Ayn Rand schreef daar al 1971 een goed artikel over.*)

Deze week werd ik daar zwaar aan herinnerd door een artikel van Frederieke de Vries in het Dagblad De Pers.

Dit ging over preventieve lichamelijke keuringen die in Duitsland mogelijk zijn, maar niet in Nederland.

Iedereen moet zelf weten of hij daar voor of tegen is, maar de in het artikel genoemde redenen zijn ogen openend.

In het artikel wordt huisarts Rischen geciteerd die zegt:”Mijn grootste bezwaar tegen de preventieve scans is dat rijke mensen op deze manier hun gezondheid kunnen kopen. Zo’n Total Bodyscan is erg duur en de minder welgestelde mensen in ons land kunnen zich dat niet veroorloven. Zo ontstaat een grote tweedeling van rijke gezonde mensen, en armere veel ziekere mensen. Dan krijgen we Amerikaanse toestanden, en dat past helemaal niet in ons Nederlands systeem.”

Pure afgunst! Als ik het niet kan hebben, dan zal ik alles doen om te zorgen dat jij het ook niet krijgt! Wat een negatieve levenshouding. Het erge daarbij is, dat niet alleen Rischen zo denk, maar een groot deel van het volk. De politiek stimuleert en bevordert dat zelfs, en tracht te nivelleren waar ze maar enigszins kansen daarvoor ziet. Met belastingen en subsidies. Gebruik maken van die afgunst is een beproefd middel om meer politieke macht te vergaren.

Toch kun je ook uit de opmerking van Rischen lezen dat hij wel vindt dat die onderzoeken nuttig zijn voor de gezondheid. Het domme is, dat hij kennelijk niet begrijpt dat het een natuurlijke gang van zaken is dat nieuwe mogelijkheden en uitvindingen altijd het eerst bereikbaar worden voor mensen die dat kunnen betalen. Doordat zij de verdere ontwikkelingen financieren, worden die zaken dan ook steeds meer bereikbaar voor mensen met minder geld.
Praktisch alle ontwikkelingen gaan door dit proces. Kijk maar naar auto’s, vliegreizen, vakanties, computers enz. enz.

Door het verzet van politici en mensen als Rischen worden ontwikkelingen alleen maar tegengehouden, vooral ten nadele van de armere mensen.
————————————————–
*) Zeer lezenswaard. Zie uittreksel op:
freedomkeys.com/ar-ageofenv…
waar tevens nog meer interessante artikelen worden genoemd.

56 REACTIES

 1. He Hub

  Het is niet alleen de eeuw van de afgunst; het is ook zeker de eeuw van het masochisme.

 2. Ik wil nog geen preventieve scan al kreeg ik er 10 per jaar aangeboden. Dus mij interesseert het ook geen reet wat een ander daar voor betaalt. Ik vind het zelfs een beetje hypocriet, de term ‘preventieve’ scan. Ik durf te wedden dat 90% van die preventievelingen al drommels goed weten dat er ‘iets niet in orde is’. Angst is de trigger, en angst is vaak een slechte raadgever.

  En dat is dan ook precies waar de overheid met grote gulzigheid de kop om de deur zal komen steken. Angst? De overheid lost dat wel voor u op. Resultaat: Verplichte scans! En waar dat allemaal toe voert zal ik op dit forum niemand hoeven uit te leggen, toch?!

 3. Door de eigenschap AFGUNST en hebzucht naar geld is juist het ontwikkelen van auto’s,vliegtuigen onstaan. Dezelfde AFGUNST was de motivatie voor de huidige technologie. Deze afgunst zal dan ook moeten leiden naar betere medische apparatuur, uiteindelijk voor iedereen.
  Deze arts heeft misschien juist minder afgunst als andere mensen. Als zijn afgunst en hebzucht heel erg groot was, zou zijn motivatie om nieuwe medische produkten te ontwikkelingen ook heel erg groot zijn om daar heel veel geld aan te verdienen. Geld prikkelt hem dus niet, met minder kans op nieuwe ontwikkelingen op medisch gebied. Deze man is eigenlijk helemaal niet afgunstig en is zo tevree.

