Ik verbaas me nog steeds over diverse gesprekken die ik vorige week heb gehad met diverse hoogopgeleide lieden, die maar niet wilden toegeven dat de overheid en democratie in het algemeen tot niets dan rokende puinhopen leidt. Vrolijk klaagt men verder over de toename van dagelijkse frustraties van overheidswege en de daaraan gekoppelde toename van diefstal van overheidswege. Maar stel vooral niet voor dat het een goed idee is om het collectief niet meer boven het individu te zetten en op te houden anderen te dwingen om ‘bij te dragen’ aan het collectief, want ‘dan ontstaat er een puinhoop’.
Men krijgt wat men zaait, met de thans groeiende puinhopen als gevolg.

www.vrijspreker.nl/vs/item/…

Voor de nieuwsgierigen, die het collectief nog als zaligmakend zien: kijk eens op www.mises.org

Mede ook gezien de meldingen van de laatste dagen op de Vrijspreker, stel ik voor één van de volgende acties te ondernemen:
1. zorg er voor zo weinig mogelijk belasting af te dragen. Koop bijvoorbeeld een oude auto op de zaak (zie www.vrijspreker.nl/vs/item/…).

2. emigreer

3. ontwijk belastingen

Zorg er in ieder geval voor dat er zo weinig mogelijk geld naar de staat vloeit, want daar gedijt dat kankergezwel uitstekend op.

Andere suggesties zijn welkom !

32 REACTIES

 1. [1] Heel goed.
  Ook voor "Einde Jaar Actie"!!

  Een ander alternatief (mede te realiseren door voldoende donaties!) is het organiseren van een beweging voor het AFSCHAFFEN van de inkomstenbelasting.
  Libertariers in Massachusset zijn daar nu druk mee bezig. (Goed voor een artikel)
  Zie http://www.centerforsmallgo

 2. Probleem met zaken als 1 en 3 is dat het in feite ene aantasting van je leven is. Dwz ik kan in een klein huisje wonen en een hele kleine auto gaan rijden en zo minder belasting betalen. Maar is dat dan het doel?

  Ik vind persoonlijk auto’s heel leuk. Dat heeft de staat enorm belast, maar als ik de keuze moet maken in een kleine auto te gaan rijden of betalen, weiger ik toe te geven op die zaken die mij belangrijk zijn.

  De enige manier waarop je belastingen kunt ontwijken – anders dan wat fooien links en rechts – is door je levenstijl te wijzigen. Als de staat me echter zover krijgt heb ik pas echt gekapituleerd …

 3. Het pure liberalisme is een gezond zelfregulerd systeem.
  Het dilemma van een gelijke start in zowel gezond lichaam en/of financieel positie blijft.
  We starten niet gelijk. Dit is een oneerlijk spel. Daarom heeft men het siocalisme bedacht, wat weer luiheid kweekt.

  Waarom geen liberaal systeem met twee dingen sociaal.
  nl.1 Scholing
  nl 2 Gezondheid.

  De rest liberaal.
  De mensen met een slechte start krijgen dan ook kansen.(wel beperken tot x)
  Deze kunnen uit de sociale pot betaald
  worden zonder uitgebreide overheid bemoeienis aan particuliere concurrende bedrijven.

  De overheid zorgt enkel voor infra waar meerdere niet praktisch is en voor toezicht van eerlijk verloop van het spel.

  Het omschakelen van socialisme naar liberalisme in één keer leidt tot chaos.

  Dit is een tussenvorm met toch nog wat zekerheden en kansen voor iedereen.

  Je leert de mensen langzaam weer met vrijheid omgaan die men ontwend is door de vele regels en die hun dwong tot hechten aan het siocialisme.

 4. Wie mogen die hoog opgeleide heren die Andre spreekt dan toch wel zijn?
  Zou ik best wel willen weten.
  Kennelijk zijn zij minder hoog opgeleid dan Andre, die maar niet kan begrijpen waarom zij zijn simplisme niet delen.
  Want democratie schijnt voor hem gelijk te staan met sociaal-democratie.
  Dat het socialisme momenteel bijna de gehele democratie heeft ingepalmd, wil nog niet zeggen dat democratie daarmee te verwerpen is.
  Een tegenbeweging blijft altijd mogelijk.
  Een boom kan worden opgevreten door een schimmel, maar daarmee is het concept ‘boom’ niet noodzakelijk verkeerd.

