Op 1 november waren in de pers (en NOS) publicaties over “Het Bedrijfsleven” dat een CO2 convenant heeft gesloten.

Hoe werkt dat nu eigenlijk? Zijn dat alle “bedrijven” in Nederland? Of alleen bedrijven die zijn aangesloten bij een belangenvereniging? Of bij de Kamer van Koophandel? die werkgeversverenigingen.

Het gaat over een “contract”dat werkgevers, het midden- en kleinbedrijf en LTO-Nederland tekenden met het kabinet om de uitstoot van CO2 de komende 13 jaar met 20 % te verminderen.
Hebben ALLE werkgevers dat getekend? Of het bestuur van de vereniging? En heeft daarmee iedere werkgever die verplichting op zich genomen? Of krijgt iedere werkgever die verplichting opgelegd?
Diezelfde vraag geldt voor “HET” midden en kleinbedrijf en LTO-Nederland. Iedere winkelier en iedere boer?
Het lijkt er op dat we nu zover zijn dat DE regering, maakt contracten met HET bedrijfsleven en IEDERE burger wordt verplicht om zich daar aan te houden.

Dit maakt dan wel erg duidelijk hoever het collectivisme in onze maatschappij is doorgedrongen. Individuele personen hebben niets meer te zeggen. Die mogen (misschien?) op een vergadering nog eens wat zeggen, maar het contract ligt vast. Doet me denken aan “der Erlkönig” van Goethe: “Und bist du nicht willig – so brauch ich Gewalt”.

Maar dat is niet alles! Daar bovenop komt er ( Volkskrant 2 nov) een rapport van de Algemene Rekenkaner dat onthult dat: “Het kabinet heeft veel te veel emissierechten voor CO2 aan het bedrijfsleven toegekend. Als gevolg daarvan is het heel goed mogelijk dat Nederland zijn klimaatdoelen zoals afgesproken in het Kyoto-protocol niet gaat halen.”
“Nederland heeft zich in dat kader verplicht in 2010 de uitstoot van CO2 met 6 procent te hebben verlaagd, vergeleken met het niveau van 1990.”
Die 6 % worden dus al niet gehaald! En nu 20 % in 13 jaar? En dan wil het kabinet zelfs 30 % ipv die 20!!

En de klap op de vuurpijl is dan nog dat het nog een grote vraag is of die CO2 uitstoot wel de oorzaak van de Global Warming is. Er zijn veel wetenschappers die het tegendeel bewijzen en hun aantal is zelfs groeiende.
Dit is onthullend over het politieke gedoe en de onbekwaamheid van de betrokken bestuurders, inclusief de leiding van

17 REACTIES

 1. Hub, je laatste zin ziet er komisch uit !

  Bedankt voor je heldere uitleg. Ik wist nog niet dat er over mijn hoofd alweer iets geritseld was waar ik geen inspraak in heb gehad. Ik ben altijd weer blij als er mensen zijn die mij duidelijk weten te maken waarvoor ik maandelijks een enorme hoeveelheid geld MOET overmaken aan de Haagse maffia.

  Zum Kotzen !

 2. Nederland heeft net als de meeste EU landen bewust teveel emmissierechten uitgegeven. Men kletst wel over CO2-reductie, maar dat is PR. In werkelijkheid moet het bedrijfsleven niet teveel last krijgen. Dit jaar is begonnen met de bouw van een grote kolencentrale zodat Nederland weer netto-exporteur van stroom wordt. Verstandige zet en verstandige brandstofkeuze. Men is dit jaar echter al begonnen omdast men nu de CO2 certificaten nog gratis krijgt …

  De enige die men gaat uitprersen is de gewone burger. Immers CO2 is uitstekend geschikt als middel om dingen die je toch al wilde doen te bewerkstellgen. Zoals het aanpakken van de consumptiemaatschappij, grote auto’s, inkomensnivellering en de vrijheid kuezes te maken in je leven. Tevens is het een middel om geld te vergaen voor leuke projecten.

  Dat we Kyoto niet gaan halen is dus goed nieuws.

  Overigens zijn we niet de enige. Ook Japan heeft besloten geen reductie van CO2 te gaan doen. Men koopt de CO2 gewoon af …

  http://www.bloomberg.com/ap

  Slechte del van het nieuws is echter dat deze kosten afgewenteld worden op de gewone burger vai belastingverhogingen.

