Laten we het maar eens heel duidelijk stellen: het Nederlandse politie en justitieapparaat is volledig corrupt. Erger nog, de rechterlijke macht doet hier vrolijk, en al even corrupt, aan mee. Helder, duidelijk, en helaas maar al te waar.Nu zullen de meeste mensen meteen gaan roepen dat het in Nederland best wel meevalt met de corruptie van de rechtsstaat. Natuurlijk, er zijn excessen, maar door de bank genomen….

Helaas voor deze goedgelovige types, niets is minder waar. Het Nederlandse rechtssysteem is tot op het bot gecorrumpeerd. Enkele simpele feiten tonen dit al aan.

– In Nederland telt het woord van de agent. Ook zonder enige vorm van bewijs kan een agent een proces-verbaal opmaken, waardoor u een strafrechterlijke vervolging te wachten staat. U hoeft er zelfs niet voor aangehouden te worden, het opschrijven van bijvoorbeeld een kenteken is genoeg. Zelfs buiten diensttijd kan een straalbezopen agent u een boete aansmeren, en u kunt er niets tegen doen.
– In Nederland zijn er zogenaamde rechter-plaatsvervangers. Dit zijn advocaten, meestal van gerenommeerde kantoren, die zo af en toe de rol van rechter op zich nemen. Zo gebeurt het regelmatig dat de rechter een kantoorgenoot is van één van de proces-partijen.
– In Nederland zijn justitie en de rechterlijke macht met elkaar in hetzelfde gebouw gevestigd. De rechter en de officier van justitie zijn dus al snel goede bekenden van elkaar.
– In Nederland bestaat het Openbaar Ministerie uit ambtenaren. Deze zijn volledig wettelijk gevrijwaard (het Pikmeer-arrest) van elke vorm van vervolging door blunders die men maakt. Jarenlang op kosten van de belastingbetaler nutteloos procederen wordt op geen enkele wijze gestraft.
– In Nederland is het Openbaar Ministerie niet ingericht op waarheidsvinding, maar op het ‘winnen’ van processen. Daardoor ontstaat de beruchte tunnelvisie, men wil niet de waarheid weten, men wil verdachten opbergen.
– In Nederland zijn agenten gebonden aan minimale hoeveelheden boetes die men per week moet schrijven. Agenten worden dus doelbewust op pad gestuurd om te ‘scoren’.
– In Nederland kennen we de discretionaire bevoegdheid van agenten. De agent op straat mag zelf kiezen waar hij achteraan jaagt. Boeven vangen te spannend? Dan pakt men met liefde een lasergun.
– In Nederland telt het slachtoffer niet in een strafzaak. De bestolen winkelier heeft pech, want de dief krijgt een boete die hij dient te betalen aan de staat.
– Als u iemand tegen zijn wil vasthoudt wordt u beschuldigd van wederrechterlijke vrijheidsberoving. Als het OM een overduidelijk onschuldige verdachte vasthoudt gebeurt er………niets!

Het moeras van de Nederlandse justitie, politie en rechtsspraak wordt steeds dieper. Zelfs vooraanstaande rechtsgeleerden als Dr. Hendrik Kaptein laten geen spaan meer heel van het Nederlandse justitie-bedrijf (zie hier).

Het idee dat ‘het allemaal wel meevalt’ houdt gewoon geen stand meer. Een simpel voorbeeld zijn de talloze verkeersboetes. Dankzij de WOB (Wet openbaarheid bestuur) heeft een team juridische enthousiastelingen een kant en klare methode ontwikkeld om alle relevante documenten te pakken te krijgen rondom de zo gehate verkeersboetes. Zo is niet alleen de foto op te vragen van de vermeende overtreding, ook de papieren rondom de beëdiging van de betreffende ambtenaar, de ijkrapporten van de apparatuur, de processen verbaal, etcetera, zijn allemaal op te vragen. Allemaal standaard processtukken die justitie niet op een normale manier wil verstrekken aan een verdachte.(zie: flitsservice.nl)

Ondertussen zijn er al talloze zaken geseponeerd omdat één van de betreffende documenten niet aanwezig was, de gegevens niet klopten, of er op een andere manier gerommeld was met de bewijsvoering. Het blijkt allemaal meer regel dan uitzondering dat het OM de zaken niet goed op orde heeft. Volgens sommigen is dat allemaal niet zo belangrijk, het gaat meestal maar om geringe overtredingen, maar het is wel de basis van een eventuele rechtsstaat die we hier zouden hebben.