 5. Er is nog niemand die me heeft kunnen uitleggen op dit forum HOE in een volledig vrije wereld (liberalisme of libertarisme) het moraal zo hoog wordt, dat iedereen zonder uitzondering sociaal gedrag en solidariteit toont zonder dwang van regels naar mensen die het slechter hebben buiten hun eigen schuld om op het vlak van gezondheid en financiele positie.
  Iedereen wordt niet gelijk geboren!

 6. [7]
  Iedereen, zonder uitzondering?
  Je stelt werkelijk onmogelijke eisen om vervolgens te gaan klagen over de gebreken der mensen.
  Wie ben jij dat jij dat van mensen verlangt.
  Christus toch niet?
  Of zie jij de overheid als Christus?

 7. [7] Vrij simpel hoor: wederzijdse afhankelijkheid.
  Als ik in de shit zit en je helpt me niet, dan is de kans groot dat dat andersom ook niet zou gebeuren.
  Kortom: je wordt beter van een ander helpen, doordat je daardoor ook hulp zult kunnen verwachten als jij die nodig hebt.

  Met een anonieme overheid krijgt de meest asociale Tokkie evenveel geld en aandacht (en meestal veel meer) dan de nette, welwillende burger. Kortom: er staat een premie op asociaal zijn.

 8. [8] Natuurlijk zonder uitzonderingen.
  Zodra je één uitzondering toelaat, houden de anderen zich in het vervolg ook nergens meer aan. Je moet dan weer regels maken.

  (ik ben anti geloof)

 9. [9] Met het laatste gedeelte ben ik het met je eens.

  Voor het eerste gedeelte,
  (wederzijdse afhankelijkheid)zijn de mensen te kortzichtig en dus te dom.
  Ze denken alleen maar op korte termijn en van zich af. Het ontbreekt de mensen aan voorstellingsvermogen of inlevingsvermogen (Einstein)
  Het heelal is oneindig en de domheid van de mensen ook.(Einstein)
  Dit moet je in het onderwijs aanpakken, door de kinderen zich in iemand anders te leren verplaatsen en te leren beseffen dat de rollen ook wel eens kunnen omdraaien.
  Ook hypocratie en egoisme speelt een rol.

 10. Maar je levensstijl is al veranderd! Want hoe zou je leven er uit zien zonder heffingen? [3]

 11. [10]
  Maar, verlang je dat iedereen in een gelijke positie terecht komt.
  Veel libertariers hangen een kleine overheid aan, die zich voornamelijk bemoeit met veiligheid, eventueel noodzakelijke gezamenlijke defensie,en justitite
  Is aardse gelijkheid werkelijk moreel juist.
  Iemand die met hard werken en spaarzaam leven, vervolgens zou moeten worden beroofd om nietsnutten en drugsverslaafden te onderhouden.
  Is dat rechtvaardig.
  Zeer twijfelachtig, indien gedwongen.
  Vrijwillig: Geweldig!
  Daarom, je lijkt de overheid als een Christus te zien die de totale rechtvaardigheid kan bewerkstelligen.
  Wat die overheid beslist niet kan.

 12. [4] "Waarom geen liberaal systeem met twee dingen sociaal.
  nl.1 Scholing
  nl 2 Gezondheid."

  Dus je stelt een ‘liberaal’ systeem vor en begint meteen al met twee uitzonderingen te maken.

  [10] "Zodra je één uitzondering toelaat, houden de anderen zich in het vervolg ook nergens meer aan."

  Je spreekt jezelf tegen.

