Het wordt spannend hoe het de politici gaat lukken om aanstaande vrijdag in Lissabon de Hernoemde EU Grondwet te tekenen en unaniem aangenomen te krijgen.

Omdat België geen regering heeft, kan België niet moreel of rechtsgeldig tekenen en daardoor is er dan in de EU geen unanimiteit! Die unanimiteit is NU NOG nodig, Na het aannemen van de Hernoemde Grondwet is unanimiteit niet meer nodig voor allerlei zaken.

Welke draai zal er nu aan worden gegeven?

Het hangpunt is vooral de Belgische staatshervorming waarbij de Vlamingen meer bevoegdheden krijgen. De Walen houden dat tegen.
De Vlamingen durven kennelijk nog niet gewoon hun eigen onafhankelijkheid uit te roepen!

De Belgische Koning Albert wil nu graag een “interimregering”.*)
Die moet, mag, dan de”dringende” zaken behandelen. En dat zou wel eens het tekenen van de Hernoemde Grondwet kunnen inhouden.
Het zou overigens wel een sterk stuk zijn als ze dat in een paar dagen voor elkaar krijgen.
———————————————————-
*) NOS (10 dec): Koning Albert wil snel noodregering
De Belgische koning Albert wil dat er snel een interimregering komt. Hij heeft demissionair premier Verhofstadt, die sinds vorige week als informateur aan de slag is, gevraagd haast te maken en de komende dagen verslag te doen.
De interimregering wordt belast met de dringende zaken. Verhofstadt moet ook op korte termijn met voorstellen komen voor het op gang brengen van overleg over de staatshervorming.
De verwachting is dat Verhofstadt niet zelf de interimregering zal leiden. Yves Leterme, die de verkiezingen won, is daar fel op tegen. De kabinetsformatie duurt nu al een half jaar.

54 REACTIES

 1. Neem de volgende casus: de provincie Noord-holland anno het jaar de Heeres; 2050!

  Noord Holland zit dan vol met 90 procent Marokkanen.. en NH wil zich vervolgens afscheiden van Nederland! En vervolgens als een zelfstandig Land verder gaan! En zich vervolgens aansluiten bij de (het land) Marokko!

  Zouden wij dit pikken??

  Mwaoh??

  Wij.. (lees: deze overwegend Mongoloide bevolking) pikt inmiddels ALLES!! Dus het zou me nix verbazen??

  Maar DIT IS WAT ER DUS NU PLAATSVINDT!?
  (in de Servische) provincie Kosovo!!!

  Kosovo is dus een Servische Provincie!!

  Trek dit alleamaal verder: en Vlaanderen zou dus volledig het recht hebben Zelfstandig & Onafhankelijk te worden van Belgie!! (zelfs meer!!)Kosovo zelfstandig?? …Dan Vlaanderen ook!!!

  Marja: Belgie wordt inmiddels ook geregeert door Opper-mongolen!! Dus..: dus: verandert daar ook geen enkele Barst!!

  Bow to your King!! You Flemmish Super-Suckers!!

 2. 1.
  Gisteren kwam ik op deze Vrijspreker
  tot het volgende besluit onder “EU-geritsel dat interessant voor u is”
  http://www.vrijspreker.nl/v… :

  Als “lopende zaken” worden beschouwd:
  de zaken van dagelijks bestuur,
  de dringende zaken waarvan de regeling niet geredelijk kan worden uitgesteld;
  de beslissingen die de normale voortzetting of beeindiging zijn van een voor het ontslag of de ontbinding regelmatig ingezette procedure.
  (Andre Alen, “Handboek van het Belgisch Staatsrecht”, Kluwer, 1995, paragraaf 262).

  Zal men komen beweren dat de ondertekening van een Verdrag door een ontslagnemende minister de beeindiging is door de Koning van de onderhandelingen tussen tolken?

  2.
  Een Belgische wet ja, die verwijst naar de besprekingen/onderhandelingen ervoor.

  Maar een Verdrag doet niet.

  Hoe kan dan een ontslagnemende minister zijn bevoegdheid
  tot ondertekening in naam van de Koning
  dan putten uit die onderhandelingen?