Een simpele boete voor het bellen tijdens het autorijden, waarbij de overtreder bij hoog en laag beweerde géén telefoon in de hand gehouden te hebben, werd na het opvragen van de papieren al erg discutabel, omdat de agent op ambtseed twee documenten had opgemaakt. Volgens het ene document had de automobilist de telefoon duidelijk in zijn linkerhand, volgens het andere document was het opeens de rechterhand. Detail? Misschien, maar een proces verbaal opgemaakt door een ambtenaar die niet mag liegen behoort slechts de waarheid te bevatten, en dat was in dit geval dus duidelijk niet zo. En zo zijn er talloze voorbeelden, van miniem, zoals flitsauto’s zonder geldige APK-keuring, tot zéér ernstig, zoals het vervalsen van data op ijkrapporten, niet geijkte apparatuur, enzovoort.

En dat zijn dan de kleine zaken. De grote zaken kennen we allemaal. Lucia de B. zit nog steeds vast, zonder een spoortje bewijs. Robert Hörchner zit in Polen, waarbij de rechters vlak voor de zitting even vervangen werden, want de rechters die de zaak in eerste instantie zouden behandelen leken wel wat op de hand van de verdachte. Maar ook hoge ambtenaren worden niet vervolgd, zoals de zaak rondom de ‘Landsnotaris’ van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, uitgebreid besproken in HP/De Tijd, of recent de zaak rondom de rijksaccountant van Binnenlandse zaken. Die zaak kent u niet? Ach ja, de media hadden het waarschijnlijk te druk met Britney Spears om op te merken dat zelfs de Nationale ombudsman sprak van ‘zeer laakbaar’ handelen en ‘schijn van klassenjustitie’ toen deze ambtenaar zijn vrouw maar voor het hekje liet staan, en het OM dat goedkeurde omdat ‘een mogelijke vervolging of veroordeling desastreuze gevolgen voor zijn functie als rijksaccountant bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hebben’. Met mensen als Joris Demmink, berucht pedofiel, aan de top van het OM kan je ook niet al te veel verwachten wellicht.

En de verantwoordelijken? De enige straf die het OM lijkt te kennen is de bevordering. Peter’s principle op een wel héél vreemde manier toegepast.

In Nederland anno 2007 is één ding zeker: de rechterlijke macht is corrupt. En het OM en de politie idem dito. Nee, een agent zal geen geld aannemen om u uw rijbewijs te laten behouden. Die simpele corruptie kennen we hier nauwelijks. Wel zal die agent u net zo lang volgen totdat hij ’gerechtigd’ is om dat rijbewijs in te nemen. Dat is namelijk onderdeel van zijn doelstelling. En mocht u daarvoor net niet hard genoeg rijden, dan wordt het bewijsmateriaal wel vervalst.

Ooit was u onschuldig, totdat het tegendeel onomstotelijk vast stond. Dat was vroeger, tegenwoordig bent u schuldig als het OM dat wil, totdat u na jaren procederen uw onschuld heeft kunnen bewijzen. Valt best mee? Ik spreek u wel weer als u er zelf mee wordt geconfronteerd. Zie ook mijn verhaal over de bijna dodelijke FIOD. Dit verhaal is nu wéér onder de rechter. De bijna dodellijke FIOD

De betreffende man is ondertussen vrijwel failliet aan advocaatkosten, zijn gezondheid nooit meer wat het geweest was. Wie kan er immers winnen van een OM dat eindeloos tijd en middelen kan inzetten.

12 REACTIES

 1. Onze middelen wel te verstaan!

  We betalen voor onze eigen ondergang

  En dat verhaal van de ondernemers wiens fabriekshal werd gebruikt voor drugs?
  Werden van hun bed gelicht en na veel 5en en 6en zag het OM in dat ze onschuldig waren, maar toen waren hun klanten inmiddels vertrokken (waar rook is, is vuur) en was hun bedrijf failliet.