  Je lijkt het socialistische standpunt te huldigen dat iedereen recht op scholing heeft, evenals recht op zorg. Fout. Jammer maar helaas. Dat ‘recht’ impliceert namelijk dat een leraar verplicht is jou te onderwijzen, ook al kun je hem daarvoor niet betalen. Evenzo voor een arts. Leraren en artsen zijn dus jouw slaven, want jij hebt ‘recht’ op hun diensten. Je voelt al waar dit mis gaat, denk ik…

 13. [14] Iedereen in een gelijke positie zou communisme heten. De motivatie is dan weg en kweekt luiheid.
  Een mens wil zich kunnen onderscheiden tov andere mensen. Rangen en standen zit in de aard van de mens. Dit is ook niet erg als het maar gerangeerd is op capaciteit en niet op connectie, corruptie en chantage zoals bij ons.
  Je helpt wel een hele hoop slechte eigenschappen van de mens om zeep in het communisme, iedereen heeft immers hetzelfde en is hetzelfde.

  Ik vraag me af hoe de mensen die niet door eigen schuld met een slechter gezondheid er af brengen in een vrij liberale kapitalischtische wereld zonder regels. Ze zijn dan afhankelijk van de goedheid van de mensen of zoals vroeger van een kerk/hulpchantage.

  De overheid behoort een rol te spelen als scheids(rechter) in een liberale spel en dus onafhankelijk te zijn.
  Dit is niet zo door connectie, corruptie en chantage. Deze helpen elk systeem om zeep.

  Perfect kan maar één vorm aannemen en dus zou dan alles gelijk zijn.
  Wel erg saai.

  Het misbruik van nietsnutten etc is altijd duidelijk te zien.
  Jouw woorden gelden ook voor socialisme.
  Een boom kan worden opgevreten door een schimmel, maar daarmee is het concept ‘boom’ niet noodzakelijk verkeerd.
  Je moet de schimmel aanpakken, de misbruikers van een sociaal systeem.
  Het sociaal systeem moet zo minimaal voor de mensen die het echt nodig hebben.
  Deze zijn er, maar waar trek je de grens?

 14. [15]
  Dit is geen (volledig) liberaal systeem wat ik voorstel, het zouden inderdaad uitzonderingen zijn.

  Ik ben ook niet voor een volledig liberaal systeem en ik denk ook niet dat we geheel zonder regels kunnen.

  Het is een balans-syteem.
  De reden hiervoor heb ik genoemd.

  nl.
  1 Het omschakelen van socialisme naar liberalisme in één keer leidt tot chaos.
  2 Je geeft iedereen (beperkte) kansen omdat we niet altijd gelijk starten/geboren zijn.

  Een volledig liberaal kan volgens mij niet, vandaar een balans tussen de twee.
  Het socialisme moet niet door slaan, maar het kapitalisme ook niet.

  "Leraren en artsen zijn slaven"
  Absoluut niet, ze kunnen toch bij elk particulier bedrijf werken en zelf de prijs bepalen in een vrije marktwerking.
  Ik heb het over solidariteit en sociaal gedrag in de onderwijs en gezondheid.

  Je hebt ongetwijfeld ook mijn vraag bij item 7 gelezen. Hoe wil je verkomen dat er helemaal geen sociaal gedrag is of solidariteit voor mensen die absoluut niet kunnen helpen dat ze (zwaar) gehandicapt en afhankelijk zijn van anderen. Hoe geef je de mensen een gelijke start bij aanvang van het liberale spel. Hoe krijg je het moraal zo hoog dat mensen dit uit zichzelf doen en boven hun egoisme staan in het libertarisme? Ik ben bang dat er zonder regels weinig terecht komt van sociaal gedrag en solidariteit. Zie ook item 12.

  Ik zie graag jouw visie op item 7.
  (het gaat om de mensen die echt niet kunnen, niet de misbruikers)

 15. [9] Nog een toevoeging.
  Van sommige mensen kun je geen wederdienst verwachten door hun gezondheids-toestand.
  Er is dan geen sprake van wederzijdse afhankelijkheid.

  Deze hulp bied je aan op basis van sociaal gedrag en solidariteit zonder iets terug te verwachten. M.a.w het levert niets op.
  De tijd die je aan hun besteed, levert op een andere plaats wel wat op. Wat kiezen de meeste mensen?