  3.
  De interimregering is er nog steeds niet.

  Zoals Hub het stelt, zou het overigens wel een sterk stuk zijn als ze dat tegen morgen woensdag
  (de ondertekening is voor overmorgen donderdag gepland)
  voor elkaar krijgen.

  Zoals ik gisteren stelde: een interimregering is trouwens totaal ongrondwettelijk.

  Ik herhaal mijn argumentering van gisteren in paragraaf 4.

  4.
  To a large extent the process of forming a Government [in Belgium} is subject to unwritten constitutional rules.
  (Andre Alen, “Treatise on Belgian Constitutional Law”, Kluwer, 1992, paragraaf 166)

  Waar haalt men die ongeschreven regel dat een regering voorlopig kan zijn?

  Is Leviathan ook voorlopig?

  In een voetnoot tot paragraaf 221 van zijn “Handboek van het Belgisch Staatsrecht” (Kluwer, 1995), schrijft Alen dat de Koning bij de benoeming van de [voorlopige] regering drie koninklijke besluiten tegelijkertijd zou nemen;
  een eerste waarin de nieuwe [voorlopige] Eerste Minister wordt benoemd en dat wordt medeondertekend door diens voorganger,
  een tweede besluit waarbij het ontslag van de aftredende ministers en staatssecretarissen wordt aanvaard
  en een derde beluit waarbij de andere leden van de nieuwe [voorlopige] regering worden benoemd,
  die worden medeondertekend door de nieuwe [voorlopige] eerste Minister.

  Om het derde koninklijk besluit te tekenen zijn er echter een aantal voorwaarden voorzien die een voorlopige regering niet vervult.

  Mark Van Hoecke en Boudewijn Bouckaert zijn zeer duidelijk dienaangaande
  in hun “Inleiding tot het Recht” (Leuven, Acco, 2003, 18de herz. druk).
  Zij schrijven p. 91:
  De ministers en staatssecretarissen worden benoemd door de Koning. Vermits de keuze van de ministers in feite niet door de Koning, maar door de politieke partijen wordt bepaald, moet de Koning eerst de coalitiemogelijkheden onderzoeken. Daartoe stelt hij in een eerste stadium een “informateur” aan. Dit is een prominent politicus van een der grote partijen, wiens taak beperkt (Guy, are you listening?) blijft tot een informatieve rondgang bij alle belangrijke en ook minder belangrijke politieke partijen en hun meest vooraanstaande vertegenwoordigers.
  Meent de Koning op basis van de informatie die informateur hem verschaft dat een bepaalde coalitievorming EEN RE-ELE KANS OP SLAGEN HEEFT (ik heb behoofdletterd), dan stelt hij een “formateur” aan, die tot taak heeft een regering te vormen. Mislukt de formateur in zijn pogingen, dan wordt een andere formateur aangesteld tot er een regering uit de bus komt.

  Een voorwaarde voor de ondertekening van het derde koninklijk besluit waarop Alen zinspeelt,
  een van de ongeschreven regels waarop Alen zinspeelt,
  is dus volgens Van Hoecke en Bouckaert dat de regering een re-ele kans op slagen heeft.

  Welnu,
  een voorlopige regering heeft uiteraard geen kans om in haar programma te slagen. Ze is voorlopig en kan dus zelfs geen programma hebben.

  Totaal ongrondwettelijk!

  Ivo Cerckel

 3. 5.
  Ik zei in paragraaf 2 dat een Belgische wet verwijst naar de besprekingen/onderhandelingen ervoor.

  In Belgie gaat aan de stemming van de wet immers een vrij uitgebreide procedure vooraf,
  waarin ontwerpteksten worden besproken, ingetrokken gewijzigd en aangevuld.
  (Mark Van Hoecke, “De Interpretatievrijheid van de Rechter”, Kluwer, 1979, paragraaf 193)

  Deze besprekingen/onderhandelingen worden dan gepubliceerd in verzamelingen die dan allen samen
  wat men de “voorbereidende werken” van de wet noemt
  bevatten.

  Maar voor een Verdrag zijn er geen voorbereidende werken.

  Hoe kan een ontslagnemende minister zijn bevoegdheid
  tot ondertekening in naam van de Koning
  dan putten uit die voorbereidende werken?

