Gisteren kwamen we op de terugweg uit Calais langs de snelweg ergens bij Rotterdam een overheidsbord tegen met het advies om het milieu te sparen door 80 km/uur te rijden in de vijfde versnelling.

Ik zou daar zelf in geen duizend jaar op zijn gekomen en ben dus heel blij met dit advies omdat ik doorgaans 120 km/u in zijn achteruit pleeg te rijden. Ik heb nooit begrepen waar al die andere versnellingen voor waren.

De staat heeft mijn ogen geopend, bedankt overheid !

45 REACTIES

 1. Ik ken mensen die daar altijd 80 km/h in de laagste versnelling rijden, onder het motto "ga maar aan het gas hangen".

 2. Wat nu met een automatische versnellingsbak?

  Weer wordt de minderheid vergeten in de STAATS-adviezen.
  Of zijn vuige, kapitalistische fabrikanten van co2-productie-units soms wel te vertrouwen automatisch het goed te doen?

 3. [2]
  Geen probleem.

  Een automaat kun je ook in een lagere versnelling zetten.

  Alleen met een oud Dafje heb je een probleem (de ’truttenschudder’ met variomatic), maar die zit miljeutechnies sowieso wel goed.

 4. Ik rijd daar bij Rotterdam altijd in de 4e (en dus niet hoogste) versnelling

  Overheidsgezeik

 5. Bij dat soort adviezen schakel ik altijd 2 of 3 versnellingen terug.

  Ik haat elke vorm van betuttling.

 6. Off topic:
  Ik zou graag willen weten wat jullie denken over vervuiling van de leefomgeving van de mens. Als autorijden zoveel gebeurt dat het verstikkend werkt voor anderen (zoals nu al een beetje), kun je iemand dan verbieden auto te rijden? En als er zoveel mensen zijn, dat je geen mooie natuur in de buurt hebt, waar geen invloed van mensen zichtbaar en hoorbaar is, is dat dan tragisch en zo ja, wat zou een libertariër er aan doen?
  En als iedereen gewoon kinderen mag krijgen, waardoor ruimte die eerst werd gebruikt voor landbouw, bebouwd wordt, is dat vervelend? En mag je daarom iemand het recht een kind te krijgen af pakken (omdat het jouw dan "schaadt")?
  Of is "natuur" (bos en weiland, geen mensen) net zoals "cultuur"(verf op een doek, een toneelvoorstelling), iets dat door de markt zijn waarde gegeven kan krijgen?

 7. [6] hoe is autorijden verstikkend voor anderen ? Wie is er ooit door auto’s gestikt ? Er rijden dagelijks miljoenen auto’s rond met miljoenen mensen erin en die leven allemaal nog gewoon.
  En waar is dat tekort aan mooie natuur precies ? Niet in Nederland, want dat is maar voor 10% bebouwd, dus voor 90% nog leeg en groen zodat er ook geen tekort is aan landbouwgrond.

  Het lijkt mij dat je maar wat kreten slaakt.

 8. [6]
  Het staat jou vrij om alleen of met een groep mensen een groot stuk natuur te kopen en dat natuur te houden.

  Ted Turner (CNN, Atlanta Braves) heeft dit oa gedaan.

  Je mag zoveel kinderen krijgen als je wilt, maar je bent ook zelf verantwoordelijk voor het grootbrengen en opvoeden van die kinderen.

  Als je niet financieel in staat bent dit te doen is het misschien verstandiger om het (nog even) niet te doen.

  In de 19e eeuw had London een groot probleem. De stad was zwaar vervuild door alle paardenuitwerpselen. En je gelooft het niet, maar de oplossing kwam vanzelf, zonder overheidsbemoeienis: de auto

  Nu zijn we hard op weg om auto’s te gaan rijden die op alternatieve energie rijden. Elektriciteit, waterstof.

