Alweer een knap stukje gesubsidieerde informatievervuiling op kosten van de belastingbetaler.

Aanstaande donderdag, 13 december 2007, vindt om 10.15 uur de plenaire behandeling plaats van het eerste zogenaamde burgerinitiatief in de parlementaire geschiedenis van Nederland.

Voorafgaand aan dit debat vindt een korte bijeenkomst plaats op Het Plein door de vertegenwoordigers van deze burgersinitiatieven: het met miljoenen gesubsidieerde buitenparlementaire netwerk van de linkse stromingen binnen de politiek. Voortrekker is Milieudefensie, de broedmachine voor linkse parlementariërs.

Volgens hen hebben ‘106.975 burgers hun volksvertegenwoordiging verzocht om te kiezen voor een veehouderij zonder milieuproblemen, zonder dierenleed en zonder veevoersoja waarvoor in Zuid Amerika mensenrechten en natuurgebieden geschaad worden.’
Hoeveel van het aantal door hen genoemde burgers afkomstig is uit hun eigen gelederen laat men wijselijk achterwege.
Wilt u er meer van weten ga dan op 13 december in de ochtend naar Den Haag en wees om stipt 9.30 uur op Het Plein voor de Tweede Kamer om deel te nemen aan een korte bijeenkomst die door Milieudefensie is georganiseerd.
In verband met de communicatie met de pers verzoekt Milieudefensie u dan wel om met een reactie vooraf even te laten weten of u donderdagochtend om 9.30 uur op Het Plein aanwezig bent.

In een door hen opgesteld schrijven wordt u hiervoor alvast hartelijk bedankt en spreekt men de wens uit, ‘hopelijk tot donderdag.’

Voor deelname kunt u contact opnemen met:
Wouter van Eck, campagneleider Landbouw en Voedsel Milieudefensie
Milieudefensie / Friends of the Earth Netherlands
Postbus 19199 1000 GD AMSTERDAM
tel. 020 – 5507300 / 06-29593880
———————————–
Ingezonden door Peter Siebelt
RED: Het zal duidelijk zijn dat de Vrijspreker niet tegen demonstreren is, en neutraal is tov vlees eten. Het foutieve is dat dit gefinancierd wordt met belastinggeld. (subsidies)

5 REACTIES

 1. [1] Zum Kotzen! Had ik net lekker m’n boterhammetjes op…

  Een betere drijfveer om dat hele circus op te heffen dan gewoon hun eigen pagina’s lezen is er niet te vinden.

  Beroepsvergaderaars. Geouwehoer in de ruimte. "Oh, wat ben ik toch belangrijk en onmisbaar voor dit land". Braaaaak…

  Het grote probleem met libertariërs is dat zij geen behoefte voelen macht te hebben over een ander. Daarom hebben wij ook geen begrip voor dit soort onzin.

  Leven en laten leven is een motto dat in het Haagse pluche niet bestaat.

 2. Dit is een aanfluiting !!!!

  Landbouwers in het Noorden werden uitgekocht, totaal 70 HA grond ,de landbouw – grond is aangekocht om er “NATUURGROND “ van te maken. De grond wordt duur betaald en heeft daarna geen enkel rendement meer, terwijl er voorheen klasse aardappelen op verbouwd werden. Nu wordt het in mijn ogen een verwilderde , chaotische , landschapvervuilend beeld, zonder ook maar enige opbrengst, en niet anders bedoeld is dan dat de natuurvrienden tevreden gesteld worden.

  De redenen van deze deal is dat men bedrijventerrein in de Eemshaven moest gebruiken en in de onderhandeling met natuur beschermers moest er ter compensatie 70 HA grond in natuurstaat gebracht worden. Nu kan ik mij niet onttrekken aan het beeld dat “landbouwgrond” ook “natuurgrond” is, met als voordeel dat landbouwers deze grond goed onderhouden, en als ze in het landschap aan het ploegen zijn , recht door het landschap dan is dat altijd fantastisch mooi om er naar te kijken. Het karakter van de karakteristieke omgeving waar de landbouwers jaren voor gezorgd hebben wordt ernstig aangetast

  Wij zijn schijnbaar niet alleen op deze aarde , want er lopen dwaze figuren rond, die alleen maar op geitenwollen sokken willen lopen, en vergeten dat er ook grond beschikbaar moet zijn om de dieren waarvan de grondstof van de sokken vandaan komt ook in een weiland moeten kunnen lopen, en ze willen ook graag de koeien meer in het weiland zien lopen, dus kun je niet alles opofferen aan natuurgrond.
  Ter info; in Nederland is 3.658.000 HA Natuur en 500.000 HA bebouwd