 4. [1] Het feit dat het Verdrag ondertekend wordt betekent niet dat de ondertekening rechtsgeldig zal zijn.

 5. [5] Wilfried Martens tekende in 1992 het Verdrag van Maastricht, terwijl zijn regering al demissionair was. Ik weet niet of dat toen is aangevochten, het lijkt me nu in ieder geval het proberen waard.

 6. [2] Dus had Nederland ook niet het recht zich af te scheiden in de 16de eeuw?

 7. Wat dacht je van het aanvechten van europese regels?
  Volgens mij hebben we met zijn alleen NEE gezegd tegen de inhoud van de grondwet en niet alleen tegen het naampje van het verdrag. Balkenende gaat volgens mij ook nog eens zijn boekje te buiten door het mandaat dat wij hem via democratische verkiezingen hebben gegeven over te dragen aan een derde partij die geen rol speelt in ons democratisch stelsel.

 8. [8] Inderdaad. Om die handelwijze van Balkenende te veroordelen heb je echter een advocaat nodig die dt aandurft.
  Wie kent een advocaat die dat zou willen/kunnen?

 9. Help!

  De Europese Commissie aanvaardt mijn argumentering.

  Europa waarschuwt België voor politieke impasse
  Laatste update: 11 december 2007 20:05
  http://www.tijd.be/artikel/
  UITREKSEL
  De politieke crisis remt in België het tempo van de hervormingen af, nodig om de groei- en jobstrategie van het Lissabonprogramma uit te voeren.Dat schrijft de EU-Commissie in haar jaarlijks vooruitgangsrapport over België, dat dinsdag werd vrijgegeven.
  (belga) – "Als deze situatie blijft duren", aldus de EU-Commissie, "dreigen de noodzakelijke budgettaire maatregelen in het gedrang te komen, maar bestaat eveneens het

  GEVAAR DAT HET HELE HERVORMINGSPROCES WORDT GEHYPOTHEKEERD".
  (ik heb behoofdletterd)

  Het is de eerste keer dat de EU-Commissie België zo expliciet waarschuwt voor de politieke impasse.

  ==

  Ivo: We zullen dus niet met springstof dienen om te gaan ook niet tegen Balkenende.

 10. Onze natte anarchistische (en chaotische?) dromen worden bewaarheid.

  Er is immers nog een veel grotere impasse dan die in Belgie en de Marche Comique.

  Er is bedrog in het spel.

  Fraus omnia corrumpit. (De bedrog maakt alles nietig).

  Leviathan is, aan beide kanten van de Noordelijke Atlantische oceaan, een bedrieger.

  WALL STREET LUST RENTEBESLUIT NIET
  Laatste update: 11 december 2007 21:07
  http://www.tijd.be/artikel/
  In New York duiken de aandelenindexen na de bekendmaking van de renteknip gevoelig lager. De Federal Reserve verlaagde de het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten tot 4,25 procent. De investeerders op Wall Street hadden op een aggressievere ingreep gehoopt

  THE FINANCIAL SYSTEM IMPLOSION THAT CAN NO LONGER BE HIDDEN
  Posted On: Monday, December 10, 2007, 9:17:00 PM EST
  Author: Jim Sinclair
  http://www.jsmineset.com/
  Dear CIGAs,
  It is everywhere. This is an implosion of the world’s financial system that can no longer be hidden.
  When the word FRAUD enters the picture the CAT is out of the bag. Recall in 2000 and thereon I told those who would listen that all the foundational trades in OTC derivatives were FRAUDS.
  By the way, Enron and its OTC derivatives was the largest money laundering scheme in human history.
  Search for the article I wrote titled, "Larceny 101."
  Will the bailout avoid a fire sale as the following article says? No. Will it prevent the general knowledge that there is no market for this garbage paper from leaking for a bit longer? Yes.

  Societe Generale Takes On $4.3 Billion of SIV Assets
  http://www.bloomberg.com/ap
  Dec. 10 (Bloomberg) — Societe Generale SA, France’s second-biggest bank by market value, will bail out a $4.3 billion fund after losses related to the collapse of the U.S. subprime-mortgage market to avoid a fire sale of assets.

