De politici willen hun land overleveren aan de dictatuur van de EU. Alle macht naar de EU waar hun toekomstige goede baantjes liggen. En een belangrijk succes is daarvoor te halen bij de ondertekening van de Hernoemde Grondwet op 13 december in Lissabon.

In een beschamende parlementszitting heeft Jan Peter Balkenende aan het parlement van uw volksvertegenwoordigers laten weten dat ze hoog of laag kunnen springen, maar dat hij voor alle Nederlanders in Lissabon toch gaat tekenen. Punt uit!
En uw vertegenwoordigers zeggen ja meneer en amen meneer
En het referendum is (voorlopig???) afgeketst.

Het lijkt er op alsof de overgave aan de EU een feit is. Maar dat is nog niet zo. Er moeten nog veel dingen gebeuren. En er kan (gelukkig) nog veel mis gaan. Er is nog hoop!

Zo moeten op 13 december ALLE 27 opperhoofden in Lissabon kunnen tekenen.
En dat zal moeilijk zijn als BELGIE geen officieel opperhoofd heeft. Een demissionaire regering mag alleen maar lopende zaken afhandelen. En dit nieuwe contract is niet een lopende zaak.
Of ze het dan toch illegaal doen, is nog de vraag. Maar waarschijnlijk is dat juridisch niet juist, dus kans dat ze het niet durven.

Dat betekent, dat als de Vlamingen zorgen dat er op 13 december geen echte regering is, kan dit het tekenen van de Hernoemde Grondwet in gevaar brengen.
Dus: VLAMINGEN, ZORG DAT ER OP 13 DECEMBER NOG GEEN REGERING IS!
Vertel Leterne bvb dat je een referendum over deze kwestie eist.

Vlamingen hebben een kans van “nu of nooit”! Als die Hernoemde Grondwet (dat onleesbare verdrag) er door komt, wordt het veel moeilijker om tot een onafhankelijk Vlaanderen te komen. Realiseer dat wel!

Veel meer over deze mogelijkheid kun je ook nog lezen op: www.wijwillenreferendum.eu/…
waarvan hier een kort citaat:

“De eerste hobbel die zich aandient komt uit België.
Als er op 13 december nog geen nieuwe regering is bij onze zuiderburen zou dat de officiële ondertekening van het verdrag in de problemen kunnen brengen. De huidige demissionaire regering van België heeft – zoals gebruikelijk bij demissionaire regeringen – alleen de bevoegdheid om de lopende zaken af te handelen. Als men zou besluiten dat de ondertekening van het nieuwe verdrag tot de lopende zaken behoort (het verdrag verschilt immers inhoudelijk niet veel van de door België reeds aangenomen Grondwet), dan staat dat natuurlijk op gespannen voet met het verhaal dat het hervormingsverdrag toch echt iets heel anders is dan de grondwet.
Als men echter de ondertekening op 13 december uit zou moeten stellen komt het hele tijdschema voor de goedkeuring in gevaar. Dat strakke tijdschema is er op gericht om de goedkeuringsprocedure in alle 27 landen achter de rug te hebben vóór de verkiezing van het Europees Parlement in mei volgend jaar. Als dat niet het geval is, dan is het onvermijdelijk dat het Verdrag onderdeel uit gaat maken van de Europese verkiezingscampagne en dat is nu net niet de bedoeling. Dat zou betekenen dat er alsnog een publieke discussie over het verdrag komt en dat de bevolking zich toch indirect (via de verkiezingen) over het Verdrag uit zou kunnen spreken.

Een tweede mogelijke hobbel komt uit Ierland.
Zoals bekend is dat het enige EU land waar in ieder geval een referendum over het Verdrag zal worden gehouden. (De Ierse wet schrijft dat voor).”

Kortom, vertel aan iedere Vlaming die van zijn land houdt, dat er een mogelijkheid ligt. En stimuleer ze allemaal om te doen wat dan ook maar mogelijk is om het teken van de Hernoemde Grondwet op 13 december te voorkomen.

Vlamingen, grijpt uw kans.

8 REACTIES

 1. Argumenteren tegen de eUSSR en -grondwet wordt steeds eenvoudiger. Dankzij nieuw EU beleid kan vanaf 2009 of 2011 (ik weet de precieze datum niet meer) elke Pool, Roemeen, Bulgaar, etc. in Nederland aanspraak maken op bijstand, vakantiegeld, sociale huurwoning, huurtoeslag, ziektekostenverzekering, verpleeghuis, etc. Een potentieel van minstens 40 miljoen kan hier met niets doen *veel* meer geld krijgen dan daar met hard werken. Met dit argument krijg je elke socialist op de kast, want die wil dit echt niet verdedigen – de ware farizeeers uitgezonderd. Ik voorzie een volksverhuizing; de EU lovers ook.

 2. [1] Ja de Europese eenheidsstaat onder heerschappij van Brusselse politici past in het beleid van de Balkenendes en dergelijken.