  VEEL VAN ONZE ZIEKTES ZIJN DUS JUIST ONSTAAN DOOR VRIJE MARKTWERKING, KAPITALISME, HEBZUCHT EN AFGUNST. Boeren die meer willen verdienen, gebruiken bestrijdingsmiddelen, voedingsfabrikanten strooien met conserveringsmiddelen om alles langer houdbaar te maken, om meer winst te maken. Auto’s, vliegtuigen, fabrieken geven luchtvervuiling. Alle middelen worden gebruikt om meer winst te maken in onze vrije markt. Dit veroorzaakt veel welvaartziekten (o.a kanker/tumoren). DEZELFDE MARKTWERKING DIE ZIEKTEN VEROORZAAKT, MOETEN DUS DE ZIEKTEN DUS BESTRIJDEN.
  De mens maakt met zijn vrije markt dus een wedloop tegen zichzelf. De mens is helemaal niet zo intelligent! De economie draait op afgunst en hebzucht naar geld de afgelopen eeuw. Eén en dezelfde afgunst die jij bedoelt!
  Het kapitalisme draait op de slechte eigenschappen van de mens, wel of niet gelovig. Afgunst,hebzucht staan boven gezondheid en wijsheid.

 4. Hub, ter aanvulling en overdenking van die lieve dokter Rischen: niet alleen de rijken worden bevoordeeld, ook degenen die kunnen lezen en denken, en daardoor tot de conclusie komen dat roken etc slecht voor je is.
  Beste dokter, in navolging van die rijken te verbieden iets preventiefs te doen, moeten we de lezers en nadenkers dan ook gaan verbieden deze kennis en maatregelen tot zich te nemen??
  een verbod op het lezen van preventieve gezondheidszorg??
  klinkt belachelijk, maar maar daarmee begrijpt u misschien ook het verbod op een (zelfbetaald) preventief onderzoek, dat overigens een speerpunt is in de huidige gesubsidieerde gezondheidszorg, want de gewone zorg werkt niet meer.

 5. [4] Afgunst hoort juist niet bij die andere eigenschappen, want het is een tegenovergestelde van hebzucht. Hebzucht = steeds meer willen, Afgunst = de ander niet meer willen laten hebben.

  Het verhaal dat je daarna houd over de schuld van kapitalisme aan ziekten is niet bijster intelligent. Veel ziekten zijn juist opgelost, maar er komen altijd weer nieuwe door de evolutie. Kapitalisme zorgt juist voor een snelle oplossing.

 6. [4]

  Zonder kapitalisme en vrije markt had je nu geen vrije dag gehad of computer gehad, maar was je nu in het bos hout aan het sprokkelen om vervolgens terug te keren naar de stam. om aldaar met de andere holbewoners een stoofpot te maken van geitenmelk, konijn en rauwe uien.

  In die gemeenschap zou je gemiddeld 35 jaar zijn geworden, elke dag het risico op geweld gelopen hebben en zo’n 8 kinderen gebaard hebben, waarvan hooguit 3 gezond de volwassenheid zouden hebben bereikt. Tenminste, als je niet voortijdig vermoord werd door een rivaliserende stam, die het territorium overnam.

  Niemand die dat erg had gevonden, want dat was destijds normaal; zo heeft Wodan het nu eenmaal gewild. Vermaak zou bestaan uit het dansen om het kampvuur en katten in het spit gooien.

  Maar inderdaad, dat was wel een echt collectief van gelijke mensen en niemand die destijds echt jaloers op andermans bezittingen was.

 7. [4] "De mens maakt met zijn vrije markt dus een wedloop tegen zichzelf."

  Welke vrije markt heb je het over? Ik zie hem niet.

  "De economie draait op afgunst en hebzucht naar geld de afgelopen eeuw."

  Maar de afgunst heeft de boventoon, zie die verzorgingstaatarrangementen in het Westen maar (incl. de VS) en de destructieve effecten er van. Hebzucht heeft trouwens amper een morele connotatie, welke jij wel lijkt te suggereren.

  "Het kapitalisme draait op de slechte eigenschappen van de mens, wel of niet gelovig. Afgunst,hebzucht staan boven gezondheid en wijsheid."

