Dit noemde Balkenende in een toespraak bij de viering van het 35-jarig bestaan van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).*)
Die toespraak is een voorbeeld van hoe je “waarheden” kunt gebruiken om je eigen machtsstreven te verheffen tot een zogenaamd ideaal beleid.

En tevens een verklaring voor de toestand waarin wij nu zitten.

‘Politiek is geen wetenschap’, aldus minister-president Balkenende. ‘Maar we zijn wel reisgezellen.’
En hij baseert dit op een uitspraak van de bekende nationalistische politicus Otto von Bismarck:
Die Politik ist keine Wissenschaft – wie viele der Herren Professoren sich einbilden – sondern eine Kunst.”
“Inderdaad: politiek is geen wetenschap“, benadrukt Balkenende dan nog eens. Waarmee hij toegeeft dat in de politiek maar pragmatisch iets gedaan wordt wat de politici graag willen, en wat in hun eigen kraam te pas komt.

Het hangt er inderdaad van af van welke kant je dat bekijkt.
Als je kijkt naar hoe politiek door politici nu wordt bedreven, dan heeft dat inderdaad helemaal niets met wetenschap te maken, maar alles met ritselen. Daar worden “wensen” en emoties en ambities gebruikt om macht te vergroten en “leuke dingen” te doen om stemmen te krijgen.
Die leuke dingen vanuit Den Haag (en uiteraard Brussel) gaan altijd ten koste van minderheden die hun vrijheid of hun geld moeten afstaan.
En ja, het is een kunst om zo te manipuleren dat je zelf bovendrijft. Maar met “Kunst” heeft dat ook niets te maken.

Maar je kunt politiek ook als wetenschap beschouwen. Van Dale zegt onder andere dat
Politiek is: ” 1 geheel van beginselen en regels van bestuur 2 beleid van een regering ” en

wetenschap is: ” het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden”.

Die beide begrippen hoeven niet tegenstrijdig te zijn.
Waar het essentieel om gaat, is of er een politiek en een beleid wordt gevoerd op basis van feiten, op rationaliteit, of op basis van wat Balkenende noemt “dromen, noden, zorgen en opvattingen”. ….. “waarbij de emoties hoog kunnen oplaaien”.

Hij bekent hiermee weer duidelijk waarop de politiek in Nederland is gebaseerd. Geen wonder dat het zo’n troep is en dat dit steeds erger wordt.

Net als alles, heeft natuurlijk ook wetenschap invloed op de politiek. De politiek gebruikt de wetenschap. Dat moeten ze op een gegeven ogenblik wel. Zij kunnen op den duur de feiten niet ontkennen. Maar ze manipuleren de wetenschap ondertussen op grote schaal

Balkenende noemt ook waarheden in zijn toespraak:
“Durf … een verbinding te leggen tussen de wereld van de politiek en de wereld van de wetenschap. Met behoud van ieders onafhankelijkheid, kritisch vermogen en verantwoordelijkheid. Maar wel met de wil om samen gericht te werken aan oplossingen, op basis van feiten, argumenten en gerichtheid op de toekomst.”Maar dan komt weer de politieke draai: “Neem het energievraagstuk, in samenhang de noodzaak de klimaatverandering te stoppen. Secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties noemde dat vraagstuk afgelopen week ’the defining challenge of our age’.
Nederland heeft het in zich om in de voorhoede mee te spelen bij de noodzakelijke overgang naar een duurzame energiehuishouding. Maar dan moeten we wel samen alles uit de kast halen.”

Het energievraagstuk en de noodzaak de klimaatverandering te stoppen zijn puur politieke kwesties. Zogenaamde energieproblemen zijn duidelijk door politiek bepaald, niet door de wetenschap. En over de noodzaak van die klimaatverandering zijn heel wat geleerden en deskundigen het niet eens. **)
Heel overtuigend op dit punt is ook een artikel van John Brinell :
“Global Warming as Religion and not Science”. (Vrijspreker: 25 nov: ***)

En dan zegt Balkenende dat “WE” samen alles uit de kast moeten halen. Weer de macht die de politici over de burgers willen uitoefenen.
Balkenende: “We hebben onze waarden, ervaringen en idealen als kompas.”
Ja, klopt.Alleen jammer dat het niet mijn waarden en idealen zijn.

Politiek dient gebaseerd te zijn op ethische beginselen.
Het libertarisch ethisch beginsel dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, dat niemand (ook de overheid niet) dwang of geweld mag initiëren tegen anderen, dat ieder individu soeverein is, is bij bijna alle politici ver te zoeken. Zelfs niet te vinden!
Terwijl dat beginsel wel “wetenschappelijk” aantoonbaar is. Als je rationeel redeneert vanuit de feitelijkheid.
Dan is het wel een wetenschappelijke benadering en wordt “politiek” de vierde tak van een rationele filosofie.
———————————————————
*) www.minaz.nl/Actueel/Toespr…
**) Een zeer goede indruk daarover in het recente artikel: Staatsonderwijs en Al Gore.
www.vrijspreker.nl/vs/item/…

***) Beleid klimaatverandering is religie, geen wetenschap

7 REACTIES

 1. POLITIEK is in feite noch een "wetenschap", en nog minder iets "wetenschappelijks" … maar uitsluitend RAUWE menselijke INSTINCT … in al zijn groteske en bizarre vormen … dat ALTIJD slachtoffer maakt en kent … Daaarom komt er ook nooooit een werkelijk goedaardige politieke situatie, al drooomt men daar ook oneindig over…

  Helaas heben politici bovendien (zeer) KWADE instincten … vooral de doorgeleerde lieden onder hun, die letterlijk alles doen om zich uit hun eigen milieu te ontworstelen … zoals Ballekie dus …

 2. Politiek betekent volgens Kramers woordenboek;

  1- staatkunde
  2- slimme tactiek

  Bvn- bijwoord;

  1- staatkundig
  2- slim, handig

  Bij 1 zou je toch wel wat wetenschap verwachten.
  De huidige politiek heeft echter meer van omschrijving 2 (eerlijkheid wordt niet genoemd) "Geslepen" en "sluw" zouden ook wel toepasselijk zijn.

 3. Die JP is toch wel een toppertje: Wie vond ooit mooiere woorden om niets te zeggen?

 4. [2] Inderdaad, Balkenende kent alleen het tweede begip. net als de meeste mensen.
  Maar voor mensen die ooit nog eens iets hopen te veranderen, is het belangrijk om het eerste goed te begrijpen.

 5. [4] Volgens mij zijn er ook mensen in achterkamertjes van politieke partijen die de 1e heel goed hebben begrepen. Ze denken alleen dat het beter is dat hun de macht hebben en dus proberen ze dat voor mekaar te krijgen……

 6. [6]
  Inderdaad niet. Wijsheid bestaan niet zonder liefde en nog een paar andere zaken.

Comments are closed.