 9. [6] "Did you really think we want those laws observed?" said Dr. Ferris. "We want them to be broken. You’d better get it straight that it’s not a bunch of boy scouts you’re up against… We’re after power and we mean it… There’s no way to rule innocent men. The only power any government has is the power to crack down on criminals. Well, when there aren’t enough criminals one makes them. One declares so many things to be a crime that it becomes impossible for men to live without breaking laws. Who wants a nation of law-abiding citizens? What’s there in that for anyone? But just pass the kind of laws that can neither be observed nor enforced or objectively interpreted – and you create a nation of law-breakers – and then you cash in on guilt. Now that’s the system, Mr. Reardon, that’s the game, and once you understand it, you’ll be much easier to deal with." (Ayn Rand – Atlas Shrugged; 1957)

  Waar is de ‘zure regen’ gebleven? Het gat in de ozonlaag? De smog boven de steden op warme dagen?

  Autoverkeer, industrie en agrarisch bedrijf zijn al tijden enorm ‘schoon’. Dat kan alleen door vooruitgang en welvaart. Maar als je stelselmatig de normen verlaagt houd je overtreders, en dus iets om over te zeiken/te beboeten.

  Denk ook even aan die nieuwbouwprojecten in de buurt, waar wegen die eerst 100 en toen 80 km/u waren, opnieuw werden ‘genormeerd’ naar 60, 50 en nu 30… Het zijn dezelfde wegen, met nu wat nutteloze drempels en versmallingen, die vervolgens aanleiding geven tot gezeur over fijnstof en uitlaatgassen van remmende en optrekkende auto’s.

  Zoals Wladi al opmerkt slaak je maar wat kreten. Verdiep je eens in de werkelijkheid en denk zelfstandig na. Vergeet het Hans Laroes journaal van de Nationale Omroep Socialisten en de MSM (Main Stream Media). Check de feiten en sta verbaasd. Wij verbazen ons allang niet meer.

  Je wordt genaaid en uitgemolken, en tot nu toe toon je je één van de vele, willoze slachtoffers, die zich als schapen naar de slachtbank laten leiden. Staats’nieuws’ = Goebbeliaanse propaganda, zoals onlangs weer eens aangetoond:
  http://www.vrijspreker.nl/v

  De MSM schrijft bewust zaken op waarvan men weet dat de werkelijkheid anders is. De niet-nadenkende lezer neemt het voor waar aan. Al heel lang geleden (1967) schreef Lennaert Nijgh de tekst voor Boudewijn de Groot’s "Onder Ons", waarin al wordt opgemerkt dat de gemiddelde Nederlander zijn mening uit zijn ochtendkrantje haalt:
  "Hij wordt eindelijk volwassen
  en na nog een tweede jaar
  is hij net zo’n grote hufter
  als zijn vader is geweest,
  die een mening over alles
  in het ochtendkrantje leest."

  In al die tijd is er niks veranderd. Denk zelf na, en kom op voor je vrijheid!

 10. [7] [8]

  Toch is het ontkennen van het probleem geen antwoord op de vraag he. Jullie hebben misschien gelijk dat er inderdaad niet echt een probleem is, in dit geval.

  Maar filosofisch blijft de vraag interessant. Hoe beantwoord het libertarisme dit?

 11. [6] Feit is inderdaad dat zaken als schone lucht niet te koop zijn, maar wel voor iedereen noodzakelijk en door iedereen te vervuilen.

  Daar tegenover kun je dan weer stellen dat bedrijven hun imago goed moeten houden en als ze vervuilend zijn dat te horen krijgen. Daarnaast zijn er sowieso al genoeg mensen die opkomen voor milieu e.d.

  En ook in de praktijk blijkt dat het steeds beter gaat met lucht e.d. (in ieder geval in de westerse wereld). Zie daarvoor: http://video.google.nl/vide

 12. [11] In het libertarisme voorkomt gezond eigenbelang dit soort problemen. Als ik mijn leefomgeving vervuil op een wijze dat mijn leefgenot (en dus dat van anderen) daar schade van ondervindt maak ik inbreuk op de rechten van een ander, en dat is onlibertarisch, zodat ik wordt aangepakt.