  Het was Willem die de Societe Generale in Belgie oprichtte.
  Natuurlijk moet je die niet verwarren met de Franse Societe Generale.

  Jos Vandeloo, can you hear me?
  Leve het gevaar dat het hele hervormingsproces hypothekeert.

 11. Tout acte deloyal est essentiellement dangereux. On doit lutter energiquement contre lui. La fraude fait exception a toute regle. Il faut non seulement en faciliter la preuve, mais en detruire les effets.
  (Een oneerlijke handeling is in feite gevaarlijk en dient met alle middelen bestreden. Bedrog stelt elke regel buiten werking. Men moet er dus niet enkel het bewijs van vergemakkelijken maar er alle gevolgen van vernietigen.)
  (Henri De Page, Traite elementaire de droit civil belge, I, 1ste uitg., paragraaf 55)

  Het tegengestelde van deloyal is loyal.

  Het substantief van loyal is loyaute.

  Een synoniem voor loyaute is probite.

  De Latijnse stam van probite is dezelfde als die van probabilite.

  Zie je als je de wereld laat doet (laissez faire)
  dan treden er naar waarschijnlijkheid bepaalde gevolgen in,
  TENMINSTE
  als iedereen met probiteit handelt.

  (Overheids-)bedrog verkracht het hele systeem, maakt de menselijke existentie onmogelijk en resulteert dus uiteindelijk in de DOOD.

  Bij het jaar 2000 computer (Y2k)-probleem was er geen bedrog. Enkel menselijke domheid was daar betrokken.

  Thans kent het bedrog geen grenzen meer, alhoewel de Europese Commissie toch blijkbaar begint na te denken.

 12. Hier uitrekselS uit een Latijns woordenboek

  http://www.prima-elementa.f

  ]prŏbābĭlis, e :
  1 – digne d’approbation, recommandable, estimable, louable.
  2 – qui plaît, agréable, excellent.
  3 – probable, vraisemblable, plausible.

  prŏbĭtās, ātis, f. : –
  1 – probité, droiture, intégrité, honnêteté, loyauté. –
  2 – bonnes moeurs, vertu, chasteté

  prŏbātus, a, um :
  1 – éprouvé, essayé, mis à l’épreuve.
  2 – approuvé, estimé, jugé bon, considéré; qui plaît, qui agrée.
  3 – prouvé, avéré, manifeste.

  prŏbē, adv. [probus] : –
  1 – bien, convenablement, dans de bonnes conditions.
  2 – beaucoup, tout à fait, complètement. –
  3 – avec bienséance, avec pudeur, dignement.

  prŏbo, āre, āvi, ātum : – tr.
  1 – éprouver, essayer, examiner, vérifier, reconnaître, juger.
  2 – reconnaître comme bon, approuver, agréer, louer, estimer, priser; être d’avis de.
  3 – faire accepter, faire approuver, soumettre à l’approbation.
  4 – prouver, démontrer.

 13. Ah, daarom heeft de Grondwet geen belang.

  Het gaat hem om de postjes.

  MR-voorzitter Didier Reynders eist het premierschap op van de interimregering die in de steigers staat. Zijn partij, de MR, speelt het hard: als Reynders niet voor enkele maanden naar de Wetstraat 16 kan, kiest ze voor de oppositie.
  (Reynders wil interim- premier worden
  Laatste update: woensdag 12 december, 1u17
  http://www.standaard.be/Art… )

  Voor Hollanders:
  MR zijn Franstalige liberalen.
  Wetstraat 16 is het adres in Brussel waar Leviathan woont.

 14. Wat is het programma van een ontslagnemende regering?

  Zoals ik hoger zei,
  als “lopende zaken” worden beschouwd:
  de zaken van dagelijks bestuur,
  de dringende zaken waarvan de regeling niet geredelijk kan worden uitgesteld;
  de beslissingen die de normale voortzetting of beeindiging zijn van een voor het ontslag of de ontbinding regelmatig ingezette procedure.
  (Andre Alen, “Handboek van het Belgisch Staatsrecht”, Kluwer, 1995, paragraaf 262)

  Zal men komen beweren dat de ondertekening van het Verdrag niet kon uitgesteld worden?