  Kapitalisme en vrije markt (welke in de puurste vorm nergens bestaat en slechts gecombineerd is met verzorgingstaatarangementen (Westen) of feodale overheidsstructuren (China, Rusland)) draait juist op de goede eigenschappen van de mens, tenminste als je samenwerking, geweldloosheid en eigendomsrechts ‘goed’ vindt. Afgunst is juist een kenmerk van de minder vrije ecomische systemen zoals de socialistische en interventionistische (onze) versie. Hebzucht is moreel neutraal en gezondheid en wijsheid zijn subjectieve begrippen. Zie ook de reactie van Cornoo, het is compleet subjectief om te suggereren dat ‘de vrije markt en het kapitalisme’ voor slechte gezondheid heeft gezorgt terwijl de algemene levenskwaliteit onomstotelijk verbeterd is in de laatste 200 jaar en de levensverwachting meer dan verdubbeld.

  Over hebzucht, zie: http://www.youtube.com/watc… en de andere 5 delen.

 8. [6] ‘en daardoor tot de conclusie komen dat roken etc slecht voor je is.’ Natuurlijk, net als dat de Aarde daardoor opwarmt, toch? (HA, HA, HA,HA!)

 9. een paar jaar geleden stelde de toenmalige D66 minister van gezondheid Borst dat rijke mensen een betere gezondheid zouden genieten dan arme mensen vanwege betere voeding en medische zorg en zij had toen plannen opgesteld om ergens in 2018 gedaan te krijgen dat arme mensen net zo gezond zouden zijn als rijken. Het socialistische gelijkheidsideaal tot in het absurde doorgetrokken. En daar het socialisme alleen maar armoede en ellende weet te verspreiden zal de bedoeling wel zijn geweest om de rijken van staatswege ongezonder te maken zodat iedereen even ziekelijk wordt. Partijbonzen uitgezonderd natuurlijk.

 10. preventieve scan? maar meneer u heeft iets, ach.. big pharma heeft er wel een duur middeltje voor..

 11. [12] Jij doet jouw auto zeker ook niet in de APK omdat je bang bent dat ze misschien wel iets vinden?

  Geheel in de lijn van de dokter moeten dus ook preventieve onderhoudsbeurten gestopt worden, anders hebben straks alleen de rijken goed functionerende auto’s!

 12. Soms kun je maar beter niet weten wat er aan scheelt. Veel mensen leven onplezieriger en misschien wel korter als ze weten wat voor (onbehandelbare) ziekte ze hebben. En indien men via een preventieve scan kan aantonen wat een doorsnee NLer mankeert zou dit misschien veel (onnodige) drukte veroorzaken in de ziekenhuizen. Neemt niet weg dat de overheid positief moet staan tegenover wensen van de premie betalers.

  Soms worden oudheidkundige voorwerpen ook gescand. Zoals bij. mummie’s. Dat bracht mij op het idee om mijn schoonmoeder uit te nodigen voor een preventieve scan. Maar bedacht opeens dat hierdoor een verstopte en sluimerende ziekte wel eens ontdekt zou kunnen worden. En preventief betekent toch voorkomen en niet genezen. Dus uiteindelijk zou het dan om dubbel weggegooide euro’s gaan. 😉

 13. De preventieve scan ging dus mooi niet door en heb haar maar uitgenodigt voor een vette patat-oorlog en een bakkie troost. [14]

 14. [5] Overnight

  "en die afgunst en hebzucht hebben niet tot een hogere gemiddelde leeftijd en levenspeil gezorgd?"

  Het is een feit dat de gemiddelde leeftijd van de mens hoger is geworden. Geef maar bewijs dat dit komt door een vrije en/of liberale kapitalistische markt. Misschien is juist door meer socialisme de gemiddelde leeftijd hoger geworden. De zwakkere (lees kinderen, ouderen, armere, zieke) worden door socialisme ouder. Zonder (financiele)steun van de sterkere schouder hadden ze het gemiddelde zwaar naar beneden getrokken. Door samenwerken en niet door de liberale gedachte van ieder voor zich. Dat het natuurlijke geslacht steeds zwakker wordt is een andere discussie. We overleven niet door natuurlijke selectie maar misschien steeds meer door technische en financiele selectie.