  Vuile lucht valt niet echt te compenseren dus zal de vervuiling moeten stoppen, of tot aanvaardbare proporties worden teruggebracht. Dat is wat nu ook is gebeurt, en waarin men nu doorslaat. Maar dat heeft weer met de (niet zo heel erg meer) verborgen agenda van de Frankfurter Schule te maken: afbraak van de welvaart.

 13. [11]
  Om te beginnen ontken ik het probleem niet en geef ik wel degelijk (gedeeltelijk) antwoord op je vraag.

  Maar om er dan maar wat dieper op in te gaan:

  Huidige situatie: Jij vindt dat auto’s de lucht vervuilen. Wanneer jij dat als enige vindt, gebeurt er niets. Als heel veel mensen dat vinden (bijv. 25% van de bevolking) dan laat de overheid weten dat ze het probleem onderkennen en er iets aan willen doen. Ze doen echter weinig. In het voor jou gunstige geval gaan ze eens met autofabrikanten praten.

  Als 50%+ van de bevolking dat vindt, dan gaat de overheid ingrijpen en worden autofabrikanten verplicht roetfilters, katalysators enz. aan te brengen.

  In een libertarische samenleving: Jij vindt dat auto’s de lucht vervuilen, jij koopt geen auto of je gaat op zoek naar een schone auto. Als heel veel mensen dat vinden (bijv. 25% van de bevolking) dan willen al deze mensen een dergelijke auto. De markt gaat aan de slag. De fabrikant die al dergelijke auto’s maakt boekt record omzetten en alle andere fabrikanten duikelen over elkaar heen om minimaal één schoon model op de markt te brengen.

  Als 50%+ van de bevolking zich zorgen maakt over luchtvervuilende auto’s, zullen alle merken met een verscheidenheid aan schone modellen op de markt komen.

  Oeps wacht even, ik hoor je denken, waarom gebeurd dat nu nog niet dan? of iig heel beperkt.

  Wel simpel, de overheid pakt zoveel geld, zeker als het om auto’s gaat dat alleen de echte die-hard eco-freaks bereid zijn meer te betalen voor een schone auto. In een libertarische samenleving is er geen belasting en is zelfs een superschone sportauto voordeliger dan een middelmatige middenklasser nu.

  De meest directe vorm van democratie is de volledig vrije markt

 14. [11]
  Precies, het is theoretisch.
  Want ik weet ook wel dat ik niet dood ga aan auto’s, maar ik vind ze wel stinken en ze zijn niet goed voor je gezondheid.
  Gaat de meerderheid nu bepalen of het schadelijk genoeg is om uitlaatgassen te verbieden?

 15. [14]
  Schone lucht willen is iets anders dan een schone auto kopen. Namelijk als je zelf een schone auto koopt (waarschijnlijk duurder), dan doen anderen dat niet automatisch ook.
  Anderen vervuilen de lucht die jij moet inademen, iets dat jou schaadt. Daarom moet het verboden worden. Kun je dus niet meer autorijden. Als je op dezelfde manier doorgaat kom je tot de conclusie dat er veel meer is dat jou schaadt, dat dus ook allemaal verboden moet worden. De vraag wordt dan, waar haal je een regel vandaan waarmee bepaalt kan worden wat wel mag en niet?

 16. [15]
  "maar ik vind ze wel stinken"
  Geen reden om mij het autorijden te verbieden.

  "ze zijn niet goed voor je gezondheid"
  Wél voor die van mij. Zonder ambulance moet ik net als de principiële mens die tegen auto’s is te voet naar het ziekenhuis gaan in plaats van per ambulance.

  Waar haal jij de feiten overigens vandaan als zouden "ze" niet goed zijn voor jouw gezondheid ? En wie ben jij om mij op de mouw te proberen te spelden dat "ze" ook niet goed zijn voor mijn gezondheid ? Mag ik dat even zelf bepalen alsjeblieft ? En wil jij in het vervolg een uitzondering maken op je collectivistische "constateringen" in de trant van "m.u.v. Andre" ?