  Men heeft verdorie zes maand de tijd gehad om een regering op de been te zetten.
  Hoe kan men dan komen beweren dat de ondertekening niet "geredelijk" kon uitgesteld wordem.

  De rede/ratio (van ‘ge-rede-lijk) zegt dat een regering binnen de maand kan opgesteld worden.

  Daarom was de minister van buitenlandfse betrekkingen zo kwaad op de regeringsonderhandelaars in september,
  da’s meer dan drie maand geleden.
  http://www.updaid.nl/ontwik
  geciteerd door uw dienaar onder
  "EU-geritsel dat interessant voor u is"
  http://www.vrijspreker.nl/v

  En waarom werd het Verdrag eigenlijk niet reeds in oktober ondertekend?

  Was dat ook omwille van Belgische toestanden?

  Als de politiekers
  hun werk, of hun zogezegd werk, niet kunnen doen
  dan moeten ze ons gerust laten.

  Viva l’Ararchia!

 15. Zoals Frank van Dun het stelt:
  You take the constitution seriously, or you take politics seriously, but you cannot take the two seriously at the same time.
  [..] the constitution is last year’s academic interpretation of what the politicians got away with two years ago.
  (Frank van Dun, “In The Shadow of The Prodigy”, Frank van Dun uitgever, http://www.lulu.com/content… , 2007, p. 162)

  Vergeet het niet!
  Een overgangsregering, noodregering, of hoe je dat beest ook wil noemen, is totaal ongrondwettelijk.
  Volgend jaar zullen “onze” juristen dus studiedagen organiseren om te beweren dat dat toch grondwettelijk is.

  En dan komen de imbecielen uit Groot-Bijgaarden (waar de krant, De Standaard, gevestigd is)
  beweren dat
  zodra er een POLITIEK akkoord is,
  een ONGRONDWETTELIJKE regering kan “aan-treden”.

  dinsdag 18 december 2007
  Ten vroegste vrijdag regering
  http://www.standaard.be/Art
  UITREKSEL
  BRUSSEL – In theorie kan de interimregering meteen de eed afleggen, in praktijk komen eerst de partijcongressen.
  Volgens de GRONDWET kan een regering meteen aantreden, zodra er een POLITIEK akkoord is.

  You take the constitution seriously, or you take politics seriously, but you cannot take the two seriously at the same time.
  [..] the constitution is last year’s academic interpretation of what the politicians got away with two years ago.
  (Frank van Dun, “In The Shadow of The Prodigy”, Frank van Dun uitgever, http://www.lulu.com/content… , 2007, p. 162)

 16. Ze hebben dus een ongrondwettelijk politiek akoord bereikt

  om een regering zonder programma,
  dus een ongrondwettelijke regering,

  te laten paraderen
  (voor het buitenlandse publiek).
  Kerstregering koopt louter tijd tot Pasen
  Laatste update: 20 december 2007 10:05
  http://www.tijd.be/artikel/
  UITREKSEL
  Verhofstadt III zit in het zadel, maar het is niet meer dan een overgangsregering. Het is tijd kopen om tegen Pasen een grote staatshervorming op de rails te zetten. Dat wordt de taak van vicepremier Yves Leterme (CD&V). De andere vicepremier, Didier Reynders (MR), moet een sociaaleconomisch programma uittekenen. Als dat alles lukt, neemt Yves Leterme uiterlijk op paasdag de fakkel over van Guy Verhofstadt.

  You take the constitution seriously, or you take politics seriously, but you cannot take the two seriously at the same time.
  [..] the constitution is last year’s academic interpretation of what the politicians got away with two years ago.
  (Frank van Dun, “In The Shadow of The Prodigy”, Frank van Dun uitgever , http://www.lulu.com/content… , 2007, p. 162)

  Een politiek akkoord gaat boven de Grondwet.

  Fraus omnia corrumpit!

 17. TWEEDE POGING

  Ze hebben dus een ongrondwettelijk politiek akkoord bereikt
  om een regering zonder programma,
  dus een ongrondwettelijke regering,
  te laten paraderen
  (voor het buitenlandse publiek).