 16. [17] "ik denk ook niet dat we geheel zonder regels kunnen"
  We kunnen uitstekend zonder regels. Het libertarisme kent maar één, zeer belangrijke regel: vrijheid om ‘je ding’ te doen zonder diezelfde vrijheid van een ander geweld aan te doen. Alles op basis van vrijwilligheid, zonder dwang. Ik denk dat je libertarisme (moreel verantwoordelijk samenleven) verwart met libertijns (doe waar je zin in hebt, recht van de sterkste, geen morele rem op gedragingen).

  "Het is een balans-syteem"
  Een balans is gemakkelijk verstoord. Je kunt niet ‘een beetje libertarisch’ of ‘een beetje socialistisch’ zijn. Da’s net zoiets als ‘een beetje zwanger’. Je bent het of je bent het niet. Als je geen principes hebt maar de balans steeds zo legt als jou het beste uitkomt wordt het niks.

  "Ik heb het over solidariteit en sociaal gedrag in de onderwijs en gezondheid"
  Welke ‘solidariteit’ bedoel je hier? De echte, of die die momenteel door de staat wordt gepropageerd en niets met solidariteit van doen heeft? Als je de echte bedoelt: hoe stel je je dat voor?

  Item 7: Historisch zijn de mensen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen altijd prima bediend door de particuliere liefdadigheid. Dat is dus geen theorie, dat is praktijk, die in Amerika tot op zekere hoogte nog steeds bestaat.

  Het is ook gezond eigenbelang: als je nu gezond en welvarend bent en je laat je buren stikken als het hun buiten hun schuld wat minder gaat, dan laten ze jou ook stikken als je een ongeval o.i.d. krijgt waardoor je tijdelijk niet zo goed zelf kunt. The Virtue of Selfishness.

  Omdat de staat oreerde dat liefdadigheid mensonterend was werd het ‘recht’ op een vast inkomen ingesteld, uiteraard in te vullen door die staat. Sinsdien holt de bereidheid tot vrijwillig helpen achteruit. De staat perst mij immers al af om het namens mij te doen? En daarbij maakt de staat geen onderscheid tussen de parasieten en de echte ‘niet-kunners’). Daardoor neemt je besteedbaar inkomen ook af, en ga je andere prioriteiten stellen. Simpel.

 17. [19] Moreel verantwoordelijk samenleven.
  Ik ben bang wanneer er geen geld aan je te verdienen valt, er weinig morele steun meer is. Als je de mensen vrij laat in het hulp bieden aan anderen, wordt de kans op hulp zeer klein. Misschien ben ik wel te negatief over de mensen. Ik zie NOG steeds niet hoe het libertarisme dit MORAAL zodanig opvijzeld dat we geen verplicht sociaal systeem meer nodig hebben voor deze mensen.

  Echte solidariteit is zonder tegenprestatie te verwachten of in het krijt te staan bij iemand.

  Historische particuliere liefdadigheid.
  Helaas zijn het dan altijd dezelfde mensen die het oplossen en hun eigen leven opofferen om anderen te helpen.
  De rest maakt zich er mooi vanaf wanneer het op vrijwillige basis is.
  Was dit niet het geval, dan gebeurde het door de kerk. Deze doet ook niets vrijwillig. Ze verlangen onuitgesproken dat je wel hun geloof aan nam. Een soort onuitgesproken chantage en zeker geen vrijheid maar noodzaak. De kerk had dan vroeger ook de functie van de huidige sociale dienst.

  Het helpen van anderen om later hulp terug te krijgen gaat niet meer op.
  Dit was mischien zo in oude stadswijken of dorpen waar je, je hele leven woonde.
  De sociale gemeenschap werkt niet meer.
  Bovendien kunnen sommige nooit hulp teruggeven/ruilen.

  Het laatste heb je goed.
  De staat heeft/pakt de misbruikers niet aan omdat ze te eenvoudig geld uitgeven van iemand anders. Een bedrijf zou dit beter doen, maar ook dit heeft zijn nadelen.

