Een oplossing voor terugkeer naar een vrije maatschappij bedoelen we natuurlijk! Dat zou dan een “Libertarische Politieke Partij” moeten zijn.

Neil Lock stelt in een prijswinnend artikel dat dat niet de oplossing is.

Neil Lock won op de recente Najaarsconventie van Libertarian International en Libertarian Alliance de jaarlijkse “Chris Tame Memorial Prize” voor zijn essay: “Does Britain Need a Libertarian Party?”.

Hij bedoelt dan een politieke partij, met als doel om “overheidsmacht te verkrijgen, compleet met manifest, hiërarchie, leden, kandidaten, slagzinnen en te verwachten schandalen”.

Hij behandelt dit voor “Britain”, maar het is zonder meer toepasbaar op Nederland/België en elke andere staat. Voor de staat gebruikt Lock dan de omschrijving:
“Een organisatie die gebaseerd is op geweld, diefstal, bedrog en mentale manipulatie en die zorgt voor de belangen van de machthebbers en hun aanhang”
“En daarin is de staat erg goed: oorlogen, beperken van onze vrijheid, stelen, herverdelen en verspilling van onze prestaties met constante leugens, verdraaiingen en angstzaaien. Daarbij constant bezig met nieuwe methodes om ieder aspect van ons leven te controleren en dat op een steeds hardere en indringender manier. Het opdringen van niet bewezen milieu beleid, ons volgen met overal camera’s en belasten met allerlei politieke correctheid.”

Het vormen en tijd besteden aan een politieke libertarische partij in het huidige systeem is volgens Neil Lock voor het verkrijgen van vrijheid een stap in de verkeerde richting, en hij geeft daar nog vijf redenen voor, oplopend in belangrijkheid:

1. Praktisch. Het kost heel veel geld en tijd die we niet hebben
2. Zeer moeilijk om het onder libertariërs eens te worden over het programma, omdat er zoveel individuele verschillen zijn.
3.Uit de praktijk blijft dat als de vorming van een partij lukt, dat het decennia duurt eer ze werkt.
4.Ook blijkt uit de praktijk dat eenmaal gevormd, libertarische partijen niet werken.
5.Politiek is ouderwets. Er moeten nieuwe vormen van samenleving komen. Dit blijkt ook uit de groeiende verachting over het huidige politieke stelsel [dat zich ook uit in lethargie en apathie]
Nieuwe wegen, niet gebaseerd op geweld en leugens zijn nodig.

Neil adviseert om vier dingen wel te doen:
1.Degenen die dat kunnen en willen kunnen acties ontwikkelen op allerlei deelgebieden. Bvb een antibelasting beweging.
2.Allemaal zoveel mogelijk doorgaan met het verdedigen en promoten van individuele vrijheid
3.Waar mogelijk de slechtheid van het huidige systeem openbaar maken
4.Degenen die ambitie hebben in bestuurlijke taken kunnen werken aan het vormen van publieke (niet politieke) organisaties. Daar zal zeker behoefte aan komen. Zeker in een Minimale Staat die op morele principes is gebaseerd.

En Neil Lock besluit:
“Een libertarische partij is niet de weg voor vrijheidslievende personen. Ons gaan bemoeien met politieke procedures zou de verkeerde weg zijn. In plaats daarvan kunnen we beter onze ideeën promoten en verspreiden, werken om het mentale klimaat te veranderen. En niet nalaten om het falende politieke systeem te helpen om zichzelf sneller te vernietigen.”
————————————————–
Het totale originele essay kunt u vinden op de site van Libertarian International:
Does Britain Need a Libertarian Party?
www.libertarian.to/NewsDta/…

20 REACTIES

 1. Dus… hoe zit het nou met Ron Paul?
  Wel of niet steunen?

  Zelf wil ik weliswaar van politiek verlost zijn, maar wat is het pad ernaartoe? Wellicht via de minst slechte politicus, per definitie een libertarisch politicus. Eentje die als doel heeft ultiem ook zichzelf overbodig te maken en zijn politieke partij op te doeken, nadat alles aan de vrije markt werd overgelaten. Maar om van de huidige situatie daar te geraken, moet je wel via zo’n type als RP passeren, lijkt me.

