Vogelaar: integratie duurt 40 tot 60 jaar.
De groep Turken en Marokkanen die in de jaren 60 en 70 naar Nederland kwam, heeft 40 tot 60 jaar nodig om te intrigeren. Dat heeft minister Ella Vogelaar voor integratie dinsdag gezegd in het NRC Handelsblad.
Het duurt volgens Vogelaar lang “om de migrantengolf met relatief laagopgeleiden” van de jaren 60 en 70 te integreren. “En dan hebben we nog het grote verschil tussen een westerse en niet-westerse samenleving, een sterke dominantie van het islamitische geloof, wat heel grote culturele verschillen met zich meebrengt.”

Grote groepen mensen integreren met vallen en opstaan, stelt de minister. “Neem de Molukse gemeenschap. Iedereen denkt; dat gaat wel goed. Maar we worden er nu mee geconfronteerd dat de derde generatie het in het onderwijs slechter doet dan de tweede.”
Toch wil ze niet alleen de nadruk leggen op problemen. “Je doet mensen tekort door alleen maar te wijzen op wat slecht gaat. Je moet ook hoop bieden door te laten zien dat je als allochtoon ook vooruit kan komen” stelt Vogelaar. “De deelname van niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs is de laatste jaren bijvoorbeeld verdubbeld.”

Even verderop in het nieuws het volgende.
Onderzoek buitenlandse invloed op moskeeën.
De AIVD moet onderzoek doen naar de risico’s van buitenlandse financieringen van moskeeën in Nederland. Een meerderheid in de tweede kamer steunde dinsdag een motie van die strekking van de regeringspartijen CDA en PvdA.
De fracties maken zich zorgen over de buitenlandse invloed op islamitische gebedshuizen. Volgens hen moet in dit verband serieus rekening worden gehouden met de spreuk “wie betaalt, bepaalt.”
Ter illustratie verwijzen naar de Essalam- moskee in Rotterdam-Zuid, waarvan sommige bestuursleden verbonden zouden zijn aan de fundamentalistische Moslim Broederschap.
De kamer wil dat de regering ook onderzoekt welke maatregelen kunnen worden genomen tegen buitenlandse inmenging in moskeeën.
Tot zover de media.

Dit klinkt heel anders dan wat Vogelaar en andere politici ons (de burgers) jaren hebben voorgehouden, namelijk dat de multiculturele inbreng van allochtonen een verrijking voor de (Nederlandse) gemeenschap zou zijn. Vogelaar stelt immers; “en dan hebben we nog het grote verschil tussen een westerse en niet westerse samenleving, een sterke dominantie van het islamitische geloof, wat heel grote culturele verschillen met zich meebrengt.” (Volgens mij valt dit grote verschil niet te overbruggen, waardoor mijn individuele vrijheid nog meer in het gedrang komt.)
Volgens het woordenboek betekent integreren: in een groter geheel opgenomen worden. En dit is nu precies wat deze allochtonen niet willen. Zij stellen immers de wet van Allah boven de door mensen gemaakte wetten. En dat idee maakt integratie onmogelijk. En dat is tevens het grote verschil van niet westerse allochtonen die geen geloof of een ander geloof aanhangen.
Maar waarom heeft zij het alleen over de jaren 60 en 70? Zijn er na die jaren geen “relatief laag- opgeleiden” migranten naar Nederland gekomen?
Of wordt deze uitspraak gedaan om de burgers erop voor te bereiden dat zij de komende decennia nog steeds gedwongen zullen worden om geld in het staatsfonds te storten om allerlei integratie projecten te blijven financieren. Een hersenloze en daarom zinloze operatie.
Haar opmerking over de Molukse gemeenschap slaat nergens op. Ze zegt: “Maar we worden er nu mee geconfronteerd dat de derde generatie het in het onderwijs slechter doet dan de tweede.”
Maar dat geldt ook voor dezelfde generatie autochtonen en de oorzaak daarvan is het slechte onderwijs.

