Onlangs kondigde een blije minister Plasterk
aan dat hij een extra miljard euro in het
onderwijs gaat ‘investeren’. Bij investeren
denk ik aan rendement maar de koers in het
onderwijs is al decennia in mineurstemming.
Dat extra geld past hij trouwens niet uit
eigen zak bij maar wordt als vanouds
afgedwongen van de Nederlandse burger.

Wat zal er met dat geld gaan gebeuren ? Om de toekomst te voorspellen is het zinvol om naar de geschiedenis te kijken. Vorige week kwam de Algemene Rekenkamer met een rapport over de bestedingen in het onderwijs.

Sinds 1990 heeft de overheid 2,2 miljard euro besteed aan vernieuwingen in het onderwijs. Onduidelijk is waar een groot deel van dat bedrag aan uit is gegeven.
Slechts 28 % van dit extra geld, 616 miljoen, werd met zekerheid aan onderwijsvernieuwingen uitgegeven. Waaraan de rest is besteed, kon de Rekenkamer niet achterhalen. De scholen mochten het geld naar eigen inzicht besteden en ze waren niet verplicht om dat voor vernieuwing te gebruiken.

De invoering van het vmbo zou bijna de helft van het budget voor zijn rekening genomen hebben. De Rekenkamer noemt het opvallend dat juist hiervoor een financiële onderbouwing ontbrak.
Overigens negeerde oud-staatssecretaris Tineke Netelenbos van Onderwijs in 1997 het dringende advies van topambtenaar Ankie Verlaan om het wetsvoorstel voor invoering van het vmbo niet in te dienen. ‘Er was geen discussie mogelijk, de vmbo moest en zou er komen.’

Hoe het met de vernieuwing is afgelopen, weten we inmiddels ook. Een schrikbarend gebrek aan vaardigheden, uitvallende lessen maar vooral veel inhoudsloze lessen. Een nivellering van het onderwijs waar Pol Pot een puntje aan kan zuigen. Diploma’s staan bovenaan in de inflatie top tien.

Nu dan weer extra geld om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Als dat extra miljard in particulier onderwijs zou worden gestoken dan was er gerede kans op een forse koersstijging en zou er een aanzienlijke rendementsverbetering zijn geweest. Maar het blijft weer geld storten in een bodemloze put.

11 REACTIES

 1. Als er ergens een probleem is wordt er meestal wat aan gedaan door er flink wat vermogen in te pompen. Is geld een wondermiddel dat alle kwalen geneest? Dacht het niet! Met geld koop je geen kwaliteit, maar kwantiteit. Het is de hoogste tijd dat er weer eens geregeerd gaat worden in plaats van zakkengevuld. De dames en heren die dit aangaat weten dondersgoed waar ik het over heb! Veranderd dit niet, dan kan ik niet anders dan ze als hypocriet en crimineel beschouwen.

 2. Het overheidsbeleid werkt eigenlijk altijd contraproductief.

  Bekijk het maar zo: Geval 1: als de politie in een bepaalde regio haar werk (bijv. de opsporing) net goed uitvoert, neemt de misdaad daar toe. Vervolgens gaat de overheid extra "investeren" in die bepaalde regio omdat de criminaliteitsproblemen dit dwingend noodzakelijk maken. Dat geld komt echter in een incompetente organiatie terecht en wordt dus verspild: geen/onvoldoende rendement.

  Geval 2: In een andere regio werkt men juist erg efficiënt en serieus. Gevolg: misdaadcijfers dalen want de boeven zitten in de bak of wijken wijselijk uit naar een andere regio. Dus besluit de overheid dat daar wel bezuinigd kan worden, temeer daar er investeringen in de andere regio’s nodig zijn.

  Conclusie: efficiëntie wordt gestraft, incompetentie wordt met extra middelen beloond. Dat werkt niet erg motiverend.

 3. [3] Was wel duidelijk…
  Uitstekend voorbeeld dat treffend het (niet) functioneren van deze knoeiers duidelijk maakt.

 4. Met die investeringen voor die prachtwijekn is het al net zo: eerst verziek je de buurt zodat alle goedwillenden wegtrekken. Vervolgens krijg je een zak geld van de overheid om de zaak weer op de rails te zetten.

  Echt motiverend om de zaken in je buurt op orde te houden!

 5. Het plaatje hierboven is toch echt een rookkanaal en het geld vliegt daar letterlijk door de schoorsteen!
  Als je denk dat de overheid alleen maar geld gooit in een bodemloze put dan laat het plaatje waarschijnlijk zien dat ze ons geld ook nog eens door de schoorsteen laat verdwijnen, misschien zelfs opbranden? Of is het toch een put?
  …..En bedankt hoor! Weet zeker dat ik vannacht slecht slaap, komt door dat stomme plaatje! Wat is het toch? Wel, niet, wel, niet………ga wel kijken of ik nog een paar wolven in schaapskleding kan tellen! Kut plaatje!!

