Er zijn veel vrijheidslievende mensen die de vrijheid willen verbeteren via het stemmen op een politicus of op een politieke partij. Hebben zij gelijk?

De redenering is dan vaak dat je door te stemmen op de minst slechte, het gemiddelde een beetje de goede kant op laat gaan. Optimisten geloven zelfs dat ze daardoor vrijheidsverhogend kunnen werken.
Doordat ze zelf al zeggen ¡§de minst slechte¡¨, bevestigen ze al dat er geen ¡§goede¡¨ zijn.
Maar zelfs de minste van twee kwaden, is nog altijd kwaad! En door mee te doen aan die verkiezingen confirmeer je zelf met het systeem. Je geeft toe dat het systeem acceptabel is.

Maar als ik nu eens mezelf verkiesbaar stel en probeer in de Tweede Kamer te komen? Ik ben natuurlijk wel een ¡§goede¡¨, vind ik!ƒº !
Wel, als ik dan eenmaal op dat pluche zit, dan komen de verleidingen. Dan worden allerlei compromissen aan me voorgelegd. En dan wordt wel moeilijk om in alles principieel en consequent te blijven. Het zou theoretisch natuurlijk wel moeten kunnen.
Dan moet je ook nog eens alles kunnen overzien en door hebben wanneer je wordt bedrogen. Dat is niet eenvoudig en daarom twijfel ik toch of ik dat zelf wel zou kunnen.
Om dus een ander de machtiging en vrij spel te geven om over alles over mij te beslissen, zie ik helemaal niet zitten. Er is trouwens nu geen enkele politicus die voldoende in de buurt komt om me te doen twijfelen. Misschien een beetje Ron Paul in Amerika, maar dat speelt niet hier.

Voorlopig is onze tijd beter besteed aan het verbreiden van het ideaal van een vrije maatschappij waarin iedereen soeverein is en zelf kan beslissen wat hij met zijn leven, vrijheid en eigendom doet

————————————————————–
Op de Vrijspreker staan veel meer artikelen over stemmen en verkiezingen. Zie o.a.:
Stemadvies
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

en een korte duidelijke presentatie van Frank van Dun:
“Gratis Stemadvies”:
www.libertarian.nl/NL/archi…

19 REACTIES

 1. Kan een mens wel met vrijheid om gaan?
  (realistisch bekijken en niet verkeerd begrijpen)
  We moeten ons afvragen waarom onze vrijheid beperkt is.

  Een KLEINE groep maakt altijd misbruik van een vrijheid. Er worden maatregels genomen (om orde en veiligheid te handhaven) en de rest wordt dan ook weer slachtoffer van deze maatregelen.

  Een voorbeeld.

  Een grote vrijheid die we nu hebben, is het internet. Iedereen mag zijn mening en informatie geven die hij of zij maar wil.

  Hier wordt ook weer misbruik van gemaakt. Kinderporno, informatie om wapens en andere tuig te maken of te verkrijgen.
  Het kan ook gebruikt worden door kwaadwillende groepen om zich te organiseren.
  Ook dit wordt mogelijk gemaakt door vrijheid.
  Het begint met het registreren van alles en iedereen en men gaat dan bepaalde dingen verbieden. Waar eindigt het mee?
  Het internet is een vrij medium, maar voor hoe lang? Vrijheid lijkt mij een illusie.

  Meer vrijheid kan allen door het gemiddelde moraal op te krikken.

  Vrijheid geldt immers voor iedereen, dom ,slim, goedwillend en kwaadwillend.

 2. "Hebben zij gelijk?"

  Natuurlijk hebben ze gelijk! Ik heb hier al diverse malen betoogd dat niet stemmen hetzelfde effect heeft als stemmen op de grootste, waar je met zekerheid niet op gestemd zou hebben. Met de enorme hoeveelheid stemmers die direct afhankelijk zijn van het staatsinfuus zal het opkomstpercentage nooit laag genoeg worden om een verkiezing ongeldig te maken, en dan sta je als niet-stemmer buitenspel.

  Prima voorbeeld (ja, ja, daar is-ie weer) is het Generaal Pardon. Als ook maar de helft van die vrijheidslievende niet-stemmers op het minst slechte alternatief had gestemd was deze sabotage-actie er nooit door gekomen (en de recente lastenverzwaringen evenmin, want dan hadden de criminele erfgenamen van Den Uyl niet in het kabinet gezeten). Deze actie heeft verstrekkende, negatieve gevolgen voor de vrijheid in Nederland, en werkt exponentieel door, omdat de gepardonneerden (en offspring) zodra ze stemrecht hebben massaal voor de nanny-state zullen gaan stemmen, de vrijheidslievenden steeds verder isolerend (en uitzuigend, want in de regel komt daar het geld vandaan).

