Herverdeling van lasten… Aardig idee maar kunnen we het ook laten werken? Ik denk van wel, als we er allemaal achter gaan staan. Wees eerlijk… We betalen ons werkelijk scheel aan belastingen. Belastingen voor collectivisme waar IK niet op zit te wachten..

Ik begrijp iets niet zo goed. Misschien kan iemand mij iets meer inzicht geven in het stelsel dat wij hebben.
Ik begrijp dat ik van mijn inkomen een gedeelte voor collectieve zaken moet afstaan. Ik ben het er niet mee eens, maar dat is nou eenmaal het systeem.
Maar waar ik met de pet niet bij kan is dat er een godsvermogen (al jaren lang) naar de bodemloze put “ontwikkelingssamenwerking” moet. Al talloze jaren zie ik op de TV dezelfde zeikerige spotjes van zielepoten in ver weg landen. En dat terwijl in ons eigen land de armoede ijskoud toeneemt. Ben ik een facist als ik roep “Eigen mensen eerst”! Ik vind van niet. Ik vind namelijk dat ik gehoord mag worden. Er zijn voedselbanken in Nederland. En het aantal neemt niet af. Schandalig toch dat we dat in ons eigen land toestaan?

Wordt het niet eens tijd dat we de zaken in een ander perspectief gaan zetten? Gewoon nuchter en zakelijk kijken naar wat HIER nodig is. Een herverdeling van uitgaven. Dus niet meer naar ontwikkelingshulp, maar meer naar mensen die het HIER keihard nodig hebben. Is dat nou zo raar gedacht? Pas als het hier op orde is word het weer eens tijd om wat verder over de grens te kijken. Wat brengt ons die ontwikkelingssamenwerking nou eigenlijk?

Zou het een idee zijn om alle collectieve belastingen op te heffen? En dan de BTW te verhogen. Op die manier betaal je alleen belasting aan dingen die je zelf nodig hebt. Zou toch veel eerlijker zijn? 1 simpele collectieve belasting van bijvoorbeeld 15% en de rest via de BTW. Zou een hoop heen en weer pompen van geld schelen denk ik. Maar ja wat weet ik nou? Ik ben al jaren de weg kwijt….

34 REACTIES

 1. Jager heeft blijkbaar andere idealen dan de politici die op dit moment de macht hebben. Wie is Jager om zijn idealen door te drukken, en wie zijn die politici om hun idealen door te drukken? Ieder gewoon zijn/haar eigen geld, en ook eigen idealen. Besteden waar je zelf behoefte aan hebt.

 2. nachtwaker

  …….Zou het een idee zijn om alle collectieve belastingen op te heffen?

  Lijkt mij (zeeeer) goed idee!

  Mischien nog beter ?
  1)afschaffing – Directe belastingen
  2)afschaffing – INdirecte belastingen

  3)Handhaving: leges ,accijns,heffingen
  – tbv 1(!)enkele ministerie van : leger /justitie & publiek-(straf)recht.

  Alle ov. 12 ministeries geprivatiseerd,
  blijft er een(mini)nachtwakerstaat over

  lijkt me nog mooier…

 3. "Er zijn voedselbanken in Nederland. En het aantal neemt niet af. Schandalig toch dat we dat in ons eigen land toestaan?"

  Nee hoor. Voedselbanken zijn het resultaat van particulier initiatief. Blijkbaar is de soosjalistiese heilstaat niet in staat om ‘de armoede’te bestrijden, ondanks de stelselmatige afgedwongen financiële aderlatingen van overheidswege. Dat voedselbanken een schande zijn, is soosjalistiese bullshit .

  Onvrijwillige herverdeling van geld is moreel onverdedigbaar, ongeacht in welke zak het verdwijnt. Eerlijk is dat mensen niet geconfronteerd worden met dieven die hun hun geld afhandig maken en dat men zelf mag bepalen waar dat geld aan besteed wordt !!

 4. [2]
  Nee nee nee en nog eens nee.

  Een centralistische, monopolistische nachtwakerstaat leidt uiteindelijk tot de totalitaire staat en dus ellende, big time.

