Wij, Vrijsprekers, zijn het op veel punten oneens met de organisatie « Ander Europa » maar we zijn wel zo rationeel dat als zij met harde feiten komen, dat we die moeten steunen.

En hun laatste nieuwsbrief is zozeer de moeite waard, dat u inzicht zou missen als u de inhoud niet kent.

Deze nieuwsbrief, en een abonnement op volgende, kunt u vonden op :
www.wijwillenreferendum.eu/…

In deze nieuwsbrief valt onder andere op:
–“Maar inmiddels begint men zich her en der in Europa zenuwachtig te maken over de uitvoerbaarheid van wat er in het verdrag is vastgelegd.”
–“Maar voorlopig wordt geprobeerd deze problemen zo veel mogelijk onder de pet te houden. Het is nu vooral van belang dat het verdrag ongeschonden door de 27 landen wordt aangenomen”
–“Door zowel de nationale regeringen, de Europese commissie als het Europees Parlement worden er jaarlijks miljoenen uitgegeven om de bevolking een positief beeld van de Europese Unie te geven. Het is moeilijk te zeggen hoeveel geld hier precies mee gemoeid is, maar het gaat in Nederland om vele tientallen miljoenen euro’s.”

Alleen dit laatste punt moet toch iedereen aan het denken zetten?

–“Zo nam het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf het initiatief voor de “Nacht van Europa” op 9 mei van dit jaar…. Dit festijn kostte de belastingbetaler € 125.000.
Iets goedkoper waren de “hoorzittingen” die de Tweede Kamer in de eerste week van juni in vier plaatsen in het land organiseerde. Daaraan werd slechts € 100.000. besteed. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomsten was dat de meerderheid van de aanwezigen voor een nieuw referendum was.

–“De Rotterdamse burgervader Ivo Opstelten gaat zich inzetten om Europa sexier te maken.”
–“U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief: www.wijwillenreferendum.eu/…
Daar zijn ook oude nummers van de nieuwsbrief te vinden.”

En als je de totale brief gaat lezen, stem dan ook om het referendum door te laten gaan.

17 REACTIES

 1. In Belgie is er geen regering.
  Een noodregering zou ongrondwettellijk zijn.
  Dus kan het Verdag daar niet geratificeerd worden.

  Rene Peeters, Belgische consul te Manilla, stelt bovendien uitdrukkelijk in zijn hierna gecopieerde e-mail van 1 Dec 2007
  dat hij de taalwetgeving aan zijn laars heeft gelapt
  in zijn hierna gecopieerde e-mail van 30 Nov 2007.

  De taalwetgeving verplicht Peeters om die e-mail in de Franse taal op te sturen naar die Belgen die gebruik maken van de Franse taal in hun betrekkingen met het Belgisch consulaat te Manilla.

  Peeters heeft hen die e-mail enkel in de Nederlandse taal opgestuurd.

  Ik heb op school geleerd dat de taalwetgeving in Belgie de openbare orde raakt.

  Als zelfs het goevernement de openbare orde niet eerbiedigt,
  dan ben ik niet langer de enige anarchist.

  Ni dieu, ni maitre!

  Et pour les Flamings, la meme chose!

  Ivo Cerckel
  ivocerckel AT siquijor DOT ws

 2. Subject: communication Ambassade / communicatie Ambassade
  Date: Sat, 1 Dec 2007 13:32:01 +0800
  From: "Peeters René – Manila – Consul" <Rene.Peeters@diplobel.fed.be> Add to Address Book
  To: "Peeters René – Manila – Consul" <Rene.Peeters@diplobel.fed.be>

  Beste landgenoten, (texte en français suit)

  Een aantal van onze landgenoten hebben mij, volledig terecht, laten opmerken dat ik me voor een aantal van hen, vergist heb in de taal van het bericht verzonden op vrijdag 30.11.07 tijdens de crisis.

  U zult hopelijk al wel opgemerkt hebben dat ik de gewoonte heb om zo veel mogelijk ofwel in uw taal of in de twee landstalen te communiceren naar u allen. Als de tijd mij ontbreekt om een bericht naar de twee landstalen om te zetten, wend ik me (uitzonderlijk) al eens naar het Engels. U dient te begrijpen dat deze berichten een "one-man’s operation" van ondergetekende zijn.

  Allen die een bericht in de verkeerde taal ontvingen wens ik mijn welgemeende verontschuldigingen aan te bieden.