  Kerstregering koopt louter tijd tot Pasen
  Laatste update: 20 december 2007 10:05
  http://www.tijd.be/artikel/
  UITREKSEL
  Verhofstadt III zit in het zadel, maar het is niet meer dan een overgangsregering. Het is tijd kopen om tegen Pasen een grote staatshervorming op de rails te zetten. Dat wordt de taak van vicepremier Yves Leterme (CD&V). De andere vicepremier, Didier Reynders (MR), moet een sociaaleconomisch programma uittekenen. Als dat alles lukt, neemt Yves Leterme uiterlijk op paasdag de fakkel over van Guy Verhofstadt.

  You take the constitution seriously, or you take politics seriously, but you cannot take the two seriously at the same time.
  [..] the constitution is last year’s academic interpretation of what the politicians got away with two years ago.
  (Frank van Dun, “In The Shadow of The Prodigy”, Frank van Dun uitgever , http://www.lulu.com/content… , 2007, p. 162)

  Een politiek akkoord gaat boven de Grondwet.

  Fraus omnia corrumpit!

 18. 1/4

  Ik herhaal nog eens:

  De ministers en staatssecretarissen worden benoemd door de Koning. Vermits de keuze van de ministers in feite niet door de Koning, maar door de politieke partijen wordt bepaald, moet de Koning eerst de coalitiemogelijkheden onderzoeken. Daartoe stelt hij in een eerste stadium een “informateur” aan. Dit is een prominent politicus van een der grote partijen, wiens taak beperkt (blijft tot een informatieve rondgang bij alle belangrijke en ook minder belangrijke politieke partijen en hun meest vooraanstaande vertegenwoordigers.
  Meent de Koning op basis van de informatie die informateur hem verschaft dat een bepaalde coalitievorming EEN RE-ELE KANS OP SLAGEN HEEFT (ik heb behoofdletterd), dan stelt hij een “formateur” aan, die tot taak heeft een regering te vormen. Mislukt de formateur in zijn pogingen, dan wordt een andere formateur aangesteld tot er een regering uit de bus komt.
  (Mark Van Hoecke en Boudewijn Bouckaert, “Inleiding tot het Recht” , Leuven, Acco, 2003, 18de herz. druk, p. 91)

  Toen ik enkele uren geleden op http://www.standaard.be/ duwde kreeg ik dit te zien:

  Partijcongressen geven fiat
  http://www.standaard.be/
  Na de PS en Open VLD hebben ook de partijcongressen van CD&V en CDH de regeringsdeelname aan de interimregering Verhofstadt III goedgekeurd. MR deed dit gisteren al. N-VA heeft het vertrouwen in de eigen onderhandelaars bevestigd en hen een MANDAAT gegeven om de staatshervorming te helpen uitwerken.

  Als ik dan doorduwde, dan kwam ik hier terecht:

  donderdag 20 december 2007 | Bron: Belga, Eigen berichtgeving
  Partijcongressen beslissen vanavond
  http://www.standaard.be/Art
  UITREKSEL
  ONDERTITEL: “N-VA als één man achter eigen partijtop”
  Een overgrote meerderheid van de N-VA-leden heeft op het congres in Gent het vertrouwen bevestigd in hun onderhandelaars en hen een MANDAAT gegeven om de komende 100 dagen een staatshervorming te helpen uitwerken. Er waren slechts vijf dissidente stemmen en vijf onthoudingen.

  Deze regering heeft dus geen mandaat.
  Het mandaat, het programma, waarover deze regering dient te beschikken betreft de staatshervorming.

 19. 2/4

  Dit mandaat werd door Juul Cesar
  (ja, door wie eigenlijk,
  ‘Niemand is hier de redder van het vaderland’, zegt Yves Leterme in een gesprek met De Tijd
  http://www.tijd.be/artikel/… )
  gedelegeerd aan onderhandelaars.

  Dus over deze regering werd niet onderhandeld.
  Waarom zijn er anders nog onderhandelaars?

  De verkiezingen werden, als ik mij goed herinner, op 10 juni gehouden.
  Wat heeft “men” sindsdien gedaan?

