De beruchte Michel Mans, bekend van zeer cynische vragen, wil een demonstratie organiseren tegen uitwassen in de hedendaagse maatschappij waar ieder weldenkend mens alleen maar voor kan zijn.

Demonstratie opgeschoven naar 1 december

Michiel Mans 6 november 2007

Het is buitengewoon vervelend, maar de demonstratie moet een week opgeschoven worden. De Gemeente belde me dat er al een demonstratie was gepland de 24e die vanaf de Dam vertrekt. Dat hadden ze moeten meedelen bij de aanvraag, maar er ging iets mis met agenda’s.

Het is buitengewoon vervelend, maar de demonstratie moet een week opgeschoven worden. De Gemeente belde me dat er al een demonstratie was gepland de 24e die vanaf de Dam vertrekt. Dat hadden ze moeten meedelen bij de aanvraag, maar daar ging iets mis met agenda’s. Om die rede moet onze demonstratie een week opschuiven. De vergunning wordt wel verleend.

De demonstratie op de Dam vindt dus plaats op zaterdag 1 december tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Het wordt een staande demonstratie, geen optocht.

Zie je de oproep voor het eerst, hier de drie hoofdpunten om voor te staan.

1)
Om een signaal van groot ongenoegen af te geven over de steeds krommer wordende rechtspraak en wat daarmee samenhangt. De recente berichten van taakstrafjes waren voor velen een druppel in een overvolle emmer tot de rand gevuld met ondermeer ontsnappende TBS’ers en voor de zoveelste keer vrijgelaten verkrachters. De schandalen recidiveren overvloedig.
‘recht het (kromme) recht’

2)
Om een signaal van groot ongenoegen af te geven over de voortgaande desecularisatie. Niet alleen de islamisering van onze samenleving, maar ook de toenemende invloed vanuit christelijk goddelijke hoek op overheidsbeleid. Je wordt bij de publieke omroep gebombardeerd met god waarbij kritische kanttekeningen of goddeloze (tegen)geluiden nagenoeg ontbreken. Nederland is steeds minder een seculier land. Met vrijheid van godsdienst, ook graag vrijwaring van godsdienst. Dat laatste is niet voor honderd procent mogelijk, dat is niet haalbaar, maar of het wat minder kan. Geen bijbel of koran als leidraad voor beleid.
‘laat god en allah thuis’

3)
Om een signaal van groot ongenoegen af te geven over de leugens van de politiek. Van het kwartje van Kok tot de leugens van en over het EU verdrag en het referendum. Dat zou er komen, zo werd plechtig beloofd door vele Haagse lieden. De leugenlijst is lang.
‘stop de leugens’

Komen om te staan voor één thema, zou kunnen betekenen dat je jezelf niet voor honderd procent kunt vinden in een van de andere thema’s. Het kan zijn dat je wilt staan voor ‘recht het recht’, maar het religieuze tegengeluid minder ziet zitten. Of andersom. Niet gaan staan omdat een ander een afwijkende mening op een ander gebied heeft binnen de drie thema’s, zou jammer zijn. Dan toch komen geeft in zekere zin zelfs een signaal af van verdraagzaamheid. Een gehoofddoekte moslima met een ‘stop de leugens’ spandoek is dus even welkom als een atheïst met een ‘laat god thuis’ doek.

Reacties, suggesties, op- en aanmerkingen: michielmans@chello.nl

49 REACTIES

 1. [30]
  Jasmee,

  De kosten van ALLE overheidsdienstverlening zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, niet alleen van de zorg. Het is een misvatting dat de zorg in NL geprivatiseerd is.

  De zorg in NL is gebaseerd op een marxistische planeconomie. Prijzen in de gezondheidszorg worden niet bepaald door vraag en aanbod maar door de Zorgautoriteit.

  Kenmerkend voor dergelijke planeconomieën zijn de lange rijen (c.q. wachtlijsten). Door de gebrekkige prijsvorming is het niet mogelijk voor een juiste toewijzing van resources en dus een adequaat aanbod te zorgen.