  Kortom: wat jij zelf al dan niet gelooft moet je zelf weten. Maar ga niet op basis van gevoelens en meningen wetten maken (zoals nu gebeurt).

  Libertarisch gezien zou je als jij aan kunt tonen dat een auto schade aan je toebrengt, schade kunnen verhalen op de veroorzaker. Eventueel kun jij samen met gelijkgestemden onderzoeken doen die dat onomstotelijk aantonen. Alles gebaseerd op feiten.

  Een meerderheid is niet noodzakelijk, tenzij je een minderheid hun mening niet toestaat. Dat heet onderdrukking.

  Ik hoop dat deze uitleg helpt 😉

 17. [16]
  "Anderen vervuilen de lucht die jij moet inademen, iets dat jou schaadt. Daarom moet het verboden worden."
  Nee nee en nog eens nee. Als dat zo is, en jij kunt het aantonen (eventueel samen met anderen), dan kun je schade verhalen.

  Iets door een ander laten verbieden is natuurlijk wel gemakkelijk, maar lijdt tot de situatie waarin men zich u bevindt, en waarin iedereen zich met iedereen bemoeit op basis van gevoelens, opgeklopt door special interest groups zoals Miljeu Defensie, Ban de Bom (destijds), Interkerkelijk Vredesverraad etc. Veel van deze groeperingen worden nota bene gefinancierd door de belastingbetaler, waarbij menigeen meebetaalt aan iets waar hij het niet mee eens is. Ze krijgen het gvd zelfs voor elkaar om het suffe parlement uit te spelen !

  Kortom: op je vraag "waar haal je een regel vandaan waarmee bepaald kan worden wat wel mag en niet?" is het antwoord: wie schade toebrengt, moet schade vergoeden. Degene die schade geleden meent te hebben, heeft de bewijslast. Daar heb je geen overheid voor nodig; een rechtsysteem waarin arbiters onder concurrentiële condities conflicten oplossen, volstaat. Dit is de anarcho-kapitalistische variant; de (wat mij betreft kwalitatief mindere en gevaarlijke) minarchistische variant van het libertarisme laat de staat recht spreken. Gevaarlijk omdat dit uiteindelijk zou kunnen leiden tot de overheid die de burgers niet ten dienste is, maar andersom.

 18. [15]

  Af en toe rijdt ik naast mijn bedrijfsauto(waarmee ik als ondernemer zielige mensen sponsor)prive in een grote Franse limo,en geloof me das goed voor mijn hart en gezondheid,ik geniet en ben blij en het is goed voor mijn rug,verder adem ik heerlijke gekoelde airco luct in die gefilterd is, dus hoezo slecht voor de gezondheid,weet je wat voor auto’s dodelijk zijn- Van die goedkope zuinige energie besparende veredelde jappen en koreanen,maak daar maar eens een crash mee.Das pas fout.

 19. [16]
  OK, ik probeer het nog een keer, maar ajb goed lezen en dan bedoel ik ook mijn eerdere reactie en die van anderen zoals R. Hartman en André

  Ten eerste: vervuilen is relatief. Jij noemt auto’s vooral omdat er tegenwoordig veel zijn en het "zichtbaar" is, maar jij vervuilt zelf net zo hard: je poept en pist en je stoot CO2 uit. Dat wordt dokken makker. Maar zonder gekheid. Het is relatief. In de begindagen van de auto werd ie als schoon gezien, want i.t.t. paarden, poeptje en piste ie niet.

