NL-regering (1 nov): Staatssecretaris Ank Bijleveld (BZK)(CDA) stelt 500.000 euro extra beschikbaar waarmee gemeenten hun regeldruk in kaart kunnen brengen en kunnen aanpakken.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Wij betwijfelen of daar allerlei studies (en extra belastinggeld) voor nodig zijn. Overbodige regels schaf je toch gewoon af.

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST


———————————

12 REACTIES

 1. Hilarisch eigenlijk, als het niet zo triest was. Wat wordt het volgende voorstel? Een 10% belastingverhoging om de ambtenaren te betalen die gaan bekijken of en hoe de belastingdruk verlaagd kan worden?

 2. Regels scheppen werk. Nog meer regels scheppen chaos. Chaos schept nog veel meer werk. Hierdoor heb je nog meer ambtenaren nodig, gebouwen en dus bouwvakkers, loodgieters, electriciens, dakbedekkers, schilders enz.enz. Als de gebouwen klaar zijn verdienen de meubel, computer, copier, koffiehandel enz enz weer geld. Zonder regels in de hele binnenlandse, burocratische economie failliet. Iedere werknemer en werkgever verdient direct of indirect ook weer aan regels. Zo houden we elkaar een beetje van de straat. Deze binnenlandse burocratische economie is de grootste werkgever van Nederland voor amtenaar, maar ook voor toeleverancier en fabrikant. Het produktieve werk is al verhuisd naar het buitenland. We leven al tientallen jaren van de opbrengsten van de rijkste provincie van het land.
  nl. provincie Groningen met de aardgasopbrengsten. Wanneer het gas op is, zullen we wel weer iets moeten doen.
  Omringende landen hebben nu dezelfde welvaart zonder gasopbrengsten, het is dus wel mogelijk. Zonder regels is dus half nederland werkloos en dit forum gehalveerd.(dus nog meer vrije tijd)

 3. 1. Laat eerst iedereen zich eens aan de regels houden, ook al zijn er
  belachelijke regels.
  2. Maak de regels simpeler, duidelijker. Neem bijvoorbeeld het doden van een persoon. Waarom er zoveel gradaties moeten zijn, waarom het doden van een persoon in de ene situatie, minder erg is dan in een andere. Je doodt een persoon expres of per ongeluk. Daarna spreek je nog over zelfverdediging of nalatigheid, en dan spreek je recht…
  3. Het afschaffen van regels, resulteert alleen maar in chaos en asociaal gedrag.

 4. Regels scheppen niet alleen werk voor ambtenaren, maar ook voor adviseurs/adviesbureau’s.
  Het produkt of dienst wordt door deze regels zo ingewikkeld voor bepaalde mensen dat je daar weer specialisten voor nodig hebt.
  Belastingadviseur, hypotheekadviseur, bouwtechnisch-adviseur, financieel-adviseur, beleggingsadviseur, milieu-adviseur(niet te vergeten), vergelijkingswebsites, notarissen, verzekeringadviseur, enz, enzetc.
  EEN GROOT DEEL VAN DE LEZERS ZAL WERKLOOS WORDEN, wanneer er minder regels zouden komen. Dit wordt dan echt werken in een vrije markt. DE MAATSCHAPPIJ IS BEWUST EN NODELOOS INGEWIKKELD omdat veel mensen hier heel veel geld aan verdienen.

 5. Het zal wel gaan om regels waar de doorsnee NLer en het bedrijfsleven alleen maar ergenissen van ondervinden en niet zozeer over delicten? [3]

 6. Er wordt in bijv. de zorg zoveel op output gestuurd door nieuwe wetgeving dat organisaties het zelf nauwelijks kunnen bijbenen. Bijv. het werken met een kostprijs in de zorg heeft ongelooflijke consequenties voor financiën, ict.

  Meer zin heeft om een studie te maken naar de effectiviteit van bepaalde afdelingen/functies bij de overheid zodat bepaalde functies kunnen worden afgeschaft. Daardoor kan de belastingdruk omlaag, bijv. de gemeentelijke belastingen.

  Timemanagement is bijv. een goede mogelijkheid om dit te bereiken.

 7. Ook zouden overheden moeten werken volgens de uitgangspunten van mbo: management by objectives. Het organiseren dmv doelstellingen van bovenaf in gemeenten legt haarscherp bloot waarom bepaalde afdelingen niet efficiënt werken. Dit valt volgens mij goed te combineren met timemanagement.