Er is, zoals iedere niet politicus weet, een oorzakelijk verband tussen het niet integreren van allochtonen met een islamitisch geloof en de door het ” buitenland” gefinancierde moskeeën.
Daar hoeft geen onderzoek naar gedaan te worden. (Net zomin naar het verband tussen collectivistische indoctrinatie en de overheid)
Hoe hersenloos politici zijn blijkt wel uit de reactie van de fracties door te stellen dat ” wie betaalt, bepaalt.” Dit geldt niet alleen voor moskeeën. Als deze spreuk op dit speciale geval wordt geprojecteerd dan geldt deze net zo goed voor de activiteiten van de overheid zelf.
Dit betekent dat alle “onafhankelijke” commissies, adviseurs, wetenschappers, onderwijs enzovoort, (vult uzelf het lijstje maar verder aan) die door de overheid betaald worden, de uitkomsten en handelingen laten afhangen van wat door de overheid als juist wordt bepaald.
Het is weer een duidelijk voorbeeld van hoe hersenloos de zogenaamde elite is. Ze realiseren zich niet eens wat ze zeggen.

6 REACTIES

 1. Systeem
  De genoemde hersenloze mensen zijn vergader mensen.
  Zij vergaderen elke dag.
  In zowel de lagere en hoger opgeleide mens zijn ze nooit zichtbaar in beroepen waar in je direct de gevolgen ziet van jou handelen.
  Een airbus bouwen,die hele grootte ,haalt met dit soort mens de teken tafel niet.
  De rot was ook daar zichtbaar ,net op tijd .
  Duizenden werden ontslagen .
  In de politiek is de vroegere klets buurvrouw op gegradeerd tot zelfs minister.
  En zit op de grootste stoel .
  En in tegenstelling tot Airbus bazen hoeft zij ,en anderen, geen verantwoording af te leggen tegenover mede bewoners van deze polder.
  Op een schip kunnen de officieren een stempel drukken ,die vrij vertaald ,de bemanning een fijn of rot gevoel geeft.
  Maar als het besef bij de bemanning doordringt dat de officieren een eigen agenda [vergader] hebben ,dan breekt de pleuris los waar mutiny on the Bounty niets bij is .
  Dat punt is heel dicht bereikt met uitlatingen van klets tantes zoals Vogelaar ,Horst en anderen.

  Bas

 2. Wie betaalt bepaalt is m.i. een werkbaar principe. Maar wel graag consequent toepassen. Dus geen analfabete werkloze "nieuwe Nederlanders" laten beslissen over hoe de pot met (door anderen opgebracht) geld het beste kan worden verdeeld.

 3. Daaaarmee is tevens bewezen dat men vooral bij het WIARDA GEKMANN GESTICHT totaaal hersenloos is .. anders had men toch beter geweten.

  Tenzij men daar had uitgekient dat het opzettelijk en permanent DESTABILISEREN van de samanleving … veel betere kansen biedt om voor lange tijd aan de macht te kunnen blijven …

  Een ding is zeker … Trixy, zowel als Juulltje, waren immers niet voor niets aan de RUL geindoctrineerd in de magie van de "Indologie" en de occulte kunst van "verdeel en heers" om gekoloniseerde inheemse volkeren onder de duim te houden.

  Daaaarom heeft men in de 19de eeuw honderden duizenden "Vreemde Oosterlingen" (varierend van Chinezen to "Klinganezen") in de "gordel van smaragd ge-IMPORTEERD … Het parallelisme is zooo treffend dat ook het voormalige Batavia werdt ontdaan van haar autochtone bevolking ten faveure van "geimprteerden" zoals ook nu weer het geval in de Randstad in het algemeen en in Amsterdam in het bizonder …

  En nu is men dus in feite druk bezig het eigen land en volk te kolonizeren en uit te zuigen … Of niet soms?

 4. vogelaar rot aub op iedere mens wat nu nog toegelaten mag worden volgens de kamerleden moet minimaal een h opleiding hebben of is het gewoon wat het bedrijfsleven wil wie heeft er opp jullie gestemt wat durven jullie nog te beloven liegen en bedriegen rot op ik figuur waar zijn de mensen die nederland na 1945 hebben opgebouwd stelletje afbraak politiekelingen.oorlog en verderf is waar jullie op aan sturen wie kent of weet nog wat van het oude testament koran of elk latere vertaling balk respect voor wie en wat welke medemens of mensen verschil tussen arm en rijk dat is waar jullie mee spelen wordt volwassen en krijg een geweten en handel er naar leven en laten leven is mijn motto.bush balk of blair ellende waar gaatb hetvb nog om.

Comments are closed.