  In de voormalige Sovjet-Unie kwam het regelmatig voor dat winkelende consumenten, na uren in de rij gestaan te hebben, te horen kregen dat de voorraad sinaasappelen, gloeilampen, schoenen (vul maar in) op was en dat er volgend jaar weer nieuwe kwamen. 🙁

  Kijk liever naar de uitstekende en zeer betaalbare zorg die geboden wordt door grote commerciële ziekenhuizen, bijv. in Duitsland. Zo heeft het beursgenoteerde Röhn-Klinikum AG vorig jaar met 45 ziekenhuizen (15.000 bedden) ca. 1,4 miljard euro omgezet en meer dan 100 miljoen euro, waarvan 88 miljoen euro winst, geïnvesteerd in de modernste apparatuur en behandelmethoden. 97% van de klanten zijn ziekenfondspatiënten. En geen wachtlijsten !

  http://www.rhoen-klinikum-a

 2. Eeen collega van mij heeft een zoon die nu in een duits ziekenhuis ligt. Hij viel bijna van zijn stoel toen hij merkte hoe hij behandeld werd; de artsen hadden echt tijd voor hem, er werd uitgebreid besproken wat er gedaan was en wat ze van plan waren om te gaan doen. De zorg was echt heel goed. Dat staat in schril contrast met de staatsziekenhuizen in Nederland; alles moet snel snel snel, geen tijd en oog voor andere zaken dan opereren, etc. Wat mij betreft gaan ze direct privatiseren.

  En iedereen die denkt dat een ziekenhuis een onverzekerde laat doodbloeden heeft wel een heel negatief beeld van het personeel van het ziekenhuis.
  Verder zal vrijwel iedereen zich verzekeren, omdat iedereen bang is dat er bij het ziekenhuis anders onvoldoende zorg wordt gegegeven. Je hebt er niet eens recht op als je onverzekerd bent, dus je bent overgelaten aan de goedheid van het ziekenhuis.

 3. [32] Als het personeel dit niet doet, wie betaalt dan de rekening van de onverzekerde? Als ze onverzekerden niet dood laten bloeden, zijn ze toch wel een heel klein beetje sociaal in het ziekenhuis.(vloekwoord voor sommige op dit forum) Als ze toch wel geholpen worden, is de liberale prikkel om te verzekeren toch ook weer weg en teren ze weer op jouw portemonnee. Dit wil je toch niet?
  Had ik misschien toch gelijk, dat het in de zorg iets anders ligt?

  Marktwerking met produkten ligt heel anders dan marktwerking met diensten.
  Het verschil in produkten zien de mensen direct, het verschil in diensten ziet men soms jaren later of helemaal niet.
  Er wordt dan al gauw voor de goedkoopste gekozen (of helemaal niet). Soms moet je sommige mensen tegen zichzelf beschermen, ook al is het ook voor jezelf omdat je anders het "probleem geval’ toch als een boemerang weer terug krijgt in een andere vorm.

  We hebben nu met dwang van verzekeren al een groep mensen die dit niet doet en jij denkt dat vrijwel iedereen dit wel doet zonder verplichting?!?

 4. Eigenlijk lopen er drie discussies.

  Het wel of niet verplicht verzekeren, het privatiseren van de verzekering en het privatiseren van de ziekenhuizen.

 5. [34]
  Jasmee,

  Er loopt maar 1 discussie: privatiseren of niet. Je kunt ook niet ‘een beetje’ zwanger zijn. 😉


  “wie betaalt dan de rekening van de onverzekerde?”

  De oplossing is niet om iedereen zich dan maar verplicht te laten verzekeren. In dat geval is er immers een ‘captive market’ en kunnen de zorgaanbieders hun prijzen naar believen opschroeven. Je hebt dan weer prijsregulering vanuit de overheid nodig en we zijn terug bij de marxistische planeconomie.

  De oplossing is juist een volledig vrije zorgmarkt. Ziekenhuizen zullen dan op individuele basis beslissen of ze een patiënt wel of niet gaan behandelen. Ze maken net als leveranciers in andere branches een inschatting hoe groot de kans is dat ze na levering van de dienst naar hun geld kunnen fluiten.

  Het doet daarbij weinig ter zake of iemand wel of niet verzekerd is. Je krijgt achteraf gewoon een nota en als je niet betaalt volgt een gerechtelijke incassoprocedure. Heb je als ziekenhuis jaarlijks een klein percentage klanten die hun rekeningen ook bij de incasso niet kunnen betalen (de kale kippen) dan is daar de brancheverzekering voor.

  Verder is er in een vrije markt voor iedere portemonnee wat wils. Het ondergoed van Zeeman is misschien niet van dezelfde kwaliteit als dat van de Bijenkorf maar als je naar de prijs/kwaliteitsverhouding kijkt zal het er echt niet voor onder doen.