  Niemand heeft tot nu toe aangedurfd dit argument te weerleggen; de enige reacties tot dusverre is dat je aan zou geven dat je het systeem erkent. En m.i. is dat grote onzin. Als je tot een systeem veroordeeld bent moet je dat zoveel mogelijk benutten voor het behoud van wat je hebt. Dat je er meer vrijheid mee kunt krijgen is een leuke illusie voor optimisten, maar je kunt verdere inperking ervan wel vertragen of voorkomen. En dat doe je niet door in een hoekje te gaan zitten afwachten wat deze verkiezingen nu weer gaan brengen.

  Als je zo graag duidelijk wilt maken dat je het systeem niet erkent moet je je er aan onttrekken, door een staatsgreep te plegen of simpelweg het systeem te verlaten (emigratie). Voor het laatste zijn er niet heel veel opties. Maar andere keuzes zijn er niet.

 3. [1] "Meer vrijheid kan allen door het gemiddelde moraal op te krikken"

  Precies! Maar een socialistische, collectivistische heilstaat die indivuduele verantwoordelijkheid niet-bestaand maakt zodat mensen alles kunnen doen zonder daar zelf de consequenties van te hoeven dragen leidt tot een steeds verdere afbrokkeling van die moraal.

  Dat de huidige Nederlandse heilstaat crimineel gedrag beloont en moreel gedrag bestraft (geldt eigenlijk voor het gehele ‘vrije westen’) mag inmiddels voor iedereen duidelijk zijn. Frankfurter Schule at work! En zo gaan de lemmingen naar de kliffen…

 4. Politiek gezien waait de wind uit de verkeerde hoek! De krachten die momenteel invloed hebben moeten m.i. hun werk eerst afmaken. Hoe slecht en waardeloos het beleid ook is, de dag komt dat er een grote ommekeer zal zijn!! Jammer, dat er eerst nog vele ‘slachtoffers’ zullen vallen, maar daar kun je simpelweg niets aan veranderen.
  Dit ‘proces’ zal nog jaren zijn beslag hebben!

  De burgers willen graag zaken veranderen, maar de overheid is ziende blind en horende doof en gelooft dat Amerika en de EU alles zaligmakend zijn!! NL zou weer een ‘exclusief’ land moeten worden, los van alle machten. Los van leugens, list en bedrog!

  Ik vrees dat NL, mede door jarenlang de verkeerde koers te hebben gevaren, de komende jaren nog diep in stof gaat bijten!
  Laten de burgers zich maar schrap zetten, want we gaan kort gezegd, allemaal op de bek!

 5. De enige manier om iets te verandere is door onze stem te laten horen. Op het internet, in de media, maar ook zeker in Den Haag. In Den Haag leeft langzaam het idee dat er alleen stemmem zijn te halen op extreem rechts of extreem links. De VVD is hopeloos verdeeld tussen de conservatieven en de "sociaal" liberalen, terwijl er voor de klassiek liberalen nauwelijks tot geen ruimte meer bestaat. Ik merk door het debat aan te gaan dat ik zeker wel gehoor krijg bij andere VVD-ers.
  In het ietswat gezapige Leiderdorp ging ik als jongste bezoeker van een politiek cafe met vooral 50+ers, het debat aan met Fred Teeven over legalisering van drugs. (Fred tegen, ik voor) en tot mijn stomme verbazing kreeg ik van de meeste andere bezoekers, tot zelfs de burgemeester van L’dorp te horen dat ze het helemaal met me eens waren. Ik ben er van overtuigd dat nu de VVD het noorden kwijt is er een kans ligt voor de klassiek liberalen (en libertariers) om de nieuwe richting aan te geven.

  Binnen de (landelijke) partijcommissie Onderwijs en Jeugd van de VVD maak ik mij al een aantal jaren sterk om het onderwijs te privatiseren. En het doet mij veel plezier dat ik steeds meer bijval krijg.
  Kortom alleen maar afgeven en niets doen bereik je niets mee. Word actief en make a difference.

  En natuurlijk reken ik op ieders steun zodra ik voor de 2e kamer ga. Dit is voor mij een middel, geen doel!