  Anarcho-kapitalisme is de enig juiste weg.

 5. Ik wil onmiddellijk een contract aangaan met de overheid, daarin staat dat ik wil afzien van alle toekomstige uitkeringen of wat voor overheidshulp dan ook maar. Maar dan wil ik ook geen cent belasting meer betalen!
  Ik kan voor mezelf zorgen en ben geen ‘hulp’ van de overheid nodig! Kan de overheid ook voor zichzelf zorgen,…..zonder zijn nitwitten?

 6. Als ik de betaalde AOW premies van de afgelopen 40 jaar zelf had mogen beleggen, dan had ik nu kunnen leven als God in Italië. Nu heb ik dure eigen pensioenregelingen moeten opzetten om in de toekomst nog te kunnen leven.

  De betaalde AOW-premies zijn via het omslagstelsel naar de toenmalige en huidige oudjes gegaan. Straks, als ik 65+ ben, dan is de uitkering niet meer vol te houden omdat de vergrijzing, die iedereen behalve de regering heeft zien aankomen, zal zorgen dat de premies die opgehoest moeten worden meer dan het dubbele van de huidige premies moet worden.

  Bovenstaande is nog een aardigheidje van een socialist uit de jaren 50. Nu bloeden we voor de premies en straks bloeden we dood omdat er geen AOW meer is.

 7. [4] Zit wat in, maar is de weg die nachtwaker aangeeft niet DE noodzakelijke stap naar die anarcho-kapitalistsche wered?

  Is dat ook niet een van de rechtvaardigingen om Ron Paul te steunen?

 8. [7]
  Tenzij er ergens een zône ontstaat waar anarcho-kapitalisten de door hen gewenste samenleving van scratch af aan op kunnen bouwen, zit er niks anders op dan het via een nachtwakers-alternatief te proberen als zijnde een (grote) stap in de goede richting.

  Het antwoord op je vragen luidt dus: ja, ja.

 9. [8] Die zone kan ook ontstaan zonder nachtwakersstaat. Namelijk door stap voor stap te werken. Je begint met een onderlinge ruilmarkt. Vervolgtns accumuleer je kapitaal voor verdere projecten.

 10. belastinggeld mag niet gebruikt worden voor de herverdeling van welvaart.
  zo er al armoede heerst, dan dient het belastingstelsel zodanig aangepast te worden dat deze mensen profijtelijk
  aan het werk gezet kunnen worden.

 11. Ik ben ook voor het afschaffen van ontwikkelingssamenwerking, vooral omdat het niet werkt (net een boek over gekocht) wat wel zal helpen: afschaffen van alle bedrijfssubsidies en invoerrechten. ECHTE FAIR TRADE

  "Zou het een idee zijn om alle collectieve belastingen op te heffen? En dan de BTW te verhogen. Op die manier betaal je alleen belasting aan dingen die je zelf nodig hebt."

  Afgelopen zomer kennis gemaakt met een talkshow host uit Atlanta die daar zelf samen met een cogressman een boek over heeft geschreven.
  http://en.wikipedia.org/wik

 12. Dat is om onze schuld af te kopen. Jarenlang hebben wij geprofiteerd van ontwikkelingslanden en nu doen we dat stiekum nog via het neokolonialisme van het IMF en de Wereldbank.

  Op deze manier susssen we ons geweten en kunnen we ’s morgens in de spiegel kijken. Ik beschouw het als een van de ergste uitwassen van de westerse wereld. Het is namelijk schijnhulp die vaak het tegendeel veroorzaakt van wat zij beoogt.

 13. [3] Welke socialistische heilstaat heb je het over. Die is jarenlang systematisch tegengewerkt en afgebroken door rechts, niet in de laatste plaats door het ongecontroleerd importeren van buitenlandse arbeidskrachten. :-))

 14. [13]
  De heilstaat die Joop den Uyl en anderen in het leven hebben geroepen.

  Rechts bestaat niet in de EU-provincie Nederland.

 15. [14] Den Uyl heeft niet lang genoeg geregeerd om een heilstaat in het leven te roepen.
  Hoe vaak heeft in de afgelopen 50 jaar de PVDA een meerderheid gevormd in een kabinet? Niet één keer.