  Die emissierechten (lees emmisiebelastingen) zijn het beste wat we nu hebben. (Na afshaffen van die CO2 hype maatregelen natuurlijk), want ze zijn het enige wat ons weerhoud van het daadwerkelijk moeten verlagen van ons BNP. Immers CO2 reductie zonder BNP reductie is met de huidige techniek niet mogelijk …

 3. [2] Oh ja

  http://www.businessandmedia

  "“Cap-and-trade systems or carbon taxes are likely to be popular only until real people lose real jobs as their consequence,” Greenspan wrote"

  CO2 reductie = Welvaart reductie

  Er is geen uitweg met de huidige techniek.

  Helaas zijn wij hier aan deze kant van de oceaan niet gewend na te denken dat elke belastingverhoging een welvaart en vaak baanverlaging elders is.

 4. [3]
  "CO2 reductie = Welvaart reductie

  Er is geen uitweg met de huidige techniek."

  Het gestelde is onjuist.
  Er zijn drie methoden om de CO2-uitstoot te verhinderen, te weten
  1. Energiebesparing: meer euro’s per kilowattuur verdienen.
  2. Niet-fossiele brandstoffen en alternatieve energiebronnen inzetten.
  3. CO2 afvangen en opslaan, de zogeheten CO2-sequestratie.

  De eerste twee opties leiden tot een hogere economische groei, immers de productiekosten worden -op de lange duur- verlaagd. De economisch winbare olie raakt op, en snel. Over een jaar kost olie $200 per vat. Niet massaal inzetten op alternatieve energie en energiebesparing is een beetje dom.
  Op dit moment is de olie- en gasprijs al zo hoog dat windenergie concurrerend is. Denk ook aan golfslaggeneratoren, blauwe electriciteit en inzet van reststromen uit de agro-industrie als aardolievervangers. Omdat hier de benzineaccijns zo hoog is rijden de Nederlanders in de zuinigste auto’s ter wereld. Daar hebben we nu veel plezier van.
  Alleen de derde optie, CO2-sequestratie, is een typisch voorbeeld van milieuwaanzin. De causale link tussen een hoog CO2 gehalte en hoge temperaturen is niet aangetoond. Energie en kapitaal gaan verkwisten aan CO2-opslag is het meest krankzinnige idee van het afgelopen decennium.

 5. He grappige is dat ze "het bedrijfsleven" ook gaan afrekenen op CO2-uitstootprestaties. Ben benieuwd wat voor kanonskogel er dan op de niet bestaande mug geschoten wordt.

 6. Men spreekt ook graag en vaak van "de politiek" . Alsof "DE" politiek zo eensgezind is. Deze verzamelterm al bij de inleiding genoemd wordt, kun je gerust aan de verdere berichtgeving wantrouwen. Of je het opinieblad of "krant" verder nog vetrouwt, is ter eigen interpretatie

 7. [7] Als je meent dat ‘DE’ politiek niet zo eensgezind is moet je maar even uitleggen waarom alle westerse landen het klimatisme zo hoog op hun agenda hebben staan, zeker in Europa, en waarom we op zo’n beetje alles ‘eco’-tax betalen. Dat de US nog niet meedoet is over als de Democrats onverhoopt de verkiezingen in 2009 mochten winnen.

  Of men persoonlijk echt in de hype gelooft of dat men deze slechts politiek benut als ‘means to an end’ (meer geld en macht) is niet relevant. Het resultaat is hetzelfde.

 8. [4] "De economisch winbare olie raakt op, en snel."
  Flauwekul, en dat weet je zelf ook, als je een beetje opgelet hebt op o.a. deze site de laatste tijd. Dezelfde doem-boodschap als van de club van Rome in de vorige eeuw.

  "Over een jaar kost olie $200 per vat."
  Misschien, maar dat ligt er dan niet aan dat de olie opraakt. Dat heeft meer te maken met de dalende dollarkoers en de monopoliepositie van de olieproducerende landen. Een monopoliepositie die gehandhaafd wordt door de milieuterroristen die ontginning van de ruime eigen voorraden in bv Alaska en de tar-sands in Canada onmogelijk maken, omdat geen grasspriet mag knakken.

  De enorme hoeveelheid olie in de tar-sands (meer dan de Arabische reserves) is geschikt voor brandstoffen zoals benzine en kan momenteel economisch worden gewonnen ($ 36 tot $ 40 per vat). Grootste probleem is dat voor de winning enorme hoeveelheden aardgas nodig zijn. Eén enkele kerncentrale kan dat probleem (en de bijbehorende CO2 gevolgen) oplossen, maar daar is vreemd genoeg dan ineens geen animo voor…

  Ondertussen klaagt men over de (kunstmatig) hoge olieprijs bij OPEC (winningskosten $2 per vat tegen $8 bij tar-sands) en financiert men de Islam-promotie in het Westen door het Midden-Oosten door deze prijzen ook te betalen. Men heeft nl. geen keus. Zodra men de milieumaffia buitenspel zet is een enorm probleem voor onze toekomst opgelost.