  Ik heb nog geen argumenten gehoord wat het ongelijk starten voorkomt in het libertarisme. We worden niet allemaal gelijk geboren. Met gelijke KANSEN op onderwijs en gezondheid maken we naar mijn mening de start wat eerlijker in een socialistisch systeem dan in een liberaal systeem ook al heb je in beide gevallen particulier onderwijs of zorg.

 18. [21] U gaat nu uit van uw moreel?
  Of de moreel die ‘wij’ al hebben?

  Het lijkt mij dat wanneer mensen die onder dwang al meer dan 50% afstaan aan een geweldsorganisatie, en zij daarnaast nog vrijwillig een paar honderd miljoen aan goede doelen geven, toch zeker wel 10% willen geven aan mensen waarvan zij menen dat die wat extra’s kunnen gebruiken?

  Mocht dit niet zo zijn dan is hun moreel dusdanig dat wij NU niet moreel samenleven.

  Doch slechts door dreiging met geweld opgelegd moreel, wat immoreel is?

 19. [21] Vertel maar welke kansberekening u prefereert.

  Een kindje met een meervoudige ongeneeselijke ziekte en zero kans op enige vorm van arbeidsproduktieviteit gaat boven een griepvaccin voor duizenden andere kindjes?

  Gelijke kansen op welk niveau-onderwijs, op welk niveau van zorg?..

  Om de hoeveel jaar wilt de gelijkheidsklok ijken en iedereen weer in het (door u vermeende) juiste startblok zetten?

  Alhoewel ik ook een socialist ben en begrijp dat het idee gepropageerd moet worden… je kan het schorriemorrie beter wat geven anders komen ze het halen…
  Moreel en principieel ben ik tegen socialisme, praktisch zie ik het nut wel…mits je al een de ‘goede’ kant zit ;-

 20. [6]
  "Wie mogen die hoog opgeleide heren die Andre spreekt dan toch wel zijn?
  Zou ik best wel willen weten."
  Je lijkt de overheid wel.

  "Kennelijk zijn zij minder hoog opgeleid dan Andre, die maar niet kan begrijpen waarom zij zijn simplisme niet delen."
  Punt is dat er mensen zijn die bewezen hebben over goed functionerende hersencellen te beschikken, maar ze blijkbaar niet willen gebruiken om uit hun persoonlijke comfortzone te stappen. De comfortzone waarin de overheid (aka ‘papa’) alle pijntjes wegwerkt. En daar (het niet na willen denken) verbaas ik mij over inderdaad.

  "Want democratie schijnt voor hem gelijk te staan met sociaal-democratie."
  Qua onwensbaarheid wel, ja. Zeker de laatste. Heb je R.Hartman’s artikel over democratie al gelezen:
  http://www.vrijspreker.nl/v
  Deze is ook lezenswaardig:
  http://www.mises.org/hoppei

  "Dat het socialisme momenteel bijna de gehele democratie heeft ingepalmd, wil nog niet zeggen dat democratie daarmee te verwerpen is."
  Zie boven. Ik zie dat anders. En jij binnenkort ook.

  "Een tegenbeweging blijft altijd mogelijk."
  Het was vanavond zo’n -3.5 graden C onderweg.

  "Een boom kan worden opgevreten door een schimmel, maar daarmee is het concept ‘boom’ niet noodzakelijk verkeerd."
  En toen ik thuis kwam, lag er sneeuw.

  Ben blij dat ik geen schimmel ben, ik houd niet van boom. Van een lekkere biefstuk des te meer.

 21. [21]
  "Ik heb nog geen argumenten gehoord wat het ongelijk starten voorkomt in het libertarisme. We worden niet allemaal gelijk geboren. Met gelijke KANSEN op onderwijs en gezondheid maken we naar mijn mening de start wat eerlijker in een socialistisch systeem dan in een liberaal systeem ook al heb je in beide gevallen particulier onderwijs of zorg."