  Van goed verdienende, hardwerkende ondernemers verworden tot bijstanduitkeringsstrekkers. Met dank aan het OM. Onschuldig, maar je leven en je levenswerk verwoest. Goed dat er politie is.

 2. En wat dacht je van de hoofdbestuurders, die op ‘hun’ manier gebruik maken van de politie. Mede omdat bestuurders geloven dat ze de baas over alles zijn en voor God kunnen spelen!
  Wetjes en regels via zogenaamde democratische weg veranderen en als de burger zich niet laat vertrappen en opkomt voor zijn rechten en persoonlijk uithaalt, dan sturen ze heel zielig een paar agenten, die de ijdele hoop hebben om te ‘scoren’ en een paar sterren willen verdienen, bij je langs. Maar de door hen zelf gemaakte fouten in het verleden tellen voor de ‘heren’ niet meer mee en dienen door de burgers te worden vergeten! Oh, wat zijn ze fout! En gek van geld en macht!

  Mooi artikel, mij complimenten.

 3. Aanvulling:- Het Europese Hof heeft bepaald dat omkering van de bewijslast (bewijs je eigen onschuld) niet in spanning staat met het onschuldprincipe- Het Europese Hof heeft bepaald dat het OM jou mag dwingen om tegen jezelf te getuigen (zaak Idris Francis; UK)- Niet alleen advocaten nemen plaats op de stoel van de rechter (wat vaker tot vrijspraak leidt), ook mensen van het Openbaar Ministerie (wat vaker tot veroordeling leidt)- Rechter en OM hebben het recht om "tikfouten" in een proces verbaal te corrigeren, net zolang totdat een veroordeling volgt, wat Kim hierboven indirect ook al noemt- Er is een zaak geweest waarin de zittende rechter het bed had gedeeld met zowel de persoon van het OM als de advocaat vand de verdachte- Binnenkort mag het OM zelf straffen opleggen (is nu een schikking), en mogelijkheden om in beroep te gaan worden verkleind- Het OM houdt contact met de samenleving middels een jaarlijkse opiniepeiling- Ook al geldt de ambtseed niet voor kleine verkeersboetes, de rechter doet alsof die wel geldtHet is niet zozeer dat de Justitiële keten van top tot teen gecorrumpteerd is; voor een deel is dat gelegaliseerd.Het is meer dat Nederland steeds sterker een twee-partijen systeem krijgt, volk versus overheid. Nederland heeft maar één vijand en dat is het eigen volk.

  Okkie [10] reageerde op deze reactie.

 4. Het is duidelijk dat er te veel macht ligt bij justitie, maar ik persoonlijk pies niet voor ze in mijn broek. Weten ze zelf waar ze uithangen of zijn de lijntjes de heren te ver naar het hoofd gestegen? In Brussel consumeren ze meer dan voldoende! Vandaar die onverklaarbare en stupide verdraaiingen van de wet, ze hebben gewoon last van hoogmoedwaanzin door overmatig gebruik!
  Lang leve de EU!

  http://forum.belg.be/viewto

 5. Lees ook dit even op Klokkenluider Online:
  http://www.klokkenluideronl
  Citaat: "De president van de rechtbank Haarlem Frits Bakker is recent gepromoveerd tot president van de rechtbank Den Haag. De president van de rechtbank Rotterdam, Erik van den Emster, is sinds enkele weken actief als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering –maar indirect ook voor de kwaliteit van het werk- van alle Nederlandse gerechten behalve de Hoge Raad. De promoties zouden onder normale omstandigheden reden moeten zijn tot felicitaties aan de heren magistraten. Maar rond deze benoemingen hangt een ‘geurtje’ dat reden zou moeten zijn tot zorg."

 6. Het ergste is het kliekje kinderrechter/kinderbescherming/jeugdzorg.
  Zonder bewijs kan je kind uit huis geplaatst worden (Eén van de ergste dingen die je kan overkomen. 9 jaar geleden en nog niet verwerkt). En zie dan je kind maar weer terug te krijgen.
  De laatste alinea van het artikel geldt bij deze boevenbende namelijk ook.
  Waarheidsvinding is totaal niet belangrijk. ER wordt naar een veroordeling geschreven door de kinderbescherming/jeugdzorg en de rechter neemt dit voor zoet koek over.
  Vaak komt de rechter uit het circuit van de jeugdzorg/kinderbescherming.
  zie: http://www.bureaujeugdzorg.nl/

 7. Dat heb ik zelf ook ondervonden ..
  Zo corrupt dat je dr voor moet emigreren
  voor hun dwang bevelen deze niet uitvoerbaar volgens het rechtsysteem en al dan niet bevoegde uitspraken.
  ps:Blauwpakken een pot nat samen met het hele gerechtshof en justitie erbij.