  Ten tweede: als jij vindt dat auto’s vervuilen (we houden nog even dat voorbeeld aan) en niemand anders vindt dat, dan sta je dus alleen. Koop je als enige een (duurdere) schone auto, maar krijg je je verbood, waar je zo happig op bent, er ook niet door, want niemand is het met je eens, dus ook geen volksvertegenwoordigers. Pas als er meer mensen komen die het met je eens zijn maak je een kans en dan verwijs ik je graag naar mijn reactie 14

  Je kan met situaties twee dingen doen in het leven:

  1) Gaan lopen klagen bij de overheid (of je pappie en je mammie) dat zij het voor je op moeten lossen.

  2) Zelf aktie ondernemen.

  Je kan namelijk ook zelf een auto op de markt brengen die superschoon is.

  Zoals ik mijn leerlingen altijd vertel: Elke onderneming, elk produkt en elke dienst is een oplossing voor een probleem.

  En er zijn mensen die denken in problemen (meestal linkse zeikerds) De wereld en het leven zit voor hen vol bedreigingen.

  En er zijn mensen die denken in oplossingen
  (vaak succesvolle ondernemers) De wereld en het leven zit voor hen vol uitdagingen en kansen.

  De eerste groep lijdt
  De tweede groep leidt

  Het is maar waar je voor kiest

 20. [16]
  En oh ja

  schadelijke dingen die verboden moeten worden:

  Hitler vond verstandelijk gehandicapten, homofielen, zigeuners en joden schadelijk, dus die werden door de overheid verboden.

  En daarvan ontdeden de duitsers zich op zeer efficiëte wijze, dus libetariërs die zeggen dat een overheid niet efficiënt kan zijn, moeten hun mond houden. Soms kan een overheid zeer efficiënt zijn.

 21. Maar was Adolf niet gewoon gek? En dat zijn onze huidige overheids lijers toch niet? Daarom kunnen ze ook niet efficient zijn. Want daarvoor moeten ze dan weer gek zijn.

 22. Lees ook even dit:
  http://www.hetvrijevolk.com
  Filmpje waarin een meisje doodserieus handtekeningen ronselt voor een petitie om diwaterstofmonoxide uit te bannen, omdat het schadelijk zou zijn.

  Verbluffend hoeveel lutsers graag de petitie tekenen, zonder te beseffen wat diwaterstofmonoxide eigenlijk is en zonder te vragen waarom het schadelijk zou zijn.

  Aan het eind van de video vertelt ze een ondertekenaar wat-ie eigenlijk getekend heeft, en verder dan wat schaapachtig lachen komt de knul niet. Mensen willen dus vooral graag meedoen, zonder enig benul waarmee dan wel, zelfs als ze daarmee hun eigen doodvonnis tekenen.

  En daar moeten wij de vrijheidsstrijd mee zien te winnen…

 23. Misschien zijn mensen altijd nog te goed van vertrouwen? Zo zou je mensen ook een contract of abonnement kunnen aansmeren!
  [24]

 24. [25] Niet als het ze direct geld kost, maar een handtekening is zo gezet.

  Daarnaast wil ik er toch even opwijzen dat mensen hier Tjeerd bijna aanvallen terwijl hij gewoon een aantal logische vragen stelt. Want bij luchtkwaliteit is het niet gemakkelijk direct een oorzaak aan te wijzen en evenmin om de schade die je lijdt te verhalen op de ‘daders’. Ik hoorde een podcast van Stefan Molyneux waarin hij stelde dat mensen verzekeringen konden afsluiten tegen vervuiling e.d., maar dat allemaal behoorlijk abstract.

 25. [26]
  Ik voel me ook een beetje aangevallen inderdaad, want ik stel de vraag niet alsof ik hun het autorijden af wil nemen. Ik vraag alleen, welke regel er is die ervoor zorgt dat niet alles dat schadelijk is voor iemand anders zijn gezondheid (dat dus ook op geen manier terug betaald kan worden) verboden kan worden gemaakt.
  En dat de uitlaatgassen slecht zijn voor je gezondheid is een feit. Ik heb hierboven een aantal berichten gezien waarin dit wordt ontkend, en dat vind ik kinderachtig.
  Dus nogmaals de vraag (en ik hoop nu niet aan te worden gevallen): bepaalt de meerderheid of iets schadelijk genoeg is om iets te verbieden? Of is er een regel, waarmee je dit kan bepalen?