  Wat verstaan we onder hogere levenspeil?
  Dit is juist fout. We stellen ons op een hogere rang. Hier begint veel ellende mee. We hebben een andere levenstijl.
  Het indelen in rangen en standen is het begin van groeperingen vormen, die uitelkaar groeien. (geloof en levenstijlen/systemen)

  Door een balans van sociaal (samenwerken) en liberaal (voor de motivatie) hebben we deze levenstijl.

 15. [7] Cornoo

  Jaloezie (afgunst) en hebzucht zijn geen tegenovergestelde. Het zijn twee aparte slechte eigenschappen van de mens.
  Het zijn twee belangrijke drijfveren in onze maatschappij. In onze maatschappij is duidelijk te zien dat hebzucht en jaloezie de motivatie is. Ik heb tien miljoen en ik wil nog 30 miljoen. Dit krijg je zelf nooit op. (alleen met onzinnige dingen)
  Er worden geen nieuwere spullen gekocht omdat het aan vervanging toe is, maar omdat de buurman het ook heeft. Duidelijke voorbeelden van jaloezie en hebzucht.

  "Het verhaal dat je daarna houd over de schuld van kapitalisme aan ziekten is niet bijster intelligent"

  Ik zeg dat VEEL ziekten komen door kaptalisme en NIET ALLE. Veel ziekten zijn zgn welvaartziekten. Sommige ziekten onstaan doordat geld/winst belangrijker is gezondheid. Denk aan conserveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en chemische stoppen. Deze alle worden toegepast om het produkt goedkoper te maken en de winst te vergroten. Sommige ziekten onstaan door streven naar winst en worden ook weer opgelost door streven naar winst.

 16. [18]

  tikfout?

  een foute tik in je hersenen zul je bedoelen.

  ooit wel eens IQ testje gedaan?

  doe dat eens, en verbaas je over hoe laag jouw IQ is. is dat niet het geval, dan is het gewoon pure kwaadaardigheid wat jou drijft.

  het liefst zou ik doen wat ik met alle linkschen wil doen, en dat is jou zo in elkaar trappen dat je je de rest van je leven slechts door een rietje kan voeden. je moet me met rust laten, groen-linkse gek. als jij graag in een grot wil wonen, be my guest, maar omdat jij dat wil hoef ik het nog niet te willen.

 17. [16] Over "Wat verstaan we onder hogere levenspeil?" en verder: je suggereert dat Overnight een soort van rangen/standen/klassenverdeling creëert als is het slechts intellectueel, terwijl de reden dat jij dat zo ziet juist is omdat het concept van klassen hét concept is "what makes your intellectual clock tick".

  [17] "Jaloezie (afgunst) en hebzucht zijn geen tegenovergestelde. Het zijn twee aparte slechte eigenschappen van de mens.
  Het zijn twee belangrijke drijfveren in onze maatschappij. In onze maatschappij is duidelijk te zien dat hebzucht en jaloezie de motivatie is. Ik heb tien miljoen en ik wil nog 30 miljoen. Dit krijg je zelf nooit op. (alleen met onzinnige dingen)
  Er worden geen nieuwere spullen gekocht omdat het aan vervanging toe is, maar omdat de buurman het ook heeft. Duidelijke voorbeelden van jaloezie en hebzucht."

  Het verschil met de afgunst en hebzucht uit het artikel is dat ik van het laatste wel last heb maar van jouw definities niet. Ik heb geen last van iemand die 10 miljoen heeft en 30 miljoen wil en ‘onzinnige’ zaken koopt met het geld. Dat zijn morele oordelen die subjectief en persoonlijk zijn en slechts jouw moraliteit expliciteren. Maar er uit concluderen dat andere mensen ook zo moeten denken of naar moeten handelen is precies van Vlad Tepes met z’n grotverhaal bedoelt.

 18. "Ik zeg dat VEEL ziekten komen door kaptalisme en NIET ALLE. Veel ziekten zijn zgn welvaartziekten. Sommige ziekten onstaan doordat geld/winst belangrijker is gezondheid. Denk aan conserveringsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en chemische stoppen. Deze alle worden toegepast om het produkt goedkoper te maken en de winst te vergroten. Sommige ziekten onstaan door streven naar winst en worden ook weer opgelost door streven naar winst."

