Ayn Rand schreef daar al 1971 een goed artikel over.*)

Deze week werd ik daar zwaar aan herinnerd door een artikel van Frederieke de Vries in het Dagblad De Pers.

Dit ging over preventieve lichamelijke keuringen die in Duitsland mogelijk zijn, maar niet in Nederland.

Iedereen moet zelf weten of hij daar voor of tegen is, maar de in het artikel genoemde redenen zijn ogen openend.

In het artikel wordt huisarts Rischen geciteerd die zegt:”Mijn grootste bezwaar tegen de preventieve scans is dat rijke mensen op deze manier hun gezondheid kunnen kopen. Zo’n Total Bodyscan is erg duur en de minder welgestelde mensen in ons land kunnen zich dat niet veroorloven. Zo ontstaat een grote tweedeling van rijke gezonde mensen, en armere veel ziekere mensen. Dan krijgen we Amerikaanse toestanden, en dat past helemaal niet in ons Nederlands systeem.”

Pure afgunst! Als ik het niet kan hebben, dan zal ik alles doen om te zorgen dat jij het ook niet krijgt! Wat een negatieve levenshouding. Het erge daarbij is, dat niet alleen Rischen zo denk, maar een groot deel van het volk. De politiek stimuleert en bevordert dat zelfs, en tracht te nivelleren waar ze maar enigszins kansen daarvoor ziet. Met belastingen en subsidies. Gebruik maken van die afgunst is een beproefd middel om meer politieke macht te vergaren.

Toch kun je ook uit de opmerking van Rischen lezen dat hij wel vindt dat die onderzoeken nuttig zijn voor de gezondheid. Het domme is, dat hij kennelijk niet begrijpt dat het een natuurlijke gang van zaken is dat nieuwe mogelijkheden en uitvindingen altijd het eerst bereikbaar worden voor mensen die dat kunnen betalen. Doordat zij de verdere ontwikkelingen financieren, worden die zaken dan ook steeds meer bereikbaar voor mensen met minder geld.
Praktisch alle ontwikkelingen gaan door dit proces. Kijk maar naar auto’s, vliegreizen, vakanties, computers enz. enz.

Door het verzet van politici en mensen als Rischen worden ontwikkelingen alleen maar tegengehouden, vooral ten nadele van de armere mensen.
————————————————–
*) Zeer lezenswaard. Zie uittreksel op:
freedomkeys.com/ar-ageofenv…
waar tevens nog meer interessante artikelen worden genoemd.

56 REACTIES

 1. Communisme zonder dictatuur/dwang = geen motivatie. Communisme en een dictatuur zijn toch geheel anders.
  (dictator=alleenheerser)
  (communisme=deologie gericht op een stelsel van gemeenschappelijk bezit van productie- en consumptiemiddelen)

 2. [30]
  "Een mens is egoist. De slechte eigenschappen waarop het kapitalisme draait, die ik bedoelde."
  Dat mag jij vinden, geen enkel probleem. Wat jij (en/of anderen) niet mogen, is mensen dwingen om niet egoistisch te zijn. Op dat moment zijn het gevoelens op basis waarvan bepaalde mensen bevoordeeld en anderen benadeeld worden.

  Ook een egoist moet vrijwillige overeenkomsten met een ander aangaan om mee te doen in de netwerken om hem heen. Persoonlijke eigenschappen doen niet ter zake !

  Zie ook mijn artikel ‘Nederland fascistisch ?’. ( http://www.vrijspreker.nl/v… )

 3. [31]
  Er is niks tegen een groep die onderling op vrijwillige basis op socialistische wijze samen wil werken. Zolang als MIJ dat maar geen geld kost. Met andere woorden: ze moeten hun eigen boontjes doppen. Zie ook een eerdere post hierboven.