 8. Korps Landelijke Politiediensten wil bots op internet laten surveilleren

  De Nederlandse politie werkt aan allerlei nieuwe tools. Zo kan de politie straks via bots het internet afstruinen om fenomenen en trends in kaart te brengen. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) levert dan de tools en ondersteund bij het gebruik daarvan. De tactische rechercheurs zullen meestal zelf de analyse doen. Ook zijn er tools in ontwikkeling om sites met persoonsprofielen te analyseren. Dit zou relaties binnen criminele netwerken zichtbaar moeten maken. De tool zal ook worden ingezet bij onderzoeken naar corrupte en lekkende politieambtenaren die vanaf hun prive computer thuis of elders deals sluiten met criminelen. Dat de tool wordt ingezet tegen eigen politie personeel is niet verwonderlijk. Vorig jaar werd in Nederland een intern onderzoek gedaan naar 1495 agenten. In 180 gevallen was er sprake van een gepleegd strafbaar feit en werden 113 agenten ontslagen. Afz: http://corcom.wordpress.com

 9. @DrNomad [3]:”Het is niet zozeer dat de Justitiële keten van top tot teen gecorrumpteerd is; voor een deel is dat gelegaliseerd.”

  Maar dat is nu juist de corruptie ten top lijkt mij. De Stasi, heel het naziregiem en noem nog eens een stel boefjes op in de wereld geschiedenis. Bush gaat mensenrechten schenden en zegt ze daarom maar bijvoorbaat op, dan blijft hij toch een mensenrechtenschender en wel een met heel voorbedachten rade. Hitler is ook gewoon gekozen.
  Legaal of illegaal is maar net wat ze er van maken en wie er aan de macht is. Rechtspraak is een groot comedietheater alleen zijn de consequentie nogal hard voor de slachtoffers ervan en het kost zoveel geld en dat wordt dan ook nog eens aan het verkeerd soort mensen besteed.
  De remedie is erger dan de kwaal. Dat er zoveel in en in slechte mensen op onze belastingcenten de boel lopen te vernaggelen is ongekend. We leven in duistere tijden.

  Een goed artikel en een goede aanvulling.

 10. Door privatiserings maatregelingen in ons bestuursapparaat……is de rechtvaardigheid verloren gegaan…..en zoek dat maar uit…..

  maar mijn reactie…..

  O ja en wees voorzichtig wat je zegt of wat je denkt, want zint het de politie of de staat niet….ben je een nog grotere lul……ook al is het de waarheid of een logisch verband…niet te veel ouwehoeren….waarheid is niet belangrijk….maar je eigen overleven….

  En wordt je verhoort of aangehouden….hoop dan dat je net de goede agent treft..want die bestaan er soms ook nog…. gelukkig..die geen verschil maakt tussen arm of rijk en of blank of zwart en of man of vrouw undzoWEITER…….want dan ben je ook de lul…je bent dus meer de lul dan niet de lul dus….

  It is the way how the economy of the state works…you pay….to your death

  1 ding heb ik geleerd……veel politieagenten zijn niet je vriend maar je vijand…..ze proberen je niet te helpen, maar juist eerder je te naaien, boetes te geven, naar eigen believen je te beschuldigen undzoWEITER…..

  En als een politieman of OM echt goed fout zit……nou dan dekt men elkaars ruggen……ik geloof al lang niet meer in rechtvaardigheid en de strijd is allang verloren…..

  de enige manier om ermee om te gaan……herken deze corrupte politiemensen en mensen van het OM…..en speel het spelletje gewoon mee……ga niet op hun strepen staan…..niet doen!!!

  ik spreek uit ervaring…

  mijn motto gewoon overleven in deze jungle…..

Comments are closed.