  Punt is dat je de keuze hebt. Niemand is zo arm dat hij/zij niet de keuze heeft vers te kopen en gezond te leven. De welvaartsziekten zijn juist eerder een exemplificatie van (m.i.) wat dommige en weinig ontwikkelde manieren van leven. En ja dat vind je terug in de wat lagere sociaal-economische klasse (correlatie). De causatie zit echter zo: niet kapitalisme veroorzaakt de welvaartsziekten, maar de toegenomen welvaart en keuzemogelijkheden leidt er toe dat sommige mensen, vanuit het perspectief van andere mensen, de verkeerde keuzes kunnen maken. So be it, dat is nu eenmaal vrijheid. En dan heb je ook nog mensen waarvan door de toegenomen welvaart en welzijn op hoge leeftijd de wat minder positieve kanten van hun genenpool komt bovendrijven. Als je dat ook welvaartsziekten noemt dan ligt de oorzaak zeker bij het kapitalisme, mooi dat we ze hebben, de mensen hebben immers de leeftijd bereikt dat ze hun ziekte konden gaan uitzitten. Kwantiteit gaat misschien niet voor kwaliteit, maar daar is tussen het kapitalisme en socialisme sowieso geen eerlijke strijd, en persoonlijk word ik toch liever 80 dan 50.

  "Het is een feit dat de gemiddelde leeftijd van de mens hoger is geworden. Geef maar bewijs dat dit komt door een vrije en/of liberale kapitalistische markt."

  Vergelijk Noord en Zuid-Korea. Of China en Hong Kong voor de samenvoeging.

 19. [17] als we jouw redenering volgen dat socialisme de gezondheid bevordert dan zouden de arme mensen in de SU en communistisch China bijvoorbeeld supergezond moeten zijn geweest en langer hebben geleefd dan nu en dat betwijfel ik. Onder het socialisme zijn in China in periodieke hongersnoden die kenmerkend zijn voor het socialistische mismanagement miljoenen mensen omgekomen, de gezondheidszorg was minimaal, slechte medicijnen en zo (behalve voor de partijbonzen dan), slechte woningen, het eten eenzijdig en schaars zodat men desnoods gras moest eten (socialistisch Noord Korea). Kortom, de gebruikelijke socialistische kommer en kwel die voor het grootste deel is verdwenen met het invoeren van het kapitalisme in Rusland en China.
  Frappant is dat het socialisme altijd de vrije markt nodig heeft om te plunderen omdat het zelf nooit iets heeft kunnen opbrengen.

  Maar van mij mag je je best met je geestverwanten organiseren tot een vrijwillige eenheid die socialistisch leeft, als je mij er maar buiten laat. Dat zal echter nooit lukken zonder sukkels te plunderen die het geld verdienen met kapitalistisch ondernemen in de vrije markt.

 20. [23] China, SU, Noord Korea en andere landen die bij ons bekend staan als communistisch, zijn eigenlijk alle dictaturen. Dictatuur en communisme zijn toch niet hetzelfde.
  Dit beeld is een beetje door de media uit het westen gemaakt.

 21. Naar mening is ons systeem niet altijd perfect. Geen enkel systeem is perfect.
  Als alles perfect was, was alles hetzelfde. Perfect kan immers maar één vorm aannemen.

  Volgens mij mag ik hier op dit forum de nadelige zijde (naar mijn mening) van een liberaal / kapitalisme systeem niet noemen.

  Ik zie ook de voordelen wel van een liberaal systeem. Ik heb enkel naar mijn mening de motivatie van het kapitalisme en de nadelen genoemd. Dit kun je ook doen over het socialisme. (de motivatie om juist minder of niets te doen). Ik probeer dingen tegen een ander daglicht te brengen. Ik heb niet eens voorkeur uitgesproken,(afwegend van voor en nadelen) maar wordt al bestempeld als socialist en communist.

 22. [24] Prachtig, dan ga jij met een clubje gelijkgezinden ergens een soort commune opzetten, waar jullie volgens die regels leven.

  Ik heb wat dat betreft slechts 2 eisen:

  – iedereen die het bij nader inzien daar niet bevalt, heeft te allen tijde het het recht om ongehinderd te vertrekken (dus geen toestanden à la de Berlijnse muur) en
  – die commune financiert al haar activiteiten, investeringen enz. uitsluitend uit middelen die volstrekt onbetwiste eigendom zijn van haar leden of van volledig vrijwillige giften van anderen. Dus NIET door anderen lasten op te leggen die zij onvrijwillig moeten betalen (=belastingen). In ruil daarvoor hoeven de leden van de commune uiteraard ook niets aan anderen af te dragen, tenzij men daar vrijwillig voor kiest.