 6. Regeren is volgens mij niet meer dan luisteren naar de stem van het volk! Niet de belangen behartigen van één groep, maar van iedereen.
  Niet alleen kijken naar de wens van een selecte groep, maar luisteren naar wat er werkelijk ‘leeft’ onder het, totale, volk!

  Ik meende dat de politiek dat ongeveer ééns in vier wel doet?

  Mag toch hopen dat het Noorden niet verloren is! En dat de VVD zich hier wel blijft manifesteren en zich niet overgeeft aan links!

  De liberalen kunnen m.i., als ze willen, grote winsten behalen. Moeten ze beter luisteren naar wat er speelt onder ons! ONS, WIJ, de mens waar ‘het’ om draait.

  De VVD was voor de laatste verkiezingen behoorlijk dom bezig, met bijv. de liberalisering van de huurprijzen. Dekker was met haar voorstel (deal) bezig de VVD klaar te maken voor de slachtbank en links kon hier toch éénvoudig scoren. De VVD wilde hier duidelijk een achter de deuren gesloten DEAL er doordrukken, DOM,DOM,DOM!
  Kijk dat soort achterlijke zaken moet je niet over de ruggen van het volk willen spelen. Dan ben je lekker ouderwets en kortzichtig bezig en als dit typisch VVD is, dan mag duidelijk zijn dat de VVD als partij zijn langste tijd heeft gehad.
  [5]

 7. Wat is politiek?
  Een zoon vraagt aan zijn vader: Pap, wat is eigenlijk politiek.
  Vader zegt: Jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, Ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME.
  Je moeder beheert het geld, dus is zij de REGERING.
  Opa ziet er op toe dat alles her ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID.
  Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE.
  Wij hebben allen maar een doel voor ogen namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het VOLK.
  Je kleine broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST.

  De zoon denkt na en vraag of hij er een nachtje over mag slapen.
  ´s Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk schreeuwt. Omdat hij niet weet wat hij moet doen gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders. Daar ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt. Daarom gaat hij naar de kamer van het dienstmeisje waar hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en ze zijn met hele vreemde dingen bezig. Hij ziet dat Opa onopvallend door het raam toekijkt. Ze zijn allemaal zo druk dat niemand merkt dat hij voor het bed staat. Daarom besluit de jongen onverrichterzaken weer te gaan slapen.

  De volgende ochtend vraagt vader aan zijn zoon of hij met zijn eigen woorden kan uitleggen wat politiek is.
  Ja zegt de zoon: Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDERSKLASSE terwijl de
  OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt. Het VOLK wordt volkomen
  genegeerd en de TOEKOMST ligt in de STRONT.

 8. [1] Meer vrijheid kan alleen door het gemiddelde moraal op te krikken.

  Ik zou het bijna hetzelfde doch anders stellen: Meer vrijheid kan alleen TOT EEN GOEDE MAATSCHAPPIJ LEIDEN door de gemiddelde, DUS INDIVIDUELE moraal op te krikken.

  Zo gesteld wordt het automatisch een pleidooi voor weldoordacht individualisme, de filosofie die tot een betere maatschappij wil komen door betere individuen.

  Door gewoon MEER VRIJHEID toe te staan worden onmiddellijk de nadelen van individuele immoraliteit duidelijk en dit moet een aanmoediging zijn voor ieder mens om aan zijn eigen moraliteit te sleutelen.

  Vroeger deed men dat dmv religies. Dat werkte tot op zekere hoogte goed, inzoverre die religies zelf niet misbruikt werden om mensen te gaan verdrukken natuurlijk.

  Een betere gemiddelde moraal bereikt men ook onder mensen die een bepaalde LOYALITEIT tov elkaar voelen.
  daarom werkt de NATIESTAAT, wat ons tot een HOPPIAANS libertarisme brengt, gelardeerd met een CONSERVATIEF maatschappijbeeld als vrije maatschappij met de meeste slaagkans.

  (hehe daar zal ik weer een paar HUGONOTEN mee tegen de schenen stampen 🙂

 9. [4] Je bedoelt een soort anti-marxistische Verelendungstheorie?

  Op zich is daar wel wat voor te zeggen, maar het probleem is, dat de kosten wel eens erg hoog op kunnen lopen en dat we uiteindelijk als vrije mensen op een rokende puinhoop zitten.

  Eigenlijk ook niet echt aanlokkelijk, vind ik.

