En mensen gedupeerd!

Subsidie (uw belastinggeld) aan SKK (Schone Kleren Kampagne) heeft zakendoen van G-Star met een Indiase kledingfabrikant onmogelijk gemaakt.

De nare gevolgen voor de Indiase werknemers zullen wel met een ander deel van uw belastinggeld (via ontwikkelingshulp) worden goed gemaakt.

Peter Siebelt stuurde ons daarover het onderstaand bericht:

De media heeft zich weer eens lekker voor het linkse gesubsidieerde karretje laten spannen

Actualiteitenprogramma Eén Vandaag
player.omroep.nl/?aflID=601… ,
en NRC Next www.nrcnext.nl/nieuws/econo…

en onze overheid laten zich voor het links-radicale karretje spannen van actievoerders van de zogenaamde Schone Kleding Kampagne (SKK).
Op kosten van de belastingbetaler en in samenwerking met haar buitenlandse partners overspoelt SKK het Nederlandse publiek al jarenlang met halve waarheden. Mede door de dubieuze en politiek gekleurde activiteiten van SKK worden Nederlandse ondernemingen uit de Derde Wereld verjaagd, daarmee de schaarse werkgelegenheid in deze gebieden in gevaar brengend.
Intussen heeft een Indiase rechter een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen acht actievoerders van de organisaties Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep wegens smaad.
Dankzij de enorme maatschappelijke druk die SKK met haar smadelijke en dubieuze methoden heeft gecreëerd (in samenwerking met dik gesubsidieerde organisaties als de Landelijke India Werkgroep, FNV en Oxfam Novib), ziet het bekende kledingmerk G-Star zich per heden genoodzaakt om haar banden met een Indiase kledingleverancier te verbreken (zie onderstaand persbericht).
Intussen proberen onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, en staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken de schade voor de linkse actievoerders te beperken. Helaas verzuimen zij daarbij de Tweede kamer voor te lichten over de ware aard van de op gemeenschapsgeld terende SKK en haar achterban. De BVKB ziet voldoende aanleiding om dit verzuim op korte termijn op te lossen en zal alles in het werk stellen om via haar onderzoeksgroep en de archieven van het Zozarro Instituut het ware gezicht van SKK aan het Nederlandse publiek te openbaren.
(wordt vervolg)
—————————————————-
Persbericht
G-Star stopt met toeleverancier FFI/JKPL
De laatste dagen is duidelijk geworden dat de bereidheid bij de Indiase kledingfabrikant FFI/JKPL (FFI) en de Nederlandse maatschappelijke organisaties om tot een constructieve dialoog te komen tot nul gedaald is. Voor G-Star is hiermee het moment gekomen om de bemiddeling tussen partijen te staken en de zakelijke relatie met FFI te stoppen.

Sinds eind 2005 zijn G-Star en de Schone Kleren Kampagne/Landelijke India Werkgroep (SKK/LIW) met elkaar in discussie over het niveau van de arbeidsomstandigheden in de kledingfabriek FFI in Bangalore, India. G-Star heeft de beschuldigingen steeds serieus genomen en getracht de discrepantie tussen de ernst van de beschuldigingen en het gebrek aan onderbouwing en concretisering door SKK/LIW op te lossen, teneinde de beweerde misstanden te kunnen verifiëren en zo mogelijk te doen beëindigen. SKK/LIW is evenwel stelselmatig in gebreke gebleven met het beantwoorden van de glasheldere vragen van G-Star.

Bijgevolg heeft G-Star zich (intussen bijna twee jaar lang) ingezet om enerzijds op eigen kracht zo goed mogelijk te doen onderzoeken of de arbeidsomstandigheden bij de fabrikant in orde zijn en anderzijds om een dialoog op gang te brengen tussen de fabrikant en de actievoerders. Diverse onafhankelijke en gezaghebbende onderzoeken hebben intussen uitgewezen dat de arbeidsomstandigheden in ieder geval in overeenstemming zijn met alle internationaal aanvaarde maatstaven, zoals OESO en ILO.

Zoals bekend, heeft de fabrikant op de beschuldigingen van de actievoerders gereageerd door een rechtzaak te starten en hebben de actievoerders nagelaten om zich in rechte te verweren en hun gewraakte beschuldigingen te onderbouwen. Daarnaast zijn de actievoerders blijven volharden in hun beschuldigingen, sterker nog; zij hebben een steeds omvangrijker en gerespecteerde verzameling NGO’s bereid gevonden om zich achter de beschuldigingen te scharen. Daarbij leggen zij de gevolgen (een publicitair straatverbod en kennelijk zelfs een dagvaarding om in India te getuigen) van hun eigen opstelling in de rechtzaak in India en het niet verschaffen van de vereiste onderbouwing uit als een vorm van censuur en een onaanvaardbare beperking van de vakbondsvrijheid. Op haar beurt gooit FFI nu olie op het vuur door publiekelijk verdenking te uiten over bepaalde praktijken waarbij de veel besproken rapporten tot stand zijn gekomen. Het vertrouwen in het FFI management was al te veel beschadigd doordat zij een belangrijke bemiddelingspogingen hadden verstoord.

G-Star is door de opstelling van de actievoerders enerzijds en FFI anderzijds in een onmogelijke positie terecht gekomen. Aan de ene kant is haar niet gebleken van onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en blijven de actievoerders in gebreke met de onderbouwing van hun oorspronkelijke zeer ernstige beschuldigingen en anderzijds maakt de fabrikant zijn belagers monddood en beschuldigt hen nu zelfs van bedrog.