  Enig idee, hoe lang jullie het uithouden?

  Ik denk: niet lang, want socialisme is in de praktijk niet haalbaar gebleken, c.q. alleen haalbaar zolang men anderen onder dwang geld af kon nemen / op oon eisen. Zie de geschiedenis van de Sovjet-Unie en meer speciaal de DDR: alleen de grote sommen geld die West-Duitsland en West-Duitsers elk jaar weer overmaakten, hielden het land op de been: erzonder was het doek al vele jaren eerder gevallen.

 23. [25]

  "China, SU, Noord Korea en andere landen die bij ons bekend staan als communistisch, zijn eigenlijk alle dictaturen. Dictatuur en communisme zijn toch niet hetzelfde. Dit beeld is een beetje door de media uit het westen gemaakt."

  Ik denk dat je daar toch wel echt 100% fout zit. Communisme, en elke vorm van collectivisme, kan niet bestaan zonder dwang. Anders lopen de productiefste mensen gewoon weg en blijven de stakkers over.

  Daarom zullen communisten altijd — al zouden ze de beste bedoelingen hebben — de vrijheid beperken. Dat leidt weer tot predominante macht en vervolgens krijg je terreur. Het wordt niets the road to serfdom genoemd. Als je eenmaal het pad van collectivisme en etatisme inslaat, dan groeit het beest vanzelf.

  Er bestaat overigens een vorm van socialisme die wel werkt, en vrijwillig is, dat noem je het gezin. Dus ook voor socialisten is er altijd nog troost.

  Ohw, en de media waren niet zo heel erg anti-communisme hoor.

 24. [8] jimmy.

  Onze levenstijl zag er inderdaad anders uit. Dit heb ik ook niet ontkend en ik besef me dat ook wel degelijk. Ik probeer juist aan te tonen dat de in de titel genoemde afgunst naar iemand zijn spullen juist (en meestal) het hulpmiddel en de tempo bepaalt van de technologische ontwikkeling die iedere liberaal graag wil (de prikkel om iets
  te doen of ook te krijgen wat een ander heeft). Afgunst is dus een motivatie.
  Zonder afgunst zaten we dus in een grot.

  Verder geef ik enkele nadelen van het systeem. De voordelen zijn al uitvoerig besproken. Ik geef ook niet aan dat de nadelen groter zijn als de voordelen.
  Net als het socialisme kan ook het liberalisme doorslaan.

 25. [26] Spy

  Als ik aan geef dat alle communisme eigenlijk dictatuur is/was, houdt niet gelijk in dat ik voor communisme ben. Dat maak je er helaas van. In communisme ontbreekt de motivatie. Niemand is meer gemotiveerd. Niemand kan wat met zijn slechte eigenschappen doen. Alle slechte eigenschappen worden verlamd. Afgunst, iedereen heeft hetzelfde. Hebzucht, iedereen krijgt gelijke veel. Eerzuchtig, de eer gaat naar iedereen, egoisme, iedereen krijg gelijke veel enz. Prachtig toch. Alles eerlijk, maar een mens begint zich dan te vervelen, ze kan immers niet zonder dit.

 26. [27] Jimmy

  Jij zegt: Communisme, en elke vorm van collectivisme, kan niet bestaan zonder dwang.

  Ik zeg; Met communisme, geen motivatie, zie [29]

  Dit ligt aardig dicht bijelkaar.

  "Anders lopen de productiefste mensen gewoon weg en blijven de stakkers over

  Mensen willen zich onderscheiden( eerzuchtig) en niet delen met luiere collega (terecht) maar ook niet met stakkers.(niet altijd terecht) Een mens is egoist. De slechte eigenschappen waarop het kapitalisme draait, die ik bedoelde.

  Zonder slechte eigenschappen is een communisme dus wel haalbaar, maar wel erg saai. (liggen er bloeddrukmeters naast de pc’s van de vrijsprekers?

Comments are closed.