  In een puur socialistisch systeem bestaat geen particulier onderwijs of zorg, maar slechts onderwijs en zorg vanuit de staat. In Nederland is er sprake van een socialistisch, door de overheid gecontroleerd systeem waarin bedrijven rechten en plichten hebben (‘kaders’) waarbinnen zij een soort van marktmechanisme kunnen toepassen, waarbij dit voor particulier onderwijs praktisch niet het geval is. Sommigen noemen dat een ‘gemengde economie’. De resultaten zijn voor zowel zorg als onderwijs navenant: beiden lopen slecht. Volgens de roojen komt dat (in het geval van zorg) door ‘een te grote marktwerking’; de werkelijke reden is dat de overheid regulerend optreedt en dat ook nog volgens een inconsequent patroon doet, zowel qua tijd als qua inhoud. In alle gevallen stellen ze zich immoreel op door in de eerste plaats geld af te tappen van alle betrokken partijen om vervolgens geldstromen te herdefiniëren volgens het ‘snoepje van de dag’ principe, ook bekend onder ‘zo de wind waait, waait m’n jasje’.
  Kortom: het huidige systeem, dat streeft naar gelijkheid in plaats van gelijkwaardigheid leidt tot ellende in de vorm van onnodige slachtoffers, waaronder dodelijke. Regulering leidt tot een inefficiente (want kunstmatige) markt, waarin vraag en aanbod niet optimaal op elkaar afgestemd zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een lager kwaliteitsniveau dan welke er zou zijn geweest zónder die bemoeienis.

  Terzake: ik zie niet in waarom iemand met meer geld dan ik dat niet zou mogen gebruiken ten behoeve van onderwijs of zorg. Hem dat ontzeggen leidt tot een lagere omzet en dus lagere kwaliteit in die sectoren, hetgeen ook weer invloed heeft op de investeringen en dus op de invulling van míjn behoefte aan onderwijs en zorg. Kortom: ongelijk starten is beter. Dat alles nog afgezien van het immorele aspect van het bepalen voor een ander wat hij met z’n geld moet cq. niet mag doen.

  Overigens worden we wel degelijk gelijk geboren: namelijk als mens. Beek zal het onmiddellijk met me eens zijn dat ‘all men are created equal’. Ieder mens heeft unieke kenmerken. De één mist een been, de ander mist een paar hersencellen, de derde heeft beide maar is suïcidaal. Dat is geen rechtvaardiging voor het over en weer bestelen van elkaar, alhoewel dat wel de dagelijkse praktijk is.

  Eerlijk is moreel handelen. Moreel is elkaar geen geweld aandoen (en dus ook niet bestelen). Als jij dus samen met andere mensen op vrijwillige basis jouw idealen wil verwezelijken, dan is daar niks op tegen. Als anderen gedwongen worden om aan jouw idealen mee te betalen, dan is dat immoreel. O.a. daarom is democratie immoreel. Democratie is dus een handig instrument voor de socialisten: dankzij die dekmantel lijkt het alsof iedereen wat heeft in te brengen. [6]

  TIP: http://www.vadertjestaat.nl
  Mooi, hè? Iedereen gelijk. Iedereen gelijke kansen. Om te kreperen. Maar gelijk dat ze zijn…

 22. [25]
  Andre,

  Gisteren nog was op het BBC-ochtendnieuws paniek, omdat er eens een goed idee uit de EU leek te komen: voortaan mogen ook de slachtoffers, eh… patiënten van de "gratis" en "gelijke" Britse National Health Service in het buitenland hun behandeling krijgen, mits ze "te lang" moeten wachten in eigen land.

  Dat was tegen het zere been van de Britse socialisten natuurlijk. Ze stelden heel duidelijk dat het uiteindelijk de NHS moest zijn die bepaalt welke behandelingen wel en niet vergoed zouden worden. Uiteraard kwam meteen een "dame" van de British Medical Association (de club van robots die de geneeskundige "diensten" verleent in Airstrip One), vertellen hoe slecht zo’n EU-idee wel niet is. Want wat als niet iedereen even goed Frans spreekt? Dan zouden sommige mensen wel geholpen kunnen worden in Frankrijk of België, maar niet iedereen. Dat Franse en Belgische artsen misschien wel zo servicegericht zouden kunnen zijn, en in staat om Engels te leren, is kennelijk iets wat zo’n staatsrobot het verstand te boven gaat. Ook werd de "argumenten" er tegenaangegooid dat mensen dan "ver van huis" en familie zouden zitten, en dat artsen in Groot-Brittannië bij terugkomst van de patiënt in geval van complicaties niet zouden weten wat er precies aan de hand is. Feitelijk een bekentenis van hoe incompetent en achterlijk die artsen blijkbaar zijn: niet in staat tot het bijhouden van de meest recente medische methoden in de westerse wereld, zelfs niet in hun buurlanden, en niet snugger genoeg om medische dossiers bij te houden en uit te wisselen. Kennelijk heb je in Groot-Brittannië ook het "recht" dat alle gezondheidszorg alleen verleend wordt als je je binnen een x kilometer radius van je woonplaats bevindt of zo, want diezelfde argumenten kun je toepassen binnen het Orwelliaanse land zelf.