  Communisme, waarin geen enkel individu eigendommen heeft, is tegen de menselijke natuur. Eigendom is direkt gerelateerd aan vrijheid. Geen eigendom betekent geen vrijheid. Communisme is immoreel. In feite is alles wat ook maar iets afwijkt van kapitalisme, immoreel. Dus ook de gemengde economie waarin wij leven (voor 70 a 80% immoreel). Dit kan maar twee kanten op gaan: de goede kant (0%) of de slechte kant (100%). Mind you: iedereen is de sjors (m.u.v. de 0% situatie), behalve de mensen die uiteindelijk de touwtjes in handen hebben.

 4. [33] Wat jij (en/of anderen) niet mogen, is mensen dwingen om niet egoistisch te zijn.

  Ik ben voor minder regels, beschermingen, drempels, meer vrijheid.
  Je hebt grenzen (lees wetten/regels nodig.) Je hebt mensen die hulp nodig hebben van anderen en je hebt heel veel misbruikers van een systeem. De grenzen mogen veel wat ruimer, maar helemaal zonder grenzen loopt snel uit op een revolutie.

  Je moet liberaal zien als eem spel.

  (1) Je hebt een eerlijke scheidrechter nodig. Dit zou de overheid moeten zijn, maar deze hangt ook inelkaar van corruptie, connecties en chantage.(belangenverstrengelingen)
  Een eerlijke scheidsrechter ontbreekt dus.

  In een eerlijke spel wil iedereen graag in dezelfde positie beginnen.
  Dit is in dit spel ook niet zo.
  De één begint met financiele voorsprong door/van ouders. Deze begint dus niet op nul, maar positie 3.
  De andere begint met een geestelijk of lichamelijke handicapt(en). Deze begint op -3. Als jij een spelletje monopoly begint met vrienden/familie speelt, dan wil je toch ook eerlijk starten, op gelijke positie net als de anderen.

  Een eerlijk liberaal spel kan niet omdat de scheidsrechter en een gelijke start ontbreekt.

  Ik wil wel een keer een spelletje monopoly met je doen. Een van mijn familie is de scheidsrechter en ik begin al met een paar huisjes en een hotel. Jij mag beginnen op start met een schuld bij de bank voor je lening om wat startkapitaal te hebben. Wie heeft de grootste kans om te winnen. Ik natuurlijk!

  Liberaal is niet altijd eerlijk.
  Sociaal is niet altijd motiverend genoeg. Je moet hier een balans in vinden.

  Liberaal met gelijke kansen op onderwijs en gezondheid. Wanneer je deze twee dingen sociaal laat en de rest vrij, dan ben je al een stuk verder.

 5. Particuliere zorg en onderwijs kan ook, mits het voor iedereen bereikbaar blijft.
  (om de motivatie erin te krijgen door geld te verdienen)

  Ineens omschakelen naar een volledig ander systeem eindigt altijd in een chaos/terugval van een land. Hier zijn voorbeelden genoeg van.

 6. [22]

  pardon, je hebt helemaal gelijk hoor jimmy.

  mensen als jasmee zijn tenslotte de kwaadste nog niet, hè? die hebben tenminste oog voor de zwakkeren in de samenleving.

  nogmaals, sorry voor het ventileren van mijn diepgewortelde haat tegen losers die mij het liefst zouden willen kortwieken uit pure afgunst.

 7. [35] Misschien moet je eens Murray Rothbard’s ‘For a new liberty’ lezen, dan zul je inzien waarom (velen hier) vrijheid als noodzakelijk zien. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar anders begrijpen we elkaar verkeerd. Toen ik hier voor het eerst kwam, dacht ik ongeveer hetzelfde als jij, al was ik wel wat (klassiek-)liberaler.

  Je stelt dat liberalisme regels nodig heeft, dat klopt. Voor het libertarisme geldt dat niet, de ideologie werkt anders, dat gaat van een heel ander standpunt uit. Een korte blogpost doet er geen recht aan om dat even kort aan te stippen.

