Pas geleden stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van de SGP, om onderzoek te laten doen naar een ‘pooierverbod’, het strafbaar stellen van het souteneurschap.

Met de recent uitgekomen boekvertaling “Ter verdediging” van de bekende libertariër Walter Block in de hand, zijn de bezwaren tegen zo’n verbod eenvoudig in te zien.

Block schrijft dat een pooier gewoon een tussenpersoon is, zoals die er in talloze branches zijn, die handelspartijen samenbrengt tegen lagere kosten dan wanneer de partijen zelf naar elkaar op zoek moeten gaan. In dit geval hebben zowel de prostituee als de klant het voordeel van het uitsparen van tijd, geld en moeite om aan hun gerief te komen. En de pooier heeft zijn inkomsten. Bovendien beschermt de pooier normaal gesproken zijn cliënten – zij zijn immers zijn ‘handelswaar’ . Daarom maken prostituees gebruik van zijn diensten. Dit is een prima zaak: alle partijen kunnen zo op een geweldloze en geheel vrijwillige manier een optimale keuze maken. Het blokkeren hiervan werpt mensen terug op de voor hen minder aantrekkelijke alternatieven.

Zoals bekend, zijn er ook gewelddadige pooiers, die prostituees vasthouden, mishandelen, beroven, onvoldoende beschermen, zichzelf niet aan afspraken houden, enzovoorts. Allemaal heel vervelend. Maar ten eerste is zulk gedrag niet inherent aan het pooier-zijn, net zo min als fraude bij het ambt van boekhouder hoort. Tussenpersoon zijn is iets heel anders dan geweld plegen. Men dient mijns inziens onderscheid te maken tussen de vreedzame pooier en de gewelddadige mensenhandelaar. En ten tweede worden ook de eerlijke pooiers, die geen geweld gebruiken, door een eventueel verbod getroffen. Net als de prostituees en hun klanten. De goeden lijden dan onder de kwaden. Misstanden zijn er overal en alleen díe moeten worden aangepakt, wil men de medemens geen onrecht aandoen. Men verbiedt ook niet het boekhouden om daarmee boekhoudschandalen uit te roeien. Of auto’s, om daarmee roekeloze rijders uit te bannen.

Gelukkig zijn er ook andere mensen die de mogelijke maatregelen met goede redenen afwijzen en inzicht hebben in het hoe en waarom van misstanden in de prostitutie. Metje Blaak, woordvoerster van belangenvereniging De Rode Draad, wijst erop dat gedwongen prostitutie al in het Wetboek van Strafrecht staat (artikel 273f) en stelt dat men de wet gewoon beter moet handhaven . Een pooierverbod is het kind met het badwater weggooien. En hoe komt het dat de prostitutie nog steeds een milieu met relatief veel misstanden is? De verklaring ligt in de eeuwenlange antipathie en stigmatisering vanuit de samenleving én de overheid, die de prostitutie aantrekkelijk maken voor het grijze circuit. Dit zal nog lang voortduren . Walter Block beargumenteert ook het onterechte van dat stigma: iedereen die seks heeft, betaalt daarvoor en laat zichzelf betalen, ongeacht of dat in contant geld, liefde, het partner-zijn of andere vormen van sympathie is. Seks is altijd prostitutie en dat is weer simpelweg een vorm van handel. Zie hiervoor het eerste hoofdstuk in Ter verdediging, over de prostituee. De -vaak religieus geïnspireerde- veroordeling van prostitutie, de gedwongen verplaatsing naar het schimmige milieu en de daar weer uit voortkomende maatschappelijke en politieke afkeer, vormen dus een vicieuze cirkel.

Juist SGP’ers en geestverwanten zijn hier mede debet aan. Die partij wil op de verkeerde manier een probleem ‘aanpakken’ dat zij ook zelf veroorzaakt. Een pooierverbod werkt averechts, want vooral lieden zonder gewetensnood -vaak de minder vriendelijke types-, wagen zich nog aan het dan illegale souteneurschap, waar toch altijd een legitieme vraag naar blijft. Men kan beter de goedwillende pooiers de vrijheid blijven geven. In Zweden doet eenzelfde probleem zich voor sinds prostitutiebezoek daar strafbaar is gesteld . Een indicatie van hoe een en ander zal uitpakken, is verder te zien bij de vermindering van het aantal ramen op de Wallen: de prostituee wordt machtelozer door de krappe markt . Ook Wim de Bie protesteert tegen het mogelijke verbod. Zijn satire noemt kort en bondig de kenmerken en voordelen van pooiers op .
——————————————————
Voetnoten

