertalen naar het inflatiecijfer. In het door jouw gerefereerde artikel staat echter ook dat het een goede opmaat is naar de inflatieontwikkeling 3 jaar later. Helemaal koeiepoep is het dus niet…

  De cijfers die onze staat publiceert echter hebben doorgaans weinig nut is mijn gevoel. Intern gebruikt de staat ook andere cijfers dan het officiele CPI.

  Volgens mij worden deze inflatiecijfers door de regering wel degelijk misbruikt om lonen en uitkeringen die daaraan gekoppeld worden te bepalen.
  Een grove vorm van misleiding/diefstal dus!

  Laatste opmerking die daar dan weer uit volgt, is dat ‘wij’ die consequent inflatiecijfers gebruiken als koopkrachtcijfers ook dom bezig zijn. Inflatiecijfers zijn nooit bedoeld als koopkrachtcijfers, en moeten dus ook niet zo gebruikt worden.

  Nogmaals de regering ge(mis)bruikt ze zo volgens mij wel. Of zie jij dit anders??

  Trouwens dank voor de referentie naar dat linkje. Ik zal het nog eens nader tot mij laten komen;-)

 11. @Arjen

  Credits where credits are due

  Aangezien je het de vorige keer had over een goudprijs van 800. En dat is gebeurd, wat ik niet verwacht had.

  Ik blijf er wel bij dat goud flink gaat zakken. Deflatie is nog niet ingezet. We zitten nu in een sterk inflatoire wereld. Agv de sterk stijgende geldhoeveelheid.

  De banken die miljarden afschrijven, dat is inkrimping van de geldhoeveelheid. Dat is deflatie. En dat zal agv de steeds ergere kredietcrisis (waar we weinig van horen in MSM) steeds meer worden.

  Tot een economie die in elkaar klapt, banken die omvallen = nog meer inkrimping geldhoeveelheid.

 12. [7] Jim Rogers is een goed belegger maar in 2006 heeft hij een hoop geld verloren toen Refco omviel, de commodity broker via dewelke hij zijn transacties liet verlopen.

  Verder is de verhouding tussen het balanstotaal van de grootste US bank en de begroting van de US gunstiger dan de relatieve omvang van de polderbegroting t.o.v. ING’s balanstotaal.
  M.a.w. de US kan de klanten van JPMorgan Chase of Citigroup wellicht nog wel schadeloosstellen uit hun begroting maar "wij" kunnen dat met ING niet.

  Last but not least beschikt de VS over een eigen centrale bank die ze desnoods altijd nog geld kan laten bijdrukken, ook al is dit inflatoir.
  Niet dat de ECB geen geld zou drukken of zo, maar in elk geval heeft Balkenende er geen direchte macht over om ze te bevelen eventjes een paar 100 miljard extra te drukken voor de bail out van ING klanten.
  Bush kan Bernanke dat wel laten doen, zonder toestemming aan nog eens 14 andere landen te moeten vragen.

  De situatie in de VS verschilt dus wezenlijk van de onze.
  Overigens laat dit onverlet dat zo’n bailout by printing press tot massieve inflatie zou leiden.
  Maar goed, die treft iedereen, of ie nou wel of geen rekening had bij de omgevallen bank.
  Dus gegeven dat je wel een rekening hebt bij een omgevallen bank, kan je maar beter je geld terug zien dat dan bv. 50% minder waard is, dan dat je niets terugziet (*).
  Maar in NL is het dus maar de vraag of zo’n bailout er wel zou komen, dus is het hier extra belangrijk te kijken met welke bank je in zee gaat.

  (*) ik bedoel louter pragmatisch gezien. Uiteraard is het immoreel, want het wordt gefinancierd d.m.v. een hidden wealth tax die het vermogen van de rest van de bevolking uitholt, van mensen bv. die zich wel de moeite hadden getroost uit te zoeken bij welke bank ze hun centen beter konden onderbrengen.

 13. "De banken die miljarden afschrijven, dat is inkrimping van de geldhoeveelheid. Dat is deflatie."
  Volgens mij is dat krediet, het geld blijft in het systeem.

 14. [10] Je hebt gelijk dat de staat het CPI gebruikt. Maar minder danb je denkt. Veel inflatiecijfers die gebruikt worden – zoals de gemeente – zijn niet die van het CPI.

  Als koopkrachtcijfer gebruikt de staat het CPI echter niet. Dat doen alleen ‘wij’. Dit terwijl er zelfs expliciet ander cijfers zijn van de staat betreft koopkracht …

  Hoe dan ook CPI zegt weinig over koopkracht, dus moeten ‘we’ het ook zo niet gebruiken. Ik dnek dat we het daar allemaal wel over eens zijn 🙂

 15. [13] Nee. Er worden alleen al in de subprime 2 MLN foreclosures verwacht.

  Veel van deze huizen worden via een veiling verkocht. Deze huizen worden verkocht voor 20 a 50% onder de waarde van de oorspronkelijke prijs.

  Dat betekent dat de hypotheeknemer minder geld krijgt agv de huizenverkoop. Het verschil moet hij afboeken. En dat is de reden dat er miljarden afgeschreven worden.

  Er "verdwijnt" dus geld, wat er eerst wel was.

  Daarnaast creeren banken zelf geld door hypotheken die zij verstrekken (eigenlijk nemen). Het is nu veel moeilijker om een hypotheek te krijgen in de VS. Dit betekent dus ook dat de geldhoeveelheid minder hard zal groeien, zoals die eerst deed.
  Ik denk dat zolang er geen grote instorting van de financiele markten komt, goud,olie etc nog hoger kan.

  Maar als eennmaal gebeurd waar we bang voor zijn: banken die omvallen, een grote crash, dat goud en zilver etc mee zullen gaan.

  In grote lijnen heeft goud, olie commodities de aandelen de afgelopen vier jaar gevolgd in de richting die ze namen.

  De stijging van al deze markten was dan ook voor een groot deel inflatoir.

  Inkrimping van kredietmarkten, leidt tot deflatie, en niet inflatie:

  http://www.libertarian.nl/N

Comments are closed.