 10. Inderdaad, niet stemmen schept wellicht een persoonlijk gevoel van superioriteit (ik meng me niet in dat soort smerigheden) maar uiteindelijk gaat het om de macht om dingen ten goede te veranderen: dus (veel) minder staat en (veel) meer eigen verantwoordelijkheid.

  De parasieten zullen altijd wel gaan stemmen: die weten wel aan welke kant hun boterham gesmeerd is.

  Het probleem is inderdaad of de gekozen politicus het plechtig beloofde doel ook na zijn verkiezing voor ogen houdt. Dat is inderdaad bepaald niet zeker, maar anderzijds is er momenteel meer te kiezen dan pakweg 10 jaar geleden.

  Wat betreft de VVD en pogingen van sommigen om die weer tot het klassiek liberale pad terug te leiden: ik heb er weinig vertrouwen in en denk dat het verstandig is dat die partij eerst maar eens bij de volgende verkiezingen een ongenadig pak rammel moet krijgen! Dan zullen er hopelijk koppen rollen en hebben we een kans dat de mensen met de juiste ideeën echte invloed krijgen.

  Hoewel ik moet bekennen dat Wilders een flink aantal ideeën heeft, die volstrekt niet bij mijn minarchistische opvattingen passen, denk ik dat zijn ideeën voor belastingverlaging en inkrimping van het aantal ambtenaren vooralsnog het meest in mijn richtig komen. Van Verdonk heb ik nog te weinig gehoord / gelezen om te kunnen oordelen.

  In ieder geval hebben PvdA, CDA en VVD eindelijk eens serieuze concurrentie.

 11. Anti-Marxistische Vergeldungstheorie?
  Tja, die theorie zal ik eerst eens even op me in laten werken!

  Alles komt letterlijk uit de geest van de heerser en de ware geest is ook de ware leider! Goed of slecht. Of… de leider(s) zijn niet meer dan een verlengstuk van de echte ware heersers en zijn dus stromannen of simpel gezegd nep! En met dat soort leider(s) hebben wij op dit moment van doen!
  Verder ben ik van mening dat de geest of de krachten van de regerende partijen afgestraft zullen worden door hun eigen FOUTEN. Vele machtsbeluste en foute regeringen in deze wereld zijn op die wijze ten onder gegaan! Wat wij nu allemaal ondergaan is niet meer dan een herhaling van de geschiedenis, maar dan van een andere omvang en in een moderner jasje? Maar inderdaad en daar heb je gelijk, grote kans dat we als ‘vrije’ mensen op de rokende puinhopen blijven zitten! Het zei zo!

  En als wij of de volgende generatie ‘vrije mensen’ overnieuw begint zal de geschiedenis zich dan herhalen, juist omdat de geest van de mens niet veranderd? WHO CARES!

  [9]

 12. Vrijheid en politiek… contradictio in terminaal. Terminaal, u leest het goed. De politiek helpt namelijk de rvrijheid om zeep.

 13. Ik wil op zich best (weer) op een politicus of partij gaan stemmen, mits deze op z’n minst geen plannen heeft die de status quo nog verder verslechteren. Het liefst natuurlijk een partij met alleen maar liberale ideeën. Maar is het nu zoveel gevraagd om op z’n minst niet te hoeven stemmen op mensen die Nederland nog een tikje onvrijer willen maken?

  Want als je op een politicus stemt omdat hij van alle partijen de meeste goede (liberale) ideeën heeft en de minste slechte (die vergissing beging ik eerder met de VVD en D66), moet je 3 keer raden welke er na de coalitieonderhandelingen overblijven: Minder ambtenaren zullen de coalitiepartners wiens leden tot in de haarvaten van de bureaucratie zitten, en wiens eigen "pensioen" ook afhangt van de grootte en bediening van het ambtenarenapparaat, nooit accepteren. Om dezelfde reden kun je belastingverlaging ook wel vergeten als je niet een aanzienlijk drukmiddel hebt, zoals een economisch meltdown of gigantisch begrotingstekort. Controversiële zaken als legalisering van drugs of wapens kun je ook op je buik schrijven. Liberalisering en privatisering zijn dankzij de pseudovarianten daarvan van de afgelopen 10 jaar en de eindeloze indoctrinatie door de massamedia nu ook vieze woorden geworden. Dus dan blijven er alleen de "overige" punten over, zodat de nieuwe "liberale" partij fijn kan laten zien aan haar kiezers dat ze ook een hoop heeft "binnengehaald". Netto resultaat: minder vrijheid, minder privacy en hogere belastingen.