  De essentie is dat anderen niet voor jou kunnen bepalen wat je nodig hebt. Dat kan alleen jijzelf. Jij bepaalt hoeveel geld je voor welk product en welke dienst wil uitgeven. Met gezondheidszorg is dat niet anders.

  Het is iemands eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid te zorgen. Dat heeft niet alleen met de zorg zelf te maken, want het omvat iemands hele levensstijl. Je weegt zelf af welke risico’s je wel en niet wil lopen (roken bijv.). Je bepaalt ook zelf hoeveel van je geld je daar tegenover wil zetten als het onverhoopt misgaat. Het is absurd om mensen in een soort keurslijf te dwingen naargelang de op dat moment geldende gezondheidshype.

  Heb je echt dingen nodig die eigenlijk te duur voor je zijn dan ben je vast niet de enige die in zo’n situatie verkeerd. In dat geval zal er altijd een aanbieder komen die deze grote markt gaat bedienen met de juiste prijs/kwaliteitsverhouding.


  “Het verschil in producten zien de mensen direct, het verschil in diensten ziet men soms jaren later of helemaal niet”

  Waar baseer je dat op ? Zijn consumentenorganisaties en patiëntenverenigingen er dan voor niets ? Bijv. een recent onderzoek van de Consumentenbond naar ooglaserklinieken geeft mensen met interesse voor ooglaseren prima info waar ze wel en waar ze beter niet naar toe kunnen gaan.

  ===

  "Many politicians lay it down as a self-evident proposition, that no people ought to be free till they are fit to use their freedom. The maxim is worthy of the fool in the old story, who resolved not to go into the water till he had learned to swim."
  ~ Lord Macaulay

 6. [35]
  Er is gelukkig nu ook in NL een omslag gaande. Zo zijn bijv. de Thomashuizen van Hans van Putten een voorbeeld van goed opgezette particuliere gehandicaptenzorg.

  En Van Putten heeft inmiddels ook een reeks huizen voor demente bejaarden geopend. Niet voor de elite, maar voor iedereen, gefinancierd uit het persoonsgebonden budget. Kenmerken zijn kleinschaligheid, individuele aandacht en tijd voor de patiënten, en een grote mate van flexibiliteit.

  Wil een demente bejaarde bijv. even naar buiten een wandeling maken dan kan dat, want er is altijd een medewerker beschikbaar voor de begeleiding. Kom daar maar eens om in zo’n onpersoonlijke ‘fabriek’ die de overheidsbejaardenzorg in de meeste gevallen toch is !

  http://www.thomashuizen.nl/

 7. [33] "…zijn ze toch wel een heel klein beetje sociaal in het ziekenhuis.(vloekwoord voor sommige op dit forum)"
  Aannemende dat je met dat ‘vloekwoord’ op "sociaal" doelt ("ziekenhuis" zal het niet zijn) heb je er kennelijk nog niet veel van begrepen. Libertariërs hebben absoluut geen probleem met sociaal en solidair zijn. Libertariërs hebben een enorm probleem met "socialisme", dat volgens Maorijnissen misschien wel sociaal is, maar in werkelijkheid één van de meest asociale systemen denkbaar.

  Sociaal gedrag en solidariteit hebben beide als belangrijk kenmerk dat dwang ontbreekt. Socialisme is uitsluitend dwang, en dus niet sociaal of solidair.

 8. De overheid loopt ook vast door haar managerscultuur. Chris van der Heijden, zelf een tijd werkzaam geweest in het onderwijs, schrijft er in zijn nieuwe boek “Het zand in de machine” over.

  Onderwijs, de zorg en ook andere overheidssectoren zijn organisatorisch kinderen met een waterhoofd: veel te veel managers en veel te weinig uitvoerenden.

  Door het ontbreken van echte druk vanuit de markt verzint men steeds meer functies en ‘werk’. Zo is er een enorme project- en overlegcultuur ontstaan en houden grote aantallen mensen bij de overheid zichzelf en elkaar bezig.

  Daar komt nog bij dat waar de organisatorische waterhoofden met hun goedbetaalde managers te duur werden men hogere ambtenaren heeft wegbezuinigd. Deze kwamen vervolgens voor het dubbele salaris weer binnen als consultants. Van echte bezuinigingen is dan ook nooit iets terecht gekomen.