In het nieuws http://www.nieuwnieuws.nl/archives/binnenland/2007/11/kamer_wil_aanpak_pooiers.html
2 Van Dale omschrijft de sou•te•neur (de ~ (m.), ~s) als
1 man die leeft van de verdiensten van een prostituee, voor wie hij als beschermer optreedt
3 Reactie Metje Blaak http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/samenleving/070921_pooierverbod
4 Metje Blaak hierover http://www.scholieren.com/werkstukken/14728
5 Verslag uit Zweden http://www.rodedraad.nl/index.php?id=192&type=2 “Alle tegenstanders van de wet wijzen erop dat het geweld tegen straatprostituees is toegenomen. Dat komt onder andere omdat ‘normale’ klanten niet meer de diensten van straatprostituees durven in te kopen.”
6 Over de ingreep op de Wallen http://www.rodedraad.nl/index.php?id=642&type=2
7 Bieslog http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/news.jsp?news=37977389

Bestellen Ter verdediging via http://www.terverdediging.nl
————————————-
Ingezonden door D. van Enk

Boekgegevens
Titel: Ter verdediging
Auteur: Walter Block
Vertaling: D. van Enk
ISBN: 978-90-8841-004-8
Prijs 20,00 € incl. BTW
Meer informatie en bestellen via www.terverdediging.nl, www.bol.com, www.ako.nl of www.managementboek.nl

18 REACTIES

 1. Het doet ook (zoals gebruikelijk bij dat soort types) nogal hypocriet aan van de SGP. Zoiets als een winkelier die bezwaar maakt tegen een nieuwe supermarkt op grond van het argument dat het "overlast" geeft en het "stadsgezicht" aantast. Of een pedofiel die graag een speeltuin in zijn straat wil voor de "kindvriendelijkheid". En natuurlijk de christen die geen winkels open wil hebben op zondag, omdat dat tot een "overspannen maatschappij" zou leiden.

  De eigenlijke bedoeling ligt vrij duidelijk onder de oppervlakte. Het zal de SGP een biet zijn of prostituées worden mishandeld of verkracht, want het gaat ze erom de prostitutie zelf te verbieden. Niet omdat ze zo begaan zijn met die vrouwen, maar omdat "God" het zogenaamd zegt in de Bijbel. Je ziet ze zich anders toch niet zó druk maken om christelijke vrouwen of kinderen die met de Bijbel in de hand worden mishandeld of geterroriseerd door hun "christelijke" mannen en vaders, want dan is dat weer een kwestie dat de slechte christenen het niet moeten verpesten voor de goede. Het is zeker geen reden om de Bijbel te verbieden.

  Maar voor goede pooiers en hoeren geldt dat volgens hen natuurlijk niet, want die zijn in hun optiek allemaal "slecht".

 2. Verbieden doen ze niets! Ze doen alsof, waar moeten de Christen Vaders anders met hun kwak naar toe?

  [1]

 3. By the way, de foto hierboven is slecht gekozen! Ik zie een stel dat meer thuis hoort op een dance party!? Erg leuk meisje en vrolijke jongen, niets mis mee!? Echte Pooiers zien er heel anders uit http://www.dag.nl/upload_mm… [2]

 4. Het is mij niet duidelijk op grond waarvan het een prostituee verboden zou moeten worden om een souteneur te nemen.

 5. Mijn voetnoten en links zijn niet helemaal lekker meegekomen. Een nieuwe poging:

  <1> Het nieuwsbericht <a href="http://www.nieuwnieuws.nl/a…"></a>

  <2> Van Dale omschrijft de sou&#8226;te&#8226;neur (de ~ (m.), ~s) als
  "man die leeft van de verdiensten van een prostituee, voor wie hij als beschermer optreedt"

  <3> Reactie Metje Blaak op het voorstel <a href="http://www.wereldomroep.nl/…"></a>

  <4> Metje Blaak over prostitutie <a href="http://www.scholieren.com/w…"></a>

  <5> Verslag uit Zweden <a href="http://www.rodedraad.nl/ind…"></a>
  "Alle tegenstanders van de wet wijzen erop dat het geweld tegen straatprostituees is toegenomen. Dat komt onder andere omdat ‘normale’ klanten niet meer de diensten van straatprostituees durven in te kopen."

  <6> Over de ingreep op de Wallen <a href="http://www.rodedraad.nl/ind…"></a>

  <7> Bieslog <a href="http://bieslog.vpro.nl/prog…"></a>
  Bestellen "Ter verdediging" via de homepage
  <a href="http://www.terverdediging.nl"></a>

  Of Ako,
  <a href="http://tinyurl.com/ypeowl"></a>

  Managementboek,
  <a href="http://www.managementboek.n…"></a>

  of Bol.com
  <a href="http://tinyurl.com/2z8dyb"></a>

  Tip voor de webmaster: een preview-optie implementeren …

 6. [5] Sinds wanneer valt een loverboy in de categorie vreedzaam? Of moet ik hier nog uitleggen hoe een loverboy te werk gaat?

  Kennelijk heb je de strekking van het artikel niet begrepen, of niet willen begrijpen…

 7. [7]
  Hoezo? Het is niet zo dat loverboys altijd geweld gebruiken. Emotionele manipulatie werkt ook vaak goed.

