De mensen die zouden moeten zorgdragen voor onze “rechtsstaat” – de ambtenaren van Justitie – mogen niet meer op Wikipedia vanwege het vandalisme dat ze daar plegen. Eerder al is Wikipedia afgesloten geweest voor medewerkers van de Publieke Omroep vanwege het zelfde probleem. De medewerkers van de Publieke Omroep zijn dan weer de mensen die ons zouden moeten voorzien van objectieve informatie. (Ik zou haast zeggen waarheidsgetrouwe informatie, maar ‘informatie’ die niet waarheidsgetrouw is, is geen informatie maar desinformatie.) Ik zou iedereen willen aanraden dit te onthouden voor de volgende discussie waarin iemand beweert dat de overheid moet toezien op X omdat anders van X niks terecht komt…

12 REACTIES

 1. Mooi zo.
  Ik ga pas echt lachen als ik ooit een advertentie zie waarin een woning te huur wordt aangeboden en de eigenaar niet alleen stipuleert dat huisdieren niet zijn toegestaan maar ook dat ambtenaren niet in aanmerking komen.
  ’t Is dat ik geen 2e woning heb, anders zou ik zelf zo’n advertentie plaatsen.

 2. [1] Waar slaat dat op? Ambtenaren zijn integere hardwerkende mensen die zich inzetten voor uw belang. Zonder overheid (en dus ambtenaren) zouden we aan de wrede vrije markt over zijn geleverd. Dat wilt u toch niet?

  • HA HA HA HA HA HA HA HA ,

   De vrije markt is de angst van elke ambtenaar.
   De vrije markt is de enige manier om van jullie soort parasieten af te komen.
   Die paar ambtenaren die op kosten van de belastingbetaler over blijven kunnen dan nuttig werk doen.
   Ze kunnen bijvoorbeeld doen waar ze voor aangenomen zijn.
   Mensen helpen inplaats van dwars zitten met hun achterlijke regels.
   Voor de rest zijn ze niets anders dan een plaag.

 3. [3] Waarom denk je dat? Ambtenaren doen niet mee aan de rat race van het op winst beluste bedrijfsleven, maar gebruiken hun hersens voor maatschappelijk verantwoorde doelen.

 4. En wat is er mis met de ratrace? Dankzij diezelfde ratrace kan een leger ambtenaren uit het raam staren.

 5. [4] "gebruiken hun hersens voor maatschappelijk verantwoorde doelen."

  Foei, dat mag toch helemaal niet. Dat is toch het werk van de politici?

 6. [6] Zij ondersteunen politici daarin, met discipline, denkkracht en duidelijkheid.

  [5] Alsof alles in het leven om het maken van winst draait. Sommigen vinden hun medemens belangrijker dan het maken van winst Dit maatschappelijk bewustzijn verdient ons aller steun.

 7. [7]
  Civil Servant,

  Ik vermoed dat je gewoon probeert om de libertariërs hier op te naaien, maar zo niet, vertel me dan eens:

  -Werken die ambtenaren en hun organisaties dan voor niets?
  -Wat is het onderscheid tussen "winst", en een (ongetwijfeld meer dan marktconform) publiek "salaris"?
  -Hoe wordt de hoogte van het salaris van een ambtenaar objectief vastgesteld?
  -Hoe weet een ambtenaar in hoeverre hij het geld dat hij krijgt "verdient", als de burger\consument niet naar andere ambtenaren kan stappen die zelf kunnen bepalen lagere prijzen of een betere kwaliteit te bieden? Of als er geen vrijheid is voor een burger om als ambtenaar te gaan werken wanneer er een tekort aan ambtenaren is?

 8. [8]

  Punt 1: wat bedoel je precies? Ze werken niet voor niets: ze krijgen allen betaald. Dat geld komt uit belastingopbrengsten. En de overheid zorgt voor infrastructuur, onderwijs, rechtspraak e.d. Dus de overheid is er niet voor niets!
  Punt 2: da’s amakkelijk. Winst is wat er onder de streep overblijft voor een bedrijf. Daarvoor neem je de omzet en je trekt daar dan de kosten, waaronder de salarisssen van af.
  Punt 3: als jij objectief de hoogte van salarissen meent vast te kunnen stellen, dan nomineer ik je bij deze de voor de nobelprijs economie. Maar het gaat bij de overheid net zoals bij bedrijven. Men kijkt naar de zwaarte van de functie, de vereiste vooropleiding en laat dan vakbonden en overheidsonderhandelaars een robbertje vechten om een CAO vast te stellen.
  Punt 4: kun je je zinnen wat duidelijker formuleren? Ik snap niet echt wat er staat zo.