  Maar hét bericht dat er vanaf straalde was: liever iedereen geen of slechte gezondheidszorg, dan dat ook maar 1 op 10 patiënten (of zelfs 9 van de 10?) niet een "gelijk recht" erop heeft. Ik háát sowieso die hele British Medical Association met al haar leden, aangezien ze te incompetent zijn om goede zorg te verlenen, hun snuit diep in de trog met belastinggeld steken, en ook nog eens en passant met onvoorstelbare hubris oproept om alles wat ook maar in de verste verte "ongezond" is of niet in de smaak van de over het paard getilde artsen valt, te verbieden.

 23. [26]
  Precies, Owl. In het eerste het beste ‘derde-wereld-land’ is de gezondheidszorg beter op orde, totdat er ook daar socialistische ‘do-gooders’ opstaan die e.e.a. met een rotvaart kapot maken.

 24. Mijn tip: Bouw een LPG installatie in, en geef dit niet door aan het VWE. Ik weet niet hoe het met anderen zit, maar ik geef de helft van mijn al zuur verdiende (en belaste!) salaris uit aan de vrijheid van reizen!

 25. [24]
  De succescolle tegenbeweging van Fortuyn werd niet door het parlement tot zwijgen gebracht.
  Het zijn vooral de buitenparlementaire (!) acties van links, als bezettingen, intimidaties, stakingen, dreigementen, leugens en aanslagen, geweest die verlinksing van de huidige situatie tot stand hebben gebracht.
  Plus de mars door de opinierende instituten, waarbij ook gebruik gemaakt werd van intimidatie, sabotage en valse of oneigenlijke beschuldigingen.

 26. [29]
  "De succescolle tegenbeweging van Fortuyn werd niet door het parlement tot zwijgen gebracht."
  Zo zie je maar weer hoe kort de mens (in casu jij) van geheugen is. Ik zie de beelden van een zekere Ad Melkert nog op m’n netvlies, die tijdens een televisiedebat PF het liefst had doodgeschoten. En wat te denken van Wim ’tijdelijk kwartje is weg en blijft weg’ Kok, welbekend van de Paarse Puinhoop.

  Hier nog even wat geheugenopfrissende informatie: http://www.sdnl.nl/smolders
  http://home.hetnet.nl/~lind

  Waarom je trouwens het parlement er specifiek uitlicht, is mij een raadsel. Ze vertegenwoordigen immers niet het volk, zoals het zou moeten, maar vormen een kliek met de regering (die gevormd wordt uit voornamelijk het parlement) en maatschappelijke organisaties zoals vakbonden en ander van overheidswege gesoepsidieerd geteisem (MD, Greenpeace). Ze zijn dan ook volop bezig om zich in een positie te manouvreren die een lucratiever baantje met meer macht in het vooruitzicht stelt.

  Inderdaad dragen buitenparlementaire acties etc. bij aan de verlinksing, iets dat nota bene wordt gesoepsidieerd door de overheid. De geldstroom vanuit de overheid, gestolen geld van mensen kortom, is het voedsel van het linkse kankergezwel. Waarmee ik weer uitkom op mijn uitgangspunt: "Zorg er in ieder geval voor dat er zo weinig mogelijk geld naar de staat vloeit, want daar gedijt dat kankergezwel uitstekend op."

Comments are closed.