  Bijkomend voordeel van de ontginning is dat de OPEC waarschijnlijk de prijzen weer zal laten dalen om de nieuwe installaties onrendabel te maken, waarmee we de Arabische reserves verder kunnen uitputten en toch grote reserves buiten de Arabische wereld overhouden, waarmee de posities dus wisselen.

  Buiten Dubai heeft de Arabische wereld er namelijk niet aangedacht de afhankelijkheid van de olie te verminderen. Dubai is voor slechts 6% afhankelijk van olie voor haar welvaart; verreweg het grootste deel van die welvaart komt door de omarming van het ongebreidelde kapitalisme.

 9. [4] "Op dit moment is de olie- en gasprijs al zo hoog dat windenergie concurrerend is."
  Eveneens flauwekul. Windenergie is dermate onbetrouwbaar dat er dezelfde grootte aan backup capaciteit nodig is om perioden van windstilte en storm op te vangen, almede onderhouds-uitval.

  "Denk ook aan golfslaggeneratoren,…"
  Californië wilde deze milieuvriendelijke vorm van energieopwekking toepassen, maar werd daarin gedwarsboomd door (alweer) de milieumaffia.

  "Omdat hier de benzineaccijns zo hoog is rijden de Nederlanders in de zuinigste auto’s ter wereld. Daar hebben we nu veel plezier van."
  Helaas, flauwekul, alweer. Geen enkele producent produceert extra zuinige auto’s uitsluitend voor de NL markt. Zuinige auto’s zijn een voortvloeisel uit de mogelijkheden der techniek in combinatie met gezonde concurrentie. Een lager verbruik is prettig voor de portemonnaie van de consument.

  Ironisch genoeg zouden auto’s zonder de draconische milieu-eisen nog veel zuiniger zijn. Om uitstoot-emissies te ‘sturen’ wordt extra brandstof ingespoten om de temperatuur van het brandstof-lucht mengsel te verlagen. Illustratief mag zijn dat men bij moderne motorfietsen het verbruik simpel van 1:13 kan verlagen tot 1:18 door wat van die ‘milieu-maatregelen’ terug te draaien. Moderne motoren rond de 1000cc verbruiken zo rond 1:13, terwijl mijn oude (1982) 1100cc motor rond 1:19 verbruikt.

  Dus momenteel concurreert men door meer vermogen te bieden bij gelijkblijvend verbruik…

 10. [9] "Flauwekul, en dat weet je zelf ook, als je een beetje opgelet hebt op o.a. deze site de laatste tijd. Dezelfde doem-boodschap als van de club van Rome in de vorige eeuw."
  De feiten, en die weet je zelf ook wel: de olieproductie is stationair bij een stijgende vraag. Meer dan de helft van alle olievelden kampt met afnemende productie. Na 1970 zijn geen grote olievelden meer ontdekt. De Wet van Hubbert bleek op te gaan voor de continentale VS, waar de ontdekkingspiek rond 1940 lag en in 1970 de productie piekte.

  "Misschien, maar dat ligt er dan niet aan dat de olie opraakt. Dat heeft meer te maken met de dalende dollarkoers en de monopoliepositie van de olieproducerende landen. Een monopoliepositie die gehandhaafd wordt door de milieuterroristen die ontginning van de ruime eigen voorraden in bv Alaska en de tar-sands in Canada onmogelijk maken, omdat geen grasspriet mag knakken."
  Nu overschat je de macht van de milieulobby. Op dit moment bedraagt de teerzandproductie 2Mb per dag bij een wereldoliegebruik van 85 Mb/d. De voorraad in Alaska is een lachertje. Ook is het de vraag of het erg slim is een waardevolle hulpbron uit te putten: over enkele jaren is de energiebehoefte veel nijpender.

 11. [10]
  "Eveneens flauwekul. Windenergie is dermate onbetrouwbaar dat er dezelfde grootte aan backup capaciteit nodig is om perioden van windstilte en storm op te vangen, almede onderhouds-uitval."
  Windenergie kost 5 cent per kWh en is hiermee kwa kosten vergelijkbaar met aardgas. De piekproblemen zijn technisch goed oplosbaar, bijv. door energieopslag in perslucht, SMES, stuwmeren of hydrolyse. Indien de jetstreams af worden getapt dmv zwevende windgeneratoren is sprake van een vrij continue aanvoer van energie.