 9. [9]
  Civil Servant,

  1. Dus wat is dan het voordeel van een ambtenaar die de burger ook geld kost, maar dit "salaris" noemt en via de belasting wordt betaald, vergeleken met een ondernemer die direct wordt betaald door de consument en dit dan "omzet" of "winst" noemt?

  2. Hoe weet jij of de belasting en de salarissen van ambtenaren lager zijn zijn dan de omzet\winst van een bedrijf dat dezelfde diensten zou verlenen? En of ze daarvoor de door de burger gewenste prijs/kwaliteitsverhouding leveren?

  3. Dat is nu juist mijn punt. Je kunt niet theoretisch een "juist inkomen" of "juiste prijs" vaststellen. Het gaat in een echte markt absoluut niet zoals bij de overheid. In een markt is er een tendens om je te betalen voor je werkelijke productie, en niet op basis van je opleiding of de "zwaarte" van je functie. Als iemand anders bereid is om hetzelfde werk (hoe zwaar of hoogopgeleid ook) goedkoper of beter te doen zul jij dat ook moeten doen, of een reductie in inkomen moeten accepteren. De vraag (en de productiviteit) van de burger dicteert de hoeveelheid, de kwaliteit en de prijs van de productie, en daarmee het inkomen van de producenten. Dat is bij een overheid omgekeerd, want daar wordt de vraag bepaald door de productie, en de productie gebaseerd op het door de overheid gewenste inkomen.

  4. Dit slaat terug op wat ik onder punt 3 zei. In een markt heb je vrije concurrentie en vrije toetreding tot de markt. Misschien helpt het als ik een voorbeeld geef? Stel je hebt een arts, die voor de overheid werkt. De overheid bepaalt willekeurig dat een arts 10.000 euro per maand moet verdienen, in ruil voor 100 operaties. Dus hij krijgt 100 euro per operatie. Dit is niet gebaseerd op de behoefte van de patiënt, of op de "juiste prijs" van een operatie. Want die "juiste prijs" heeft buiten een vrije markt geen enkele betekenis. In een vrije markt zal de prijs afhangen van het aantal mensen dat bereid is om arts te worden, en de vraag naar operaties van een bepaalde kwaliteit. Als het aantal artsen verdubbelt, zou een operatie dus nog maar 50 euro kosten. Als de vraag naar operaties verdubbelt naar 200, zal de prijs stijgen naar 200 euro per operatie, en zal dat de arts aanzetten om meer operaties te doen, en het zal aantrekkelijker worden om arts te worden. Maar onder een overheid die het aantal artsen beperkt, of een vaste prijs per operatie, of een vaststaand quotum aan operaties voorschrijft, zal dit niet gebeuren. Dan zul je ofwel te weinig operaties krijgen (wachtlijsten), of de prijs zal mogelijk veel hoger liggen dan op een vrije markt, of de kwaliteit zal slechter zijn, of juist beter maar veel duurder dan de burger eigenlijk kan of wil betalen.

  Wat denk je, gezien het bovenstaande, dat beter is voor de burger? Een ambtenarij waarbij het aantal ambtenaren, de hoeveelheid goederen die ze produceren, en de prijs die ze daarvoor krijgen, is vastgesteld door willekeur van de overheid? Of een markt waar iedereen die een bepaalde dienst wil aanbieden dit ook kan doen, en de prijs gebaseerd is op de behoefte en productiviteit van de burger?

 10. [2] Daarop een gelaagd antwoord.

  Eerst en vooral deel ik uw visie op overheid en ambtenaren totaal niet en sluit ik me aan bij wat Joeri, Jager, Hub en Owl reeds schreven met daarbij dezelfde onderbouwing.

  Maar los daarvan: ik hoef het ook niet te verantwoorden. Want als het mijn eigendom is (en als eigendomsrechten tenminste nog IETS voorstellen in dit land) dan moet ik zelf kunnen beslissen wat ik ermee doe, inclusief aan wie ik het onder welke voorwaarden en tegen welke prijs ter beschikking stel.
  Dus bv. gratis aan mijn ouders met hun klein pensioentje of voor geen goud ter wereld aan een ambtenaar, tenzij deze bereid is ontslag te nemen en middels een krantenartikel publiekelijk berouw te tonen voor zijn begane misdaden.
  Wil hij dit niet, dan staat het hem uiteraard vrij elders tegen een andere "prijs" een woning te vinden.

Comments are closed.