 3. Het gaat in Nederland moeilijk met de vorming van een goed Politiek beleid, wat te maken heeft met een grote diversiteit van Politieke Partijen en de strubbeling intern bij veel Partijen. Daarnaast zitten wij met een machtige groene partijen cultuur en vreemde eenden zoals Dierenpartij en te extreme partij PVV welke je niet kunt weren , wat zorgt voor de nodige onrust en het onveilige gevoel van de burgers
  EU heeft onlang medegedeeld aan de raad van State dat Vliegveld Eelde op onterechte gronden bijdragen heeft ontvangen van de Overheid. Juridisch kan ik dat niet beoordelen, maar de meerderheid van de bevolking in het Noorden was alleen maar voor de aanleg van een verlenging van de start en landingsbaan doordat dit de veiligheid zal vergroten.

  Het financiële gedeelte , de financiering van het gevestigde vliegbedrijf, had daar geen betrekking op, doch dit onderwerp werd ( geheel onterecht ) ingebracht door een klein aantal mensen die daarmee hun bezwaar tegen de verlening van de baan wilden tegenhouden. De uitspraak van EU maakt daardoor dat er een grotere afstand is ontstaan richting EU.

  Daarnaast zijn de gevolgen van de uitspraak duidelijk en goed, en zal onze bestuurders in Nederland de ogen ook openen dat men niet zomaar geld kan investeren wat niet voldoet aan de Eu regels die er voor staan. Momenteel is er al een opmerking gemaakt door een groot Accountantbureau , en bestuurders wijst op onjuistheden voor een bedrag van 70 miljoen Euro. Het is tenslotte geld wat de burger en bedrijfsleven op moet brengen,en een goede controle is wel gewenst. Ook zou er eens in EU naar de bijdragen welke ons land geeft aan milieudefensie, dat is iets wat in geen enkel land gebeurd, en men begrijpt dit volgens Milieudefensie uitspraak ook niet.

  Daarnaast bestaat Milieudefensie uit personeel van het "bedrijf" Milieudefensie, met zo’n 110 werknemers (die verenigd zijn in een Ondernemings-Raad) en hun sympathisanten. Dit personeel c.s. kan aldus deze ALV’s domineren en er zijn eigen (bedrijfs)belangen behartigen; veelal tegen de belangen en doelstelling van de Vereniging in.
  Buitenlandse vrienden begrijpen er niets van. Zij snappen niet dat je geld kunt krijgen van de overheid. De overheid financiert hier haar eigen Dat past in onze cultuur. Je moet inderdaad geen subsidie vragen voor harde acties tegen Shell of energiecentrales, nee, maar ze geven wel geld voor onze bibliotheek of voor een goede reproductieafdeling. En die komen wel weer goed van pas bij acties.

  Al met al eens een redenen om hier eens naar te kijken. Mede gezien het feit dat nu er een burgerinitiatief fout vlees is opgezet, en men daarmede onze regering standpunt wil ondermijnen. Men heeft ook diverse lijnen met groene partijen en de Partij van de Dieren, die vaak ook geld van de overheid ontvangen.
  Van deze groepen zitten enkele leden in de kamer,wat de indruk wekt van een politieke verwevenheid en oneerlijke subsidie verdeling in de hand kan werken , al met al een redenen om te verzoeken dit eens te onderzoeken

 4. Onze regering wordt ondermijnt door eigen bijdragen.

  De macht van de groene partijen en Milieu Defensie enz, zijn in onze regering groot, meerdere bestuurders van onze regering komen uit die hoek. Logisch dat 50 % van de totale verstrekte subsidie daar heen gaat , maar of dat rechtvaardig en eerlijk is valt te betwijfelen.

  Nu er ook nog een Milieu hype is komt dat goed uit voor deze bestuurders, en dan ook nog het vluchtelingen beleid, waar anderen voor staan , wat betekend dat er een onoverzichtelijke situatie aan het ontstaan is waar belangen van de burger ondergeschikt zijn aan de macht van derden , en rechtvaardig beleid op de helling komt .
  Als onze Minister, die voorheen voorzitter was van Milieudefensie was , is het logisch dat ze daar prioriteit aan geeft, en dat kan ook gevolgen hebben als andere bestuurders daar niet op letten. En de vraag is hoever laten wij het komen.

Comments are closed.