  Voor het uitvoerende werk (kinderen, patiënten, etc) blijken de budgetten de afgelopen 20 jaar slechts 5% (!) te zijn gestegen. De managers hebben echter 80% meer kunnen opmaken.

  ===

  “Misschien is de situatie (-) in Nederland nog wel ernstiger dan in de voormalige Sovjet-Unie. Ons systeem is immers langs democratische weg tot stand gekomen. Aan een dictatuur kun je een einde maken door je van de dictator te ontdoen, maar hoe ontdoe je je van de dictator die je zelf bent?”

  http://www.uitgeverijcontac

 9. [37] "Sociaal gedrag en solidariteit hebben beide als belangrijk kenmerk dat dwang ontbreekt. Socialisme is uitsluitend dwang, en dus niet sociaal of solidair"

  Belangrijke toevoeging:
  Het socialisme is dan wel democratische dwang.

  Als het "de mensen" zelf goed gaat, is sociaal of solidair ver te zoeken (realistisch). Denk maar aan de franse revolutie-tijd, het verschil was heel erg groot.
  Misschien zitten de twee genoemde items daarom juist wel opgesloten in het socialisme, gewoon omdat er anders niets van komt. Wordt het verschil weer te extreem, dan gaan we weer richting een revolutie of een burgeroorlog.

  Zitten we toch nog weer op het begin onderwerp/titel, alleen om een andere reden.

 10. [39] Maar je stelling is juist.

  Allen er is niemand die je dwingt om voor z’n partij te kiezen. Als de meerderheid dit wel doet, dwingt de meerderheid jouw tot socialisme. We leven nu eenmaal in een democratie. De democratie overkoepelt soms ook de vrijheid, maar probeert alles in harmonie te houden. Wil je dat de meerderheid beter kiest, rest alleen maar een nieuwe partij op te richten. (of met geweld/revolutie en/of manipulatie)

  Voor sociaal gedrag en solidariteit zonder dwang komen we weer uit bij het moraal. Kan iemand mee uitleggen in jip en janneke taal hoe het libertarisme dit zal moeten doen. Dit zal toch moeten, wil je een heel volk overtuigen.

  De meerderheid van Nederland denkt nu eenmaal dat van
  sociaal gedrag en solidariteit zonder socialisme niets terecht komt en de verschillen weer extreem zullen worden.
  (ik denk dat de meesten niet tegen verschil zijn, maar wel tegen extreme verschillen)

 11. [40]
  “De democratie overkoepelt soms ook de vrijheid, maar probeert alles in harmonie te houden”

  Denk je niet dat de democratie, vanwege haar dictatuur van de meerderheid, juist de oorzaak is van onvrede en disharmonie ?
  http://www.vrijspreker.nl/v

  Dat is volkomen onnodig. Vrije politieke vereniging, of de keuze je helemaal niet bij een politieke beweging aan te sluiten, is immers ook mogelijk:
  http://www.vrijspreker.nl/v

 12. [41]
  Mensen die socialisme willen kiezen daar dan voor, zonder anderen er mee lastig te vallen.

 13. [40] Toch nog even een reactie.
  Jasmee, je mag de idealen hebben die je wenst (die heb ik ook), en ik wens je echt alle succes om die te behalen. Met één uitzondering: als je mensen dwingt (democratisch of via andere wijze) om aan jouw idealen mee te doen, niet alleen financieel dus, dan ben je mijns insziens fout bezig.
  Als je democratie (lees: de meerderheid beslist) een goed middel vindt om "het juiste" te bepalen dan kan je geen bezwaren hebben tegen de wandaden van Hitles, want die was democratisch gekozen. Overigens was hij ook (nationaal) socialistisch.

  Moraal van het verhaal: doe wat je wilt, zolang je anderen geen kwaad doet. Libertarisme in een notedop dus.

 14. [43]
  Klopt.
  Zodra iedereen ophoudt een (of meerdere) andere(n) te dwingen om zich te conformeren aan de wens van (een) ander(en) dan vind ik het prima, en jij ook zo te zien.

  Een lange- en pijnvolle weg. Laten we er voor zorgen dat dat tijdens ons leven nog wordt bewerkstelligd !

 15. [40]

  “De democratie overkoepelt soms ook de vrijheid, maar probeert alles in harmonie te houden”

  Ik kan niks met een begrip als "harmonie". Wat is dat ? Voor wie geldt dat ? Wie bepaalt dat ? Welke invloed heeft dat op mijn vrijheid ?