  Dit gezegd zijnde wens ik te benadrukken dat de meeste reacties beleefd en correct waren om mij op mijn vergissing te wijzen en ik dank u allen voor uw feed-back die mij aangeven dat ik op de goede weg zit met de communicatie met onze landgenoten.

  Behalve één persoon die mij als volgt schreef: "les textes rediges dans le dialecte des porcs seront jetes avec mepris dans les poubelles" maar wiens bericht ook ik naar de prullenmand zal verwijzen.

  U kunt zich allen hopelijk mijn treurnis en ontmoediging voorstellen als ik zo iets lees.

  Ik wens nogmaals te benadrukken dat uw Ambassade in Manilla haar uiterste best doet om een communicatienetwerk op te zetten met ALLE landgenoten die in dit prachtige land verblijven. En wij zijn u dankbaar voor iedere CONSTRUCTIEVE kritiek of VOORSTELLEN die u hebt.

  Ik ben zo o.a. nog bezig met het idee om een SMS berichten dienst proberen op te zetten om in tijden van crisis nog meer landgenoten te bereiken. Iemand met kennis terzake mag ons altijd contacteren.

  Met vriendelijke groeten, en nogmaals mijn verontschuldigingen.

  René PEETERS
  Adjunct Posthoofd
  Consul
  Ambassade van België MANILLA
  http://www.diplomatie.be/ma

 3. Subject: Crisissituatie Manilla 29.11.07
  Date: Fri, 30 Nov 2007 12:05:04 +0800
  From: "Peeters René – Manila – Consul" <Rene.Peeters@diplobel.fed.be> Add to Address Book
  To: "Peeters René – Manila – Consul" <Rene.Peeters@diplobel.fed.be>
  Beste landgenoten,

  Ik heb de eer u volgende update te geven over de situatie met betrekking tot de muiterij van senator Antonio Trillanes en Brig Gen. Danilo Lim.

  Om 16.45 Hr lokale tijd op 29.11.07 begon de operatie van de speciale eenheden om een einde te maken aan de muiterij. Er werd traangas gebruikt en een pantservoertuig om de deur in te beuken van het luxehotel Peninsula waar de twee en hun medestanders zich ophielden met een aantal toegestroomde journalisten en ook hotelgasten die het hotel niet meer konden verlaten.

  Er vielen geen slachtoffers te betreuren al werd er veel geschoten door de ordediensten.

  De twee muiters en hun medestanders gaven zich zonder slag of stoot over (naar hun verklaringen om bloedvergieten van onschuldige slachtoffers te vermijden) en werden weggeleid door de ordediensten naar Camp Bagong Diwa in Bicutan (National Capital region Police Office) In totaal werden een 100-tal personen weggevoerd.

  Ook 30 journalisten die ter plaatse waren in het hotel werden opgepakt en na het nemen van vingerafdrukken en het bekijken en beluisteren van al hun materiaal weer vrijgelaten.

  De overheid kondigde voor de nacht van 29.11.07 op 30.11.07 een uitgaansverbod af voor Manilla en wijde omgeving, niet van toepassing op diplomaten, media en geneeskundig personeel en personen die zich naar de luchthaven dienden te begeven.

  Ik mag u aanraden om de situatie te blijven opvolgen, eventueel binnenblijven indien er een nieuw uitgaansverbod zou van kracht worden voor vandaag 30.11.07.

  De ambassade blijft vandaag gesloten, dit heeft geen uitstaans met de situatie, 30.11.07, dit was een aangekondigde feestdag. Het spreekt vanzelf dat wij de situatie echter blijven opvolgen en steeds beschikbaar blijven via noodtelefoon 00 63 917 845 18 69.

  René PEETERS

  Adjunct Posthoofd
  Consul
  Ambassade van België MANILLA
  http://www.diplomatie.be/ma

 4. Dit is de Franse tekst van de e-mail van 1 december gevoegd bij de Nederlandse tekst.

  Maar Peeters heeft bij mijn weten zijn e-mail van 30 november nog steeds niet vertaald naar het Frans.
  Kan ook niet.
  De wet heeft het over een of twee (of drie – Duits) ORIGINELEN.
  Cher compatriottes,

  Un certain nombre de nos compatriotes m&#8217;ont fait remarquer, à juste titre d&#8217;ailleurs, que pour quelques uns parmi vous, je me suis malheureusement trompé dans la langue du message du vendredi 30.11.07 pendant la crise.

  Vous aurez, je l&#8217;espère du moins, déjà remarqué que j’ai l’habitude de communiquer autant que possible dans votre langue ou dans les deux langues nationales.