  Nederland is de laatste 50 jaar overwegend geregeerd door rechtse en ultrarechtse kabinetten. Kijk maar eens in de parementaire historie dan zul je er snel achterkomen.

 16. [15]
  Maar het CDA deed altijd vrolijk mee. Die partij is net als het haantje op hun eigen kerktoren. Waait met alle winden mee.

  Utrarechtse kabinetten hebben we nooit gehad en de liberalen hebben nooit een meerderheid gehad.

  Helaas zitten er bij die liberalen (de termen links en rechts zijn zo achterhaald en dekken geen enkele lading, heb het liever over persoonlijke vrijheden en economische vrijheden) ook mensen die in meer of mindere mate een rem gooien op de economische vrijheden. De economische vrijheden zijn zo nu en dan bij het CDA in redelijk goede handen (denk aan het afschaffen van het ontslagrecht) maar met de persoonlijk vrijheden is het bij die club niet best gesteld.

  Binnen de VVD is er sterke verdeeldheid over zowel de persoonlijke vrijheden als de economische vrijheiden. Sommige hechten veel belang aan de economische vrijheden, maar minder aan de persoonlijke vrijheden (de conservatieve vleugel van Teeuven en voorheen Verdonk) anderen hechten meer aan persoonlijke vrijheden, maar willen de economische vrijheden remmen (de ontpooiingsliberalen van oa Mark Rutte) en ten slotte gelukkig is er ook een groep die aan beide waarde hechten (de klasiek liberalen)

 17. [17] Wat is het CDA anders dan de VVD met een aureooltje? Leg me dat eens uit.

  Waarom geeft het CDA sinds jaar en dag de voorkeur aan regeren samen met de VVD? Misschien omdat ze hetzelfde gedachtengoed delen?

  Sinds Wim Kok is zelfs de PVDA verworden tot een neoliberale partij, waarin de top flirt met de VVD terwijl de kiezers soms nog geloven in de oude idealen, hoewel Kok duidelijk heeft gezegd: We hebben onze socialistische veren afgeworpen.

  Kok is altijd al een infiltrant geweest van het kapitalisme, zelfs in de late periode dat hij de FNV aanvoerde.Kijk maar waar hij nu zijn beloning haaltt voor bewezen diensten. En uit welke stal komt Wouter Bos? Waarom verliest de PVDA tegenwoortdig zoveel zieltjes?

 18. [18]
  "neoliberale" dat is een term die alleen door socialisten wordt gebruikt.

  CDA is (in beginsel) een gristelijke partij en heeft dus zeker op het vlak van persoonlijke vrijheden een sterk conservatief karakter. Een aantal gristelijke normen en waarden leidt er echter toe dat ze af en toe ook zwaar socialistische trekjes hebben.

  Wat de PvdA gemeen heeft met de VVD zijn een aantal punten op het gebied van persoonlijke vrijheden. Als de PvdA liberale neigingen heeft kan ik dat alleen maar toejuigen, maar Woutertje Bos heeft met alle nieuwe plannen al weer laten blijken dat de PvdA toch echt socialistisch is.

  Grootste verschil: CDA en PvdA zijn beide collectivistisch. VVD is dat (in beginsel) niet.

 19. [15]
  "Nederland is de laatste 50 jaar overwegend geregeerd door rechtse en ultrarechtse kabinetten. Kijk maar eens in de parementaire historie dan zul je er snel achterkomen."