  Wie of wat vertegenwoordigt de "democratie" ?

  [41]
  Zoals PdJ al zeer terecht opmerkte, zou je kunnen beargumenteren dat Nazi Duitsland ook onder die uitspraak valt.

 16. [43]

  Frenkelfrank,

  Ik dwing niemand, eigenlijk probeer ik realistisch de voor en nadelen van een systeem beter bloot te leggen. De voordelen van Libertarisme worden uitgebreid besproken. De nadelen van het socialisme ook wel. Hier ben ik het ook wel vaak mee eens.

  Jouw stelling. "zolang je anderen geen kwaad doet"

  Dit is eigenlijk het punt, dat ik duidelijk probeer te maken.

  In de praktijk blijkt duidelijk dat de (meeste) mensen niet kunnen bepalen wanneer ze iemand kwaad doen of hun vrijheid ernstig verkleinen.
  (daarom hebben ze misschien democratie bedacht in de hoop dat het grote gros het wel weet)

  Hier kom je weer op het moraal uit van de mensen. Pas als het moraal opgekrikt wordt, dan pas zal het mogelijk zijn om minder regels en meer vrijheid te krijgen.

  Ik denk (helaas) dat er van
  sociaal gedrag en solidariteit zonder socialisme niets terecht komt en de verschillen weer extreem zullen worden.

  Het verleden bewijst dat ook vaak.

  Mijn vraag bij item 40 blijft ook onbeantwoord.

  Hoe zorgt het libertarisme er voor dat het sociaal gedrag en solidariteit er wel blijft, ZONDER de DWANG van het socialisme waarin dit opgesloten zit?

  Hoe zorgt het libertarisme er voor dat het moraal opgekrikt wordt, ZONDER DWANG ?

  Helaas heb ik van R.Hartman daar geen antwoord op gekregen (zie 37 en 39)

  Het liefste zou ik het zelfde willen als jullie, maar ik ben bang dat het in de praktijk eindigt in extreme verschillen en uiteindelijk resulteert in een revolutie of burgeroorlog.

 17. [46]
  “Hoe zorgt het libertarisme er voor dat het sociaal gedrag en solidariteit er wel blijft, ZONDER de DWANG van het socialisme waarin dit opgesloten zit? Hoe zorgt het libertarisme er voor dat het moraal opgekrikt wordt, ZONDER DWANG ?”

  Waarom zou je socialisten willen overtuigen, dat solidariteit ook zonder dwang kan ? Mensen die denken dat solidariteit uitsluitend via dwang kan worden geregeld, kunnen zich toch verenigen ?

  Dat doen leden van een VVE ook. Die treden vrijwillig toe tot een organisatie die de leden gerechtelijk kan dwingen een meerderheidsbesluit te aanvaarden.

 18. [47]
  Overigens is er geen enkele reden waarom mensen in een op libertarische moraal (no force, no fraud) gebaseerde samenleving niet solidair zouden zijn.

  In de eerste plaats is een echte vrije markt met volop concurrentie heel dynamisch. Je bent dus nooit lang zonder werk en inkomen. In de tweede plaats zal niemand bezwaar hebben tegen extreme verschillen, aangezien iedereen de kans heeft er goed op vooruit te gaan.

  Je hebt uiteraard ook de kans flink wat van je bezit te verliezen, maar vanwege de dynamiek hoeft dat niet langdurig te zijn. In tegenstelling tot nu, waarin iemand die een keer failliet is gegaan een permanent stempel van onvermogen op krijgt en de rest van zijn leven verminderde mogelijkheden heeft, zal je in een libertarische samenleving juist worden gezien als iemand die een ervaring rijker is en zo’n fout geen tweede keer zal maken (dus een veiliger investering is).

  In de derde plaats zullen er producten en diensten worden aangeboden, zodra daar een markt voor is. Niemand laat immers graag kansen liggen. Dat betekent, dat niet alleen de rijke elite en de middeninkomens voldoende van hun gading zullen vinden, ook de armste mensen zullen de noodzakelijke producten en diensten kunnen inkopen tegen een voor hen betaalbare prijs.

  De groep mensen die dan toch nog buiten de boot vallen zal dus niet zo groot hoeven zijn. Voor die mensen is er particuliere liefdadigheid. Die wordt deels uit medeleven gegeven, maar nog veel vaker zal het gewoon gezond eigenbelang zijn (denk aan het terugdringen van de criminaliteit of het beperken van besmettelijke ziekten).