  Si le temps me manque pour traduire un message urgent ou long vers les deux langues nationales, je me tourne (exceptionnellement) vers l&#8217;anglais.

  Vous devez comprendre que les messages que je vous fais parvenir sont un « one-man’s operation » du soussigné.

  Si vous avez reçu le message dans la mauvaise langue, je vous prie de bien vouloir m&#8217;en excuser, croyez-moi que les intentions étaient bonnes, mais dans la précipitation&#8230;

  Ceci étant, je souhaite souligner que la plupart de vos réactions étaient polies et correctes, attirant mon intention sur mon erreur et je vous remercie tous pour votre feedback qui m&#8217;indique que je suis sur la bonne voie pour la communication avec nos compatriotes.

  Sauf une personne qui m&#8217;a écrit ceci : "les textes rédigés dans le dialecte des porcs seront jetés avec mépris dans les poubelles"

  Vous comprendrez peut-être ma tristesse et mon découragement si je lis une telle réplique.

  Je souhaite souligner une fois de plus que votre Ambassade à Manille fait de son mieux pour mettre en place un réseau de communication avec TOUS les compatriotes qui résident dans ce pays magnifique.

  Et nous sommes et restons reconnaissant pour chaque critique CONSTRUCTIVE ou suggestion qui vous aurez.

  Je suis, entre autres, encore occupé avec l’idée pour créer un service SMS pour atteindre encore plus de compatriotes dans une période de crise.

  Quelqu’un avec une connaissance en la matière peut toujours nous contacter.

  Avec les salutations les plus cordiales, et encore une fois toutes mes excuses.

  René PEETERS
  Chef de Poste Adjoint
  Consul
  Ambassade de Belgique MANILLE
  http://www.diplomatie.be/ma

 5. 1.
  Zo pervers is de Belgische politiek, of althans zo pervers zijn de topbureaucraten van het Belgisch ministerie van buitenlandse betrekkingen dat zich ministerie van buitenlandse zaken noemt:

  Bij de benoeming van diplomaten gaat de talenkennis van de kandidaten boven hun juridische kennis. Alzo worden dan licenciaten vertaler-tolk benoemd die over een talenkennis geacht worden te beschikken maar die dus over geen juridische kennis beschikken en alzo de openbare orde mogen schenden.

  Ambassadeurs houden zich onledig met &#8220;internationale betrekkingen&#8221; en daarbij zou de talenkennis belangrijk zijn. De vorm gaat boven de inhoud.

  Maar eer je ambassadeur kunt benoemd worden, moet je eerst consul zijn geweest en als consul moet je de Belgische vluchtelingen dienen. Maar de benoemde licentiaten vertaler-tolk denken alleen maar aan internationale betrekkingen en hebben dus geen benul van de Belgische interne (taal-) wetgeving. Tolken kennen geen taalwetgeving, enkel betrekkingen zonder substantie.

  Geen substantie, enkel de vorm (taal).

  Alzo schenden tolken de taal-wetgeving.

  Waarom word je eigenlijk tolk indien niet om talen te eerbiedigen?

  Zo pervers is het systeem.

  2.
  Ik zei eerder dat het Verdrag van Lissabon niet kan geratificeerd worden.
  Ik vergat natuurlijk dat het zelfs niet kan ondertekend worden.

  In Belgie berust de treaty-making power bij de Koning.
  Het zijn echter de Ministers die verantwoordelijk zijn.

  Ik dacht dat het Verdag in oktober te Lissabon was ondertekend geweest, op een ogenblik dus dat er in Belgie geen regering was, en er dus geen minister was om verantwoordelijkheid op te nemen.

  De website van de EU zegt echter dat deze ondertekening pas in december 2007 zal gebeuren.
  (De definitieve tekst van het Hervormingsverdrag werd goedgekeurd op de informele Europese Raad van Lissabon van 18-19 oktober. In december 2007 zullen de lidstaten er hun handtekening onder zetten. Daarna begint het ratificatieproces in alle 27 landen. Het is de bedoeling dat het nieuwe verdrag nog voor de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2009 van kracht wordt.
  http://europa.eu/reform_tre… )

  Er is echter nog steeds geen regering in Belgie, dus geen minister die verantwoordelijkheid zou kunnen opnemen voor de ondertekening van het Verdrag door de Koning.

  Of zal men mij voorhouden dat de ondertekening een lopende zaak is, waarvoor een ontslagnemende minister verantwoordelijkheid kan opnemen?