  Dus als een liberaal politicus of partij mij als stemmer wil winnen, zal hij\zij op zijn minst de situatie op geen enkel punt nog erger moeten maken dan het al is. Dus ook geen "wisselgeld" of "lokkertjes" voor het viswijf op de hoek in het programma opnemen. Vervolgens zal zo’n partij principiëel niet moeten deelnemen aan een regeringscoalitie, tenzij de coalitiepartners zwart op wit willen garanderen dat ze in het regeerakkoord geen enkel punt zullen opnemen dat Nederland onliberaler maakt of de belastingen zou verhogen. Plus minstens één of meer significante liberaliseringen of belastingverlagingen accepteren. Zolang coalitiepartijen daar niet toe bereid zijn, heb ik liever een liberale partij in het parlement die consequent tegen onliberale wetgeving stemt.

  Als dat teveel gevraagd is zal dat verder wel, maar vraag me dan ook niet om impliciete goedkeuring voor verslechtering van mijn eigen situatie.

 14. [13] Heel goed gezegd. Ik zou ook wel eens een partij/politicus willen zien die jouw eisen tot zijn programma maakt!
  En dan niet gaat marchanderen.

  Zover ik weet, bestaat die niet.

 15. [5] Quintus, heb je verwijzingen naar artikelen en/of resultaten waarnaar je kunt verwijzen?

 16. [2] R.Hartman. Wat je zegt is beslist niet onlogisch. Maar er zijn meer facetten.
  Het is stof voor een seminar!!!
  Ik zoek tijd om er dieper op in te gaan.

  Een uitstekende basis voor de stem/stemniet discussie zijn de artkelen van George H. Smith, die ik graag in het betoog zou willen betrekken:

  http://users.aol.com/vlntry… part 1

  http://users.aol.com/vlntry… part 2

  http://users.aol.com/vlntry… part 3
  Het is inderdaad zo belangrijk dat we er een seminaar over zouden moeten organiseren!!!

 17. [5] Moedig dat je dit wilt proberen.

  Ik wil niet graag je enthousiasme de kop indrukken, maar vind het toch ook belangrijk om je van zoveel mogelijk informatie te voorzien.

  Bekijk eens de studie van George H Smith die ik in de voorgaande reacte (nr 16) noem.
  Laat eens weten wat je er van vindt.

  Heeft het zin jouw positie, plan, in een afzonderlijk artikel (op hoofdpagina) te zetten?
  Stuur maar in, het is er belangrijk genoeg voor.

 18. [4] Wie de koekoek ;
  Autochtonen wilden in het verleden een mooie wereld achter laten aan het nageslacht. Daarom zijn er milieu en natuurverenigingen opgericht om te zorgen dat ons land mooi bleef en niet alles maar in het wilde weg volgebouwd zou worden, zodat de mens, de natuur en de dieren zich hier konden handhaven. Er werd ongeveer 7 % bebouwd en agrarische bedrijven opgeofferd om natuurgrond te realiseren.. Het lijkt mooi maar.
  ons bekruipt soms het gevoel dat wij een mooi nest gebouwd hebben waar een koekoek zijn eieren ingelegd heeft. De mens is ondergeschikt geworden aan natuur en milieu en een multiculturele samenleving waardoor veel mensen naar het buitenland vertrokken .
  Veel agrarische gronden werden in natuurstaat terug gebracht waardoor de dieren die er zaten verdreven werden, en andere soorten zich daar gingen vestigen. Zo gaat het ook met autochtonen als we niet oppassen.

 19. [16] Hub, ik heb nog niet alles door kunnen lezen, maar het eerste artikel bevestigt m.i. mijn punt: als je niet wilt stemmen heb je maar twee opties om libertarisch vrij te kunnen zijn: wegwezen of een staatsgreep plegen. Aangezien het laatste onlibertarisch geacht wordt blijft alleen het eerste over. Overigens is mijn interpretatie van het laatste simpele zelfverdediging, dus zie ik dat onlibertarische niet.

  Het betoog van de man consequent volgend mag je óók niet voor Ron Paul stemmen, immers, hij is onderdeel van het systeem. Maar op een RP zou jij, en velen met jou, juist wél stemmen, hetgeen dus tegen je principe in zou gaan. Bij gebrek aan een RP stem ik dus op degene die er het dichtst bij komt, al is de afstand nog groot. Maar alles wat tegengas geeft aan de socialisten is een rem. En die rem had het GP gestopt, als er hard genoeg op was getrapt. QED.

Comments are closed.