  Gerbrandy 2: 23 februari1945-24 juni 1945
  Schermerhorn-Drees: 24 juni 1945-3 juli 1946
  Beel 1: 3 juli 1946-7 augustus 1948
  Drees-Van Schaik: 7 augustus 1948-15 maart 1951
  Drees 1: 15 maart 1951-2 september 1952
  Drees 2: 2 september 1952-13 oktober 1956
  Drees 3: 13 oktober 1956-22 december 1958
  Beel 2: 22 december 1958-19 mei 1959
  De Quay: 19 mei 1959-24 juli 1963
  Marijnen: 24 juli 1963-14 april 1965
  Cals: 14 april 1965-22 november 1966
  Zijlstra: 22 november 1966-5 april 1967
  De Jong: 5 april 1967-6 juli 1971
  Biesheuvel: 6 juli 1971-11 mei 1973
  Den Uyl: 11 mei 1973-19 december 1977
  Van Agt 1: 19 december 1977-11 september 1981
  Van Agt 2: 11 september 1981-12 mei 1982
  Van Agt 3: 12 mei 1982-4 november 1982
  Lubbers 1: 4 november 1982-14 juli 1986
  Lubbers 2: 14 juli 1986-7 november 1989
  Lubbers 3: 7 november 1989-22 augustus 1994
  Kok 1: 22 augustus 1994-29 juli 1998
  Kok 2: 29 juli 1998- 22 juli 2002
  Balkenende 1: 22 juli 2002 – 16 oktober 2002
  Balkenende 2: 16 oktober 2002 – 29 juni 2006
  Balkenende 3: 29 juni 2006 – 22 februari 2007
  Balkenende 4: 22 februari 2007 –

  Allemaal "rechtse" rakkers………

  Nja.

 20. [20]
  Inderdaad, nogal "rechts". Doet me denken aan Hitler, die was ook "rechts" volgens deze en gene.

 21. [15]
  [16]
  Wat is jouw definitie van ‘rechts’ en ‘ultrarechts’ ?

 22. hahaha [20] dat zijn allemaal linkse kabinetten, gekketje.
  Je vergist je van richting.

 23. Herverdeling van lasten… Aardig idee maar kunnen we het ook laten werken? Ik denk van wel, als we er allemaal achter gaan staan. Wees eerlijk… We betalen ons werkelijk scheel aan belastingen. Belastingen voor collectivisme waar IK niet op zit te wachten..

  Het zijn niet alleen belastingen van het collectivisme die de koopkracht ondermijnen.
  Ook andere parasitaire instellingen die gestuurd door de overheid en onder de noemer dienstensector opereren zoals banken,verzekeringsmaatschappijen en
  energiebedrijven pakken een gedeelte van onze pure koopkracht.
  Zelfs uitzenders en talrijke adviesbureau’s hebben zich genesteld in de parasitaire wereld die deels aangestuurd wordt door de overheid, en door enorme winstmarges onze overgebleven koopkracht nog verder aantasten.
  Deze hele beeldschermsector knabbelt aan de koopkracht van de werkende consument en de werkelijke, vaak op vrijwillige leest geschoeide dienstensecor van weleer is bijna geheel verdwenen.

 24. Hallo sukkels… Als we ontwikkelingssamenwerking opheffen vallen er een boel ambtenaren van hun stoel. Raken ze werkloos! Nee nee dat kan niet de bedoeling zijn. Dit zijn de vruchten van de linkse heilstaat… En het mooie is: De linkse politici krijgen allemaal hetzelfde perfecte pensioen als degenen die ze constant lopen te bestrijden. met andere woorden: U bloedt voor het ideaal van een ander terwijl die ander er aan het einde van zijn werkzaam leven vandoor gaat met uw droom!!! Links… het beste wat er is. Zeggen wat je wil zeggen zonder dat je bang hoeft te zijn voor enige kritiek (de soort die Wilders altijd voor zijn kop geworpen krijgt)

 25. [4] nachtwaker
  uit artikel:
  Nee nee nee en nog eens nee.

  Een centralistische, monopolistische nachtwakerstaat leidt uiteindelijk tot de totalitaire staat en dus ellende, big time.
  lieve lezers …
  ik ben een minarchist libertarier ,die
  de MINI-nachtwakerstaat niet als doel
  ,maar als(tijdelijk)MIDDEL naar het ZUIVERE Anarcho-kapitalisme ziet…

  REALpolitiek ,zolang we de moeilijke
  posten:leger,(publiek)recht ,justitie nog NIET kunnen privatiseren, en het
  (dreigende?)buitenland NIET mee doet,
  is de Nachtwakerstaat hard nodig….

  "op naar de MIESbouwman donatiePanster-divisie !"staat open v/d. nachtwakerst

Comments are closed.