  "Californië wilde deze milieuvriendelijke vorm van energieopwekking toepassen, maar werd daarin gedwarsboomd door (alweer) de milieumaffia."
  Op andere plekken is de milieumaffia een warm voorstander. Vaak gaat het dan om kleinschaliger en subtieler ontworpen golfslagprojecten die fragiele ecosystemen niet verwoesten.

  "Helaas, flauwekul, alweer. Geen enkele producent produceert extra zuinige auto’s uitsluitend voor de NL markt. Zuinige auto’s zijn een voortvloeisel uit de mogelijkheden der techniek in combinatie met gezonde concurrentie. Een lager verbruik is prettig voor de portemonnaie van de consument."
  Hierbij ga je voorbij aan het feit dat het in de dagen van goedkope olie voor een Amerikaan aantrekkelijker was dan voor een Nederlander een benzineslurper aan te schaffen. Dit omdat benzine hier drie keer zo duur was als daar. Dus is het Nederlandse wagenpark zuiniger dan het Amerikaanse wagenpark; er rijden hier relatief meer zuinige auto’s en minder SUV’s rond dan in de Verenigde Staten.

  "Ironisch genoeg zouden auto’s zonder de draconische milieu-eisen nog veel zuiniger zijn. Om uitstoot-emissies te ‘sturen’ wordt extra brandstof ingespoten om de temperatuur van het brandstof-lucht mengsel te verlagen. Illustratief mag zijn dat men bij moderne motorfietsen het verbruik simpel van 1:13 kan verlagen tot 1:18 door wat van die ‘milieu-maatregelen’ terug te draaien. Moderne motoren rond de 1000cc verbruiken zo rond 1:13, terwijl mijn oude (1982) 1100cc motor rond 1:19 verbruikt.

  Dus momenteel concurreert men door meer vermogen te bieden bij gelijkblijvend verbruik…"
  Die milieumaatregelen waar je aan refereert zijn niet bedoeld om het brandstofgebruik te verminderen maar de uitstoot van NOx etc.

  Milieumaatregelen m.u.v. het verbieden van zaken als PCB’s en zware metalen zijn vrij zinloos.

  De beste energiebesparende maatregel is een hoge benzineaccijns en afschaffen van de BPM en wegenbelasting. Helaas is Shell een grote belastingbetaler en is de koninklijke familie grootaandeelhouder van deze firma.

 12. [4] Duurdere energiebronnen gebruiken leidt tot meer economische goei? Niet opgelet bij economielessen?

  En dat "immers de productiekosten worden -op de lange duur- verlaagd." klopt, maar doet daar niets aan af.

  Sterker nog door nu met de hudige techniek te dwingen dit nu te doen ipv te wachten tot we moeten en we zoveel jaar meer technische ontwikkeling hebben is juist welvaartremmend. We gaan het toch doen over een paar generaties.

  Overigen zeg je zelf op lange termijn en bevestigd wat ik zeg. Nu CO2 reduceren kan enkel door welvaart te reduceren. Begin bij jezelf zou ik dan zeggen.

  Dat we op lange termijn (mijn kinderen) best wel meer welvaart zullen hebben met duurdere energie geloof ik best.

 13. ik ben misschien dom, maar als we met zn allen besparen moet het toch goedkoper worden?

 14. [14] Opzich wordt energie p.p. ook goedkoper.
  Mijn pa moest nog hout sprokkelen/hakken voor hij naar school moest.
  Centraal gestook heet water voor de was werd 1 maal per week door een bedrijf rondgebracht met een kar.

  Al dat soort activteiten kostten ook (menselijke) energie die aangevuld moest worden met eten.
  En om al dat eten te verbouwen moet je er ook energie-inpompen.

  Tegenwoordig doet men echter aan sporten. (energie-vreter pur sang)

 15. [15]
  "Tegenwoordig doet men echter aan sporten. (energie-vreter pur sang)"

  Stapt men in de auto om na 5 kilometer sturen zo’n 10 kilometer op een hometrainer in de sportschool te gaan "fietsen"….

 16. [13]
  "Duurdere energiebronnen leidt tot welvaartgroei" – zeg ik niet. Wat ik zei is dat een grotere energie-efficiëntie stimuleren, leidt tot grotere welvaart.
  Ook is de huidige waardebepaling van bijv. olie en gas niet helemaal eerlijk. Hierin zijn de kosten van het voeren van oorlogen om oliebronnen te beschermen en de kosten van de overlast door godsdienstwaanzinnigen, die door hoge olieinkomsten nooit hebben hoeven te werkenm, niet meegerekend.

Comments are closed.