 6. Vraag mij steeds af hoe een leraar plotseling beter gaat lesgeven als er meer geld in wordt gepompt.
  Zoals Fortuyn al zag: een goed leraar heeft voldoende aan een schoolbord met krijtje, en goede boeken.
  Er is 1 remedie voor het onderwijs: terug naar de jaren vijftig en het onderwijs teruggeven aan de leerkracht.
  Uitgangspunt hierbij is de liefde voor zijn vak en zijn bekwaamheid deze over te dragen.
  En dan doet de 1 het zus, en de ander zo: no problem!
  Maar het onderwijs werd politiek instrument als onderdeel van de lange mars door de instituten onder marxistische vlag.
  En die lange mars maakt voornamelijk kapot wat goed was.
  Tijd voor de reactie!

 7. [7] Klopt deels, maar niet helemaal.

  Ook in onderwijsland geldt: pay peanuts, get monkeys.

  In mijn naaste omgeving heb ik al 8 kennissen/vrienden die voor leraar (basisonderwijs of voortgezet onderwijs) waren opgeleid, maar die al jaren niet meer voor de klas staan en niet meer in dat onderwijs werken:

  1. is dominee geworden
  2. is eigenaar van een vertaalbureau geworden
  3. is topmanager van een commercieel HBO geworden
  4. is regiomanager van een commercieel onderwijsinstituut geworden
  5. zelfstandig bedrijfsadviseur geworden
  6. is vertaler geworden
  7. is makelaar (eigenaar makelaarskantoor) geworden
  8. is bibliothecaris geworden

  Reden: bij 1 t/m 7: salaris niet conform de kwalificaties door verlaging van de aanvangssalarissen (HOS) en bijkomend: ik kan door het pedagogische klimaat op school ("het nieuwe leren) mijn "ei" niet meer kwijt (=niveauverlaging)

  Bij 8 speelde dat die het beroep bij nader inzien gewoon niet leuk vond.

  Het hogere salaris laat leraren dus niet beter lesgeven, maar zorgt er wel voor dat mensen die er in principe geschikt voor zijn en die het ook leuk vinden niet voor een ander beroep kiezen. Er zijn bijna geen eerstegraads leraren meer te vinden die les willen en kunnen geven in Havo en met name VWO en die heb je met name in dat laatste schooltype echt nodig! De instroom van de Pabo (50% MBO, 40% HAVO, 5% VWO en 5% anders) spreekt echt boekdelen.

  Mensen die goed in iets zijn, hebben vaak meerdere mogelijkheden qua beroep. Dan speelt het loon echt een belangrijke rol.

  Dus: lager loon –> goede krachten lopen weg –> minder competenten vullen de gaten –> lager niveau instroom in de beroepsopleiding –> lagere eisen door de beroepsopleiding –> lager sociaal aanzien in de maatschappij –> lagere instroom en versterkte uitstroom van competenten enz. enz.

 8. [8]
  Daar zal ik geen ruzie over maken.
  Ik vrees echter dat al dat extra geld niet direct naar de lerarensalarissen zal gaan. De miljoenen die sinds de jaren vijftig zijn uitgegeven gingen voor een groot deel naar tal van ‘vernieuwende’ aangroeisels, waardoor het schip steeds moeizamer voer.
  Ik moet denken aan het Slotervaart ziekenhuis dat privatiseerde. Na 1 jaar waren zij al uit de verliescijfers. Het eerste dat gedaan werd was het schrappen van managementlagen, waardoor het werken voor de deskundigen (daar gaan we vanuit) eenvoudiger en plezieriger werd, door de korte beslissingslijnen.
  Daarom: geef het onderwijs weer terug aan de leraar.

 9. [9] Bovendien, het geld zonder meer ook aan de zittende leraren geven, is niet productief: dat zijn althans voor een flink deel die "apen" voor wie "peanuts" de passende beloning is. Dus: eerst bijscholen tot een hoger niveau of een andere meetbare eis (bijv. je leerlingen scoren op het Centraal Schriftelijk Eindexamen (of een andere landelijk genormeerde toets) gemiddeld minimaal x% boven het landelijk gemiddelde).

  Halen is dan vangen.

  P.S.: Natuurlijk dan de examens niet door de eigen leraren laten afnemen / nakijken, hè! Dat is de kat op het spek binden.

 10. [10]
  Hoge opleidingseisen, net als vroeger, inderdaad.
  Wie aldus goed gekwalificeerd is, kan daarna in grote vrijheid zijn vak beoefenen.
  Maar als men zeer matig gekwalificeerd is, wat nu het geval is, is er voor de overheid een alibi om voortdurend de vakmensen te ‘begeleiden’ en zich ermee te bemoeien. Als de ‘gidsen’ in de USSR.

Comments are closed.