  Dat particuliere initiatieven op dit terrein zeker zo goed, zo niet beter werken dan overheidsinitiatieven laten de private gehandicapten en bejaardenzorg zien (zie boven). Ook de voedselbanken zijn een voorbeeld van succesvolle private solidariteit.

  Socialisten zouden zich terdege moeten realiseren, dat juist het reguleren van de markt het aantal kansarmen, zieken en zwakken enorm doet toenemen. DAAROM is solidariteit met deze pechvogels zo’n hot issue in een socialistische maatschappij, er zijn er zoveel van ! 😉

 19. Politiek is net autorijden; afstand houden anders krijg je ongelukken

  Kind heeft heimwee maar weet dit niet te verwoorden en legt het uit als ; ik heb tranen in mijn buik. En wij hebben onze buik vol van alle onoverzichtelijke belastingen en aanslagen en de te grote aanslag op onze vrijheid en portemonnee door milieu beleid en milieu groeperingen welke gesubsidieerd worden door onze overheid.

  Een gedeelte van de bevolking op aarde leeft in armoede en in het liefdesspel verwekt men veel kinderen die geen enkele toekomst perspectief hebben en moeten bij voorbaat leven met honger ziekten als aids , alleen maar ellende. Een ander gedeelte van de wereld bevolking heeft het zo goed dat ze last krijgen van overgewicht en daaruit ontstaan uiteindelijk ook ziekte verschijnselen, die met de productie van medicijnen weer ingeperkt moet worden.

  De arme mensen leven in oorlog doordat andere mensen de macht willen, en uit Europa sturen ze dan vredes missies , die geen enkele kans heeft om de problemen op te lossen, maar de strijd verhoogd en de honger niet oplost.
  De rijke mensen moeten samenleven met minder gefortuneerde en daarbij maken ze een afspraak, wat ze democratie noemen, om een eerlijke verdeling van macht en inkomsten te realiseren., en de arme mensen laten denken dat dit ook inhoud dat geld en inkomsten ook zo geregeld wordt, vergeet het maar, dat kan en wil nooit, er zijn altijd mensen die wel, en er zijn mensen die niet met geld om kunnen gaan, en geen koopmansgeest of handelsgeest hebben.. Zigeuners leven gemakkelijker , alles is van iedereen , en daar leven ze ook naar.Wij hebben een tunnel visie en leven in hokjes en bakenen ons terrein zelfs af. Willen geld , macht en liefde maar aan de vele echtscheidingen kun je zien dat liefde niet altijd eeuwig is en zo gaat het ook met geld en macht en de zucht naar roem

  Onze bestuurders hebben bedacht dat wij belasting moeten betalen om onze rechtstaat democratie te kunnen financieren en eerlijk te verdeling van de lasten en inkomsten te realiseren. Dat was redelijk en wij accepteren dat. Wel ontstaat er dan nadien een situatie die wettelijk en in democratie wordt opgelegd,en dat lijd tot een onoverzichtelijke situatie voor de inwoners. Voor alle duidelijkheid Den Haag regelt alle belastingen en heffingen, wat via belastingdienst ons opgelegd wordt, en aan regels gebonden is. Daarna komt de gemeente met meerdere belastingen waardoor het werkverschaffend is en er steeds meer ambtenaren komen die wij ook betalen moeten
  Ook de provincie gaat heffingen en regels opleggenen om het eenvoudig te houden ook nog Waterschappen die heffingen opleggen. Dan gaat men de overheid bedrijven en ziekenfonds privatiseren en ook daar worden de lasten opgeschroefd.en over alle andere zaken gaat men nu ook al milieuheffingen opleggen.
  Samengevat wij leven in een cultuur van aanslagen en heffingen en regels die onoverzichtelijk geworden zijn.

  Effectieve kosten beheersing is voor de burger onmogelijk gemaakt door de onoverzichtelijke chaotische wijze van besturen. Tunnelvisie, en politici maken niet waar wat ze voor de verkiezing beloven. Ze verschuilen zich er achter dat alles in democratie moet worden geregeld, en als ze hun toezeggingen aan de burger niet kunnen nakomen is het argument dat de meerderheid van de regering dit niet ondersteund. Wel een gemakkelijk argument en de belangen van ons worden terzijde geschov

Comments are closed.