  Beter is om dit boek te lezen of te beluisteren via de mises pagina. De podcast begint met de volgende titel "The Libertarian Heritage: The American Revolution and Classical Liberalism" en de linkpagina is hier.

  http://mises.org/media.aspx

  PS

  Mijn vorige post zat vol spelfouten en ik was een beetje chagrijnig. Dat was niet mijn bedoeling.

 8. [33] Andre
  "Communisme, waarin geen enkel individu eigendommen heeft, is tegen de menselijke natuur"

  Hier ben ik het volledig mee eens.

  "Eigendom is direkt gerelateerd aan vrijheid. Geen eigendom betekent geen vrijheid"
  Doordat er eigendommen zijn in kapitalisme heb ik soms minder vrijheid. Ik mag bv. niet overal meer lopen, zwemmen en varen.
  (denk aan vergunningen, paspoorten, claims, priveterreinen)

  Doordat alles samen is in communisme, heb ik wel het recht om overal te lopen en varen, het is immers ook mijn bezit mee.(communisme weer niet verwarren met dictatuur communisme).
  Voor materieel gebruik zou ik weer andere mede-eigenaren moeten vragen voor toestemming. Dit is weer minder vrijheid en geeft veel rompslomp. Alles ligt niet zo eenvoudig.

 9. [37] Ik zal eerdere discussie’s en bedoelde link over liberTarisme eens lezen.

  Mijn huidige standpunt is :
  Een mens kan niet met vrijheid omgaan.
  Daarom zijn er regels bedacht/onstaan.
  Het inlevingsvermogen in iemand anders zijn situatie ontbreekt vaak.

  Egoisme en hypocratie spelen een grote rol. Hier loopt elk systeem op stuk. Om dit te verbeteren moet je beginnen in het onderwijs.

  zie onderwijs.
  http://jasmee.stormpages.com

 10. [39] "Een mens kan niet met vrijheid omgaan."
  De regelgevers dus ook niet, en ook niet de mensen die moeten toezien op het naleven van de regels.
  TENZIJ je natuurlijk vindt dat er een elite is, die weet dat het beste is voor het gepeupel (die niet met die vrijheid kan omgaan). Ben jij toevallig lid van die elite?

  Libertarisme, in zijn puurste vorm, gaat er vanuit dat individuen altijd over hun eigen leven, hun eigen eigendom (zoals het eigen lichaam, maar ook het eigen geld of goederen) kunnen beslissen.
  Als jij van mening bent dat anderen erover moeten beslissen (zoals een alwetende elite) dan ben je dus voor een dictatuur. Er zijn namelijk maar twee "bestuursvormen": Een dictatuur (door een meerderheid of een minderheid zoals een elite, een koning of een "dictator") of een vrije samenleving. Er zijn geen tussenvormen.
  In Nederland is er sprake van een dictatuur, elite (koningshuis plus "wijze" intellectuelen) plus de "meerderheid". De vrijheid die wij hebben is er omdat de dictatuur die aan ons gunt.

 11. [39]

  "Mijn huidige standpunt is: Een mens kan niet met vrijheid omgaan. Daarom zijn er regels bedacht/ ontstaan. Het inlevingsvermogen in iemand anders zijn situatie ontbreekt vaak."

  Dit is precies wat ik bedoel. Het verschil tussen liberalisme en libertarisme is nu juist dat libertarisme ethiek (moraalleer) toevoegt aan economisch denken.

  Libertariërs beredeneren vanuit een normkader, regels dus, alleen niet direct via de staat. Ze beginnen met het recht op eigendom, leven en de vruchten van je arbeid. Door die logica consistent door te trekken, komen ze tot een bepaalde overtuiging. Overal waar libertaire beginselen worden geïmplementeerd, blijken ze vruchtbaar: mensen gedijen in vrijheid. De geschiedenis en empirie onderschrijven dat. De economisch meest vrije landen zijn het rijkst, de meest onvrije landen zijn het armst.