  En nee, je hoeft mij hierover helaas niks uit te leggen

 8. [8] Het punt met loverboys is dat ze eerst geweldloos manipuleren/versieren en vervolgens het versierde meisje met geweld, zoals dwang en bedreiging, tot prostitutie dwingen. Hun (schijnbaar geweldloze) manipulatie heeft dus een geweldadig einddoel. Dat is het soort "pooier" dat het vak bezoedelt en eerder mensenhandelaar of slavendrijver is.

 9. [9]
  Onzin, kan het je wel uitleggen, maar kijk anders eens een keer de tv film die over het onderwerp is gemaakt. topasselijk getiteld ‘loverboy’

 10. Loverboys zijn pooiers in een ander verpakking!
  Vroeger had je nog echte pooiers, maar die bestaan naar mijn weten echt niet meer! Ik ben dicht bij de rossebuurt opgegroeid en heb veel pooiers van dichtbij meegemaakt (Blonde Henkie, Friese Wiebe, Willie de Baard, Vieze Hempie, Jampie enz.) en het soort pooiers van toen, bestaan niet meer! Later kwamen er nog de Surinamers die met hun meisje de ramen uitbaten, maar die zijn naderhand ook verdwenen.
  Hoe het op dit moment gaat is mij niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat er een soort vrouwenhandelaren of vrouwenronselaars actief zijn!?
  Dus hoe de overheid de pooiers wil aanpakken is mij niet geheel duidelijk, want die bestaan bij mijn weten niet meer!
  Of spelen de gereformeerden dommetje en doen alsof ze niets van de huidige hoerenbusiness afweten? [12]

 11. [12]
  Boer Op Klompen,

  Als je geloof hecht aan het idee dat mensen door emotionele manipulatie niet langer vrij zijn om zelf te beslissen, sla je het fundament onder iedere vrijheid weg.

  Geloof me, ik weet uit eigen ervaring dat emotionele manipulatie bestaat, maar het is nog altijd het "slachtoffer" zelf die de beslissingen neemt. Als ze gewoon zou zeggen: "Nee, ik wil dat niet, ook al hou ik nog zoveel van je of dreig jij bij me weg te gaan", dan is de volgende stap of de persoon in kwestie geweld gebruikt of niet. Doet hij het wel, is het een crimineel, doet hij het niet, is hij hoogstens een onaangenaam persoon. Maar als ze besluit dat ze toegeeft aan die chantage, is dat haar beslissing, omdat ze blijkbaar de voorkeur hecht aan het binnen zo’n relatie blijven dan uit elkaar gaan.

  Als je eenmaal gaat beginnen dat "manipulatie" mensen onvrij maakt, en dat het niet iets is dat uit hen zelf komt, kan je het verder wel vergeten met vrijheid. Want dan kunnen overheden en andere mensen iedere beslissing die je neemt in twijfel trekken onder het motto dat je dat niet zelf beslist hebt. Dan is iedere prostituée het "slachtoffer" van haar opvoeding en omgeving, iedere aankoop in de winkel een gevolg van "manipulatie" door de reclame, ieder dieet een gevolg van het "modebeeld", en zijn al jouw persoonlijke keuzes per definitie onvrij.

  Al blijft dan natuurlijk altijd nog de vraag wie van al die onvrije zielen het recht heeft om te bepalen wat de "juiste" keuze had moeten zijn, omdat ieder mens, dus ook de overheid onder diezelfde "manipulatie" lijdt.

 12. Moet men ook een Middenstands diploma en warenkennis hebben om Pooier te zijn? Of is dat Poelier? Als dat zoooo is kan men het ook niet verbieden … Of wel soms?

 13. [13] De overheid wil inderdaad die gevaarlijke gekken aanpakken, maar neemt ook de onschuldigen mee. De onschuldpresumptie wordt hiermee op zijn kop gezet. Want er zijn ook nog steeds pooiers die geen geweld gebruiken en prostituees die vrijwillig een pooier inhuren (of die zich laten inhuren).

 14. De overheid probeert al jaren NL te pimpen met allerlei leuke regels en heffingen. Ze maken van NLers ordinaire stoephoeren en de overheid is een lepe pooier met een ongebreidelde geldzucht. Het geld dat door ons hoeren gedwongen wordt afgestaan, is bedoeld voor de bling-bling wereld van de pooiers! Inderdaad het wordt tijd dat de pooiers aangepakt worden!! Dan kan deze hoer eindelijk uit de business stappen en kiezen voor een eigen leven! [16]

 15. Er hoeven geen pooierverboden te komen. Het is meer dan voldoende als de bestaande wetten tegen mensenhandel eindelijk eens gehandhaafd gaan worden. En wat het rapaille betreft dat zich hieraan schuldig maakt ben ik voor een stukje vrije-marktwerking. Een premie op hun hoofd zetten, liever dood dan levend. Dat schijnt tegen muskusratten ook heel aardig te helpen.

Comments are closed.