G-Star wil en moet zich hiervan distantiëren. De onderneming heeft zich bijna twee jaar kosten noch moeite gespaard om op een constructieve manier de beweerde misstanden op te helderen en om een dialoog tussen partijen op gang te brengen. Tevergeefs, moet nu worden geconstateerd. In plaats van het noemen van namen en rugnummers en het voeren van zinvol overleg, wordt G-Star beschuldigd van een onoprechte opstelling en aanhoudend in een kwaad daglicht geplaatst. G-Star zou zich evenwel niet terug mogen trekken want dat zou tot onaanvaardbare sociale gevolgen leiden en zo wordt G-Star gegijzeld door partijen die zelf de oorzaak zijn van de ontstane situatie. G-Star wil deze onmogelijke spagaat niet langer volhouden en stopt de zakelijke relatie met FFI.

Met vriendelijke groet,
G-Star www.g-star.com

5 REACTIES

 1. Dat kranten en NGO’s zich laten misbruiken door linkse actiegroeperingen met grote mond verbaast me niet. Dat bedrijven daarvoor zwichten is treurig. Voor dit soort dingen lijkt mij de enige oplossing een rechtse/liberale actiegroepering starten om het tegenovergestelde te doen.

  Wat me wel verbaast is het feit dat Verhagen & co zich voor die mensen gaan inspannen. Zij zouden toch op de hoogte moeten zijn van de feiten en zich niet zoveel van suffe media hoeven aan te trekken.

 2. Interessant, maar wat is er nu precies aan de hand? Het korte berichtje, noch het persberichtje biedt uitkomst. Of denkt Peter Siebelt dat als er in een persbericht van een bedrijf staat dat "diverse onafhankelijke en gezaghebbende onderzoeken hebben intussen uitgewezen dat de arbeidsomstandigheden in ieder geval in overeenstemming zijn met alle internationaal aanvaarde maatstaven, zoals OESO en ILO" het bedrijf dan wel de waarheid zal spreken?
  Ik ben toch bang dat Siebelt zijn vak als journalist vergeten is. Ik zal even helpen:
  Wat is OESO en ILO? Wie hebben die ‘internationaal aaqnvaarde maatstaven’ bepaald? Van wie zijn die ‘diverse onafhankelijke en gezaghebbende onderzoeken’? Kom Siebelt, nog een tijdje achter je bureau blijven voordat je weer in een antilinkse kramp schiet.
  Als een linkse beweging zomaar op de proppen komt met ‘diverse onafhankelijke en gezaghebbende onderzoeken’ eis je ook onmiddellijk bewijs daarvan.

 3. G-star is toevallig of niet een populair merk, maar om de schuld bij hen te leggen? Ik heb mij jaren de voeten plat gelopen in het CC Amsterdam (Confectie centrum) en daar werd je doodgegooid met kleding uit India. Juist bij die leveranciers en hun producenten ontbrak alle controle. Tja, en daar is voor SKK geen eer of naam te halen! Want naam betekent meer subsidie!

 4. [3] Veel bedrijven hebben hun productie naar India, China e.d. overgebracht, omdat er lage lonen zijn. Op zich logisch, maar die lage lonen hebben te maken met het verbod op vakbondsvorming en kinderarbeid. Verder maken ze erg lange werkdagen. Kortom, net als Europa in de 19e eeuw. Bij ons is het veranderd door de toenemende welvaart in combinatie met de arbeidsbeweging die door stakingen en collectieve onderhandelingen wisten te bereiken dat werknemers mee konden profiteren. Lage lonen op zich is geen reden de productie stop te zetten. De kosten van het levensonderhoud zjn in het algemeen ook lager dan hier. Maar het ontbrekende recht van wernemers om zich te verenigen, zodat ze betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen kunnen afdwingen, wel.
  Voordat Siebelt dus organisaties als FNV, Oxfam Novib en Landelijke Werkgroep India als irreele bemoeials aanwijst, zal hij dus eerst eens mijn vragen hierboven moeten beantwoorden. Zijn verdachtmaking dat ze ‘dikgesubsideerd’ zijn, zal hij ook moeten bewijzen. De FNV wordt volgens mij niet gesubsideerd, Oxfam Novib haalt bijna al het geld op via donaties en loterijen, de Landelijke Werkgroep India krijgt misschien subsidie, dat weet ik niet.

  En dat het allerlei andere kledingbedrijven bij het CC geen mallemoer interesseert hoe de arbeidsomstandigheden zijn, is geen reden om dan ook SKK buiten schot te houden. Uiteraard pak je dan als eerste een ‘naam’ aan. Dat heeft effect op andere kleidingbedrijven. Of ‘naam meer subsidie betekent’, zal je moeten aantonen IIS. Bewijzen graag en niet alleen gemakuchtige verdachtmakingen s.v.p.

 5. Met die gemakzuchtige verdachtmaking heb je gelijk, en aantonen kan ik niets.
  SKK had ik ook nog nooit van gehoord en daarom is mijn kritiek onterecht. In de tien jaren dat ik Indiase handelaren heb gesproken, is de SKK ook nooit ter sprake gekomen! SKK heeft in het CC volgens mij nog nooit zijn neus laten zien, dus hoe kan ik er dan kritiek op hebben!? Bij deze mijn verontschuldiging hiervoor. [4]

Comments are closed.