  In het privaatrecht is BEVOEGDHEIDSDELEGATIE de toerekening van een rechtshandeling aan een ander dan de handelende.
  (Walter Van Gerven, “Algemeen Deel”, in: “Beginselen van Belgisch Privaatrecht”, paragraaf 146)

  In het publiekrecht dient bevoegdheidsdelegatie onderscheiden van toewijzing van bevoegdheid.
  Bij TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEID stelt een publiekrechtelijke overheid een orgaan in of kent zij een bevoegdheid toe
  TERWIJL
  DELAGATIE VAN BEVOEGDHEID impliceert dat een ADMINISTRATIEF ORGAAN uit eigen gezag, ZONDER DAARTOE GERECHTIGD TE ZIJN, over zijn bevoegdheid beschikt.
  (Andre Mast, “Overzicht van het Belgisch Administratief Recht”, 1996, 14de uitg., paragraaf 21)

  Is de regering een administratief orgaan?
  Is de regering GERECHTIGD haar bevoegdheden, ZONDER DAARTOE GERECHTIGD TE ZIJN, te delegeren?
  Van bevoegdheidsheidsdelegatie kan dus geen sprake zijn.

  Uit het trefwoordenregister van de eerste uitgave van Alen’s “Handboek van het Belgisch Staatsrecht” blijkt dat toegewezen bevoegdheden enkel enerzijds de bevoegdheden betreft die hetzij door de Grondwet, hetzij door de wet zelf, aan de Koning werden toegewezen (paragraaf 241) en anderzijds de bevoegdheden betreft die aan de gemeenschappen en gewesten werden toegewezen (paragraaf 364). Daarover gaat het thans niet.

 20. 3/4

  Juist zoals van delegatie van bevoegdheid kan er dus van toewijzing van bevoegdheid geen sprake zijn.

  Wat er ook van weze, delegatie of toewijzing van bwevoegdheid om “een” staatshervorming uit te werken kan niet naar Belgisch grondwettelijk recht. De Grondwet voorziet in een aantal voorwaarden om de Grondwet te wijzigen.

  Voor zover ik het begrijp, maakt de N-VA (Vlaamse nationalisten) zelfs geen deel uit van de regering.
  (Om aan zo’n brede coalitie te geraken, is Verhofstadt III een onuitgegeven asymmetrische federale regering geworden, met CD&V en Open VLD aan Vlaamse zijde en MR, PS en cdH aan Franstalige zijde, zegt De Tijd http://www.tijd.be/artikel/… )

  Aan “HAAR” onderhandelaars, dus aan de onderhandelaars van de N-VA, werd echter bevoegdheid gedelegeerd/toegewezen om “een” staatshervorming uit te werken.

  Kan dat zomaar?

 21. 4/4

  Ah, Guy Verhofstadt zal begin januari een nota voorleggen aan de GOEP VAN TWAALF die zal gevoerd worden door Yves Leterme. En tegen 23 maart zal deze groep dan een PACT VOOR EEN VERNIEUWDE FEDERALE STAAT uitwerken.

  Une note sur la réforme de l’Etat au groupe des 12
  Belga
  Mis en ligne le 20/12/2007
  http://www.lalibre.be/actu/
  Le Premier ministre Guy Verhofstadt déposera au début janvier une note qui servira de point de départ à la discussion sur la réforme de l’Etat qui se déroulera au sein du "groupe des 12" que pilotera Yves Leterme (CD&V). Ce groupe devra, pour le 23 mars prochain, déterminer les contours d’une réforme de l’Etat, ce que Guy Verhofstadt appelle "un pacte pour un Etat fédéral renouvelé".

  En vandaag zal Guy Verhofstadt
  zijn PROJECTEN, nog steeds GEEN PROGRAMMA,
  aan het parlement openbaren.

  Le gouvernement provisoire au complet
  Rédaction en ligne
  vendredi 21 décembre 2007, 00:38
  http://www.lesoir.be/actual
  UITREKSEL
  Hier soir, les congrès de participation ont tous accepté de rallier le gouvernement provisoire de Guy Verhofstadt. Celui-ci ANNONCERA AU PARLEMENT, CE VENDREDI, SES PROJETS.

  Zullen Mark Van Hoecke en Boudewijn Bouckaert beter kunnen slapen na deze openbaring?

