In een bijeenkomst van EU-ministers van oorlog is besloten dat het Europees Defensie Agentschap fors meer geld krijgt.

De belastingbetaler moet alleen al voor dat agentschap 32 miljoen euro opbrengen. (bericht van Novum/AP). Een fractie van het totale EU-defensiebudget.

Het EDA is één van de ongeveer dertig EU-centra die mede beleidsbepalend zijn voor wat er in de EU gebeuren moet.
Wikipedia:” Een agentschap van de Europese Unie is een onafhankelijk orgaan, dat als doel heeft een specifiek beleidsterrein te ondersteunen door het vergaren van Europabrede kennis, en (soms) uitvoerende taken te verrichten.”

Het zijn instrumenten voor de politici om hun wensen en plannen door te voeren.
Zo was: “De oprichting van een Europees Defensieagentschap voorzien in de Europese Grondwet. Na het falen van het ratificatieproces werd op de Europese Raad in Thessaloniki (2003) besloten het Europees Defensie Agentschap buiten de grondwet om op te richten.”
Een goed voorbeeld hoe politici toch hun zin doordrijven als iets in eerste instantie niet lukt.

Net zoals nu Balkenende gewoon de Tweede Kamer en het Nederlandse volk voorliegt dat de Hernoemde Grondwet een heel nieuw verdrag is. Terwijl we hier op de Vrijspreker al vaker duidelijk hebben aangetoond dat het essentieel om dezelfde inhoud gaat.

Zo wordt ook door de EU bepaald hoe nu en in de toekomst het Nederlandse leger er uit moet zien. “Van de nationale defensiebegrotingen moet twintig procent worden besteed aan de aanschaf van nieuw materieel. Nu is dat 19,4 procent. De ministers kwamen overeen dat 35 procent van het bedrag voor de aanschaf van nieuw materieel moet worden besteed aan gemeenschappelijke Europese projecten.”
Een derde deel dus al voor “Europese projecten”. De totale Europese defensiebegroting bedraagt zo’n tweehonderd miljard euro belastinggeld.

Een merkwaardige bijzonderheid is nog dat de EDA alle EU-Landen omvat, met uitzondering van Denemarken.

Kortom, de EDA is een belangrijke machtstak van de EU, net als de dertig andere agentschappen ook.
Laten we toch ons best doen om die Hernieuwde Grondwet niet door te laten gaan en niet nog meer van onze soevereiniteit kwijt te raken.

1 REACTIE

Comments are closed.