  Ik ben het helemaal met je eens dat we regels nodig hebben. Alleen regels weerspiegelen een dieper gelegen norm; hoe meer we reguleren, hoe minder normatief we als samenleving worden. Immers, alles is dan al voor ons bedacht en geregeld.

  Ik verafschuw puur egoïsme in omgangsvormen; mensen die alleen maar aan zichzelf denken en niets voor een ander over hebben. Een redelijk eigenbelang daarentegen, daar is niets mis mee. Met radicaal altruïsme als norm, dan zouden we nu nog hout sprokkelen in het bos.

 12. [38] Alles ligt dus wel zo eenvoudig: mijn is mijn, dein is dein, zo moeilijk is dat echt niet.

  En wat het communisme betreft: gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. De meeste mensen hebben al moeite met gedeelde verantwoordelijkheid binnen 1 gezin, laat staan binnen een land. Kijk maar naar de slechte staat van de collectieve dijken die Catharina tot een ramp maakten, of het gebrek aan interesse als er een bushokje vernield wordt.

 13. [41] Zelfs puur egoïsme is niets mis mee. Als iemand echt een egoïst is, en zoveel mogelijk voor zichzelf wil hebben, dan zal deze persoon toch aardig moeten zijn voor de omgeving, anders gaat die tegenwerken. Als je wilt verkopen dan moet je toch een glimlach opzetten.

  There is no such thing as an unselfish act.

 14. [41] Moraalleer, tja
  Dit lijkt me niet verkeerd.
  Hoe krijgen we ze allemaal vrijwillig tot moralleer of opleiding tot een soort rechter zodat de regels overboord kunnen. Of kunnen we met de drie "c" manipuleren of een dictator aanstellen die moraalleer verplicht stelt.
  Misschien lukt het jouw met charme.
  Wanneer je de mensen kan overtuigen dat ze met dit systeem er zelf financieel beter van worden, geef ik je een grote kans. Ze moeten dan wel een paar zetjes vooruit kunnen denken zoals bij dammen en schaken.

 15. [42]

  gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid

  Gedeelde verantwoordelijkheid lijkt op democratie. Eén man of vrouw verantwoordelijk stellen lijkt op een dictatuur.

  Eén kapitein op een schip is wel een dictatuur, maar je hoeft niet lang te zoeken naar de verantwoordelijke.

 16. [24] linkse ideologieen als socialisme/communisme/fascisme kunnen alleen maar dictaturen voortbrengen, dat zit ingebakken in dat gedachtengoed. Als socialisten worden gewezen op de mislukte socialistische experimenten en dat zijn ze allemaal, dan was dat volgens hun helemaal geen socialisme. Het ware socialisme is Goed alleen zie je dat negens.

 17. [46]
  De USSR was juist een rechtlijnig doorgevoerd socialisme. Steeds als zaken niet naar wens verliepen, werd het socialistisch gedachtegoed nog strikter toegepast. Die USSR was geen mislukking in die zin inderdaad, maar een zeer consequent doorgevoerd socialisme.
  Dat beweert Wladimir Boekovski, kenner bij uitstek.

 18. [45] Bij een reguliere dictatuur is 1 persoon verantwoordelijk, en neemt deze verantwoordelijkheid ook. Bij een democratie is "iedereen" (lees: de "meerderheid") verantwoordelijk en voelt niemand zich verantwoordelijk. Maar in beide gevallen trekken de verantwoordelijken zich niets aan van de rest.

  Overigens wel jammer dat je niet op de rest ingaat, onder andere over dat gedeelte waarin je aangeeft dat de mens niet met vrijheid kan omgaan.

 19. [48] Een mens kan niet met vrijheid omgaan.