  Als doelstellingen niet worden gehaald kunnen verantwoordelijken daarop aangesproken worden.

  De inefficiëntie moet aangepakt worden niet door nog meer geld maar door een betere organisatie en management.

 8. [7] [8]
  Zo’n topdown benadering is kenmerkend voor een planeconomie en dat werkt niet.

  Zo is bijv. de zorg in NL gebaseerd op een marxistische planeconomie. Prijzen in de gezondheidszorg worden niet bepaald door vraag en aanbod maar door de Zorgautoriteit.

  Kenmerkend voor dergelijke planeconomieën zijn de lange rijen (c.q. wachtlijsten). Door de gebrekkige prijsvorming is het niet mogelijk voor een juiste toewijzing van resources en dus een adequaat aanbod te zorgen.

  In de voormalige Sovjet-Unie kwam het regelmatig voor dat winkelende consumenten, na uren in de rij gestaan te hebben, te horen kregen dat de voorraad sinaasappelen, gloeilampen, schoenen (vul maar in) op was en dat er volgend jaar weer nieuwe kwamen. 🙁

 9. Peter:

  Klopt dat er erg veel sturing in de zorg plaatsvindt. In Rusland was de gezondheidszorg gratis, maar er zijn daar ook enorme problemen met wachtlijsten.

  Echter de vraag is of de zorg geheel in handen van de markt mag komen. Zorg dient een maatschappelijk belang. Als prijs bepalend wordt weet ik niet of iedereen straks nog recht heeft op een fatsoenlijke zorg.

  MBO is afkomstig uit het bedrijfsleven en is bedoeld om een strategie van bovenaf vanuit het strategische te verbinden met het operationele.
  Het is bedoeld om afdelingshoofden met medewerkers doelstellingen te laten formuleren en die medewerkers langs die weg meer autonomie te geven. Volgens de zgn. "motivators " van Herzberg zijn het juist deze factoren: autonomie, inspraak, vrijheid die de arbeidsvreugd bepalen. Het projectmatig werken door meetbare doelstellingen aangevuld met timemanagement zou volgens mij juist tot meer efficiency en effectiviteit kunnen leiden.

  MBO wordt aangevuld bij MBE (management by objectives ) zodat bij te grote afwijkingen de leidinggevende ingrijpt.

  Ik denk dat MBO pas werkt als er minder managementlagen bij komen. In de zorg duurt het nl. heel lang voordat beslissingen tot stand komen.

  Daarnaast kan de politiek de wachtlijsten niet oplossen dat moeten instellingen zelf doen bijv. door het opnemen van een bureau dat vergaande bevoegdheden krijgt en toeziet op een goede logistieke planning van de wachtlijsten, zodat één en ander in goede banen wordt geleid.

 10. [10]
  “Als prijs bepalend wordt weet ik niet of iedereen straks nog recht heeft op een fatsoenlijke zorg”

  Niemand heeft ‘recht’ op zorg. Het is een dienst net als alle andere diensten en daar behoor je de aanbieders normaal voor te betalen.

  Verder is er in een vrije markt voor iedere portemonnee wat wils. Het ondergoed van Zeeman is misschien niet van dezelfde kwaliteit als dat van de Bijenkorf maar als je naar de prijs/kwaliteitsverhouding kijkt zal het er echt niet voor onder doen.

  De essentie is dat anderen niet voor jou kunnen bepalen wat je nodig hebt. Dat kan alleen jijzelf. Jij bepaalt hoeveel geld je voor welk product en welke dienst wil uitgeven.

  Heb je echt dingen nodig die eigenlijk te duur voor je zijn dan ben je vast niet de enige die in zo’n situatie verkeerd. In dat geval zal er altijd een aanbieder komen die deze grote markt gaat bedienen met de juiste prijs/kwaliteitsverhouding.

  Voor goedkope maar zeer bruikbare textiel zijn dat in NL de Zeeman’s en de Wibra’s. Voor goedkope maar toch ruim voldoende zorg zijn dat in de BRD de grote commerciële ziekenhuizen (ik heb daar al eerder een link voor gegeven).

  In NL is de zorg structureel te duur. Dat heeft alles met de planeconomie in deze sector te maken. Die zorg is alleen bereikbaar voor mensen met een laag inkomen als de overheid ze subsidieert ten koste van de rest van de bevolking. Dat is nergens voor nodig.

Comments are closed.