  Het Verdrag kan dus niet ondertekend worden door Belgie, laat staat geratificeerd door de Belgische parlement.

  Maar de Vijand zal daaraan wel een mouw kunnen passen.

  En het Verzet zal verplicht worden zich naar het door tolken uitgewerkte Verdrag te schikken.

 6. Totaal ongrondwettelijk.

  CD&V wil een voorlopige regering die een meerderheid heeft, en waarin de CD&V mee kan beslissen. Een voorlopige regering moet volgens hem geleid worden door de degenen die nadien ook verantwoordelijkheid zullen dragen
  (CD&V en Open Vld bereid noodregering te aanvaarden
  Laatste update: 10 december 2007 00:51
  http://www.tijd.be/artikel/… )

 7. To a large extent the process of forming a Government [in Belgium} is subject to unwritten constitutional rules.
  (Andre Alen, &#8220;Treatise on Belgian Constitutional Law&#8221;, Kluwer, 1992, paragraaf 166)

  Waar haalt men die ongeschreven regel dat een regering voorlopig kan zijn?

  Is Leviathan ook voorlopig?

  In een voetnoot tot paragraaf 221 van zijn &#8220;Handboek van het Belgisch Staatsrecht&#8221; (Kluwer, 1995), schrijft Alen dat de Koning bij de benoeming van de [voorlopige] regering drie koninklijke besluiten tegelijkertijd zou nemen;
  een eerste waarin de nieuwe [voorlopige] Eerste Minister wordt benoemd en dat wordt medeondertekend door diens voorganger,
  een tweede besluit waarbij het ontslag van de aftredende ministers en staatssecretarissen wordt aanvaard
  en een derde beluit waarbij de andere leden van de nieuwe [voorlopige] regering worden benoemd,
  die worden medeondertekend door de nieuwe [voorlopige] eerste Minister.

  Om het derde koninklijk besluit te tekenen zijn er echter een aantal voorwaarden voorzien die een voorlopige regering niet vervult.

  Mark Van Hoecke en Boudewijn Bouckaert zijn zeer duidelijk dienaangaande
  in hun &#8220;Inleiding tot het Recht&#8221; (Leuven, Acco, 2003, 18de herz. druk).

  Zij schrijven p. 91:
  De ministers en staatssecretarissen worden benoemd door de Koning. Vermits de keuze van de ministers in feite niet door de Koning, maar door de politieke partijen wordt bepaald, moet de Koning eerst de coalitiemogelijkheden onderzoeken. Daartoe stelt hij in een eerste stadium een &#8220;informateur&#8221; aan. Dit is een prominent politicus van een der grote partijen, wiens taak beperkt (Guy, are you listening?) blijft tot een informatieve rondgang bij alle belangrijke en ook minder belangrijke politieke partijen en hun meest vooraanstaande vertegenwoordigers.
  Meent de Koning op basis van de informatie die informateur hem verschaft dat een bepaalde coalitievorming EEN RE-ELE KANS OP SLAGEN HEEFT (ik heb behoofdletterd), dan stelt hij een &#8220;formateur&#8221; aan, die tot taak heeft een regering te vormen. Mislukt de formateur in zijn pogingen, dan wordt een andere formateur aangesteld tot er een regering uit de bus komt.

  Een voorwaarde voor de ondertekening van het derde koninklijk besluit waarop Alen zinspeelt,
  een van de ongeschreven regels waarop Alen zinspeelt,
  is dus volgens Van Hoecke en Bouckaert dat de regering een re-ele kans op slagen heeft.

  Welnu,
  een voorlopige regering heeft uiteraard geen kans om in haar programma te slagen. Ze is voorlopig en kan dus zelfs geen programma hebben.

  Totaal ongrondwettelijk!

  Ivo Cerckel

 8. Of zal de voorlopige minister van buitenlandse betrekkingen het Verdrag van Lissabon TEN VOORLOPIGE TITEL ondertekenen op de vergadering van de Europese Raad nu vrijdag e.k. 14 december te Brussel?

  Zal er tegen dan al een voorlopige regering zijn?

  Hoe kan de ondertekening anders nog deze maand plaatsvinden?

  En als de ondertekening deze week ten voorlopige titel gebeurt, moet ze dan later ten definitieve titel overgedaan worden?
  Ja, waarom werd in oktober de show te Lissabon opgevoerd?
  Als het verdrag te Brussel voorlopig of definitief wordt ondertekend,
  dan gaat het om het voorlopig verdag van Brussel, niet van Lissabon.