  Zonder regels zal het een tijdje goed gaan.
  Men houdt rekenschap met elkaar.
  Men trekt voor zichzelf een fictieve grens van tot zo ver kan ik gaan, zodat ik iemand anders niet tot last ben. Deze grens wordt langzaam aan verschoven totdat het weer een conflict geeft. Dit verschuiven van de grens zit in de aard van de mens.
  Om conflicten te voorkomen worden afspraken gemaakt, ofwel een grens vastgelegd. M.a.w een regel gemaakt.
  Elke regel is een stukje vrijheidbeperking.
  Doordat (vaak een kleine groep) mensen zich niet kunnen beheersen en dus geen zelfdiscipline hebben, raken we weer een stukje vrijheid kwijt. Regel op regel.
  Wat voor de een normaal is, is voor de andere niet normaal. Normaal is een zwevend en schuivend begrip. Wie bepaalt eigenlijk wat normaal is?

  Reactie nr.19 is wel een leuk voorbeeld van beheersen. Moeten we misschien een regel maken voor dit forum, dat we elkaar niet bedreigen en uitschelden.
  Weer een regel.

  Mensen trekken voorbarige conclusies en delen je al in bepaalde groepen omdat ze niet goed lezen. Dit alleen al als je bepaalde bijkomende nadelen van een systeem geeft. Kritiek is niet altijd negatief over een systeem. Misschien zijn er wel meer voordelen wel als nadelen. Kritiek kan gegeven worden om dingen te verbeteren.

  We bepalen soms wel degelijk wat het beste voor iemand anders is. Hopelijk democratisch en alleen ter voorkoming van conflicten en niet voor eigen belang.

 20. [27]
  Toch nog een tweede reactie van mij.

  "Communisme, en elke vorm van collectivisme, kan niet bestaan zonder dwang. Anders lopen de productiefste mensen gewoon weg en blijven de stakkers over"

  Misschien moeten het anders stellen.
  Ipv. "niet zonder dwang" kunnen we stellen "niet zonder leiderschap"

  Een goede leider kan de motivatie erin houden, eventueel mensen doorschuiven.

  Een leider beperkt nog steeds je vrijheid. Wat is het verschil tussen een leider en een dictator. De tactiek van met mensen omgaan? Hoe je het brengt? Het open staan voor kritiek?

  Ik stel "een mens kans niet met vrijheid omgaan". De meeste mensen hebben leiderschap nodig. Conclusie: een mens is een kuddedier. Dit is nu eenmaal zo.

  Een bedrijf draait beter met één leider/dictator/ondernemer en volgelingen/werknemers

  Een groep mensen met een leider bereiken meer dan een groep mensen die alle op hun vrijheid zijn gesteld.

  De één is nog eigenwijser als de ander en het resultaat is nul en het eindigt met ruzie.

 21. [50]

  reactie 19 is wel een leuk voorbeeld van hoe ik reageer op iemand die mij wil voorschrijven wat ik moet doen en laten in dienst van het goede. en dan ook nog op mijn kosten.

  wat ik zei wat ik het liefst zou doen met alle linkschen en/of dwangcollectivisten is niks anders dan zelfverdediging tegen alle wouter bossen/jp’s/donners/melkerts/koks/marijnissen etc van deze wereld. en daar hoor jij niet alleen bij, je kiest er zelfs voor.

  dat anderen hier nog in ‘discussie’ gaan moeten ze zelf weten maar met ratten zoals jij discussieer ik niet. ik neem gewoon maatregelen. zouden meer mensen moeten doen. dat zet meer zoden aan de dijk dan getheoretiseer op internet.

 22. [52]

  nou vooruit, nog eentje dan.

  jij bent toch voor collectivistische regelgeving, niet?

 23. Die jasmee zit wel erg ver van de realiteit verwijderd. De eerste socialist die ik op deze website tegenkom. Tot nu toe had is slechts te kampen met de Patriotten van tot aan den Pol, maar de complexe sabotage door het socialisme nu en in de 19de eeuw is ook een complexe intellectuele materie.