  You take the constitution seriously, or you take politics seriously, but you cannot take the two seriously at the same time.
  [..] the constitution is last year’s academic interpretation of what the politicians got away with two years ago.
  (Frank van Dun, “In The Shadow of The Prodigy”, Frank van Dun uitgever, http://www.lulu.com/content… , 2007, p. 162)

  Een politiek akkoord gaat boven de Grondwet.
  De noodzaak aan een programma wordt vervangen door tijdelijke projecten.

  Fraus omnia corrumpit!

  Ivo Cerckel

 22. ‘Ceci n’est pas un gouvernement’

  Laatste update: 21 december 2007 05:13
  http://www.tijd.be/artikel/‘Ceci_n’est_pas_un_gouvernement’.6024876

  UITREKSELS
  Spirit lijkt weinig onder de indruk van de vorming van Verhofstadt III. De partij beschouwt de vorming van een interim-regering als "window dressing die ervoor moet zorgen dat Leterme zijn zoveelste poging tot het vormen van een regering mag aanvatten", zo luidt het donderdag in het persbericht.
  +
  De partij van Bettina Geysen vindt bij de interim-regering geen "INHOUDELIJK PROJECT" terug. Voor Spirit is het ook "onbegrijpelijk dat N-VA een regering zal steunen die niet eens uitzicht geeft op een staatshervorming".

  ==

  Onnozele Spirits.
  Een regering behoeft een programma, geen project.

 23. Ze willen het Verdrag van Lissabon ratificeren (voor Pasen).

  Het Verdrag werd niet eens rechtsgeldig ondertekend.

  Wat voor project is dat nou?

  De tien punten van het regeerakkoord

  http://www.standaard.be/Art

  BRUSSEL – Het regeerakkoord waarover de vijf formaties van Verhofstadt III (CD&V, Open VlLD, MR, PS en CDH) het eens geraakte, bestaat uit tien punten. Zo werd donderdag in de rand van de toetredingscongressen vernomen.
  De interim-regering zal in de eerste plaats de begroting 2008 moeten uitwerken. Daarnaast dient ze de koopkracht van de burgers te beschermen door enerzijds de uitkeringen op te trekken en anderzijds de lasten te verlagen. Een derde aandachtspunt zijn de ondernemingen, die meer zuurstof moeten krijgen, onder meer door de lasten op ploegenarbeid verder te verlagen. Daarnaast moet ook de arbeidsmarkt verbeterd worden met maatregelen zoals de activering van de werkzoekenden.

  Voorts wil de regering de kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen. In het hoofdstuk klimaat en energie wordt gepleit voor meer concurrentie op de energiemarkt en het naleven van het Kyoto-akkoord.

  Inzake mobiliteit wil de interim-regering onder meer een nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS opstellen.

  Het regeerakkoord voorziet ook in een verdere modernisering van de overheidsdiensten met daarin bijzondere aandacht voor een permanente dienstverlening.

  Het veiligheidsbeleid spitst zich toe op de problematiek van de gevangenissen en het uitwerken van een nationaal veiligheidsplan.

  Tenslotte is er nog een internationaal hoofdstuk waarin een snelle ratificatie van het Verdrag van Lissabon voorzien is.

  ‘Ceci n’est pas un gouvernement’

 24. zulk’n tien-punten project heeft geen enkele kans op slagen op drie maand

  dit is volksbedrog

 25. Het wordt onrustig in Brussel.

  Gerechtelijke acties na terroristische dreiging
  http://www.standaard.be/Art
  Vrijdagochtend zijn er gerechtelijke acties gebeurd op vraag van het federaal parket, en dit in het kader van een ’terroristische dreiging’. Dat is vernomen bij het federaal parket.
  Meer informatie volgt op een persconferentie om 11.00 uur. Er werden ook bestuurlijke maatregelen genomen, luidt het. Het gaat om maatregelen rond de openbare orde.

 26. Last Updated: Friday, 21 December 2007, 11:00 GMT

  Belgium on ’terror attack alert’

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/

  Fourteen people have been arrested in Belgium after authorities foiled a plot to free an al-Qaeda suspect arrested in September 2001, officials said.

  "They were planning to use weapons and explosives to free him… These means could be employed for another use," said the federal prosecutor’s office.

  Security is being stepped up in the capital, Brussels, over fears of a "possible attack".

  Belgium hosts the European Union institutions and Nato among others.

Comments are closed.