 26. [28]
  Laat ik je een tegen vraag stellen, waarom als autos slecht zijn voor de gezondheid worden er nog steeds huizen gebouwd op een steenworp afstand van autosnelwegen?

  Laten we wel wezen de enige die dit mogelijk kan maken is de overheid, maar in tegenstelling wat je zou verwachten gaan overheden door met woonwijken bouwen op de rand van de vluchtstrook. Blijkbaar is de overheid helemaal niet zo begaan met de gezondheid van zijn burgers.

 27. [28]
  Beste Tjeerd,

  Jammer dat je je aangevallen voelt. Ik heb naar mijn idee duidelijk een antwoord op je vraag gegeven en zo ook een aantal andere mensen.

  "Ik vraag alleen, welke regel er is die ervoor zorgt dat niet alles dat schadelijk is voor iemand anders zijn gezondheid (dat dus ook op geen manier terug betaald kan worden) verboden kan worden gemaakt."

  Ik neem aan dat het woord "niet" weggelaten dient te worden.

  Het korte simplistische antwoord:
  Volgens mij gewoon diezelfde regel die zegt dat je geen geweld tegen elkaar mag gebruiken.

  Het complexere antwoord:
  Er is geen lijst van zaken die schadelijk voor je zijn. Wat voor de een schadelijk is hoeft voor een ander helemaal niet schadelijk te zijn. Bovendien zullen we moeten leren leven met het feit dat er altijd dingen schadelijk voor ons kunnen zijn.

  Het idee dat er een overheid kan bestaan die alle risico’s van het leven voor ons weg kan nemen is een typische collectivistische (en kinderlijke) gedachte, die bijzonder gevaarlijk is, omdat mensen daardoor geen eigen verantwoodelijkeheid meer (willen) dragen.

  Zo op 1 januari moet ik dan weer even denken aan het Hemeltje, waarbij een belangrijk stuk van de verantwoordelijkheid bij de overheid werd gelegd, terwijl de eigenlijke verantwoordelijkheid natuurlijk bij de eigenaar en ja ook bij de bezoekers zelf lag.

  En zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarbij, zodra er iets fout ging, er onmiddellijk naar de overheid en/of een betrokken overheidsinstantie werd gekeken.

  Waanzin!

  Als ik in mijn eerdere reacties spreek over "jij vindt" en "mensen vinden" of "een meerderheid vindt" dan wil ik daarmee het probleem niet ontkrachten, maar bedoel ik eigenlijk te zeggen: "jij vindt die vervuiling/schade onacceptabel" of "vindt een meerderheid deze vervuiling/schade onacceptabel"

  De overheid verbiedt niet alles wat schadelijk is (of zou kunnen zijn) en zal dat hopelijk ook nooit doen. De werkelijke vraag is in hoeverre vinden we een bepaalde (risico op) schade acceptabel. Als je namelijk alles verbiedt wat schadelijk is/zou kunnen zijn, wordt de wereld onleefbaar.

  Je slotvraag is in die zin ook interessant: "bepaalt de meerderheid of iets schadelijk genoeg is om iets te verbieden? Of is er een regel, waarmee je dit kan bepalen?"

  In een democratie, zoals we die nu kennen en waarbij de 2e kamer dus die "regel, waarmee je dit kan bepalen" moet maken, ben je idd afhankelijk van die meerderheid.

  In een libertarische wereld stap je met je met het bewijs van de aangedane schade naar een rechter. Je moet alleen dus wel zelf aktie ondernemen.

  Kortom er zijn volop manieren waarop je in een libertarishe samenleving iets aan de situatie kan doen. Maar volgens mij heb ik hier niets geantwoord dat al niet eerder door mij of iemand anders is gezegd.

Comments are closed.