 3. Balkenende, het visitekaartje van onze lieve Heer! Geloof het of niet, maar een Christenkeffer mag weldegelijk liegen! LIEGEN MOET van God! Helemaal als er een ‘HOGER DOEL’ mee is gemoeid, dan mag je liegen totdat het schaamrood je op de voetzolen staat!……HELLeluja!!

  http://nl.wikipedia.org/wik
  http://www.pitsstop.leidenu

  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.!! Uhm??

 4. [1] Ik neem aan dat Nederlanders ook aanspraak kunnen maken op de ‘sociale voorzieningen in Polen, Roemenie, e.d.?

 5. [1] Zolang ze hier werken kunnen ze dat wel (kinderbijslag, huursubsidie e.d.) en als ze werkloos worden is het WW, maar die duurt tegenwoordig gelukkig niet meer zo lang (dankzij een ingreep van Balkenende in 2001 – ja af en toe doet ie wel eens iets goeds).
  Na de WW die een werknemers"verzekering" is (en gelukkig niet lang loopt), wordt het bijstand maar dat zullen de Polen e.d. niet krijgen. Zelfs Belgen of Duitsers krijgen die in de praktijk niet. Waarom? Omdat je als niet-Nederlander een verblijfsdocument nodig hebt, om die uitkering "uit algemene middelen" te kunnen krijgen. Echter de IND kan je verblijfsvergunning intrekken zodra je een uitkering aanvraagt en gezien het standaard is die info door te spelen, gebeurt dat ook. Hierdoor is er dus sprake van een kip en ei situatie waarbij de gemeentelijke sociale dienst je verblijfskaart wil zien en pas dan je aanvraag in behandeling neemt. Echter zodra ze dit doet, trekt de IND de verblijfskaart weer in en heb je er geen meer.
  Kortom het is gewoon een truukje om mensen zonder Nederlands paspoort geen bijstand te geven, terwijl volgens de aanvraagformulieren het wel mogelijk lijkt. Waarom die opzet?
  Wellicht om als er door "Europa" een audit wordt gedaan, te kunnen doen alsof ook niet Nederlandse EU-onderdanen wel degelijk in aanmerking komen, mits ze middels een verblijfsdocument maar kunnen aantonen in NL te wonen, redelijk toch? Dat je een eenmaal afgegeven verblijfskaart promt verliest bij het aanvragen van bijstand en dus als buitenlander nooit bijstand zal krijgen, ontgaat "Europa" dan even.

  Wat hiervan te vinden?
  Wel enerzijds ben ik uiteraard groot tegenstander van de hele welvaartstaat, dus zouden er m.i. ueberhaupt geen uitkeringen moeten bestaan, zelfs geen WW en al helemaal geen bijstand.
  Maar als ie bestaat, en als hier werkzame buitenlanders evenveel belastingen en premies betalen als anderen (met eenzelfde inkomen) en geen korting krijgen omdat ze i.g.v. uitkeringen niet hetzelfde ontvangen, dan is het gewoon een schande dat iemand die wel gedwongen werd het volle pond te betalen, louter en alleen o.b.v. zijn nationaliteit niet hetzelfde krijgt als een ander.
  Als libertarier vind ik dat mensen zelf moeten mogen discrimineren, maar de overheid -zo er ueberhaupt een is- moet dit niet mogen.
  Maar wat is de realiteit?
  De overheid verbiedt het haar burgers te discrimineren en doet het zelf juist wel. De schoften!
  Kortom, persoonlijk vind ik dat zowel bijstand als WW volledig afgeschaft moeten worden en de belastingen dienovereenkomstig omlaag moeten, maar zolang het systeem bestaat, vind ik dat de overheid geen onderscheid mag maken naar nationaliteit.

 6. [5]"persoonlijk vind ik dat zowel bijstand als WW volledig afgeschaft moeten worden en de belastingen dienovereenkomstig omlaag moeten,"

  Inderdaad, en dan iedereen die dat wil zich zelf tegen dergelijke calamiteiten verzekeren op de manier zoals hij dat zelf vrijwillg wil.

 7. Benelux ofwel VlaNeLux als zelfstandige eenheid net als voorbeeld Zwitserland.

  Dat lijkt mij de beste optie om in het Europa nog enigzins zelfstandig te overleven.
  Lange neus naar Frankrijk en Duitsland.

 8. [7]
  Luxemburg past qua taal/cultuur en geografische ligging (grenst niet aan VlaNeLux) niet in dit rijtje denk ik.

  Ik zie een onafhankelijk vrijstaat Groot Vlaanderen (Vlaanderen/Zeeland/Brabant en Limburg) als het ideale scenario.
  De volksaard,religieuze achtergrond en cultuur van dit gebied heeft meer met elkaar gemeen als alles boven de moerdijk. Dat zijn voornamelijk halve Duitsers (zie het koningshuis) dus dat gooi je gewoon als deelstaat bij Duitsland ;-). Jammer van die tukkers want die had ik er graag wel bij gehad.

  Eurofiel Balkie blij, Duitsland blij en de meerderheid hier in het zuiden blij.
  Lijkt mij een win/win situatie; wat wil je nog meer:-0

Comments are closed.