  In wat voor wereld leven wij eigenlijk?

  Alice in Wonderland?

  Europese Raad, Brussel 14.12.2007
  Raad > Europese Raad > Europese Raad, Brussel 14.12.2007
  http://www.consilium.europa
  European Council, Brussels, Friday 14 December 2007
  The European Council meeting on 14 December under the Portuguese Presidency will be held at the Council’s Justus Lipsius building, 175 rue de la Loi, Brussels.
  The press centre, specially equipped with the usual facilities for the press and audiovisual media, will also be in the Justus Lipsius building.
  Media representatives will find attached some technical information on the installations available; for any additional information, please contact the Press Office at the General Secretariat of the Council:
  tel.: + 32-2-281 6231
  + 32-2-281 6151
  + 32-2-281 8969
  fax: + 32-2-281 8026/8541
  e-mail: press.office@consilium.europa.eu

  HERINNER U MIJN REACTIE 5
  De definitieve tekst van het Hervormingsverdrag werd goedgekeurd op de informele Europese Raad van Lissabon van 18-19 oktober. In december 2007 zullen de lidstaten er hun handtekening onder zetten. http://europa.eu/reform_tre

  Schrijf misschien eens een briefke naar de press office.

  Een re-ele kans op slagen.

 9. En toch wordt het Verdrag deze week ondertekend.

  Wie zal tekenen voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen?

  Zijne Majesteit heeft geen Minister die kan tekenen.

  Is dit een Belgenmop of zo?

  Europe&#8217;s treaty threatens the City of London
  By David Lascelles
  Published: December 9 2007 19:19 | Last updated: December 9 2007 19:19]
  http://www.ft.com/cms/s/0/0
  How excited should the City of London be about the European Union reform treaty DUE TO BE SIGNED THIS WEEK?

 10. Jaja, en ze vliegen weer naar Lissabon
  daar waar de top in Brussel is.

  Why Gordon Brown must attend the EU Reform Treaty signing in Lisbon
  Last updated at 08:40am on 10th December 2007
  http://www.dailymail.co.uk/
  With only three days to go, Gordon Brown is keeping all Europe guessing: will he or won’t he attend the signing of the EU Reform Treaty in Lisbon?

 11. Het einde van de rechtsstaat
  die er nooit geweest is in Belgie
  is dus voor donderdag gepland.

  Europa naar nieuwe fase
  09-12-2007 | Gepubliceerd 15:18
  http://www.z24.nl/economie/
  Een &#8216;grondwet&#8217; heet het niet meer. Maar verder lijkt het Europese hervormingsverdrag dat donderdag wordt ondertekend bedrieglijk veel op de weggestemde tekst. Europa doet deze week een klein, maar belangrijk stapje naar voren.

 12. Jaja,
  het is een lopende zaak voor een ontslagnemende regering,
  niewaar.

  Daarom loopt/vliegt men naar Lissabon.

 13. In haar smeltkaasarrest,
  haar arrest inzake S.A. Fromagerie Franco-Suisse Le Ski van 27 mei 1971,
  heeft het hof van cassatie van het Koninkrijk Belgie gesteld dat
  het internationaal recht met rechtstreekse werking voorrang heeft op het Belgisch recht.

  Betekent dit dat de Belgische grondwet helemaal ontkracht werd door een verdrag dat nog niet ondertekend werd, in casu het Verdrag van Lissabon?
  Betekent dit dat precies de grondwettelijke regels voor de ondertekening van een internationaal verdrag buiten werking werden gesteld door dit verdrag dat nog niet bestaat?

 14. Allez, zeg ne keer waarom Karel De Gucht, de minister van buitenlandse betrekkingen,
  op zijn jonge septemberreceptie voor zijn diplomaten
  zo kwaad was op de regeringsonderhandelaars
  omdat ze geen vordering maakten?

  En opeens is er geen probleem meer.

  De Grondwet van het federale België
  Tekst van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet
  Belgisch Staatsblad, 17 februari 1994, tweede uitgave)
  bijgewerkt tot en met de grondwetswijziging van 7 mei 2007 (B.S., 8 mei 2007)
  http://www.arbitrage.be/nl/
  TITEL IV:
  DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN
  &#8226; Art. 167

  § 1. De Koning heeft de leiding van de buitenlandse betrekkingen, onverminderd de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten om de internationale samenwerking te regelen, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden waarvoor zij door of krachtens de Grondwet bevoegd zijn.

