Belgische begroting: Juist nu er bij defensie een gat van 160 miljoen euro is vastgesteld, blijkt er volgens een rapport van de LSRk **) bij BIO ruim 90 miljoen ongebruikt belastinggeld zomaar op een rekening te staan, dat niet werd ingezet overeenkomstig haar missie.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: blijkens het rapport van LSRk**) deugt ook de rest van het financiele beleid van BIO niet en heeft het er alle schijn van dat deze club er vooral is om de eigen medewerkers een leuke en vetbetaalde baan te geven waarin ze op kosten van de belastingbetaler snoepreisjes mogen maken naar allerhande exotische bestemmingen.

De CEO die vanaf de oprichting bij BIO betrokken was, heeft niet een wantoestand van een voorganger geerfd doch is hier zelf verantwoordelijk voor. Hij dient dan ook zonder verwijl de laan uitgestuurd te worden.

Verder is het duidelijk dat het personeel totaal niet productief is. Wanneer de politieke keuze gemaakt wordt de organisatie te behouden, dienen de medewerkers dan ook vervangen te worden door echte bankiers. Wenselijker ware natuurlijk BIO volledig op te doeken en het geld terug te geven aan de rechtmatige eigenaars: de belastingbetalers.

——————————————

#) BIO: Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering

**) LSRk: Libertarische Schaduw Reken-Kamer

Zie uitgebreid rapport: “Wantoestanden bij BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden”:
https://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/11/wantoestanden-bij-bio-de-belgische-investeringsmaatschappij-voor-ontwikkelingslanden#trackback

3 REACTIES

  1. Super!

    Kleine suggestie:
    Een link naar het betreffende artikel ware misschien handig…

Comments are closed.