  Om te begrijpen dat socialisme sabotage op de maatschappij beoogt, is het voor nu even gemakkelijk zich te realiseren dan Adolf Hitler een Socialist was. Een Nationaal Socialist, dus een Socialist die ook nog wat om z’n land geeft. Of zou geven, behoor je dan te zeggen, want Adolf Hitler haatte Duitsland uit Afgunst, hij was zelf Oostenrijker.

  Scheppen uit afgunst? Nou, die scheppingen zie ik liever niet. Het communisme werd opgestart als ideologie door de research achter de reducties, zoals die in Zuid en Midden Amerika voltrokken werden vanaf de 16de eeuw door de Jezuïeten. Op een bepaald moment waren de inkomsten van de reducties zo enorm, dat de Jezuïeten verbannen werden uit Spanje. Afgunst? Maar in ieder geval, de schepen die aangevallen werden door de Guesen kwamen soms uit die communistische kampementen van inheemse amerikanen. Later werden dit de inheemse russen, waardoor een slavernij de centrale organisatie van de reducties reguleerde, inclusief propaganda. Ga elke week naar de kerk, koop een aflaat, dan gaat het wel goed. Inmiddels zijn de katholieke landen de armste landen van de planeet, samen met de moslims.

  Dus zeg ik:
  Arm en Rijk bestaat niet.
  Enkele ontwikkeld en onderontwikkeld bestaat. Onderontwikkeld ontstaat door interventie door de Kerken en Moskee. Rijke landen, zijn protestante landen, die in zekere zin hun rijkdom of welstand te danken hebben aan verdediging tegen moslim en rooms katholieke propaganda. Kapitalisten zijn veelal Rooms Katholieke Aristocratie, met als voorbeeld Willem van Oranje Nassau, voordat ie zich bekeerde tot het Calvinsme. Een Gouden Eeuw is gemakkelijk geregeld, als eenmaal de corruptie stopt.

  Voor omgang met afgunst is wijsheid nodig. Ik ken afgunst als een destructieve emotie, ik weet vaak ook niet hoe deze te controleren. Dit verlies van controle is een gevaarlijke gebeurtenis. Meestal controleer ik dergelijke emoties wel, ik ga God niet verzoeken. Als men de emotie de vrije loop laat nemen, dan kan er vanalles gebeuren, maar in mij ogen weinig constructiefs. Misschien vergis ik me. Voor constructief gedrag is een gezond begrip nodig, afgunst vertroebeld het gedrag, dat eigenlijk zuiver had kunnen zijn.

 24. @Arend: Goed Punt en hoezo krijg je dan Amerikaanse taferelen. Ga je dan ook alle Ferrari dealers sluiten omdat niet iedereen dit kan betalen? Gelukkig worden de scans van http://www.privatescan.nl al door veel verzekeraars vergoedt zodat ook mensen met minder gevulde portomonees dit kunnen doen. Bottumline is dat het van uit een technisch oogpunt een hele goede ontwikkeling is. Als het om je auto gaat wil je ook weten “voordat de remmen het daadwerkelijk begeven” of ze aan vervanging toe zijn. Er vind een verschuiving plaats in de gezondheidzorg van reaktief handelen naar pro aktief handelen. Een erg goede ontwikkeling lijkt me. Niet dat je daardoor ouder gaat worden, want dood gaat iedereen een keertje, maar wel om met name de laatse jaren ervan aangenamer door te komen. Goede zaak dus vind ik

  hda reageerde op deze reactie.

 25. @Petra:

  Naief, en onnadenkend gedrag? Wat moet een ander met zeggenschap over jouw lichaam ?
  “Bottomline” is het een slechte ontwikkeling voor de persoonlijke levensruimte.

  Mensen zijn niet te behandelen alsof het machines zijn, doe je dat wel dan komt daar geweld uit voort.

  Pro-actief handelen kan meeestal nooit en zeker niet zonder een wetenschappelijke basis. De brandweer, bijvoorbeeld, kan niet preventief uitrukken. De politie kan niet preventief *optreden*.

Comments are closed.