  De Koning voert het bevel over de krijgsmacht, stelt de staat van oorlog vast alsook het einde van de vijandelijkheden. Hij geeft daarvan kennis aan de Kamers, zodra het belang en de veiligheid van de Staat het toelaten, onder toevoeging van de passende mededelingen.

  Geen afstand, geen ruil, geen toevoeging van grondgebied kan plaatshebben dan krachtens een wet.

  § 2 De Koning sluit de verdragen, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in § 3. Deze verdragen hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van de Kamers hebben verkregen.

  § 3. De in artikel 121 bedoelde Gemeenschaps- en Gewestregeringen sluiten, ieder wat haar betreft, de verdragen die betrekking hebben op de aangelegenheden waarvoor hun Parlement bevoegd is. Deze verdragen hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van het Parlement hebben verkregen.

  § 4. Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, stelt de nadere regelen vast voor het sluiten van de verdragen bedoeld in § 3 en van de verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op de aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen of de gewesten door of krachtens de Grondwet bevoegd zijn.

  § 5. De Koning kan de verdragen die voor 18 mei 1993 gesloten werden en betrekking hebben op de in § 3 bedoelde aangelegenheden, opzeggen in overeenstemming met de betrokken Gemeenschaps- en Gewestregeringen.

  De Koning zegt deze verdragen op indien de betrokken Gemeenschaps- en Gewestregeringen hem daarom verzoeken. Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid regelt de procedure bij gebreke van overeenstemming tussen de betrokken Gemeenschaps- en Gewestregeringen.
  &#8226; Art. 168

  Van bij het begin der onderhandelingen over elke herziening van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van de verdragen en akten waarbij deze verdragen zijn gewijzigd of aangevuld, worden de Kamers daarover geïnformeerd. Zij krijgen kennis van het verdragsontwerp vóór de ondertekening ervan.
  &#8226; Art. 169

  Om de naleving van internationale of supranationale verplichtingen te verzekeren, kunnen de in de artikelen 36 en 37 bedoelde machten, mits de door de wet bepaalde voorwaarden worden nageleefd, tijdelijk in de plaats treden van de in de artikelen 115 en 121 bedoelde organen. Deze wet moet worden aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

  ==

  Ivo: En is de Koning zelf verantwoordelijk?

  Kan een ontslagnemende minister verantwoordelijkheid opnemen voor een Verdrag?

  Waarom was de minister dan zo kwaad op de regeringsonderhandelaars?

 15. Voila, dit was de speech van de minister van 3 september 2007.

  En nu is er opeens geen probleem meer.

  De wereld staat stil, niewaar.

  Toespraak van Minister De Gucht op de Diplomatieke Contactdagen
  http://www.updaid.nl/ontwik
  UITREKSEL
  Deze diplomatieke dagen zijn wat ongewoon. Ruim 80 dagen na de verkiezingen staat er nog geen nieuwe regering op het bordes. Dit is niet de plaats voor een uitgebreide analyse van de politieke toestand. Maar ik kan in deze spreken als ervaringsdeskundige en ik vrees dat dit nog wel een tijdje kan duren.Maar het is niet omdat wij een moeilijke regeringsvorming meemaken dat de REST VAN DE WERELD STILSTAAT (ik heb behoofdletterd) en nagelbijtend de poort van ons aller Hertoginnedal in de gaten houdt. Althans, dat is toch niet mijn indruk en we hebben dat de laatste weken maar al te goed moeten ondervinden.

 16. Als &#8220;lopende zaken&#8221; worden beschouwd:
  de zaken van dagelijks bestuur,
  de dringende zaken waarvan de regeling niet geredelijk kan worden uitgesteld;
  de beslissingen die de normale voortzetting of beeindiging zijn van een voor het ontslag of de ontbinding regelmatig ingezette procedure.
  (Alen, Handboek, paragraaf 262).

  Zal men komen beweren dat de ondertekening van een Verdrag de beeindiging is door de Koning van de onderhandelingen?
  Wanneer werden die onderhandelingen ingezet?

 17. Een wet ja, die verwijst naar de besprekingen/onderhandelingen ervoor.

  Maar een Verdrag doet niet.

  Hoe kan dan een minister zijn bevoegdheid
  tot ondertekening in naam van de Koning
  putten uit die onderhandelingen?

  Wordt vervolgd hier
  http://www.vrijspreker.nl/v

Comments are closed.