 2. Iedere stap vooruit is er een. Wie is er een stap vooruit, Ron Paul of Billary?

 3. Er moet wel een politieke tak komen voor de massa. Libertarisme is weliswaar populair en vanzelfsprekend onder libertariërs, maar niet onder onwetenden.

  De theorie is er, nu moet er nog een retorisch begaafde politicus opstaan die het aan de man/ vrouw kan brengen.

 4. [3] Dat is volgens Lock dus ook niet handig. Simpelweg omdat die politicus ook concessies zal moeten doen. In de VS ligt het misschien anders omdat de president daar veel macht heeft (denk aan: vetorecht).

 5. Kan een politieke partij niet gebruikt worden om een idee over te brengen? Dus niet per se om te regeren?

 6. Ik heb op zich helemaal niets tegen het bewandelen van de democratisch weg. Er lijkt me zelfs meer kans van succes te bestaan als er zoveel mogelijk verschillende benaderingen worden gekozen. Dan zal de "markt" er wel voor zorgen dat de meest succesvolle benadering boven komt drijven.

  Gezien de aperte onzin die partijen en politici over hun eigen programma en dat van hun tegenstanders kunnen wijsmaken aan de kiezer, lijkt zelfs een libertarische partij me niet per definitie kansloos. Als er werkelijk consciëntieuze kiezers tussenzitten die een doorwrocht, consequent programma willen, zal zo’n partij zelfs meer succes hebben dan de per definitie immorele of amorele, principeloze, intern tegenstrijdige en gelijkvormige prut waarvoor ze nu kunnen kiezen.

  Het enige dat ik als kiezer verlang is dat ze geen punten in hun progamma stoppen die de huidige situatie verergert. Als zo’n Ron Paul bijvoorbeeld voor een gouden standaard is, kan ik daar mijn twijfels over hebben omdat ik eigenlijk géén monetaire monopolie-standaard prefereer. Maar vergeleken met de huidige situatie van een eveneens monopolistische fiatstandaard die wordt gebruikt om de economie via centrale planning te manipuleren, lijkt het me in ieder geval geen significante verslechtering.

  Als hij echter naast zijn goede punten, ook werkelijke verslechteringen zou willen invoeren (zoals een aantal totaal waanzinnige en anti-liberale voorstellen over integratie die ik de VVD recent hoorde uitbraken), zelfs al zijn het er maar een paar, voel ik me toch meer bezwaard. Want de aard van het politieke systeem zou ertoe leiden dat juist die punten doorgang kunnen vinden, terwijl de echt liberale punten bij coalitiebesprekingen en compromissen als "wisselgeld" worden opgegeven. En dat is dan ook mijn tweede criterium: niet alleen moet zo’n libertarische partij zich ver houden van controversiële, onliberale programma-punten, maar ook geen toestemming geven aan een regeerakkoord of compromis dat zoiets zou bewerkstelligen.

  En in geval van twijfel zou de minst dwingende oplossing gekozen moeten worden. Maar ik vrees dat dat allemaal te idealistisch is, en de politiek net iets te "real".

 7. Nee, een politieke partij kan geen oplossing brengen. Maar krijgt wel ‘gratis’ zendtijd om de boodschap uit te dragen.
  Al was het maar door alle spreektijd af te sluiten met een zinnetje als: "verder is onze fractie van mening dat alle belastingheffing diefstal is."
  Zoiets doet dat meisje van de dieren ook.

  Een Libertarische partij met makkelijke naam moet kans hebben. Mijn idee is om de partij STOP te noemen.
  Stop staat voor ‘Stem Tegen Onnodige Politiek’.
  Waarbij uiteraard uiteindelijk alle politiek onnodig is.
  Wie registreert http://www.stemstop.nl , en bouwt een mooie website?

 8. [9] Ik vind dit een mooi idee. Denk bijvoorbeeld aan iemand die er zijn fulltime baan van maakt om het libertarisch gedachtegoed te promoten. Diegene kan dan een hard boek schrijven en zo wat publiciteit krijgen –> een zeteltje om zijn ideeën uit te dragen –> meer bekendheid enz. Dat zal niet de situatie oplossen, maar wel een stap in de goede richting zijn. Dat zal dan wel moeten gebeuren volgens de punten van Owl. Diegene zou op sommige discutabele punten dus ook kunnen weigeren te stemmen.

 9. [7]
  "Als zo’n Ron Paul bijvoorbeeld voor een gouden standaard is, kan ik daar mijn twijfels over hebben omdat ik eigenlijk géén monetaire monopolie-standaard prefereer."

  Ron Paul is voorstander van concurrerende standaarden. Hij zal bijvoorbeeld de belastingheffing over het verhandelen van goud en andere edele metalen afschaffen. Ik verwacht dat hij op die manier bij de FED de stekker er indirekt uittrekt; ‘ze’ zullen moeten concurreren.

 10. Beste Kim en Cornoo,

  Goed idee daar is met een goede 1e man/vrouw met capaciteiten veel mee te winnen!! Je moet alleen niet klein denken. De hemel bestorm je ook niet met een keukentrapje. Is er geen ondersteunend team te vormen om de verkiezingen voor te bereiden?.

 11. [11]
  Andre NI,

  In dat geval zou hij op dat punt zeker mijn stem hebben, mits er geen andere adders onder het gras zitten natuurlijk.

 12. [12] Uiteraard. Punt is dat er elke verkiezing een partij of 20 meedoen, waarvan de helft toch 0,0 aandacht krijgt. Je zou dus iemand moeten hebben die door het schrijven van een heftig boek en/of colums enige naamsbekendheid geniet (zoals bijv. Pim Fortuyn). Als je een totaal onbekende nr.1 hebt, hoef je er niet aan te beginnen.

 13. Politieke Partijen zullen een ander beleid moeten invoeren. Iedereen kan lid worden van een Politieke Partij, en de Partij bepaald wie en waar hij op een kieslijst komt te staan. en als hij gekozen wordt nadien zijn eigen weg wil gaan is daar niets aan te doen, hooguit royeren maar zijn zetel blijft hij houden. Dat betekend dat hij of zij dan geen lid meer van een politieke Partij is , en dan kan hij wel blijven zitten. Terwijl normaliter je niet deel kan nemen in de Politiek als je geen lid van een Politieke Partij bent , een vreemde situatie. De Politieke Partijen hebben het niet meer in hun macht om in te grijpen, terwijl wij met elkaar in meerderheid en democratie voor deze partijen gekozen hebben, niet voor de persoon en daardoor wordt het functioneren van het bestuur geschaad.
  dus minder partijen en andere voorwaarden lijkt mij nodig.

 14. Welke politieke partij zou ons kunnen help denkt u.volgens mij geen een.
  Onze gemeenschap wil een weg aanleggen
  Gemeente is akkoord, maar mileudefensie
  houd het tegen.
  Overheid en milieu groepen kunnen ook vaak niet tot overeenstemming komen;
  Het probleem zit onder het gras, vaak willen of kunnen geen van beide concessies doen, het uitgangspunt van Milieudefensie is dat ze geen enkele concessies doen, De Overheid gaat alleen maar op regelgeving af, als ze daar vanaf wijken dan krijgen ze iedereen over zich heen, en de ambtenaar zijn baan staat op het spel.
  en. Dus wij zijn de mindere en onze kinderen die over graag veilig over deze weg naar moeten zijn ondergeschikt
  aan milieu belangen.Dus stelt politiek niet veel voor.

 15. sorry de tekst is er uit gevallen.
  Dus wij zijn de mindere,en onze kinderen willen wij graag over een veilige weg naar school laten gaan !

 16. DE redenen om het niet te doen zijn voor de hand liggend en de redenen om het wel te doen zijn eigenlijk vrij egocentrisch. Wel goed vind de gedachte van bewegingen die zich richten op Issues (bv belastingen). Ik ben het wel eens met de constatering dat de politiek niet werkt. Ik denk dat we aan het einde van een cyclus zitten en dat we wachten op een transformatie. In zo’n fase zijn we op zoek naar nieuwe waarden, zijn oude doelen verdwenen of hol, maar heb je ook vertrouwe nodig in leiders. Onze huidige leiders zijn dat niet. Balkenende is niet geloofwaardig. Verdonk is te licht, Bos te glad, Cruijff te egoistisch, Hiddink te belastingpichtig en ga zo maar door.
  Overigens wat ik zeer waardeer in het artikel is de poging om voorbij bestaande kaders te denken en dat is een signaal van transformatie.

Comments are closed.